Toate cursurile din domeniul Economie

 • Istoria Integrarii

  1.1. Sistemul monetar internațional și noua ordine economică mondială după cel de-al doilea război mondial Scopul crearii Sistemului Monetar International, principiile și bilantul functionarii Fondul Monetar International, Drepturile Speciale de Tragere si rolul acestora in functionarea Sistemului Monetar International 1.2. Uniunea Europeană de Plăți 1.3. Șarpele monetar Evoluţia economică dezvoltare şi diversificare a relaţiilor inter-statale, internaţionalizare a economiei, care a...

 • Doctrina Socialista

  -Primii socialişti ai secolului al XIX-lea credeau în puterea absolută a voinţei umane în schimbarea societăţii. -Educaţi în tradiţia intelectuală a Europei Moderne, „comuniştii utopici ai secolului al XIX-lea au în comun şi gustul pentru vis. Ei imaginează societăţi ideale care atrag oamenii printr-o ofertă ispititoare: «fiecăruia după nevoi»” Conte de Saint-Simon -Ideile economice, socialiste şi colectiviste, ale lui Saint-Simon îşi au originea în: -teoriile medievale, -revoluţiile...

 • Bursa de Valori Mobiliare

  INTRODUCERE 1. Motivatia alegerii temei O data cu marea criza economica din 2008, lumea a inceput sa se confrunte cu o serie de schimbari majore din punct de vedere financiar, schimbari ce se resimt atat la nivel personal, cat si la nivel national. Sperand si cautand o metoda rapida de redresare a economiei nationale, am descoperit mediul burselor de valori mobiliare, prin care speram aceasta schimbare, o schimbare care sa readuca echilibrul anterior al economiei romanesti. Astfel, am ales...

 • Previziunea Economica

  1. Introducere 1.1.Previziunea şi planificarea Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de a acţiona în prezent, pe baza experienţei trecute, cu consecinţe în viitor. Asumându-şi viitorul, omul îşi face prezentul suportabil şi trecutul semnificativ. Trecutul, prezentul şi alternativele viitoare sunt întrepătrunse în anticipaţia şi previziunea acţiunilor viitoare.” De regulă există o diferenţă temporală între producerea unui eveniment şi...

 • Globalizarea

  1. Globalizarea – proces ireversibil Economia mondială, aşa cum se prezintă ea în zilele noastre, este rezultatul unui lung proces evolutiv al dezvoltării schimbului reciproc de activităţi, de la forme inferioare la forme superioare, de la simplu la complex. Raportul om-maşină marchează etapele care s-au succedat în dinamica economiei mondiale. O perioadă relativ îndelungată de timp, parctic de la începuturile societăţii omeneşti şi până aproape de prima revoluţie industrială, schimbul...

 • Analiza Cantitativa a Fenomenelor Micro si Macro Economice

  Introducere în analiza micro şi macro economică Economia (antichitatea greacă) - ştiinţa fundamentală care îşi asumă menirea de studia şi analiza fenomenele micro versus macro economice. Sensul etimologic al acesteia provine de la cei 3 termeni de origine greacă : oikos (casă, gospodărie) ; nomos (lege) ; polis (oraş, cetate). Economia era considerată a fi ştiinţa gospodăririi cetăţii. De menţionat că în antichitatea greacă, preocuparea principală cădea pe modul de a organiza şi administra o...

 • Mercantilismul

  Începuturile ştiinţei economice pot fi identificate cu apariţia şi evoluţia curentului de gândire mercantilist. In accepţiune lingvistică, termenul de mercantilism îşi are originea în limba italiană unde, substantivul "mercante" înseamnă comerciant sau negustor, aşa cum în limba franceză, adjectivul "mercantile" se identifică cu noţiunea de negustoresc. Curentul de gândire mercantilist este specific secolelor XVI-XVII şi a dominat viaţa economică, sub aspect...

 • Politici Monetare si Fiscale ale Tarilor Intrate in UE Inainte de 2004

  Politica monetara reprezinta un ansamblu de actiuni prin care autoriatile monetare (banca centrala,trezoreria etc.) influenteaza asupra cantitatii de moneda in circulatie, nivelul ratelor dobanzii, cursurile de schimb valutar si alti indicatori economico-monetari in vederea realizarii obiectivelor generale ale politicii economice (de stimulare a activitatii economice, ocupare a fortei de munca, stabilitate a preturilor etc.). Teoria politicii monetare, precum și practica internațională,...

 • Analiza Ratelor de Rentabilitate

  Analiza ratei rentabilităţii economice Una dintre cele mai importante rate de rentabilitate, rata rentabilităţii economice, pune în evidenţă performanţele utilizării activului total al unei întreprinderi, respectiv a capitalului investit pentru obţinerea acestor performanţe. Literatura de specialitate oferă mai multe modalităţi de calcul pentru rata rentabilităţii economice (Re): sau sau Construirea ratei pe baza unui anumit rezultat determină o viziune specifică semnificaţiei...

 • Control Financiar

  CAPITOLUL I Noțiuni și esența controlului financiar Conform literaturii de specialitate, controlul reprezintă activitatea specific umană de verificare şi analiză permanentă, periodică sau inopinată a unor procese, fenomene, operaţii, informaţii rezultate dintr-un domeniu sau sector oarecare, în scopul preîntâmpinării şi lichidării eventualelor abateri şi neajunsuri. El este pus în situaţia de a emite judecăţi de valoare sau de conformitate, interpretând stările de lucruri sau realităţile...

 • Introducere in EViews

  Introducerea seriilor în EViews Crearea unui fişier de lucru (workfile) în Eviews În urma selectării comenzii de creare a unui nou fişier de lucru se va afişa o fereastră din care se vor defini 2 caracetristici a seriilor de date: 1. Frecvenţa datelor – se va selecta în funcţie de tipul seriilor care vor fi introduse pentru analiza fenomenului. 2. localizarea valorilor seriei de date – prin specificarea primei şi ultimei valori din cadrul seriei. Cele două elemente sunt scrise în...

 • Incubatoarele de Inovare

  Tema 9 Incubatoarele de inovare 9.1 Business incubarea 9.2 Consideraţii cu privire la dezvoltarea incubatoarelor de afaceri în Republica Moldova 9.3 Glosar de termeni incubator de afaceri 9.4 Model de regulament a unui incubator de inovare 9.1 Business incubarea Business incubarea - presupune un program vast de suport pentru a facilita progresul noilor afaceri în mod special în faza de lansare a acestora. Obiectivele magistrale pentru care incubatoarele de afaceri au fost susţinute şi...

 • Plan Inovational

  REZUMAT: - Scurta descriere a afacerii Dvs., istoricul. - Direcţia strategică Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor...

 • Diagnostic Financiar

  Tema 1 : Metode aprofundate de analiză a veniturilor din vânzări 1) Analiza structurii veniturilor din vânzări pe tipuri de activitate operaţională (produse) în baza mărimilor relative de structură 2) Analiza structurii vânzărilor pe produse prin metoda ABC - 1 - În condiţiile actuale de dezvoltare întreprinderea este un organism foarte complex, care se confruntă cu o mulţime de obiective contradictorii ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării şi de satisfacerea intereselor...

 • Metode si Tehnici Fiscale

  Sectorul public al economiei în condiţiile tranziţiei economice Economia sectorului public - este o parte componentă a teoriei economice. Apariţia ei ca o disciplină economică autonomă a avut loc odată cu sporirea rolului statului în economie. În etapa contemporană, studierea acestei discipline are loc practic în orice stat cu o economie de piaţă. Obiectul de studiu al economiei sectorului public - constă în cercetarea activităţii economice a sectorului public în calitate de un agent...

Pagina 11 din 156