Toate cursurile din domeniul Economie

 • Tehnici de promovare in afaceri

  Mixul promoțional - Modul strategic în care sunt combinate, de către o companie, diversele componente ale promovării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Tehnici de promovare în afaceri Lect. dr Cristian Poțincu Tehnici Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian PoțincuCristian Poțincu Relații publice Relații publice - - Obiectiv: Obiectiv: ▫ ▫obținereaobținereașișipăstrarea unor păstrarea unor relațiirelațiibune, bune, favorabile...

 • Economia mondiala - evolutie si particularitati sub aspectul unei perspective milenare

  1. Elemente fundamentale privind conturarea economiei mondiale și dezvoltarea economică mondială Pe parcursul ultimului mileniu, populația mondială a crescut de aproape 22 de ori, PIB per locuitor a sporit de cca. 13 ori, iar PIB-ul mondial total de aproximativ 300 de ori, potrivit statisticilor oficiale validate de organizațiile internaționale și de institutele naționale de statistică (Maddison, 2001, p. 17). Aceste aspecte contrastează puternic cu mileniul anterior, când, potrivit...

 • Economie politica

  CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX științța economicăă fundamentală, ca știință a administrării unor resurse și mijloace limitate și cu utilizări alternative pentru satisfacerea unor necesități nelimitate și variate ale oamenilor, s-a divizat în două: macroeconomia, care studiază economiile naționale ca entități proprii și microeconomia care studiază comportamentul uman la nivelul...

 • Organizatii economice

  1.În ce a constat pactul Kellogg-Briand și de ce este considerat unul ce stă la bază noilor legi internaționale ? Pactul Kellogg-Briand consta în faptul ca națiunile semnatare erau de-acord că războiul nu mai poate fi interpretat precum un instrument politic, ce are consecințe pozitive.Războiul, în toate formele sale negative, așa cum este văzut de întreaga lume, oricum a stat la baza tratatelor și legilor internaționale, de asemenea și la fondarea ONU. 2.Care au fost criticile lui Moore...

 • Managementul inovarii

  CAP.1. NOȚIUNEA DE INOVAȚIE 1.1. Definiție Ce este inovația ? - Producerea unui nou bun pentru consumatori, sau unui bun de o calitate nouă; - Introducerea unei noi metode de producție, practic necunoscută, în cadrul unei ramuri economice; - Descoperirea unei noi piețe de desfacere, pe care nu s-a mai acționat în cadrul ramurii respective; - Identificarea unor noi surse de materii prime sau semifabricate; - Înființarea unei organizații noi, crearea sau spargerea unui monopol....

 • Macroeconomie

  Capitolul 1 MACROECONOMIA. CONCEPTE DE BAZĂ ȘI POLITICI MACROECONOMICE 1.1. ABORDĂRI MACROECONOMICE Realitatea economică poate fi abordată prin două modalități distincte: microeconomia și macroeconomia. Nivelul de investigare al analizei microeconomice este cel al întreprinderii și pieței unui bun sau serviciu. În cadrul analizei microeconomice sunt evidențiate comportamentele individuale ale unităților economice, motivațiile și activitățile menajelor individuale și ale întreprinderilor...

 • Sistemul economic al Chinei

  1. Prezentare generală Republica Populară Chineză este cea mai mare țară din Asia de est, iar din punct de vedere al numărului e locuitori China este cea mai populată țară din lume, aici concentrându-se aproximativ 19% din populația totală a globului. Cu privire la organizarea administrativă a statului chinez putem enunța că este compusă dintr-un număr de 22 de provincii. Capitala chineză se află la Beijing, iar cel mai întins oraș este Shanghai. Limba oficială vorbită este cea chineză....

 • Bazele economiei

  CAPITOLUL I ECONOMIA - FORMA A ACȚIUNII UMANE 1.1. Activitatea economică 1.2. Nevoile (trebuințele) economice 1.3. Interesele economice 1.4. Resursele economice 1.5. Producția, repartiția, schimbul și consumul 1.6. Agenții economici 1.1. Activitatea economică Societatea omenească s-a constituit, a existat și există datorită activității oamenilor. Activitatea economică este înainte de toate o activitate umană. Privită ca activitate umană, activitatea economică este o activitate...

 • Modeda si rolul sau in economie

  Conceptul monedei Rolul monedei în viața economică și socială necesită abordarea evoluției și a funcțiilor îndeplinite de aceasta încă din perioada circulației pieselor din metale prețioase. Trecerea economiilor de la forma preponderent naturală (bazată pe troc) la economia de schimb, concurențială, antrenează importante modificări în rolul îndeplinit de bani în cadrul tuturor laturilor activității umane și economice. Delimitări între conceptul de monedă și bani Atât în literatura de...

 • Politica monetara a BNR

  BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI - 17/29 aprilie 1880 - s-a înființat BNR, capitalul băncii era în întregime românesc și aparținea în proporție de o treime statului și două treimi particularilor SCURT ISTORIC - 1880- 1920: BNR s-a implicat în susținerea dezvoltării economiei naționale și la elaborarea legilor care au consacrat schimbarea etalonului monetar, prin renunțarea la bimetalism în favoarea monometalismului aur; - în timpul Războiului de Reîntregire, BNR a susținut financiar efortul de...

 • Managementul pietelor financiare

  CURS NR.1 PIAȚA FINANCIARĂ ȘI PIAȚA DE CAPITAL DIN ROMĂNIA 1)- Piata de capital-concept,trasaturi 2)- Functiile PF in economia de piata din Romania 3)- Componentele Pietei Financiare din Romania 4)- Cererea si oferta de capital PIATA DE CAPITAL IN ROMANIA 1. Aspecte generale privind problematica pietelor financiare Teritoriu aflat prin excelenta sub imperiul pragmatismul, domeniul pietelor financiare a inceput sa-si dezvolte si o redutabila latura teoretica. Chiar daca evidenta...

 • Administrarea afacerii

  Tema 1 ANTREPRENORUL- PROMOTORUL AFACERILOR 1.1.Istoricul afacerilor Originea afacerilor se pierde în negura timpului. Acestea au avut o evoluție sinuoasă, cu perioade de glorie și decădere. Cauza acestei evoluții o constituie modul în care ele au fost percepute de-a lungul timpului. În continuare, prezentăm câteva repere mai importante din această evoluție. Antichitate. În vechiul Regat babilonian afacerile erau în floare. Cu două milenii înainte de Cristos a apărut Codul lui Hammurabi,...

 • Mecanismul concurential

  Concurența desemnează tipul specific de relații între agenții economici care acționează pe piață pentru realizarea propriilor interese, conform libertății de acțiune și liberei inițiative. Premisele manifestării mecanismului concurențial: - existența proprietății private; - libertatea economică; - existența unui sistem democratic; Consecințe: progresul economic Modalități de manifestare a consecințelor benefice: - accelerarea cercetării; - realizarea de inovații; - perfecționarea...

 • Merceologia marfurilor social - culturale

  I. Mărfuri electrocasnice Mărfurile electrocasnice sînt destinate să realizeze o serie întreagă de operațiuni menite să ridice gradul de confort din locuință, unitățile hoteliere și de alimentație publică, să faciliteze efectuarea unor activități de gospodărie, bucătărie, terapie etc. Întrucît produsele electrocasnice sînt consumatoare de energie electrică, în perioada actuală și în perspectivă, se pune problema modernizării lor prin creșterea randamentului în utilizare, evitarea consumului...

 • Integrated marketing communication course

  Capitolul I - Comunicarea organizațiilor si politica de afaceri 1.1 Istoria comunicarii organizationale În prezent, succesul unei organizații atât din punct de vedere economic cât și pe plan social este condiționat de modul în care managerii acesteia abordează problemele legate de inițierea și derularea procesului de comunicare. Fenomenul comunicării a înregistrat o evoluție spectaculoasă iar extinderea sa se datorează în special creșterii nevoii de comunicare la nivelul mediilor economic,...

Pagina 1 din 156