Toate cursurile din domeniul Economie

 • Economie

  Obiectul de studiu al ştiintei economice Metode utilizate de cãtre ştiinţa economicã: În calitate de disciplinã ştiinţificã, economia are un obiect propriu de cercetare şi o metodã adecvatã de analizare a acesteia. Dacã în legãturã cu obiectul ştiinţei economice şi cu metodele de studiu s-au formulat de-a lungul vremii diverse opinii, adesea divergente sau contradictorii. Acest fapt se datoreazã complexitãţii fenomenelor şi proceselor economice, dificultãţii de a separa activitatea...

 • Alocarea Resurselor si Piata

  Introducere Functionarea oricarei economii se bazeaza pe o anumita arhitectura institutionala, care este, in mare parte, rezultatul actiunii guvernului in societate. Viata individului in societate este rezultatul general al unui anumit sistem de reguli la originea carora se gaseste statul, prin intermediul deciziilor politice. Este vorba atat de institutiile politice externe ( constitutia, principiul separarii puterilor in societate, regimul electoral etc), care definesc si structureaza...

 • Tehnologii Aplicate in Economie

  I. Reţele de calculatoare (1h) O reţea de calculatoare reprezintă un ansamblu de calculatoare legate între ele prin intermediul unor medii de comunicaţie specifice în vederea partajării resurselor de către toţi utilizatorii reţelei. Componentele reţelei sunt: server-ul, staţiile de lucru, adaptoarele de reţea şi linia de comunicare. Comunicarea dintre ele se realizează folosind anumite protocoale de comunicaţie specifice. Utilizatorii unei reţele sunt de trei tipuri: - supervizor – are...

 • Modele Unifactoriale de Regresie

  Modelul 1. Consumul ca funcŃie de Venitul disponibil În scopul evaluării influenŃei pe care variaŃia Venitului Disponibil o are asupra Cheltuielilor de Consum ale unei familii, au fost înregistrate, pentru 10 familii, valorile următoarelor variabile: Y – Cheltuielile de Consum ale familiei; X – Venitul Disponibil al familiei. Y 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150 X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Fiecare familie a fost selectată, la întâmplare, dintr-un grup de familii cu un...

 • Concurenta

  Pentru crearea unor mårci puternice, este nevoie de o foarte bunå cunoaştere a concurenţei –concurenţå care devine tot mai crâncenå, de la an la an. Noi tipuri de concurenţâ apar din toatedirecţiile: din partea concurenţilor globali, neråbdåtori så obţinå vânzåri pe noi pieţe; din partea concurenţilor online, care cautå modalitåţi cu costuri eficiente de a-şi extinde distribuţia; din partea mårcilor private ale distribuitorilor şi a mårcilor de magazin, menite så ofere alternative cu preţuri...

 • Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calitatii

  In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor intreprinderii, in acest domeniu. Scopul principal al auditului calităţii este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatile de îmbunătăţire a sistemului calităţii intreprinderii, a proceselor sale, a produselor si serviciilor pe care le ofera. Pe de...

 • Mediul International de Afaceri

  Cursurile vor aborda problematica definitorie pentru evoluţia mediului internaţional de afaceri la confluenţă cu noile schimbări de paradigmă; Disciplina se va finaliza cu un examen scris a cărui pondere va fi de 60% din nota finală; Activităţi aplicative 40% din nota finală din care: 15% recenzia, pe bază de template standard, a unui articol din BID; 15% evaluarea raspunsului la un studiu de caz remis la seminarii; 10% participarea activă la activităţile aplicative Disciplina se poate...

 • Economia Dezvoltarii

  Malaezia -1980, Rachmina din statul Kedah pleacă pentru a lucra Penang... - După 5 ani de muncă asiduă şi viaţă anostă se întoarce în sat unde îşi întemeiază o familie - Până în 2010 Malaezia trece în rândul ţărilor în curs de dezvoltare Etiopia - Getachew din regiunea Amhara a urmat doar 5 ani de scoala; a parasit satul si a lucrat in Addis Ababa dar doar munca ocazionala cu ziua... Unul din fratii mai mari a murit in razboi Dupa moartea tatalui s-a intors la ferma dar nu si-a...

 • Analiza Economico Financiara

  CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICO – METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICE ŞI FINANCIARE 1.1. Conţinutul analizei economico – financiare Mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea o firmă este în permanentă mişcare, ca urmare a acţiunii factorului timp care produce modificări semnificative în costul resurselor materiale, umane şi financiare. Astfel, dinamismul mediului economic în care activează orice firmă îi pune permanent acesteia problema adaptării la noile condiţii, respectând...

 • Istoricul FMI

  Istoricul FMI 1 Fondul Monetar Internaţional a fost fondat ca parte integrantă a sistemului Bretton-Woods, fiind instituţia responsabilă cu asigurarea condiţiilor monetare şi financiare propice unui sistem stabil de schimburi comerciale. El reprezintă primul sistem monetar internaţional din istoria relaţiilor internaţionale şi vizează un ansamblu de principii şi reglementări coerente, asumat de statele semnatare, privind politicile ratei de schimb şi al cooperării monetare multilaterale...

 • Cursuri Ergonomie

  Termenul ERGONOMIE : ergo (muncă) şi namos (ştiinţă). Ergonomia este un demers de analiză şi transformare a muncii cu scopul de a contribui la conceperea şi transformarea situaţiilor de muncă, acţionând într-o manieră pozitivă asupra instrumentelor şi mijloacelor de muncă, asupra mediului de muncă şi asupra oamenilor. Acest demers ţine cont de caracteristicile psihologice şi fiziologice ale fiinţei umane în diverse situaţii, în special în timpul lucrului, de obiectivele urmărite de individ,...

 • Analiza Reflectarii Principiilor Impunerii in Activitatea Economica a Unor Firme din Romania

  Economia unei țarii , ca parte componentă a economiei mondiale , cuprinde un ansamblu de activitați, desfașurate de persoane fizice sau juridice, dar la care participă și actori economici ai altor țari. Ca urmare a acestor activitați , în interiorul fiecarei țari apare un ansamblu de relații de producție, schimb, repartiție, consum, finanțare, creditare, care se manifestă sub forma unor fluxuri reale monetare și financiare. Sistemul fiscal contemporan este un produs al istoriei civilizației...

 • Evaluarea Intreprinderilor

  Întreprinderea, ca entitate juridică şi economică, indiferent de statutul juridic de organizare ca societăţi comerciale: – societăţile în nume colectiv; societăţile în comandită simplă; societăţile pe acţiuni; societăţile în comandită pe acţiuni; şi societăţile cu răspundere limitată ori societăţile/companiile naţionale; sau regiile autonome; institutele naţionale de cercetare-dezvoltare; sau societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de...

 • Strategii de Dezvoltare in Turism

  1. Definitia stretegiei - Strategia si politicile economice traseaza dezvoltarea fiecarei firme/societati. - De continutul strategiilor unei firme de turism depinde eficacitatea interfetei cu supra-sistemele din care aceasta face parte. - Strategiile conditioneaza masuri prin care firma de turism isi mentine si amplifica segmental de piata ocupat,cat si profitabilitatea obtinuta din activitatea economica desfasurata pe paliewrul segmentului respective - Etimologic,termenul de strategie...

 • Raspunsuri Etica in Afaceri - Blackboard

  In etapa de organizare a sitemului etic al organizatiei se regasesc urmatoarele activitati: • Organizarea de petreceri pentru a sarbatori si premia comportamentul etic • Crearea implimentara si monitorizarea codului de etica • Stabilirea activitatilor responsabilitatilor si a fisei postului pentru persoanele impilate in activitatea sistemului etic • Selectarea personalului cu responsabilitati in derularea sistemului etic in organizatie(contactarea specialistilor externi) Capacitatea de...

Pagina 10 din 153