Toate cursurile din domeniul Economie

 • Asigurari de viata - O perspectiva comparativa intre Romania si Federatia Rusa

  Introducere Această lucrare de cercetare va aborda diferitele dimensiuni și provocări ale industriei asigurărilor de viață din România în contrast cu cele din Federația Rusă și performanța sectorului în țările menționate. Atât România, cât și Rusia reprezintă niște piețe relativ mature în ceea ce privește furnizorii de asigurări de viață. Obiectivul asigurărilor de viață este de a oferi securitate financiară asiguraților și familiilor acestora. În mod tradițional, această garanție a fost...

 • Economie Europeana - Suport de Curs

  Modulul 1 Fundamentele teoretice ale Economiei europene Fără îndoială, istoria continentului european este una extrem de intensă, marcată de conflicte politice, de numeroase războaie, dar și de evoluții spectaculoase în sfera culturii, tehnicii, economiei. Civilizația europeană este cea care a stat la baza descoperirii și populării unor noi spații geografice, a amorsat fenomenul de globalizare, a inovat semnificativ în ceea ce privește tehnicile de producție, modul de viață al indivizilor,...

 • Microeconomie

  Munca are in vedere efortul depus de o persoana pentru a pune pe piata un produs sau un serviciu. Munca este factorul activ si determinant al oricarei productii.De exemplu: -lucratorul in constructii alaturi de receptioner sau menajera reprezinta factorul de productie “munca” -un artist implicat in realizarea unei opere, fie ca este pictura sau simfonie, este considerate munca. Diferenta intre nivelurile de calificare ajuta antreprenorii sa arbitreze disparitatile corespunzatoare intre...

 • Marketingul afacerilor

  Tema 1 SUCCESUL IN AFACERI IN CONTEXT EUROPEAN 1.1.Noțiuni de bază despre marketing. Marketingul poate fi privit ca o funcție a firmei care identifică nevoile și dorințele clienților, identifică segmentele de piață și concepe produse care să deservească cel mai bine aceste segmente. Marketingul plasează astfel clientul în centrul preocupărilor unei firme, având ca obiectiv principal satisfacerea nevoilor și dorințelor acestuia. Personalul de marketing nu poate însă atinge acest...

 • Economie generala

  1. ECONOMIA Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul, consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei date de Lionel Robbins în 1932 ,,economia este tiin a ce studiaz modul aloc rii mijloacelor rare în scopuri alternative’’. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea uman , economia este o tiin social . Economia centrat pe variabile m surabile se împarte în dou domenii principale: a) microeconomia care se ocup de agen i individuali, cum ar fi...

 • Managementul carierei profesionale

  GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să ofere, în primul rând masteranzilor care se pregătesc să devină specialiști în domeniul economic și financiar, cunoștințele necesare pentru înțelegerea și familiarizarea cu reperele fundamentale ale resurselor umane, precum și cu cele mai uzuale atribuții ale specialiștilor în materie, de la asigurarea cu resurse umane a organizației până la...

 • Impactul mineritului asupra mediului si societatii

  1.Contextul, scop și domeniu Mineritul este o activitate a omenirii ce contribuie la progresul civilizației, la creșterea economică a unui stat. Totuși, mineritul are un impact semnificativ asupra apei, peisajului și mediului. Drenajul de mine acide are o influența importantă și negativă asupra apelor. Apa scursă din proiectele miniere, cum ar fi mine cu groapa deschisă, devine acida. Acidul sulfuric diluat, dizolvă metale grele toxice și nemetale afectând viața acvatică din aval și apele...

 • Economie politica - suport de curs

  1.1. Începuturile Știința economică se constituie prin detașarea progresivă de morală și filosofie. Între secolele șapte și trei (î.Hr.), în China și India s-au dezvoltat numeroase curente filosofice, ale căror precepte comportă și importante dimensiuni economice. În lucrările filosofilor chinezi sunt prezentate idei referitoare la superioritatea statului de drept, necesitatea statisticilor, raportul invers proporțional dintre valoarea monedei și prețul bunurilor, rolul monedei ca...

 • Consumatorul in economia de piata

  UNITATEA I. CONSUMATORUL ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ 1. Cine sunt consumatorii? Noțiune de consum și consumator. Dorințele și nevoile în consum 2. Piramida nevoilor. Bunurile și serviciile consumate. Diversitatea, complementaritatea și substituibilitatea bunurilor în consum 1. Cine sunt consumatorii? Noțiune de consum și consumator. Dorințele și nevoile în consum Consumatorul este orice persoană care utilizează bunuri sau servicii în scopul satisfacerii nevoilor personale. Înainte de a consuma,...

 • Tehnici de promovare in afaceri

  Mixul promoțional - Modul strategic în care sunt combinate, de către o companie, diversele componente ale promovării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Tehnici de promovare în afaceri Lect. dr Cristian Poțincu Tehnici Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian PoțincuCristian Poțincu Relații publice Relații publice - - Obiectiv: Obiectiv: ▫ ▫obținereaobținereașișipăstrarea unor păstrarea unor relațiirelațiibune, bune, favorabile...

 • Economia mondiala - evolutie si particularitati sub aspectul unei perspective milenare

  1. Elemente fundamentale privind conturarea economiei mondiale și dezvoltarea economică mondială Pe parcursul ultimului mileniu, populația mondială a crescut de aproape 22 de ori, PIB per locuitor a sporit de cca. 13 ori, iar PIB-ul mondial total de aproximativ 300 de ori, potrivit statisticilor oficiale validate de organizațiile internaționale și de institutele naționale de statistică (Maddison, 2001, p. 17). Aceste aspecte contrastează puternic cu mileniul anterior, când, potrivit...

 • Economie politica

  CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX științța economicăă fundamentală, ca știință a administrării unor resurse și mijloace limitate și cu utilizări alternative pentru satisfacerea unor necesități nelimitate și variate ale oamenilor, s-a divizat în două: macroeconomia, care studiază economiile naționale ca entități proprii și microeconomia care studiază comportamentul uman la nivelul...

 • Organizatii economice

  1.În ce a constat pactul Kellogg-Briand și de ce este considerat unul ce stă la bază noilor legi internaționale ? Pactul Kellogg-Briand consta în faptul ca națiunile semnatare erau de-acord că războiul nu mai poate fi interpretat precum un instrument politic, ce are consecințe pozitive.Războiul, în toate formele sale negative, așa cum este văzut de întreaga lume, oricum a stat la baza tratatelor și legilor internaționale, de asemenea și la fondarea ONU. 2.Care au fost criticile lui Moore...

 • Managementul inovarii

  CAP.1. NOȚIUNEA DE INOVAȚIE 1.1. Definiție Ce este inovația ? - Producerea unui nou bun pentru consumatori, sau unui bun de o calitate nouă; - Introducerea unei noi metode de producție, practic necunoscută, în cadrul unei ramuri economice; - Descoperirea unei noi piețe de desfacere, pe care nu s-a mai acționat în cadrul ramurii respective; - Identificarea unor noi surse de materii prime sau semifabricate; - Înființarea unei organizații noi, crearea sau spargerea unui monopol....

 • Macroeconomie

  Capitolul 1 MACROECONOMIA. CONCEPTE DE BAZĂ ȘI POLITICI MACROECONOMICE 1.1. ABORDĂRI MACROECONOMICE Realitatea economică poate fi abordată prin două modalități distincte: microeconomia și macroeconomia. Nivelul de investigare al analizei microeconomice este cel al întreprinderii și pieței unui bun sau serviciu. În cadrul analizei microeconomice sunt evidențiate comportamentele individuale ale unităților economice, motivațiile și activitățile menajelor individuale și ale întreprinderilor...

Pagina 1 din 157