Toate cursurile din domeniul Economie

 • Cultura Afacerilor - Sinteze

  CAP 1. Cultura organizatiei 1.1. Definirea conceptului de cultura a organizatiei 1.2. Teorii asupra culturii organizatiei 1.3. Componentele culturii organizatiei si formele ei de manifestare 1.4. Tipologii ale culturii organizationale 1.5. Factorii care influenteaza cultura organizatiei 1.6. Functiile culturii organizatiei 1.1. Definirea conceptului de cultura a organizatiei Atunci când se încearca a se defini cu un singur cuvânt un ansamblu de comportamente individuale ce se sprijina...

 • Politica Comerciala a UE

  Fundamentele politicii comerciale a U.E se regasesc în prevederile Tratatului de la Roma. Acestea au fost completate ulterior prin tratatele multilaterale si bilaterale încheiate de CEE pe parcursul evolutiei sale si prin legislatia si reglementarile adoptate. Tarile care au aderat mai tarziu la grupare s-au angajat sa se conformeze normelor si reglementarilor deja adoptate. Reglementarile de ordin comercial au vizat atât constituirea uniunii vamale si realizarea pietei unice, cât si...

 • Resursele si Factorii de Productie

  Cap 2. Resursele si factorii de productie Obiective: - resursele economice; - legea raritatii resurselor; - factorii de productie; - munca – factor determinant în productie; - natura – factor originar de productie; - capitalul – factor derivat de productie. 2.1. Resursele economice Resursele reprezinta potentialul material, natural, financiar si uman de care dispune o tara, o societate la un moment dat si care exprima posibilitatile ei de dezvoltare. Punctul de plecare în analiza...

 • Managementul si Marketingul Operatiunilor Logistice

  Masterat în specializarea „Managementul si marketingul operatiunilor logistice” Disciplina: Bazele teoretice ale elaborarii prognozelor economice Titular disciplina: lector univ. dr. Marin Comsa Tema 1. Previziunea – atribut esential al managementului marketingului. Concepte de baza. Curente si tendinte în gândirea previzionala. Cresterea continua a complexitatii vietii economico-sociale, a mediului în care agentii economici îsi desfasoara activitatea a impus realizarea unor studii...

 • Modelare si Previziune in Marketing

  Tema: MODELUL ECONOMETRIC – INSTRUMENT ESENTIAL ÎN ACTIVITATEA PREVIZIONALA. CONCEPTE DE BAZA. 1.Necesitatea si utilitatea modelarii în stiinta economica Desi conceptul de model a aparut relativ recent, prioritatea stiintifica fiind arogata de matematica (notiunea a fost utilizata de matematicianul Beltrami în 1868, în construirea unui model euclidian al geometriei), continutul în sine al termenului nu a fost ignorat de oamenii de stiinta cu secole în urma. Astfel, se poate aprecia ca...

 • Analiza Economica

  CAPITOLUL 1 OBIECTIVELE, METODELE SI INSTRUMENTELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR Cresterea gradului de complexitate a activitatii economice a întreprinderilor, în contextul mecanismelor pietei, are implicatii profunde în procesul de conducere, care nu se poate realiza pe baza de rutina, ci pe o studiere atenta a realitatii, pe o analiza stiintifica care sa conduca la adoptarea deciziilor corespunzatoare. Piata ca mecanism de reglare a functionarii economiei are un impact complex si...

 • Integrare si Politici Economice Europene

  INTEGRARE SI POLITICI ECONOMICE - EUROPENE - TEMATICA CURSULUI 1. INTEGRAREA ECONOMICA EUROPEANA 2. BUGETUL UNIUNII EUROPENE 3. POLITICA MONETARA EUROPEANA 4. POLITICA FISCALA EUROPEANA CEI TREI PILONI AI UNIUNII EUROPENE UE DEZVOLTAREA INTEGRARII EUROPENE ÎN PROFUNZIME UNIUNEA VAMALA 1 IULIE 1968 2. PIATA UNICA 1 IANUARIE 1993 3. MONEDA UNICA – UNIUNEA 1 IANUARIE 1999 ECONOMICA SI MONETARA FORMELE INTEGRARII ECONOMICE - ROLUL NOU AL SISTEMULUI VAMAL AL UE 1. APLICAREA...

 • Economie

  Nevoile si resursele economice. Activitatile economice Activitatile economice si sociale ce se desfasoara în societatea noastra, activitatile oamenilor nu pot fi separate de nevoile existente. Nevoile umane reprez. acele cerinte materiale, economice, sociale, spirituale ale activ oamenilor. Pentru satisfacerea nevoilor se impune consumul de bunuri si servicii. Nevoile (trebuintele) oamenilor sunt multiple, ele fiind strâns legate de viata si munca oamenilor, de existenta individuala,...

 • Resursele Umane in Administratia Publica in Contextul Integrarii Europene

  Rolul principal al statului modern într-o economie de piata democratica este sa asigure conditiile si standardele vietii de zi cu zi a indivizilor, cât si ale entitatilor legale. Principalul mecanism utilizat de catre stat este legea. Transmiterea si impunerea hotarârilor Parlamentului si a legislatiei afe¬rente, monito¬riza¬rea efectelor acestora si furnizarea mecanismelor de corectare si redresare a lor sunt câteva tinte importante pentru oricare stat modern. Prima sarcina a statului, în...

 • Marca

  IDENTITATEA MARCII Numele de marca Sigla Emblema Logoul NUMELE DE MARCA Denumiri alcatuite dintr-un singur cuvânt sau din mai multe cuvinte: substantive proprii, denumiri din vocabularul curent, denumiri fara semnificatie Denumiri alcatuite din simboluri numerice sau având în alcatuire si simboluri numerice (Peugeot 307, 7UP, 3M). SIGLA Sigla este o prescurtare conventionala, formata din litera initiala sau din grupul de litere initiale folosite în inscriptii, în manuscrise, pentru a...

 • Riscul de Tara

  RISCUL DE T¸ARØA S¸I EVALUAREA ACESTUIA 5.1 Concepte referitoare la riscul de t¸arØa ÆIn sens larg, riscul de t¸arØa exprimØa probabilitatea pierderilor financiare Æ1n afacerile internat¸ionale, pierderi generate de unele evenimente macroeconomice ¸si / sau politice din t¸ara analizatØa. Conceptul de risc de t¸arØa este legat de alte douØa not¸iuni: riscul suveran ¸si riscul de transfer. Riscurile legate de datoria externØa publicØa sau public garantate sunt incluse Æ1n cadrul riscului...

 • Riscul Tehnic

  RISCUL TEHNIC S¸I DE INVESTIT¸ II 3.1 Riscul tehnic Æ1n funct¸ionarea aparatului de product¸ie 3.1.1 Introducere Aparatul tehnic de product¸ie este supus unor constrÆangeri legate de continuitatea funct¸ionØarii. ÆIntreruperea Æ1n funct¸ionarea este un risc ce poate determina Æ1ntreruperea generØarii de fluxuri financiare ¸si evident de profit. ÆIn mod uzual, proprietatea de bunØa funct¸ionare este redatØa de termenul de fiabilitate. Fiabilitatea reprezintØa o caracteristicØa...

 • Managementul Cercetarii

  2. CREATIVITATE SI INOVARE 2.1. Creativitate 2.1.1. Notiuni generale de caracterizarea creativitatii Un sistem economic nu poate actiona eficient decât daca se modifica continuu în raport cu cerintele mediului si cu evolutiile celorlalti factori ai sistemului. Pentru atingerea acestor obiective este necesara angajarea sistemului economic considerat într-un proces de creativitate si inovare continua. Termenul de creativitate a fost introdus în 1938 de G.W.Allport ca o dispozitie generala a...

 • Geografia Economica Mondiala

  Capitolul I NOTIUNI GENERALE DE GEOGRAFIE POLITICA Concepte de geografie politica si geopolitica. Statul si componentele sale Pentru întelegerea aspectelor de geografie umana populatie, asezari, economie mondiala, de harta politica a lumii contemporane - este necesar sa fie cunoscute câteva probleme generale de geografie politica si geopolitica. 1.1 Conceptele de geografie politica si geopolitica Conceptul de geografie politica. Geografia politica este ramura a geografiei umane...

 • Contabilitate de Gestiune II

  Cap. 1 Bazele teoretico-metodologice ale costurilor 1.1. Elemente de teorie a costurilor si calculatiei Calculul costurilor se sprijina pe strategia si pe structura întreprinderii. Activitatile firmei exista datorita strategiei, iar cunoasterea costurilor permite managerului sa se întrebe asupra utilitatii activitatilor. Structura determina modelul de calcul al costului prin parcursul intern al fluxului de informatii. Rolul informatiei de tip cost urmeaza „destinul” general al...

Pagina 122 din 151