Surse de Energie Regerabila

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Surse de Energie Regerabila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor: Ion Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Ecologie

Extras din document

Diminuarea rezervelor mondiale recuperabile de hidrocarburi fosile si majorarile succesive ale pretului barilului de titei ca urmare a crizei petrolului precum si legislatia restrictiva referitoare la nivelul de poluare al mediului produsa de gazele de ardere ale combustibililor conventionali, au creat premize favorabile abordarii altor surse pentru obtinerea energiei si combustibili.

Uniunea Europeana se asteapta ca dependenta de importul de gaze naturale sa creasca de la 57% la ora actuala, la 84% in anul 2030 si petrolul de la 82% la 93% pentru aceeasi perioada

Evolutia cererii de energie si a resurselor energetice primare pe plan international nu permite luarea in considerare a scenariilor care au la baza un pret scazut la energie pe termen lung.

Imbunatatirea eficientei energetice, cresterea ponderii surselor regenerabile si diversificarea surselor de alimentare cu energie primara reprezinta prioritatile generale pentru tarile importatoare de energie

Tinand seama de conditiile reale ale pietei de energie din Romania, in balanta de energie sunt considerate urmatoarele tipuri de surse regeneraile (SER):

- energia solara - pentru producerea de caldura folosind metode de conversie pasive sau active sau pentru producerea de energie electrica folosind sistemele fotovoltaice;

- energia eoliana - pentru producerea de energie electrica;

- energia hidro - in centrale hidroelectrice cu o putere instalata < 10 MW (micro hidrocentrale), respectiv in centrale hidroelectrice cu o putere instalata > 10 MW (centrale hidroelectrice mari);

- energia geotermala - energia stocata in depozite geotermale suterane, exploatata cu tehnologii speciale de extractie;

- biomasa

2. Obiectivele strategice ale României privind valorificarea surselor regenerabile de energie

Obiectivul strategic propus în Cartea Albă pentru o Strategie Comunitară constă în dublarea, până în anul 2010, a aportului surselor regenerabile de energie al ţărilor membre ale Uniunii Europene, care trebuie să ajungă treptat, de la 6% în anul 1995, la 12% în consumul total de resurse primare.

În România, ponderea surselor regenerabile de energie în consumul total de resurse primare, în anul 2010, urmează să ajungă la circa 11%, iar în anul 2015 la 11,2% .

"Directiva 2001/77/EC", din 27 septembrie 2001, privind "Promovarea energiei electrice produsă din surse regenerabile pe piaţa unică de energie" fixează ţintele indicative care, dacă sunt atinse, ponderea energiei electrice din surse regenerabile va fi de 22% în anul 2010.

Obiective generale

Obiectivele generale ale Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie constau în:

- integrarea surselor regenerabile de energie în structura sistemului energetic naţional;

- diminuarea barierelor tehnico-funcţionale şi psiho-sociale în procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie, simultan cu identificarea elementelor de cost şi de eficienţă economică;

- promovarea investiţiilor private şi crearea condiţiilor pentru facilitarea accesului capitalului străin pe piaţa surselor regenerabile de energie;

- asigurarea independenţei consumului de energie al economiei naţionale;

- asigurarea, după caz, a alimentării cu energie a comunităţilor izolate prin valorificarea potenţialului surselor regenerabile locale;

- crearea condiţiilor de participare a României la piaţa europeană de "Certificate verzi" pentru energie din surse regenerabile.

Strategia utiluzarii resurselor energetice durabile

• Valorificarea surselor regenerabile va asigura, până în anul 2010, reducerea importurilor de resurse energetice primare cu un echivalent de 19,65 TWh (energie electrică), respectiv cu 3.274,64 mii tep (energie termică).

• Până în anul 2015 se estimează obţinerea unei cantităţi totale de energie de circa 23,37 TWh (energie electrică), respectiv 3.527,7 mii tep (energie termică). Considerând ca valoare de referinţă consumul brut actualizat estimat pentru anul 2010, rezultă că ponderea surselor regenerabile de energie în producţia de energie electrică va fi de circa 30,0% în anul 2010, respectiv de 30,4% în anul 2015.

• Până în anul 2010 se vor construi capacităţi noi de exploatare a surselor regenerabile, cu o putere electrică totală de 441,5 MW, respectiv de 789,0 MW până la sfârşitul anului 2015.

• La nivelul anului 2010, contribuţia resurselor regenerabile va conduce la diminuarea importului de resurse energetice primare cu un echivalent de 4.964,50 mii tep (pondere 11,00%), iar pentru anul 2015 se prognozează o economie de circa 5.537,20 mii tep (pondere 11,20%).

Fisiere in arhiva (1):

  • Surse de Energie Regerabila.doc