Toate cursurile din domeniul Economie

 • Plan de afaceri

  DESCRIEREA AFACERII INFORMAŢII DE BAZĂ DESPRE AFACERE (Nume, tipul de organizare al afacerii, o scurtă istorie, data şl locul înregistrării sau afilierii, etc.)   De ce afacerea promite să fie una de succes?   Care sunt obiectivele şi scopurile afacerii? PRODUSUL Obiectiv: Identificarea avantajelor şi dezavantajelor produselor/ serviciilor oferite în comparaţie cu competiţia Descrierea produsului sau serviciului Nevoile satisfăcute de către produsul sau serviciul respectiv Nota:...

 • Test grila economie

  Ce este economia ? 1. Activitatea economică reprezintă: a) totalitatea activităţilor prin care oamenii îşi asigură bunurile pentru a-şi satisface nevoile; b) activităţile prin care oamenii îşi asigură doar bunurile materiale; c) activităţile prin care oamenii îşi asigură doar serviciile; d) numai activităţile prin care se asigură bunurile de strictă necesitate; e) numai activităţile prin care se asigură bunurile de folosinţă îndelungată. 2. După natura subiectului, nevoile pot fi: a)...

 • Logistica

  CURS1. Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii 1.2.Mixul activităţii logistice 1.3.Conturarea unor activităţi optime de logistică şi distribuţie pe piaţa românească 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii La nivelul unei firme producătoare sistemul logistic include: distribuţia fizică activităţi de susţinere a producţiei aprovizionarea Sistemul logistic al firmei În viziunea lui Michael Porter lanţul valorii include două categorii de...

 • Management strategic al resurselor umane

  Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa umană. Economia muncii analizează organizarea, funcționarea și rezultatele piețelor forței de muncă, deciziile participanților potențiali și actuali pe piața muncii, precum și politicile publice referitoare la angajarea și plata resurselor umane. Mai mult decât atât, economia muncii ne ajută să înțelegem cauzele și rezultatele tendințelor...

 • Masurarea si controlul performantei

  PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale - Prezentarea diferitelor cadre, înstrumente și măsuri de performanță organizațională - Definirea controlului și prezentarea instrumentelor de control utilizate pentru a monitoriza și măsura performanța organizațională. Conceptul de performanță Performanța unei organizații este o noțiune complexă care poate fi abordată pe diverse paliere de...

 • Analiza economico-financiara a intreprinderilor de turism

  CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea ciclicităţii factorilor determinanţi Monitorizarea activităţii întreprinderii Utilizarea metodelor moderne de conducere INTRODUCERE Particularităţi strategice ale activităţilor în turism Afilierea instituţională de lanţ turistic sau marcă (brand) Diversificarea activităţilor Orientarea spre produse cu grad ridicat de calitate Informatizarea...

 • Economie generala

  Capitolul 1. OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI POLITICE 1.1.Devenirea Economiei Politice ca știință  Anticii și clasicii considerau economia politică o știință a bogăției, primii accentuând pe aspectul individual, ultimii pe cel social;  Neoclasicii consideră economia politică o știință a schimbului de mărfuri, a mecanismelor și bazelor acestora, ceea ce înseamnă tot o știință a bogăției dar cu altă motivație;  Karl Marx considera că economia politică trebuie să se ocupe cu studiul...

 • Analiza politicii monetare

  1.Instrumentele Politicii Monetare: Pe parcursul trimestrului I, 2014 Banca Nationala a Moldovei a pastrat coduita prudenta a politicii monetare prin mentinerea ratelor de politica monetara la acelasi nivel si a gestionat ferm surplusul de lichiditate din sistemul bancar prin operatiuni de sterilizare. Nivelul ratelor de dobinda la instrumentele sale de reglementare monetara, mentinindu-se a cincea luna consecutive la acelasi nivel ( 3.5 la suta- Rata de baza, 0.5 la suta- Rata la depozite...

 • Pretul si concurenta

  1. Consecinţele utilizării turistice a ariilor protejate Studiu de caz: parcurile naţionale şi naturale CONŢINUTUL TEMEI Tipologia utilizărilor turistice şi analiza impactului produs de acestea asupra peisajului parcurilor naţionale OBIECTIVE Evidenţierea elementelor de favorabilitate şi restrictivitate pentru valorificarea prin turism a parcurilor naţionale Parcurile naţionale au ca obiectiv principal protecţia naturii, fiind totodată deschise activităţilor turistice organizate....

 • Eficienta investitiilor directe

  OBIECTIVE: →însuşirea conceptelor fundamentale - fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc, analiză de senzitivitate, indicatori de evaluare a fezabilităţii etc.; →cunoaşterea şi înţelegerea obiectivelor şi funcţiilor studiului de fezabilitate; →înţelegerea semnificaţiei indicatorilor de apreciere a fezabilităţii unui proiect de investiţii; →însuşirea cunoştinţelor necesare realizării unui studiu de fezabilitate. CUVINTE CHEIE: Investiţie Analiză financiarăRată internă de...

 • Economia mondiala si integrarea economica

  Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice internaţionale, generate de participarea statelor la diviziunea mondială a muncii, la circuitul economic mondial şi guvernate de o ordine economică mondială specifică etapei istorice date. Aşadar, noţiunea de economie mondială cuprinde : - totalitatea economiilor naţionale, reunite între ele prin sisteme internaţionale; - un sistem de interdependenţe...

 • Economie rurala

  Obiectivul acestei unităţi de învăţare ????l constituie însuşirea conceptelor de muncă, importanţa economică a muncii, delimitarea particularităţilor muncii în agricultură şi înţelegerea noţiunilor privind oferta, cererea şi preţul muncii, resursele de muncă, productivitatea muncii precum şi însuşirea factorilor de creştere ai productivităţii muncii. După finalizarea studiului din această unitate de învăţare, studentul va dispune de competenţe pentru: - Explicarea noţiunii de muncă, ca...

 • Etica in afaceri - Suport curs

  MODULUL I NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ Capitolul 1 Etimologie, definiţii, concepte “Ce este binele?”, aceasta este întrebarea care a provocat nenumărate dispute în decursul timpului. De aici porneşte de fapt demersul celor interesaţi de etică în a stabili nişte puncte de sprijin pentru a cerceta şi interpreta faţetele atăt de complexe ale problemelor legate de acest subiect generos. A fi etic inseamnă “a face bine”, un bine care să influenţeze nişte activităţi şi să le canalizeze în sens...

 • Expert achizitii publice

  Cadrul legislativ în materia achizițiilor publice • Perioada 2001-2006 - Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice - Ordinul nr. 1012/2001 al ministrului finantelor publice privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse – Ordinul nr. 1013/873/2001 al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei...

 • Negocieri

  CAPITOLUL 1 NATURA NEGOCIERII Negocierea reprezintг un tip de interactiune umana in care partenerii sunt interdependenti dar in acelasi timp sunt separati prin interese divergente in anumite probleme. 1. Aspectele definitorii ale negocierii Negocierea reprezinta procesul prin care doua sau mai multe parti intre care exista interdependenta dar si divergente opteaza in mod voluntar pentru conlucrare in vederea ajungerii la un acord reciproc avantajos. Din enuntul de mai sus se desprind...

Pagina 5 din 156