Toate cursurile din domeniul Economie

 • Fiscalitate

  I. FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND FISCALITATEA 1.1. Componentele sistemului fiscal Pentru a-și îndeplini rolul și funcțiile sale, statul trebuie să mobilizeze resurse și să facă cheltuieli bănești, procedând la repartiția sarcinilor publice între membrii societății, persoane fizice sau juridice. Instrumentul financiar și juridic prin care se înfăptuiește această repartiție îl constituie obligația fiscală sub forma impozitelor, taxelor și altor sarcini fiscale specifice fiecărei țări și...

 • Audit financiar

  INTRODUCERE Stimate student, Activitatea de audit reprezintă o examinare profesională a unei informații, în vederea exprimării unei opinii responsabile și independente, prin raportarea la un criteriu sau standardde calitate. adesea conceptele de calitate,de rigoare, modernism, calificare. Nevoia de a verifica aceste informații implică un control al conturilor, o revizuire aacestora, o examinare critică efectuată de persoane de specialitate independente. Realizarea oricărei misiuni de...

 • Piete de capital

  Unitatea de învățare 1 Piețe de capital - noțiuni generale Cuprins - UI 1 1. Piețe de capital - noțiuni generale 1.1 Elemente caracteristice 1.2 Piața primară și piața secundară 1.3 Piața de capital din România Obiectivele - UI 1 În această unitatea de învățare studenții se vor familiariza cu principalele noțiuni și principii legate de piețele de capital, bursele de valori și de mărfuri, precum și evoluția acestora în timp. De asemenea, vor fi evidențiate principalele...

 • Gestiunea financiara a intreprinderii

  Abordarea sistemică a întreprinderii - Noțiuni - cheie - sistem - variabile - variabile de intrare - variabile de ieșire - variabile esențiale - variabile de acțiune - proces de transformare - conducător - Definiții - Sistem - un ansamblu de elemente în interacțiune între ele însele, dar egale ca dezvoltare în mediu și coordonate în funcție de o finalitate. - Variabile - elemente componente ale sistemului care determină dinamica acestuia. - Variabile de intrare - date...

 • L'equilibre du marche monetaire

  La macroéconomie monétaire est composée des trois domaines d’analyse : - La nature de la monnaie - La demande de la monnaie - L’offre de la monnaie La monnaie est injectée par des institutions financiers qui ont la plus grande responsabilité (en matière de responsabilité est la banque centrale) Europe : La Banque Centrale de la Zone Euro - Les banques centrales ont un droit exclusif d’émission des billets de banque sur le marché. Ils peuvent aussi régler la quantité de monnaie en...

 • Implications in improving the quality of training human services agritourist in south eastern region of Romania

  Abstract Reforms the last decades have changed practically all spheres of life și activity of the rural population. National trend recorded demși growth of rural tourism has led to some organizational problems, reflected in shortage of qualified staff. A hșiy solution was offered the allocation by the European Social Fund, funds to train și retrain the trades, tourism și agrotourism. This research aims to identify the effects generated by investment in staff training, which is reflected in...

 • Raspunsuri examen bazele functionarii pietii de capital

  1.Caracteristica pietei de capital - segment al pietei financiare Piata - system al relatiilor economice ce permit sa functioneze efficient toate ramurile economiei in baza cererii si ofertei echilibrate prin prêt. Piața de capital reprezintă un ansamblu de relații de natură financiară prin care se realizează transferul de capitaluri de la investitori către utilizatori, prin intermediul unor instrumente, mecanisme și operatori specifici. Aceste relații dau naștere universului financiar,...

 • Suji-Ins

  1. Prezentarea succintă a studiului de caz și principalele personaje implicate. Prezentul studiu de caz “SUJI-INS” reflectă alianța SUA-Japonia de tip Joint Venture, mai precis un parteneriat comercial. Mike Flynn, președintele IDINSC, a fost indecis în privința modului în care ar putea aborda cele mai multe probleme delicate cu partenerul său în joint venture. Acesta avea nevoie să elaboreze o agendă pentru călătoria sa în Japonia, programată pentru a doua zi, călătorie considerată de o...

 • Economia comertului

  1.1 ABORDĂRI ALE CONCEPTULUI DE COMERȚ Etimologic, noțiunea de comerț provine din latină, derivând de la “commercium” (cu semnificație de schimb). Având în vedere nota sa caracteristică, activitatea comercială (comerț) se include în schimbul din economie. N.B. - schimbul reprezintă instrainarea rezultatelor propriei activitați, pentru a primi, prin contraprestație, alte bunuri și servicii. In condițiile economiei naturale, forma de schimb a constituit-o schimbul direct (trocul). Adâncirea...

 • Tranzactiile bursiere si tipologia acestora

  1.Definirea și tipologia tranzacțiilor bursiere 1.1.Definirea, structura tranzacțiilor bursiere. La modul general, tranzacția este definita ca o convenție intre doua sau mai multe părți, prin care se transmit anumite drepturi, se face un schimb comercial. Prin tranzacții bursiere înțelegem contractele de vânzare-cumpărare de titluri și alte active financiare, care se încheie pe piață secundara de capital cu mijlocirea agenților de bursa , respectiv a societăților de intermediere financiara...

 • Indrumar de afaceri Polonia 2018

  Capitolul 1: PROFIL DE ȚARĂ Denumirea oficială: Republica Polonă (în polonă: Rzeczpospolita Polska). Forma de guvernământ: Parlamentară. Un parlament bicameral deține puterea legislativă, puterea executivă - Consiliul de Miniștri și Președintele, iar puterea juridică - Curțile de Justiție autonome. Președinția. Președintele este ales prin vot universal pentru o perioadă de 5 ani Președintele este șeful statului și desemnează primul ministru. Parlamentul, de tip bicameral, ales pentru un...

 • Institutii publice

  1. Care sunt statele membre ale Uniunii Europene? Indicați anul intrării lor în Uniune. Ø 1951 Franța, Germania (de Vest), Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg Ø 1973 Marea Britania, Irlanda, Danemarca Ø 1981 Grecia Ø 1986 Spania, Portugalia Ø 1995 Austria, Suedia, Finlanda Ø 2004 Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru, Malta Ø 2007 Bulgaria, Romania Ø 2013 Croația 2. Care sunt statele fondatoare ale Uniunii Europene? Satele fondatoare...

 • Istoria gandirii economice

  Obiective: - Identificarea unor elemente de analiză economică la filozofii greci din antichitate - Prezentarea unor aspecte cheie ale evoluției economice în feudalism și a preocupărilor economice din opera scolasticilor medievali - Desprinderea unor judecăți economice cu caracter normativ și familiarizarea cu opere antice și medievale ce fac parte din zestrea culturală a omenirii Cuvinte-cheie: - lupta contrariilor - chrematistica aristoteliană - polis ideal - stoicism - dreptate...

 • Microeconomie - Suport de curs si seminar

  ORGANIZAREA SEMINARIILOR DE MICROECONOMIE 14 seminarii ce vor fi structurat în 3 părți: a. O scurtă recapitulare a conceptelor predate la curs b. Întrebări și discuții privind conceptele respective c. Aplicații numerice Nota finală: 1 punct din oficiu, 6 puncte examenul, 3 puncte activitatea la seminar - 2 puncte vor conta cele două lucrări - 1 punct activitatea la seminar (5 steluțe pentru răspunsuri la întrebări / rezolvarea problemelor) CONCEPTE CHEIE - Raritatea resurselor și...

 • Economie europeana

  PROCESE INTEGRAȚIONISTE ÎN EUROPA 1.1. Conținutul și cauzele integrării economice europene Integrarea economică contemporană confirmă justețea aprecierilor referitoare la accentuarea interdependențelor dintre economiile statelor lumii. În ultimele decenii economiile naționale au intrat într-o rețea complexă de interdependențe, din care nici o națiune, oricât de puternică ar fi, nu se poate autoexclude. Asistăm la amplificarea și diversificarea problemelor dezvoltării, la apariția unor...

Pagina 3 din 156