Cursurile din domeniul Economie

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor limitate/rare pentru a asigura o cât mai bună satisfacerea nevoilor variate și nelimitate, aflate în continuă multiplicare și diversificare. Paul Samuelson (laureat al... citește mai departe

79 pagini Gratis Extras Preview

Economie - suport de curs MC ZI 2016

1. TEORIA CONSUMATORULUI ȘI A CERERII 1.1. Abordarea cardinală a utilității și echilibrul consumatorului În concepția clasică, bunuri identice au, pentru persoane diferite, aceeași utilitate economică, indiferent de intensitatea nevoilor, de cantitatea consumată si de sacrificiul făcut pentru obținerea lor,... citește mai departe

78 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări de viată - O perspectivă comparativă între România și Federația Rusă

Introducere Această lucrare de cercetare va aborda diferitele dimensiuni și provocări ale industriei asigurărilor de viață din România în contrast cu cele din Federația Rusă și performanța sectorului în țările menționate. Atât România, cât și Rusia reprezintă niște piețe relativ mature în ceea ce privește... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Economie Europeană - Suport de Curs

Modulul 1 Fundamentele teoretice ale Economiei europene Fără îndoială, istoria continentului european este una extrem de intensă, marcată de conflicte politice, de numeroase războaie, dar și de evoluții spectaculoase în sfera culturii, tehnicii, economiei. Civilizația europeană este cea care a stat la baza... citește mai departe

98 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Microeconomie

Munca are in vedere efortul depus de o persoana pentru a pune pe piata un produs sau un serviciu. Munca este factorul activ si determinant al oricarei productii.De exemplu: -lucratorul in constructii alaturi de receptioner sau menajera reprezinta factorul de productie “munca” -un artist implicat in realizarea... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Marketingul afacerilor

Tema 1 SUCCESUL IN AFACERI IN CONTEXT EUROPEAN 1.1.Noțiuni de bază despre marketing. Marketingul poate fi privit ca o funcție a firmei care identifică nevoile și dorințele clienților, identifică segmentele de piață și concepe produse care să deservească cel mai bine aceste segmente. Marketingul plasează... citește mai departe

100 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Economie generală

1. ECONOMIA Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul, consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei date de Lionel Robbins în 1932 ,,economia este tiin a ce studiaz modul aloc rii mijloacelor rare în scopuri alternative’’. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea... citește mai departe

71 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Managementul carierei profesionale

GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să ofere, în primul rând masteranzilor care se pregătesc să devină specialiști în domeniul economic și financiar, cunoștințele necesare pentru înțelegerea și familiarizarea cu... citește mai departe

126 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul mineritului asupra mediului și societății

1.Contextul, scop și domeniu Mineritul este o activitate a omenirii ce contribuie la progresul civilizației, la creșterea economică a unui stat. Totuși, mineritul are un impact semnificativ asupra apei, peisajului și mediului. Drenajul de mine acide are o influența importantă și negativă asupra apelor. Apa... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Economie politică - suport de curs

1.1. Începuturile Știința economică se constituie prin detașarea progresivă de morală și filosofie. Între secolele șapte și trei (î.Hr.), în China și India s-au dezvoltat numeroase curente filosofice, ale căror precepte comportă și importante dimensiuni economice. În lucrările filosofilor chinezi sunt prezentate... citește mai departe

198 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Consumatorul în economia de piață

UNITATEA I. CONSUMATORUL ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ 1. Cine sunt consumatorii? Noțiune de consum și consumator. Dorințele și nevoile în consum 2. Piramida nevoilor. Bunurile și serviciile consumate. Diversitatea, complementaritatea și substituibilitatea bunurilor în consum 1. Cine sunt consumatorii? Noțiune de consum... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Tehnici de promovare în afaceri

Mixul promoțional - Modul strategic în care sunt combinate, de către o companie, diversele componente ale promovării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Tehnici de promovare în afaceri Lect. dr Cristian Poțincu Tehnici Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian... citește mai departe

195 pagini Gratis Extras Preview

Economia mondială - evoluție și particularități sub aspectul unei perspective milenare

1. Elemente fundamentale privind conturarea economiei mondiale și dezvoltarea economică mondială Pe parcursul ultimului mileniu, populația mondială a crescut de aproape 22 de ori, PIB per locuitor a sporit de cca. 13 ori, iar PIB-ul mondial total de aproximativ 300 de ori, potrivit statisticilor oficiale... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX științța economicăă fundamentală, ca știință a administrării unor resurse și mijloace limitate și cu utilizări alternative pentru satisfacerea unor necesități nelimitate și... citește mai departe

82 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizații economice

1.În ce a constat pactul Kellogg-Briand și de ce este considerat unul ce stă la bază noilor legi internaționale ? Pactul Kellogg-Briand consta în faptul ca națiunile semnatare erau de-acord că războiul nu mai poate fi interpretat precum un instrument politic, ce are consecințe pozitive.Războiul, în toate formele... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview