Toate cursurile din domeniul Economie

  • Economie

    Def. Prin categoriile macroeconomice intelegem acele concepte sau notiuni economice care descriu sau fac referire la fenomene sau procese care se desfasoara sau afecteaza ansamblul economiei nationale. Rolul: - stau la baza construirii indicatorilor macroeconomici. - stau la baza explicarii mecanismelor macroeconomice Stau la baza construirii modelelor de echilibru si de crestere la nivel macroec. Principalele categorii si definitia lor. 1. Cererea agregata (CA) reprezinta suma...

  • Asigurarea Riscurilor Financiare si Politice

    1. Riscurile comerciale se pot manifesta atât în tranzactiile interne, cât si în cele internationale, si constau în deteriorarea sistemului financiar al cumparatorului astfel încât acesta ajunge în starea de imposibilitate de plata a sumei datorate la scadenta. Uneori, neonorarea obligatiilor de plata poate constitui rea credinta din partea cumparatorului. 2. Riscurile generate de forta majora si provocate de calamitati naturale sunt, în general, imprevizibile si se manifesta prin fenomene...

  • Asigurarea Aeronavelor

    Pierderea fizica directa înseamna distrugerea completa a aeronavei, fiind imposibila repunerea ei în stare de functionare. Pierderea totala constructiva reprezinta avarierea grava a aeronavei, astfel încât cheltuielile implicate: de operatiunile de salvare, de masurile de limitare a pagubelor, de transport, de reparatii si repunere în stare de folosire, depasesc 75% din suma asigurata. În baza asigurarii aeronavelor pentru raspunderea legala fata de terti, asiguratorul acorda despagubiri...

Pagina 155 din 155