Structura și Funcționalitatea Ecosistemelor

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2408
Mărime: 185.63KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Romulus Gruia
Relatia sol-planta-animal-om,structurarea si ierarhizarea sistemelor biotice si abiotice ale naturii

Extras din document

Capitolul 2

STRUCTURA ŞI FUNCŢIONALITATEA

ECOSISTEMELOR

2.1. RELAŢIA SOL-PLANTĂ-ANIMAL-OM

Integrarea omului în natură constituie una din problemele fierbinţi ale

lumii contemporane. Omul se defineşte ca fiind singurul element care

interacţionează activ cu mediul, în sensul că îl modifică în folosul său,,

modificările constituind devieri de la legile naturale. Relaţia om-natură devine

fundamentală pentru existenţa umană, cu nenumărate repercusiuni asupra

individului uman, animalelor, plantelor şi a naturii în general.

Insuficienta cunoaştere sau ignorare a legilor obiective a dus la intervenţia

aleatorie a omului în natură, respectiv la alterarea mediului ambiant, dar

şi a lui însuşi ca parte integrantă a mediului. S-a creat un dezechilibru între

natura biologică a omului şi mediul înconjurător, de o aşa manieră încât,

incriminând în general toate aspectele vieţii, a devenit necesară o disciplină —

ecologia — care să preia sarcina optimizării cooperării om-natură.

ECOLOGIA este ştiinţa care studiază relaţiile de dependenţă şi interacţiunile

dintre mediul abiotic şi fiinţele vii, sens dat de H a e c k e l (1866).

Într-o viziune cuprinzătoare, ecologia semnifică de fapt o gospodărire

raţională (conformă legilor vieţii) a tuturor resurselor prin care

biosistemele, de diverse complexităţi, pot să-şi perpetueze existenţa în

condiţiile planetei noastre.

În acest context putem deosebi o relaţie fundamentală, regăsită şi în

activitatea fermelor agroturistice, şi anume, raportul dintre viu şi ne-viu.

Legăturile esenţiale dintre aceste forme pot lua două căi distincte: endosomatică

şi exosomatică (Puia şi .Sora n, 1987). Calea denumită endosomatică este cea

de încorporare a neviului în fiinţele vii, iar calea exosomatică, prin mijlocirea

inteligenţei omului, este cea de adaptare sau de alipire a sistemelor nevii la cele

vii. În acest din urmă caz este vorba mai ales de diversele maşini şi utilaje, care

în ultimă analiză pot fi considerate ca nişte prelungiri nevii ale organelor vii.

Analizînd ,,viul" în diferitele sale aspecte, de la plante şi animale la om,

se constată complexitatea şi mulţimea elementelor sale componente. Pentru a

putea efectua investigaţii eficiente, au fost luate în considerare fie un singur

element (individ, populaţie, specie), fie o comunitate de vieţuitoare diverse

(biocenozele), în raport cu mediul biotic şi abiotic. Astfel, ecologia a fost divizată

în două ramuri principale: autecologia (grecescul autos — însuşi) şi

sinecologia (grecescul syn = împreună).

2.1.1. STRUCTURAREA ŞI IERARHIZAREA SISTEMELOR

BIOTICE

ŞI ABIOTICE ALE NATURII

Dezvoltarea teoriei generale a sistemelor (Bertalanffy, 1932;1960;

Needham, 1936 etc.) şi ulterior a ciberneticii şi a teoriei informaţiei, a atras

atenţia asupra problemelor organizării şi a principiilor de funcţionare ale materiei

vii, a nivelurilor de integrare şi organizare, şi a permis delimitarea precisă a

ecologiei ca studiu al sistemelor supra-individuale: populaţie, biocenoză,

ecosistem, biosferă (Odum, 1975). Nivelurile de integrare cuprind totalitatea

subsistemelor dintr-un sistem, inclusiv sistemele abiotice (nebiologice, ne-vii), iar

nivelurile de organizare ale materiei vii reprezintă categorii exclusiv de sisteme

biologice, diferite calitativ din punct de vedere al modului lor de organizare şi al

funcţiilor lor biologice ( B o t n a r i u c , N., 1976, 1982). Ierarhia organizatorică nu

este liniară, ci ramificată (fig. 4, adaptată după diferiţi autori).

Preview document

Structura și Funcționalitatea Ecosistemelor - Pagina 1
Structura și Funcționalitatea Ecosistemelor - Pagina 2
Structura și Funcționalitatea Ecosistemelor - Pagina 3
Structura și Funcționalitatea Ecosistemelor - Pagina 4
Structura și Funcționalitatea Ecosistemelor - Pagina 5
Structura și Funcționalitatea Ecosistemelor - Pagina 6
Structura și Funcționalitatea Ecosistemelor - Pagina 7
Structura și Funcționalitatea Ecosistemelor - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Structura si Functionalitatea Ecosistemelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Ecosistemul - Forma Complexa a Materiei Vii

Argument „Oamenii- arata Commoner – s-au smuls din cercul vietii imbolditi nu de nevoi biologice, ci de organizarea sociala pe care au nascocit-o...

Ecosisteme Antropizate

ARGUMENT În decursul devenirii sale istorice omul si-a creat un mediu artificial, pentru a se feri de o natura când darnica, când ostila,o...

Provocarile Agriculturii Ecologice

Motivatia promovarii metodelor de agricultura ecologica Ca o activitate curenta pe glob, agricultura reprezinta o amenintare la adresa...

Rezervatia Nationala Muntii Macin

SPAŢIUL VERDE „Un peisaj fara arbori nu poate fi considerat perfect. O tara fara arbori este lipsita de speranta.,, (Morling J. R., 1963) Micile...

Întunecarea Globală

ÎNTUNECAREA GLOBALĂ 1. Introducere In zilele noastre lumea trăieşte într-un mediu care e distrus pe zi ce trece sub influenţa acţiunii omului...

Ecosistemul

Ecosistemele sunt unitati functionale si structurale rezultate din integralitatea biotopurilor (habitatelor) si a biocenozelor. Dar biotopul si...

Subiecte Examen Economia Mediului

CE ESTE EFECTUL DE SERA? Din punct de vedere spaţial, impactul activităţii umane asupra mediului său poate avea o întindere planetară, regională...

Ecologie Generala

I. Nevoia productiei de masa vegetala si animala, ca baza necesara existentei umane a fost inca cu mult timp in urma  preocuparea de baza a...

Te-ar putea interesa și

Silvicultura - Stratul Arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Ecologia Sistemelor Antropice

1.Ecosistenele antropice 1.1 Definitie, componente si tipuri. Sistemele antropizate sunt formate prin transformarea si simplificarea sistemelor...

Ecosistemul - Forma Complexa a Materiei Vii

Argument „Oamenii- arata Commoner – s-au smuls din cercul vietii imbolditi nu de nevoi biologice, ci de organizarea sociala pe care au nascocit-o...

Ecosistemul

ARGUMENT Oamenii s-au smuls din cercul vietii imbolditi nu de nevoi biologice, ci de organizarea sociala pe care au nascocit-o pentru a cuceri...

Actiuni Intreprinse pe Plan Mondial pentru Realizarea Echilibrului Ecologic si al Unei Dezvoltari Durabile

CAPITOLUL I: Ce este stiinta mediului - Probleme - solutii. PRINCIPII ECOLOGICE 1. STRUCTURA ECOSISTEMELOR. Ecologia ca ramura sinbiologica de...

Ecosistemul

I. ECOSISTEMUL Ecosistemele sunt unitati functionale si structurale rezultate din integrailitatea biotopurilor (habitatelor) si a biocenozelor....

Ecologia Sistemelor Antropice

Capitolul I Ecosistemele antropice in prezent si perspectiva Definire, componente si tipuri Sistemele antropizate sunt formate prin...

Amenajarea Pădurilor

TEMA 1.1. - AMENAJAREA PĂDURILOR ÎN CONTEXTUL SILVICULTURII CU ŢELURI MULTIPLE. SARCINILE , BAZELE ŞI PRINCIPIILE DE AMENAJARE A PĂDURILOR CU...

Ai nevoie de altceva?