Studiul Impactului Ecologic

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 22 fișiere: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 73789
Mărime: 1.23MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Definiti dezvoltarea durabila.

Dezvoltarea durabilă presupune ca societatea să satisfacă cererea de consum a membrilor săi prin creşterea potenţialului productiv, dar şi prin crearea unor condiţii echitabile de acces la resursele societăţii pentru toţi membrii săi.

O componentă a conceptului de dezvoltare durabilă constă în ţinerea sub control a impactului activităţii social economice asupra mediului. Ţinerea sub control a impactului presupune cunoaşterea în detaliu a fenomenului, ceea ce presupune parcurgerea etapelor de identificare, estimare, apreciere.

Mentionati cerintele minime pentru asigurarea unei dezvoltari durabile.

Cerinţele minime pentru asigurarea unei dezvoltări durabile sunt:

- redimensionarea creşterii economice;

- eliminarea sărăciei;

- controlul creşterii demografice;

- conservarea şi sporirea resurselor naturale;

- controlul riscurilor;

- participarea diferitelor forme guvernamentale la luarea deciziilor privind protecţia mediului;

- coroborarea deciziilor privind mediul şi dezvoltarea pe plan naţional cu cele de pe plan internaţional.

Indicati legatura dintre mediu si dezvoltarea durabila.

Legătura indisolubilă dintre mediul înconjurător şi dezvoltarea economică a fost evidenţiată în raportul Comisiei Mondiale privind mediul şi dezvoltarea prezentat în faţa Adunării Generale O.N.U. în 1987, cunoscut ca „Raportul Bruntland” şi care a definit dezvoltarea durabilă ca fiind „dezvoltarea care îndeplineşte necesităţile generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi”.

Definiţi: certificat de emisii de gaze cu efect de seră.

- Certificat de emisii de gaze cu efect de seră – titlul care conferă dreptul de a emite o tona de dioxid de carbon echivalent într-o perioada definită, şi care este transferabil.

Definiţi: gaze cu efect de seră.

- Gaze cu efect de seră (GES) – gazele atmosferice care au drept efect încălzirea globală şi schimbările climatice. Principalele GES sunt dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4) şi protoxidul de azot (N2O). Mai puţin răspândite, dar foarte puternice, sunt: hidrofluorocarburile (HFC-uri), perfluorocarburile (PFC-uri) şi hexafluorura de sulf (SF6).

Explicaţi impactul schimbărilor climatice asupra mediului.

„Vinovatul” principal în modificarea echilibrului termic al globului este bioxidul (dioxidul) de carbon care acţionează ca un acoperiş de sticlă cu o transparenţă de 48% şi care absoarbe în proporţie de 80% radiaţia infraroşie reflectată de suprafaţa pământului.

Pe lângă bioxidul de carbon (61%) îşi aduc aportul la acelaşi efect de seră şi metanul (CH4– 15%), pentoxidul de azot (N2O – 4%), precum şi hidrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs) şi hexafluorura de sulf (SF6) care însumează circa 9%, toate acestea fiind considerate gaze cu efect de seră – GES.

Aceste gaze au concentraţii foarte mici şi au fost definite ca „gaze trace”, dar au în schimb o putere de reţinere a ultravioletelor cuprinsă între 1,3 – 3,2 W/mp faţă de cea a bioxidului de carbon (0,9 – 2 W/mp) şi au o durată de viaţă mult mai mare.

În tabelul 1.1, este prezentată echivalenţa între capacitatea de reţinere a radiaţiei de către o moleculă de bioxidului de carbon şi celelalte gaze cu efect de seră.

Indicaţi sectoarele de activitate pentru care se aplică „Schema Europeană de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră – schema ETS”

Schema EU-ETS se aplică următoarelor sectoare de activitate:

- sectorul energetic:; instalaţii de ardere cu puterea instalată mai mare de 20 MW, rafinării, exceptând incineratoarele;

- cuptoare de cocserie, metalurgie: calcinarea minereului metalic, producerea fontei şi oţelului în instalaţii de peste 2,5 to/h;

- industria materialelor de construcţii: producerea clincherului peste 500 to/zi, cuptoare de var peste 20 to/zi, cuptoare pentru fabricarea sticlei peste 20 to/zi, produse ceramice peste 70 to/zi sau cu o capacitate volumetrică a cuptorului de 4 mc.

Precizaţi care sunt mecanismele prin care pot fi respectate (îndeplinite) angajamentele prevăzute în Protocolul de la Kyoto.

Mecanisme flexibile care pot conduce la atingerea angajamentelor sunt:

- implementare în comun (JI), care sunt proiecte concrete prin care ţările dezvoltate investesc în ţările cu economie în tranziţie în scopul de a-şi realiza propriile angajamente cu costuri rezonabile;

mecanism de dezvoltare curată (CDM), care sunt proiecte concrete între ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare, în scopul realizării conformităţii cu angajamentele de limitare cuantificată şi de reducere a emisiilor stipulate.

Ozonul. ODS-urile şi aplicaţiile lor. Măsuri pentru eliminarea ODS-urilor.

Principalele măsuri care se impun pentru eliminarea treptată a substanţelor care depreciază stratul de ozon sunt:

- o evidenţiere mai strictă a cantităţilor de freoni folosite la întreţinerea echipamentelor frigorifice vechi;

- recuperarea şi refolosirea freonilor în cadrul activităţilor de întreţinere a echipamentelor frigorifice;

- crearea unui sistem integrat pentru managementul DEEE (deşeurilor de echipamente electronice şi electrotehnice) la nivelul judeţului şi apoi acordarea unei atenţii speciale recuperării, întrucât vechile echipamente frigorifice din gospodării, instituţii şi de la agenţii economici conţin cantităţi mari de refrigerenţi cu potenţial distructiv asupra ozonului;

- monitorizarea, în colaborare cu alte autorităţi, a cantităţilor de refrigerenţi recuperate din DEEE şi a modului de eliminare a lor;

- conştientizarea şi educarea populaţiei privind importanţa eliminării corecte a acestui tip de substanţe.

Acidifierea. Cauze, implicaţii, măsuri de reducere.

Alături de emisiile masive de bioxid de carbon, emisiile de bioxid şi trioxid de sulf şi consecinţele acţiunii lor – “ploile acide”, constituie un factor esenţial în distrugerea vegetaţiei, care din păcate sunt tot mai frecvente.

Ploile acide în sensul poluării, sunt produse prin conversia primară a bioxidului de sulf şi a oxidului de azot în acid sulfuric şi acid azotic. Ciclul este complex şi depinde de procesul de dispersie fizică şi de rata de conversie chimică. Menţionăm că apa pură are un pH neutru la valoarea 7. Bioxidul de carbon din atmosferă se dizolvă în apa de ploaie reducând pH-ul la 5,6; oxidul de sulf şi azotul contribuie la diminuarea pH-ului la valoarea 5,0. Valori şi mai mici ale pH-ului rezultă din acizii tari produşi de folosirea carburanţilor.

Preview document

Studiul Impactului Ecologic - Pagina 1
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 2
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 3
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 4
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 5
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 6
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 7
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 8
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 9
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 10
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 11
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 12
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 13
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 14
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 15
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 16
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 17
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 18
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 19
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 20
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 21
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 22
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 23
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 24
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 25
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 26
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 27
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 28
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 29
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 30
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 31
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 32
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 33
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 34
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 35
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 36
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 37
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 38
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 39
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 40
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 41
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 42
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 43
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 44
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 45
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 46
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 47
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 48
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 49
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 50
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 51
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 52
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 53
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 54
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 55
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 56
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 57
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 58
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 59
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 60
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 61
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 62
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 63
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 64
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 65
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 66
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 67
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 68
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 69
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 70
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 71
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 72
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 73
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 74
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 75
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 76
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 77
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 78
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 79
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 80
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 81
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 82
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 83
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 84
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 85
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 86
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 87
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 88
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 89
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 90
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 91
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 92
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 93
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 94
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 95
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 96
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 97
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 98
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 99
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 100
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 101
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 102
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 103
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 104
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 105
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 106
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 107
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 108
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 109
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 110
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 111
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 112
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 113
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 114
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 115
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 116
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 117
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 118
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 119
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 120
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 121
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 122
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 123
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 124
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 125
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 126
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 127
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 128
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 129
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 130
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 131
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 132
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 133
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 134
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 135
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 136
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 137
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 138
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 139
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 140
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 141
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 142
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 143
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 144
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 145
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 146
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 147
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 148
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 149
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 150
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 151
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 152
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 153
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 154
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 155
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 156
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 157
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 158
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 159
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 160
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 161
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 162
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 163
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 164
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 165
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 166
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 167
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 168
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 169
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 170
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 171
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 172
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 173
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 174
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 175
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 176
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 177
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 178
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 179
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 180
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 181
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 182
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 183
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 184
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 185
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 186
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 187
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 188
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 189
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 190
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 191
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 192
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 193
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 194
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 195
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 196
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 197
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 198
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 199
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 200
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 201
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 202
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 203
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 204
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 205
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 206
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 207
Studiul Impactului Ecologic - Pagina 208

Conținut arhivă zip

 • Studiul Impactului Ecologic
  • 1.doc
  • curs 1 evaluare impact.doc
  • curs 10.doc
  • curs 11.doc
  • curs 12.doc
  • curs 13.doc
  • curs 14.doc
  • curs 15.doc
  • curs 16.doc
  • curs 17.doc
  • curs 18.doc
  • curs 19.doc
  • curs 2.doc
  • curs 3.doc
  • curs 4.doc
  • curs 5.doc
  • curs 6.doc
  • curs 7.doc
  • curs 8 cantinuare.doc
  • curs 8.doc
  • curs 9.doc
  • intrebari examen EIE.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Privind Impactul Asupra Mediului a unei Amenajări Hidrotehnice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 Circuitul apei în natură Circuitul apei în natură a fost descoperit, sau măcar intuit, foarte devreme în istoria...

Impactul antropic asupra pădurilor din România - studiu de caz defrișările din Județul Neamț

Pădurea - aurul verde al planetei, o resursă deosebit de importantă pentru societatea umană si un ecosistem vital pentru numeroase specii vegetale...

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către...

Aplicația Convenției Ramsar în România

INTRODUCERE În contextul actual al prioritizarii acțiunilor de conservare a mediului înconjurător în detrimentul celor de reducere a suprafeței...

Managementul integrat al deșeurilor

1. Introducere Programul guvernamental stabileşte principiile de bază ale politicii de mediu a României, în conformitate cu prevederile europene...

Managmentul deșeurilor - soluții practice

Se definește ca ansamblul activităților de organizare, conducere și gestiune a deșeurilor. Alegerea temei Managementul deseurilor devine din ce...

Silvicultură - stratul arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Ecologie Juridică

1.2. GENEZA ECOLOGIEI CA STIINTA Prima definitie a ecologiei a fost data de profesorul german EFNST HAKEL, unul din marii evolutionisti ai...

Te-ar putea interesa și

Importanța politcii de mediu în activitatea firmei - studiu de caz - Roșia Montană Gold Corporation

Introducere Acesta lucrare are drept subiect compatibilitatea proiectului minier Roşia Montană (de acum înainte numit Proiectul) din România cu...

Studii Preliminare în Vederea Elaborării Soluțiilor Tehnice Necesare Realizării Sistemelor Mecatronice Mobile Inteligente cu Impact Ecologic Pentru Echipamente Textile

Acronime si abrevieri retele cu protocol IEEE 802.4.5 - ZigBee - 42 - Obiectivele studiului I. Analiza tipurilor de structuri de procesare a...

Organizarea și amenajarea turistică a spațiului geografic în zona Lacu Roșu din Județul Harghita

Statiunea si-a dat numele dupa lacul de aici Lacu Rosu, un lac de baraj natural, aflat langa Cheile Bicazului la o altitudine de 980 m. Este in...

Regimul Juridic al Substanteor Toxice

INTRODUCERE Problema protecţiei mediului ambiant şi în cadrul acesteia a producţiei agricole, prezintă importanţă deosebită pentru calitatea...

Sisteme de Iluminat în Cadrul unui Bar

I. Introducere O parte însemnată a plăcerilor unei călătorii constau în a servi masa într-un restaurant sau alt tip de alimentaţie publică. În...

Studiul impactului - unitate de producere a hârtiei de ziar

Sa se realizeze evaluarea de impact pentru o unitate de producere a hârtiei de ziar. I. 1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea unităţii: SC REZAC SRL...

Amenjarea hidrotehnică a râului Drăgan-Iad

Etapa I I.Date generale 1.1 Denumirea societăţii : S.C HIDROELECTRICA SA - SUCURSALA HIDROCENTRALE ORADEA 1.2 Amplasarea Punctul de lucru se...

Evaluarea de impact pentru o fabrică de prelucrare a lemnului

A. Incadrarea proiectului 1. Date generale 1.1. Denumirea unitații Denumire : S.C.AURUL VERDE.S.A Bacău Adresă : Str. Moinești , nr.34 , Bacău...

Ai nevoie de altceva?