Toate cursurile din domeniul Economie

 • Prezentare managementul desfacerii - Metoda Six Sigma

  Metoda a fost definita prima data de catre Bill Smith pentru firma Motorola in anul 1986. La început acest demers a constat în aplicarea conceptelor de stăpânire statistică a procesului (MSP/SPC) și apoi a luat amploare integrând toate aspectele controlului variabilității. Pe măsura răspândirii și în celelalte întreprinderi (în special General Electric), Six Sigma s-a structurat asociind în plus demersului său elementele manageriale și strategice. Astăzi este un demers global al...

 • Finante

  1.1. NEVOILE UMANE ȘI TIPOLOGIA BUNURILOR Omul - produs al naturii și al societății se prezintă ca o ființă tridimensională: biologică, socială și rațională. Existența, dezvoltarea și afirmarea ființei umane au presupus, încă din cele mai îndepărtate timpuri, satisfacerea unor multiple nevoi. Nevoile umane cuprind ansamblul cerințelor sau condițiilor proprii indivizilor ca ființe ale naturii și ca membrii ai societății, satisfacerea cărora este necesară existenței lor și permite...

 • Creditul si finantarea

  Dezvoltarea comerțului mondial contemporan se datorează în mare măsură creșterii fără precedent a rolului creditului internațional cât și diversificării permanente a tehnicilor financiar-bancare destinate să asigure utilizarea cât mai suplă a resurselor financiare, corespunzător noilor cerințe ale schimburilor internaționale. În practica relațiilor internaționale termenul de creditare a fost treptat înlocuit cu cel de finanțare, care cuprinde și activitățile adiacente creditării, fără de...

 • Economia intreprinderii

  Ce este o întreprindere? Definiție (Francois Perroux): Întreprinderea este o formă de organizare a producției în cadrul căreia resurse aduse de către alți actori economici sunt combinate pentru a produce bunuri materiale sau servicii cu scopul ca din vânzarea pe piață a acestora să se obțină o diferență pozitivă între cele două serii de prețuri (cele obținute la vânzarea producției realizate și cele plătite pentru resursele utilizate) Ce este o întreprindere? Componentele definiției:...

 • Analiza functionala

  - Analiza Functionala - Analiza Valorii CICLUL DE VIATA AL PRODUSULUI - Notiunea de produs (produs material, produs software, produs proces, produs serviciu, produs sistem) - Ciclul de viata al produsului = intervalul de timp cuprins între momentul apariției unui produs nou sub influența cererii pieței și cel al dispariției acestuia de asemenea la cererea pieței 08/11/2016 2 Ciclul de viata al produsului (dpdv economic) Demersul liniar versus demersul simultan 08/11/2016 3...

 • si teorie

  INTRODUCERE „În societatea de consum, clientul este rege. Specialiștii în „marketing” se stăruie să vină în întâmpinarea gusturilor consumatorului, pe care le analizează, le prevăd, cu scopul de a concepe cel mai bun produs și de a fundamenta momentul oportun al lansării acestuia. Într-o economie de piață, ceea ce dă semnalul producției este cererea solvabilă.” (Michel Didier) Spre deosebire de economiile cu planificare centralizată, în care atât cantitatea cât şi preţurile la care...

 • Cybermarketing

  INTRODUCERE IN MARKETING PE INTERNET Obiective - Definirea conceptului de marketing pe Internet; - Cunoaşterea formelor de prezenţă în mediul on-line şi a sferelor particulare de acţiune; - Cunoaşterea particularităţilor Internet marketingului în cadrul diferitelor categorii de pieţe; - Cunoaşterea tipologiei platformelor on-line; - Cunoaşterea principalilor indicatori utilizaţi în aprecierea nivelului de dezvoltare digitală a unei economii Cuvinte cheie: Internet marketing,...

 • Plan de afaceri

  DESCRIEREA AFACERII INFORMAŢII DE BAZĂ DESPRE AFACERE (Nume, tipul de organizare al afacerii, o scurtă istorie, data şl locul înregistrării sau afilierii, etc.)   De ce afacerea promite să fie una de succes?   Care sunt obiectivele şi scopurile afacerii? PRODUSUL Obiectiv: Identificarea avantajelor şi dezavantajelor produselor/ serviciilor oferite în comparaţie cu competiţia Descrierea produsului sau serviciului Nevoile satisfăcute de către produsul sau serviciul respectiv Nota:...

 • Test grila economie

  Ce este economia ? 1. Activitatea economică reprezintă: a) totalitatea activităţilor prin care oamenii îşi asigură bunurile pentru a-şi satisface nevoile; b) activităţile prin care oamenii îşi asigură doar bunurile materiale; c) activităţile prin care oamenii îşi asigură doar serviciile; d) numai activităţile prin care se asigură bunurile de strictă necesitate; e) numai activităţile prin care se asigură bunurile de folosinţă îndelungată. 2. După natura subiectului, nevoile pot fi: a)...

 • Logistica

  CURS1. Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii 1.2.Mixul activităţii logistice 1.3.Conturarea unor activităţi optime de logistică şi distribuţie pe piaţa românească 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii La nivelul unei firme producătoare sistemul logistic include: distribuţia fizică activităţi de susţinere a producţiei aprovizionarea Sistemul logistic al firmei În viziunea lui Michael Porter lanţul valorii include două categorii de...

 • Management strategic al resurselor umane

  Economia muncii este o ramură aplicativă a științei economice care vizează utilizarea celei mai importante resurse a unei organizații: resursa umană. Economia muncii analizează organizarea, funcționarea și rezultatele piețelor forței de muncă, deciziile participanților potențiali și actuali pe piața muncii, precum și politicile publice referitoare la angajarea și plata resurselor umane. Mai mult decât atât, economia muncii ne ajută să înțelegem cauzele și rezultatele tendințelor...

 • Masurarea si controlul performantei

  PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale - Prezentarea diferitelor cadre, înstrumente și măsuri de performanță organizațională - Definirea controlului și prezentarea instrumentelor de control utilizate pentru a monitoriza și măsura performanța organizațională. Conceptul de performanță Performanța unei organizații este o noțiune complexă care poate fi abordată pe diverse paliere de...

 • Analiza economico-financiara a intreprinderilor de turism

  CONCEPTUL DE BAZĂ Abordarea prudentă a managementului Cunoaşterea ştiinţifică a pieţei Cunoaşterea elasticităţii produselor Monitorizarea ciclicităţii factorilor determinanţi Monitorizarea activităţii întreprinderii Utilizarea metodelor moderne de conducere INTRODUCERE Particularităţi strategice ale activităţilor în turism Afilierea instituţională de lanţ turistic sau marcă (brand) Diversificarea activităţilor Orientarea spre produse cu grad ridicat de calitate Informatizarea...

 • Economie generala

  Capitolul 1. OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI POLITICE 1.1.Devenirea Economiei Politice ca știință  Anticii și clasicii considerau economia politică o știință a bogăției, primii accentuând pe aspectul individual, ultimii pe cel social;  Neoclasicii consideră economia politică o știință a schimbului de mărfuri, a mecanismelor și bazelor acestora, ceea ce înseamnă tot o știință a bogăției dar cu altă motivație;  Karl Marx considera că economia politică trebuie să se ocupe cu studiul...

 • Analiza politicii monetare

  1.Instrumentele Politicii Monetare: Pe parcursul trimestrului I, 2014 Banca Nationala a Moldovei a pastrat coduita prudenta a politicii monetare prin mentinerea ratelor de politica monetara la acelasi nivel si a gestionat ferm surplusul de lichiditate din sistemul bancar prin operatiuni de sterilizare. Nivelul ratelor de dobinda la instrumentele sale de reglementare monetara, mentinindu-se a cincea luna consecutive la acelasi nivel ( 3.5 la suta- Rata de baza, 0.5 la suta- Rata la depozite...

Pagina 5 din 157