Toate cursurile din domeniul Economie

 • Institutiile Uniunii Europene

  A. INSTITUTIILE UE Parlamentul European Parlamentul European (PE) este ales de cetăţenii Uniunii Europene pentru a le reprezenta interesele. Îşi are originea în anii ′50 şi are la bază tratatele fundamentale. Din 1979, membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot direct de către cetăţenii UE. Alegerile au loc o dată la cinci ani şi fiecare cetăţean UE are dreptul de a vota şi de a candida, indiferent unde locuieşte în UE. Cele mai recente alegeri au avut loc în iunie 2009. Astfel,...

 • Economia Intreprinderii

  PARTEA I - CICLUL DE VIATA AL INTREPRINDERII CAPITOLUL 1 - ECONOMIA ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL STIINTELOR ECONOMICE Un comportament rational în situatia de resurse limitate presupune sa se actioneze astfel încât: o cu un consum dat de resurse sa se obtina un rezultat cât mai bun (efect util cât mai mare) – principiul maximizarii; o pentru obtinerea unui anumit rezultat sa se foloseasca cât mai putine resurse – principiul minimizarii; o sa se realizeze cel mai bun raport între rezultatele...

 • Economie Regionala

  Preanbulul Tratatului de la Roma: Statele membre ale Comunităţii Europene sunt îngrijorate în legătură cu asigurarea dezvoltării lor armonioase prin reducerea diferenţelor existente între diferitele regiuni şi referitor la rămânerea în urmă a regiunilor mai puţin favorizate. 1975 Fondul Europan de Dezvoltare Regională al doilea ca mărime după Fondul Eruopean de Orientare şi Garantare a Agriculturii PAUL KRUGMAN KENTH ARROW GERARD DEBREU THAJLLING KOOPMANS PAUL SAMUELSON ADAM...

 • Management Informational

  CAPITOLUL I 1.1. Unitatea economică - ansamblu de sisteme şi procese O privire sistemică a unităţii economice conduce la delimitarea a trei sisteme constitutive principale: sistemul de conducere, sistemul operativ şi sistemul informaţional. Sistemul de conducere cuprinde ansamblul activităţilor de conducere, coordonare, comandă, reglare şi control în vederea asigurării funcţionării optime a întregii unităţi; el primeşte informaţii de la sistemul informaţional şi transmite decizii către...

 • Instrumente Financiare Derivate

  CAPITOLUL 1 Elementele si caracteristicile instrumentelor financiare derivate 1.1. Conceptul de instrument financiar derivat Un instrument derivat reprezintã, într-o abordare aproape unanimã în lucrãrile de referintã, “un instrument financiar a cãrui valoare depinde de sau este derivatã din valoarea altei variabile suport mai simple”1. Cel mai adesea, variabilele care stau la baza derivatelor sunt preturile activelor tranzactionate. Cu toate acestea, derivatele pot depinde de aproape...

 • Evaluarea Intreprinderii Diagnosticul Financiar-Contabil - SC Siretul SA

  Capitolul 1. Diagnosticul financiar – contabil. Instrument al analizei financiare În contextul economiei de piaţă, principalul obiectiv al întreprinderilor îl reprezintă obţinerea profitului, acesta reprezentând raţiunea existenţei lor. Problemele rentabilităţii şi profitabilităţii nu vor lipsi niciodată din planul abordărilor teoretice şi practice ale orcăror tipuri de structuri care realizează activităţi ecomonice. Performanţa financiară a întreprinderii este definită diferit în funcţie...

 • Finante Publice Institutionale

  Finantele institutionale publice Statul pentru a-si realiza ob propuse in vederea efectuarii de cheltuieli publice trebuie sa supravegheze si sa organizeze un mecanism economic ce are la baza doctrina fortelor politice aflate la putere. Institutiile publice au un rol important deoarece prin intermediul lor se deruleaza atat proc de constituire cat si cel de utilizare a resurselor financiare publice. Institutiile publice reprezinta ansamblul structurilor organizatorice care sunt create in...

 • Evaluarea Intreprinderii - Notiuni de Baza

  Evaluarea întreprinderii: definiții, conținut, principii Conținut curs 1 1. Definițiile valorii și ale evaluării; 2. Conceptele de preț, cost, valoare; 3. Clasificarea evaluărilor; 4. Principiile Evaluării Întreprinderii. 5. Diferența între Evaluarea întreprinderii și Evaluarea Proprietății Imobiliare. 1. Evaluarea (Definiție) Evaluarea a fost definită adesea ca arta și/sau știința estimării valorii. Definiția Evaluării In finanțe evaluarea este definită ca procesul de estimare...

 • Supravegherea Bancara

  Tema 9: Supravegherea bancară I. Supravegherea bancară. Nivele de supraveghere bancară. II. Tipurile de documente întocmite de băncile comerciale. Periodicitatea. III. Lichiditatea bancară (cele două principii de lichiditate). IV. Ordinea de lichidarea a băncilor comerciale în Republica Moldova. Baza legislativă: I. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare din 08.08.97 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.64-65/103 din 02.10.1997)...

 • Comert Electronic

  Stimate student, Perspectivele si mai ales viabilitatea afacerilor in contextual noii economii, in care economia traditional coexista cu cea digitala, sunt conditionate de asimilarea a noi cunostinte specific actualei societati informationale, in cadrul careia un loc prioritar revine comertului electronic. In acest context, primul obiectiv al cursului de fata a vizat abordarea fundamentelor si modelelor comertului electronic, debutand cu prezentarea Internetului, a serviciilor...

 • Probele de Audit

  Probele de audit – Totalitatea informatiior obtinute de auditor pentru a ajunge la concluziile pe care se bazeaza opinia de audit. Probele de audit cuprind documentele justificative si inregistrarile contabile care stau la baza situatiilor financiare, precum si alte informatii. Conceptul de probe de audit « Probele de audit » reprezinta totalitatea informatiilor utilizate de auditor pentru emiterea unei concluzii pe care este bazata opinia de audit, si includ toate informatiile continute...

 • Managementul IMM

  Cursul 1 ÎNTREPRINZĂTORUL – ELEMENTUL CENTRAL AL AFACERII CARACTERISTICI DISTINCTIVE ALE EXISTENŢEI ŞI ACTIVITĂŢII IMM După numărul de salariaţi, întreprinderile se împart, indiferent de domeniul de activitate, cifra de afaceri, rata profitului sau alt indicator de performanţă economico-financiară, în: întreprinderi mici până la 49 de salariaţi, inclusiv; întreprinderi mijlocii între 50 şi 249 de salariaţi; întreprinderi mari, de la 250 de salariaţi. Principalul act normativ în...

 • Gestiunea Riscului

  Capitolul 1 -Abordări teoretico-metodologice Noţiunea de risc Definirea riscului (în accepţiune generală) Definirea riscului economic Clasificarea riscului După posibilitatea de a fi prevăzut După localizarea lor Dupa conţinutul şi natura riscurilor Dimensionarea şi gestionarea riscului în economie Dimensionarea riscului economic Indicatori specifici condiţiilor de incertitudine Indicatori specifici condiţiilor de risc Gestionarea riscului economic 1.1. Noţiunea de risc Prin...

 • Negocieri in Afaceri

  Comunicarea in afaceri I.Abordari teoretice II. Tipuri de comunicare III.Bariere in comunicare IV. Conditii ale comunicarii eficente I .Abordari teoretice Comunicarea poate fi privita din mai multe pct de vedere : • transmiterea si receptionarea de inforamtii • stabilirea unui contact intre parti • mijlocul/ sistemul prin care se transmit si se recepteaza mesajele • existenta unui mod comun de a intelege mesajele astfel incat acestea sa aiba semnificatie pt parti Comunicarea fata...

 • Microeconomie

  1.1. Economia–componentă principală a societăţii umane 1.2. Apariţia şi dezvoltarea economiei politice ca ştiinţă 1.3. Obiectul de studiu al economiei politice 1.4. Ştiinţa economică în sistemul general al ştiinţei Produs istoric al unei dezvoltări îndelungate şi contradictorii, economia lumii contemporane, constituie un domeniu principal al realităţii, un subsistem important al societăţii, o componentă a progresului umanităţii. Oricare ar fi forma de manifestare a vieţii sociale, la...

Pagina 10 din 152