Toate cursurile din domeniul Economie

 • Economia comertului

  1.1 ABORDĂRI ALE CONCEPTULUI DE COMERȚ Etimologic, noțiunea de comerț provine din latină, derivând de la “commercium” (cu semnificație de schimb). Având în vedere nota sa caracteristică, activitatea comercială (comerț) se include în schimbul din economie. N.B. - schimbul reprezintă instrainarea rezultatelor propriei activitați, pentru a primi, prin contraprestație, alte bunuri și servicii. In condițiile economiei naturale, forma de schimb a constituit-o schimbul direct (trocul). Adâncirea...

 • Tranzactiile bursiere si tipologia acestora

  1.Definirea și tipologia tranzacțiilor bursiere 1.1.Definirea, structura tranzacțiilor bursiere. La modul general, tranzacția este definita ca o convenție intre doua sau mai multe părți, prin care se transmit anumite drepturi, se face un schimb comercial. Prin tranzacții bursiere înțelegem contractele de vânzare-cumpărare de titluri și alte active financiare, care se încheie pe piață secundara de capital cu mijlocirea agenților de bursa , respectiv a societăților de intermediere financiara...

 • Indrumar de afaceri Polonia 2018

  Capitolul 1: PROFIL DE ȚARĂ Denumirea oficială: Republica Polonă (în polonă: Rzeczpospolita Polska). Forma de guvernământ: Parlamentară. Un parlament bicameral deține puterea legislativă, puterea executivă - Consiliul de Miniștri și Președintele, iar puterea juridică - Curțile de Justiție autonome. Președinția. Președintele este ales prin vot universal pentru o perioadă de 5 ani Președintele este șeful statului și desemnează primul ministru. Parlamentul, de tip bicameral, ales pentru un...

 • Institutii publice

  1. Care sunt statele membre ale Uniunii Europene? Indicați anul intrării lor în Uniune. Ø 1951 Franța, Germania (de Vest), Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg Ø 1973 Marea Britania, Irlanda, Danemarca Ø 1981 Grecia Ø 1986 Spania, Portugalia Ø 1995 Austria, Suedia, Finlanda Ø 2004 Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru, Malta Ø 2007 Bulgaria, Romania Ø 2013 Croația 2. Care sunt statele fondatoare ale Uniunii Europene? Satele fondatoare...

 • Istoria gandirii economice

  Obiective: - Identificarea unor elemente de analiză economică la filozofii greci din antichitate - Prezentarea unor aspecte cheie ale evoluției economice în feudalism și a preocupărilor economice din opera scolasticilor medievali - Desprinderea unor judecăți economice cu caracter normativ și familiarizarea cu opere antice și medievale ce fac parte din zestrea culturală a omenirii Cuvinte-cheie: - lupta contrariilor - chrematistica aristoteliană - polis ideal - stoicism - dreptate...

 • Microeconomie - Suport de curs si seminar

  ORGANIZAREA SEMINARIILOR DE MICROECONOMIE 14 seminarii ce vor fi structurat în 3 părți: a. O scurtă recapitulare a conceptelor predate la curs b. Întrebări și discuții privind conceptele respective c. Aplicații numerice Nota finală: 1 punct din oficiu, 6 puncte examenul, 3 puncte activitatea la seminar - 2 puncte vor conta cele două lucrări - 1 punct activitatea la seminar (5 steluțe pentru răspunsuri la întrebări / rezolvarea problemelor) CONCEPTE CHEIE - Raritatea resurselor și...

 • Economie europeana

  PROCESE INTEGRAȚIONISTE ÎN EUROPA 1.1. Conținutul și cauzele integrării economice europene Integrarea economică contemporană confirmă justețea aprecierilor referitoare la accentuarea interdependențelor dintre economiile statelor lumii. În ultimele decenii economiile naționale au intrat într-o rețea complexă de interdependențe, din care nici o națiune, oricât de puternică ar fi, nu se poate autoexclude. Asistăm la amplificarea și diversificarea problemelor dezvoltării, la apariția unor...

 • Finante

  Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu definitiv (nerambursabil) si fara contraprestatie directa din partea statului. Spre deosebire de impozite, taxele sunt prelevari obligatorii, insa implica o contraprestatie din partea autoritatilor. Elementele impozitului: a) subiectul impozitului- se...

 • Instrumente pentru management de proiect

  Sistemul reprezintă un complex de elemente structurate, interdependente și interconectate, constituind un ansamblu unitar care funcționează într-un mediu dat, în vederea îndeplinirii unui scop (obiectiv) determinat. Un sistem poate fi definit prin: Structură; Funcționare; Scop (funcție). Structura - reprezentată de mulțimea elementelor în interacțiune și funcțiunile reprezentate de ansamblul de componente determinate de influențele exterioare. Funcționarea - regulile care determină...

 • Introducere in sectorul industriei calatoriilor

  1.1. Repere istorice Istoria industriei călătoriilor fascinează prin începuturile sale străvechi, prin evoluția aparte de-a lungul mileniilor, dar mai ales prin dezvoltarea sa spectaculoasă din secolul trecut. Ce va reprezenta turismul și care îi vor fi tiparele în viitor? Înca nu știm, dar ceea ce cunoaștem cu siguranță este că tendințele călătoriilor din prezent depășesc, se pare, până și imaginația unui Jules Verne modern. Importanța supraviețuirii, dar și nevoia de nou, de necunoscut,...

 • Tehnici de vanzari

  Agenții de vânzări ar trebui să-și înceapă prezentarea cunoscând deja atât beneficiile cheie despre care să discute, cât și să aibă o idee rezonabilă depre ce ar trebui să-i prezinte clientului. Începutul prezentării de vânzare se numește ABORDARE! Abordarea se referă la timpul scurs din momentul în care agentul de vânzări a văzut cumpărătorul până în momentul în care încep să discute despre produs. - etalând cunoștințe specifice produsului sau afacerii; - exprimând o dorință sinceră de a...

 • Economia turismului

  Noțiuni fundamentale utilizate în turism Mediul de acțiune al turismului Turismul - instrument al dezvoltării durabile. Tendințe în dezvoltarea turismului 1.1 Noțiuni fundamentale utilizate în turism Puncte de plecare în abordarea complexă a turismului Rolul economic al turismului trebuie analizat din următoarele puncte de vedere: ca variantă de dezvoltare a comerțului exterior, fiind o ramură aducătoare de valută ce contribuie la echilibrarea balanței de plăți; activitate ce poate...

 • Grile logistica si distibutia marfurilor

  1. Cea mai complexă definiție arată că logistica este: a) un proces triplu de planificare, aprovizionare și onorare a unei comenzi; b) un proces simplu de planificare, aprovizionare și onorare a unei comenzi; c) un proces amplu de planificare, aprovizionare și onorare a unei comenzi; d) un proces dublu de planificare, aprovizionare și onorare a unei comenzi care permite satisfacerea dorințelor clientului. 2. Unul dintre aspectele fundamentale ale logisticii pune accentul pe: a)...

 • Analiza economico-financiara aprofundata

  1.1. Definirea analizei economico-financiare aprofundate Activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercită, implică cunoașterea proceselor de activitate economică, a factorilor de influență și a cauzelor care determină anumite situații și este realizată prin intermediul analizei economico-financiare. Prin analiza economico-financiară se urmărește "în general activitatea economico-financiară a agenților economici la nivelul micro sau macroeconomic, pe care o cercetează...

 • Analiza strategiei de tintire directa a inflatiei in Romania

  Introducere Lucrarea intitulată Analiza strategiei de țintire directă a inflației în România are în vedere precondițiile principale pe care trebuie să le respecte sistemul nostru economic și modalitățile prin care aceaste pot fi îndeplinite, astfel încât inflația să poată ajunge la un nivel comparabil cu alte țări. Țintirea directă a inflației devine o modalitate accesibilă prin care banca centrală contribuie la efortul de reducere a acesteia către nivelurile altor state din UE. Inflația...

Pagina 4 din 157