Toate cursurile din domeniul Economie

 • Finante

  Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile si/sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu, cu titlu definitiv (nerambursabil) si fara contraprestatie directa din partea statului. Spre deosebire de impozite, taxele sunt prelevari obligatorii, insa implica o contraprestatie din partea autoritatilor. Elementele impozitului: a) subiectul impozitului- se...

 • Instrumente pentru management de proiect

  Sistemul reprezintă un complex de elemente structurate, interdependente și interconectate, constituind un ansamblu unitar care funcționează într-un mediu dat, în vederea îndeplinirii unui scop (obiectiv) determinat. Un sistem poate fi definit prin: Structură; Funcționare; Scop (funcție). Structura - reprezentată de mulțimea elementelor în interacțiune și funcțiunile reprezentate de ansamblul de componente determinate de influențele exterioare. Funcționarea - regulile care determină...

 • Introducere in sectorul industriei calatoriilor

  1.1. Repere istorice Istoria industriei călătoriilor fascinează prin începuturile sale străvechi, prin evoluția aparte de-a lungul mileniilor, dar mai ales prin dezvoltarea sa spectaculoasă din secolul trecut. Ce va reprezenta turismul și care îi vor fi tiparele în viitor? Înca nu știm, dar ceea ce cunoaștem cu siguranță este că tendințele călătoriilor din prezent depășesc, se pare, până și imaginația unui Jules Verne modern. Importanța supraviețuirii, dar și nevoia de nou, de necunoscut,...

 • Tehnici de vanzari

  Agenții de vânzări ar trebui să-și înceapă prezentarea cunoscând deja atât beneficiile cheie despre care să discute, cât și să aibă o idee rezonabilă depre ce ar trebui să-i prezinte clientului. Începutul prezentării de vânzare se numește ABORDARE! Abordarea se referă la timpul scurs din momentul în care agentul de vânzări a văzut cumpărătorul până în momentul în care încep să discute despre produs. - etalând cunoștințe specifice produsului sau afacerii; - exprimând o dorință sinceră de a...

 • Economia turismului

  Noțiuni fundamentale utilizate în turism Mediul de acțiune al turismului Turismul - instrument al dezvoltării durabile. Tendințe în dezvoltarea turismului 1.1 Noțiuni fundamentale utilizate în turism Puncte de plecare în abordarea complexă a turismului Rolul economic al turismului trebuie analizat din următoarele puncte de vedere: ca variantă de dezvoltare a comerțului exterior, fiind o ramură aducătoare de valută ce contribuie la echilibrarea balanței de plăți; activitate ce poate...

 • Grile logistica si distibutia marfurilor

  1. Cea mai complexă definiție arată că logistica este: a) un proces triplu de planificare, aprovizionare și onorare a unei comenzi; b) un proces simplu de planificare, aprovizionare și onorare a unei comenzi; c) un proces amplu de planificare, aprovizionare și onorare a unei comenzi; d) un proces dublu de planificare, aprovizionare și onorare a unei comenzi care permite satisfacerea dorințelor clientului. 2. Unul dintre aspectele fundamentale ale logisticii pune accentul pe: a)...

 • Analiza economico-financiara aprofundata

  1.1. Definirea analizei economico-financiare aprofundate Activitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se exercită, implică cunoașterea proceselor de activitate economică, a factorilor de influență și a cauzelor care determină anumite situații și este realizată prin intermediul analizei economico-financiare. Prin analiza economico-financiară se urmărește "în general activitatea economico-financiară a agenților economici la nivelul micro sau macroeconomic, pe care o cercetează...

 • Analiza strategiei de tintire directa a inflatiei in Romania

  Introducere Lucrarea intitulată Analiza strategiei de țintire directă a inflației în România are în vedere precondițiile principale pe care trebuie să le respecte sistemul nostru economic și modalitățile prin care aceaste pot fi îndeplinite, astfel încât inflația să poată ajunge la un nivel comparabil cu alte țări. Țintirea directă a inflației devine o modalitate accesibilă prin care banca centrală contribuie la efortul de reducere a acesteia către nivelurile altor state din UE. Inflația...

 • Prezentare managementul desfacerii - Metoda Six Sigma

  Metoda a fost definita prima data de catre Bill Smith pentru firma Motorola in anul 1986. La început acest demers a constat în aplicarea conceptelor de stăpânire statistică a procesului (MSP/SPC) și apoi a luat amploare integrând toate aspectele controlului variabilității. Pe măsura răspândirii și în celelalte întreprinderi (în special General Electric), Six Sigma s-a structurat asociind în plus demersului său elementele manageriale și strategice. Astăzi este un demers global al...

 • Finante

  1.1. NEVOILE UMANE ȘI TIPOLOGIA BUNURILOR Omul - produs al naturii și al societății se prezintă ca o ființă tridimensională: biologică, socială și rațională. Existența, dezvoltarea și afirmarea ființei umane au presupus, încă din cele mai îndepărtate timpuri, satisfacerea unor multiple nevoi. Nevoile umane cuprind ansamblul cerințelor sau condițiilor proprii indivizilor ca ființe ale naturii și ca membrii ai societății, satisfacerea cărora este necesară existenței lor și permite...

 • Creditul si finantarea

  Dezvoltarea comerțului mondial contemporan se datorează în mare măsură creșterii fără precedent a rolului creditului internațional cât și diversificării permanente a tehnicilor financiar-bancare destinate să asigure utilizarea cât mai suplă a resurselor financiare, corespunzător noilor cerințe ale schimburilor internaționale. În practica relațiilor internaționale termenul de creditare a fost treptat înlocuit cu cel de finanțare, care cuprinde și activitățile adiacente creditării, fără de...

 • Economia intreprinderii

  Ce este o întreprindere? Definiție (Francois Perroux): Întreprinderea este o formă de organizare a producției în cadrul căreia resurse aduse de către alți actori economici sunt combinate pentru a produce bunuri materiale sau servicii cu scopul ca din vânzarea pe piață a acestora să se obțină o diferență pozitivă între cele două serii de prețuri (cele obținute la vânzarea producției realizate și cele plătite pentru resursele utilizate) Ce este o întreprindere? Componentele definiției:...

 • Analiza functionala

  - Analiza Functionala - Analiza Valorii CICLUL DE VIATA AL PRODUSULUI - Notiunea de produs (produs material, produs software, produs proces, produs serviciu, produs sistem) - Ciclul de viata al produsului = intervalul de timp cuprins între momentul apariției unui produs nou sub influența cererii pieței și cel al dispariției acestuia de asemenea la cererea pieței 08/11/2016 2 Ciclul de viata al produsului (dpdv economic) Demersul liniar versus demersul simultan 08/11/2016 3...

 • si teorie

  INTRODUCERE „În societatea de consum, clientul este rege. Specialiștii în „marketing” se stăruie să vină în întâmpinarea gusturilor consumatorului, pe care le analizează, le prevăd, cu scopul de a concepe cel mai bun produs și de a fundamenta momentul oportun al lansării acestuia. Într-o economie de piață, ceea ce dă semnalul producției este cererea solvabilă.” (Michel Didier) Spre deosebire de economiile cu planificare centralizată, în care atât cantitatea cât şi preţurile la care...

 • Cybermarketing

  INTRODUCERE IN MARKETING PE INTERNET Obiective - Definirea conceptului de marketing pe Internet; - Cunoaşterea formelor de prezenţă în mediul on-line şi a sferelor particulare de acţiune; - Cunoaşterea particularităţilor Internet marketingului în cadrul diferitelor categorii de pieţe; - Cunoaşterea tipologiei platformelor on-line; - Cunoaşterea principalilor indicatori utilizaţi în aprecierea nivelului de dezvoltare digitală a unei economii Cuvinte cheie: Internet marketing,...

Pagina 4 din 156