Cursurile din domeniul Economie

Etica economică

Noțiuni de bază: etica, morala, valori morale, norme morale, principii morale, conștiință morală, etica economică, concepții ale eticii, dileme etice. 1. Noțiune de etică. Corelația dintre etică și morală. Etica este un domeniu al filosofiei care studiază morala. Termenul „etică” provine de la cuvântul grecesc... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Antreprenoriat

CAPITOLUL 1. - Definirea conceptului de antreprenoriat, atributele antreprenorului, sfera de cuprindere Datele furnizate în litreratura de specialitate (atât la nivel mondial cât și la nivelul UE) indică faptul că IMM-urile (adică întreprinderile mici și mijlocii a căror număr de angajați nu depășește cifra de 500)... citește mai departe

156 pagini Gratis Extras

Economie rurală

ECONOMIE RURALÃ - SISTEMUL ECONOMIC Sistemul economic este format din: 1) actorii economici; 2) persoanele economice .i veniturile fundamentale; 3) circuitul economic .i tehnologiile de productie. Sistemul economic la nivel macroeconomic are ca centre de decizie, actorii economici ce determină fluxuri de bunuri... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Psihologia ca știință

1. Apariția și constituirea științei psihologice. Termenul „psihologie” vine din greaca veche, întrunind două rădăcini: „psyche” - suflet și „logos” - învățătură, știință. Se cunosc mai multe opinii asupra apariției acestei noțiuni. Psihologul ieșean A. Cosmovici, menționează că pentru prima dată ea a fost folosită... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Economie

Unitate de învățare 1. Formarea și dezvoltarea economiei politice Introducere, Obiective, Conținutul unității de învățare, Timp mediu necesar de studiu Introducere: Această unitate de învățare prezintă geneza și conținutul (obiectul și metoda) economiei politice, definește noțiunea de economie politică și... citește mai departe

149 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Microeconomie

I.1. Economia politică - obiect de studiu, importanța cunoștințelor de economie I.2. Trebuințe - definire, clasificare și trăsături I.3. Resursele economice - definire și clasificare I.4. Administrarea eficientă a resurselor I.5. Activitatea economică Concepte de bază: nevoi umane, interese economice, resurse... citește mai departe

84 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Microeconomie și Macroeconomie

Unitatea de învățare 1 ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI ȘTIINȚA ECONOMICĂ Activitatea economică este o activitate umană complexă care se încadrează între două limite extreme. Pe de o parte trebuințele (nevoile) pe care le impune viața indivizilor și societății, iar pe de altă posibilitățile de a satisface aceste... citește mai departe

185 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Economia de piață și antreprenoriat

CE ESTE ECONOMIA? gr. Oikos = casa, gospodărie gr. Nomos = normă,lege Economia = știința socială care studiază modul de alocare a resurselor limitate/rare pentru a asigura o cât mai bună satisfacerea nevoilor variate și nelimitate, aflate în continuă multiplicare și diversificare. Paul Samuelson (laureat al... citește mai departe

79 pagini Gratis Extras Preview

Economie - suport de curs MC ZI 2016

1. TEORIA CONSUMATORULUI ȘI A CERERII 1.1. Abordarea cardinală a utilității și echilibrul consumatorului În concepția clasică, bunuri identice au, pentru persoane diferite, aceeași utilitate economică, indiferent de intensitatea nevoilor, de cantitatea consumată si de sacrificiul făcut pentru obținerea lor,... citește mai departe

78 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări de viată - O perspectivă comparativă între România și Federația Rusă

Introducere Această lucrare de cercetare va aborda diferitele dimensiuni și provocări ale industriei asigurărilor de viață din România în contrast cu cele din Federația Rusă și performanța sectorului în țările menționate. Atât România, cât și Rusia reprezintă niște piețe relativ mature în ceea ce privește... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Economie Europeană - Suport de Curs

Modulul 1 Fundamentele teoretice ale Economiei europene Fără îndoială, istoria continentului european este una extrem de intensă, marcată de conflicte politice, de numeroase războaie, dar și de evoluții spectaculoase în sfera culturii, tehnicii, economiei. Civilizația europeană este cea care a stat la baza... citește mai departe

98 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Microeconomie

Munca are in vedere efortul depus de o persoana pentru a pune pe piata un produs sau un serviciu. Munca este factorul activ si determinant al oricarei productii.De exemplu: -lucratorul in constructii alaturi de receptioner sau menajera reprezinta factorul de productie “munca” -un artist implicat in realizarea... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Marketingul afacerilor

Tema 1 SUCCESUL IN AFACERI IN CONTEXT EUROPEAN 1.1.Noțiuni de bază despre marketing. Marketingul poate fi privit ca o funcție a firmei care identifică nevoile și dorințele clienților, identifică segmentele de piață și concepe produse care să deservească cel mai bine aceste segmente. Marketingul plasează... citește mai departe

100 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Economie generală

1. ECONOMIA Economia reprezint o tiin social ce studiaz : produc ia, desfacerea, comer ul, consumul de bunuri i servicii. Potrivit defini iei date de Lionel Robbins în 1932 ,,economia este tiin a ce studiaz modul aloc rii mijloacelor rare în scopuri alternative’’. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea... citește mai departe

71 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Managementul carierei profesionale

GHID DE STUDIERE A CURSULUI Bine ați venit la acest curs privind managementul carierei profesionale ! Scopul cursului Cursul își propune să ofere, în primul rând masteranzilor care se pregătesc să devină specialiști în domeniul economic și financiar, cunoștințele necesare pentru înțelegerea și familiarizarea cu... citește mai departe

126 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul mineritului asupra mediului și societății

1.Contextul, scop și domeniu Mineritul este o activitate a omenirii ce contribuie la progresul civilizației, la creșterea economică a unui stat. Totuși, mineritul are un impact semnificativ asupra apei, peisajului și mediului. Drenajul de mine acide are o influența importantă și negativă asupra apelor. Apa... citește mai departe

7 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Economie politică - suport de curs

1.1. Începuturile Știința economică se constituie prin detașarea progresivă de morală și filosofie. Între secolele șapte și trei (î.Hr.), în China și India s-au dezvoltat numeroase curente filosofice, ale căror precepte comportă și importante dimensiuni economice. În lucrările filosofilor chinezi sunt prezentate... citește mai departe

198 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Consumatorul în economia de piață

UNITATEA I. CONSUMATORUL ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ 1. Cine sunt consumatorii? Noțiune de consum și consumator. Dorințele și nevoile în consum 2. Piramida nevoilor. Bunurile și serviciile consumate. Diversitatea, complementaritatea și substituibilitatea bunurilor în consum 1. Cine sunt consumatorii? Noțiune de consum... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Tehnici de promovare în afaceri

Mixul promoțional - Modul strategic în care sunt combinate, de către o companie, diversele componente ale promovării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Tehnici de promovare în afaceri Lect. dr Cristian Poțincu Tehnici Tehnicide de promovarepromovareînînafaceriafaceri- - Lect. Lect. drdr..Cristian... citește mai departe

195 pagini Gratis Extras Preview

Economia mondială - evoluție și particularități sub aspectul unei perspective milenare

1. Elemente fundamentale privind conturarea economiei mondiale și dezvoltarea economică mondială Pe parcursul ultimului mileniu, populația mondială a crescut de aproape 22 de ori, PIB per locuitor a sporit de cca. 13 ori, iar PIB-ul mondial total de aproximativ 300 de ori, potrivit statisticilor oficiale... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Economie politică

CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE I.1. Macroeconomia. Probleme și politici macroeconomice În deceniile trei și patru ale secolului XX științța economicăă fundamentală, ca știință a administrării unor resurse și mijloace limitate și cu utilizări alternative pentru satisfacerea unor necesități nelimitate și... citește mai departe

82 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizații economice

1.În ce a constat pactul Kellogg-Briand și de ce este considerat unul ce stă la bază noilor legi internaționale ? Pactul Kellogg-Briand consta în faptul ca națiunile semnatare erau de-acord că războiul nu mai poate fi interpretat precum un instrument politic, ce are consecințe pozitive.Războiul, în toate formele... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Managementul inovării

CAP.1. NOȚIUNEA DE INOVAȚIE 1.1. Definiție Ce este inovația ? - Producerea unui nou bun pentru consumatori, sau unui bun de o calitate nouă; - Introducerea unei noi metode de producție, practic necunoscută, în cadrul unei ramuri economice; - Descoperirea unei noi piețe de desfacere, pe care nu s-a mai acționat... citește mai departe

107 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Macroeconomie

Capitolul 1 MACROECONOMIA. CONCEPTE DE BAZĂ ȘI POLITICI MACROECONOMICE 1.1. ABORDĂRI MACROECONOMICE Realitatea economică poate fi abordată prin două modalități distincte: microeconomia și macroeconomia. Nivelul de investigare al analizei microeconomice este cel al întreprinderii și pieței unui bun sau serviciu.... citește mai departe

62 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul economic al Chinei

1. Prezentare generală Republica Populară Chineză este cea mai mare țară din Asia de est, iar din punct de vedere al numărului e locuitori China este cea mai populată țară din lume, aici concentrându-se aproximativ 19% din populația totală a globului. Cu privire la organizarea administrativă a statului chinez... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview