Tratarea Apelor Industriale

Curs
8.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2315
Mărime: 30.27KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

7.1. Caracteristicile calitative şi cantitative ale apelor uzate industrial

Stabilirea originii şi a caracteristicilor calitative ale apelor uzate necesită cunoaşterea procesului tehnologic industrial pentru o proiectare judicioasă a staţiilor de epurare. Deci este necesară cunoaşterea originii principalilor afluenţi şi caracteristicilor lor principale pentru definirea modului de epurare. Reducerea debitelor de apă uzată necesită utilizarea unor tehnologii noi. Principalele substanţe nocive ale apelor uzate industriale sunt substanţele organice (exprimate prin CBO5), substanţele în suspensie, substanţele toxice şi metalele grele. Recuperarea substanţelor valoroase din apele uzate are ca scop valorificarea acestora şi reducerea substanţelor nocive evacuate. Există ape uzate industriale şi ape uzate orăşeneşti. Când acestea au debite mici, se recomandă epurarea lor în comun, dar această soluţie trebuie bine fundamentată. Dar există cazuri când pentru apele uzate industriale sunt necesare materiale specifice şi scumpe. De exemplu apele uzate industriale pot conţine substanţe organice. Ori încărcarea organică a apelor la staţiile de epurare poate provoca deranjamente în funcţionarea acestora, deoarece oxigenul este necesar proceselor aerobe, respectiv bacteriilor aerobe, care oxidează substanţa organică. Substanţele în suspensie plutitoare (ţiţei, uleiuri) împiedică absorbţia de oxigen pe la suprafaţa apei şi deci autoepurarea, colmatează filtrele pentru tratarea apei. Substanţele în suspensie care se depun pe fundul receptorului (a bazinului de acumulare) îngreunează tratarea apei. Acizii şi alcalii conduc la distrugerea faunei şi florei acvatice, a vaselor pentru navigaţie.

Sărurile anorganice conduc la mărirea salinităţii apei şi, uneori, pot provoca creşterea durităţii, care produc depuneri pe conducte mărindu-le rugozitatea şi micşorând din capacitatea de transport, de transfer a căldurii la boilere. Ca de exemplu sulfatul de magneziu, bicarbonaţii şi carbonaţii solubili.

Metalele grele (Pb, Cu, Zn, Cr etc.) au o acţiune toxică asupra organismelor acvatice, inhibând şi procesele de epurare (auto), CBO5 şi CCO, sărurile de azot şi fosfor (nutrienţi) produc dezvoltarea rapidă a algelor. Dar în ultimii ani procesele tehnologice industriale folosesc substanţe toxice noi (fitofarmaceutice, nitroclorbenzen, etc.) care se determină greu.

Substanţele radioactive în apa receptorilor sunt stabilite prin legi.

Culoarea apei împiedică absorbţia oxigenului şi fenomenul de fotosinteză în autoepurare.

Bacteriile din apele uzate pot fi patogene (bacilus antracis) şi produc infectarea receptorilor.

Se deosebesc trei categorii de ape:

I. pentru alimentarea potabilă

II. pentru arboristică şi piscicultură

III. pentru irigaţii

În aceste ape se impun concentraţii diferite maxime (mg/l), pentru amoniu (NH4), amoniac (NH3), azotaţi (NO3), azotiţi (NO2), CO2, Ca, cianuri (CN), clor liber (Cl2), cloruri (Cl), ioni de hidrogen (pH), crom trivalent (Cr), crom hexavalent (Cr), Cu, detergenţi anionici, fenoli, hidrogen sulfurat (H2S), Hg, O2, Pb, sodiu (Na), sulfaţi (SO4), Zn, bacili.

Pentru substanţele organice se defineşte consumul biochimic de oxigen (CBO5), mg/l şi consumul chimic de oxigen (CCO), mg/l, ultimul prin metoda cu permanganat de potasiu (CCO-Mn) sau bicromat de potasiu (CCO-Cr).

Eficienţa, gradul de epurare al apelor uzate, se calculează cu relaţia:

= ((M-m)/M)*100

unde M este concentraţia iniţială a substanţei şi m după epurare. De obicei, eficienţa se calculează pentru substanţele în suspensie, substanţele organice (exprimate în CBO5), oxigen O2, pH şi substanţe toxice.

Deoarece impurităţile industriale se referă la încărcarea organică, definită pe bază de CBO5 (luându-l pe locuitor şi pe zi) şi la suspensii, este necesar un indicator care să reunească aceste date. Astfel este folosit indicatorul “locuitori echivalenţi”, care defineşte unele caracteristici principale de poluare, în cazul de faţă CBO5 şi suspensii, dacă se folosesc, bineînţeles, aceleaşi unităţi de măsură.

Deoarece apele reziduale au debite diferite şi concentraţii aleatoare în timp, înaintea staţiilor de epurare este necesară egalizarea apelor uzate, ceea ce se realizează cu bazine de uniformizare, amplasate în amonte la staţia de epurare, dar după staţiile de preepurare, destinate îndepărtării impurităţilor insolubile grosiere sau grele (cu grătare, site, deznisipitoare). În bazinele de uniformizare trebuie menţinute condiţii aerobe şi, pentru a evita depunerea de sedimente trebuie să se asigure sisteme de amestecare şi aerare, de regulă 0.05-0.07 m3/h pentru 1m3 volum de stocare.

7.1.1. Procese unitare pentru epurarea apelor uzate industriale

A. Procese fizice

Procesele fizice de epurare sunt acelea în care substanţele poluante nu suferă transformări în alte substanţe, având la bază principiile:

a) separarea gravitaţională a particulelor grosiere, nedizolvate în apă, sub influenţa câmpului gravitaţional al Pământului, prin sedimentare, prin flotaţie sau prin centrifugare. Este posibil fenomenul de aglomerare (floconare), flocoanele având mase mai mari şi care sedimentează mai repede. Ca exemplu se prezintă fig.1, un decantor, care poate fi cu curgere a apei verticală şi orizontală. Eliminarea nămolului din decantor se poate face manual şi intermitent. După formă, decantoarele pot fi circulare şi rectangulare. Evacuarea apei limpezite se face prin deversoare.

Preview document

Tratarea Apelor Industriale - Pagina 1
Tratarea Apelor Industriale - Pagina 2
Tratarea Apelor Industriale - Pagina 3
Tratarea Apelor Industriale - Pagina 4
Tratarea Apelor Industriale - Pagina 5
Tratarea Apelor Industriale - Pagina 6
Tratarea Apelor Industriale - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Tratarea Apelor Industriale.doc

Alții au mai descărcat și

SA se Proiecteze Proiectul Tehnologic al Unei Stații de Epurare a Apei Uzate Urbane

Tema de proiectare Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date: A. Debite de...

Poluarea solului cu îngrășăminte chimice - Salsig

Introducere Solul reprezintă în primul rând mediul de dezvoltare al plantelor şi resursa de bază pentru viaţa animalelor şi oamenilor....

Epurarea Apelor Uzate

I. INTRODUCERE Epurarea apelor uzate constituie ansamblul procedeelor fizice, chimice, biologice si bacteriologice prin care se reduce încarcarea...

Determinarea Proprietatilor Fizice ale Apelor Naturale

Capitolul 1 : Apa – Element al vieţii 1.1. Generalităţi Până la sfârşitul sec. al XlX-lea cererea de apă, calitatea acesteia şi eficienţa...

Referat - Tratarea Apelor Industriale

Stabilirea originii şi a caracteristicilor calitative ale apelor uzate necesită cunoaşterea procesului tehnologic industrial pentru o proiectare...

Procedee de Epurare a Apelor Reziduale

Cap.A Generalitati Epurarea apelor reziduale constitue ansamblul de masurisi procedee prin care impuritatile de natura minerala, organica, chimica...

Tratarea Apei

Memoriu tehnico-justificativ 1. Date generale de tema: - Debitul statiei de tratare Q=80 l/s=288 m3/h=6912 m3/zi - Calitatea apei sursei: •...

Procese de epurare biologică - aerobă naturală pentru epurarea apelor uzate menajere

1. Introducere 1.1. Caracteristicile apelor uzate menajere Apa uzata menajera este apa de evacuare dupa ce a fost folosita pentru nevoi...

Te-ar putea interesa și

Tratarea apelor uzate de la SC Intfor SA Galați

CAPITOLUL 1 1.1.Introducere Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat...

Tratarea și Epurarea Apelor Industriale

INTRODUCERE Apa reprezintă unul dintre elementele esenţiale suportului vieţii pe Terra, existenţa ecosistemelor se datorează prezenţei apei....

Schimbători de Ioni Naturali

I. INTRODUCERE. GENERALITĂŢI. SCURT ISTORIC. Atomul este cea mai mică parte în care se poate diviza o substanţa simplă şi care păstrează...

Studii și cercetări privind eficientizarea proceselor de tratare a apelor recirculate din turnarea continuă

CAPITOLUL I STRATEGIA ŞI MANAGEMENTUL MEDIULUI ÎN SECŢIILE DE OŢELĂRIE ȘI TURNARE CONTINUĂ Industria siderurgică are un rol important în...

Referat - Tratarea Apelor Industriale

Stabilirea originii şi a caracteristicilor calitative ale apelor uzate necesită cunoaşterea procesului tehnologic industrial pentru o proiectare...

Apele Industriale în Ecosistemele Urbane

Introducere Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om - natură. Utilizând acest termen se are...

Tratarea Apelor Reziduale din Industria Produselor Farmaceutice

1.GENERALITATI Apa este recunoscută la nivel mondial, ca fiind principala sursă de suport al vieţii pe Pământ. În stare naturală, apa se găseşte,...

Tratarea Apelor

1.INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări constă în stabilirea metodelor pentru ameliorarea prin redimensionare şi modernizare a utilităilor și...

Ai nevoie de altceva?