Toate cursurile din domeniul Economie

 • Pretul si concurenta

  1. Consecinţele utilizării turistice a ariilor protejate Studiu de caz: parcurile naţionale şi naturale CONŢINUTUL TEMEI Tipologia utilizărilor turistice şi analiza impactului produs de acestea asupra peisajului parcurilor naţionale OBIECTIVE Evidenţierea elementelor de favorabilitate şi restrictivitate pentru valorificarea prin turism a parcurilor naţionale Parcurile naţionale au ca obiectiv principal protecţia naturii, fiind totodată deschise activităţilor turistice organizate....

 • Eficienta investitiilor directe

  OBIECTIVE: →însuşirea conceptelor fundamentale - fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză de risc, analiză de senzitivitate, indicatori de evaluare a fezabilităţii etc.; →cunoaşterea şi înţelegerea obiectivelor şi funcţiilor studiului de fezabilitate; →înţelegerea semnificaţiei indicatorilor de apreciere a fezabilităţii unui proiect de investiţii; →însuşirea cunoştinţelor necesare realizării unui studiu de fezabilitate. CUVINTE CHEIE: Investiţie Analiză financiarăRată internă de...

 • Economia mondiala si integrarea economica

  Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice internaţionale, generate de participarea statelor la diviziunea mondială a muncii, la circuitul economic mondial şi guvernate de o ordine economică mondială specifică etapei istorice date. Aşadar, noţiunea de economie mondială cuprinde : - totalitatea economiilor naţionale, reunite între ele prin sisteme internaţionale; - un sistem de interdependenţe...

 • Economie rurala

  Obiectivul acestei unităţi de învăţare ????l constituie însuşirea conceptelor de muncă, importanţa economică a muncii, delimitarea particularităţilor muncii în agricultură şi înţelegerea noţiunilor privind oferta, cererea şi preţul muncii, resursele de muncă, productivitatea muncii precum şi însuşirea factorilor de creştere ai productivităţii muncii. După finalizarea studiului din această unitate de învăţare, studentul va dispune de competenţe pentru: - Explicarea noţiunii de muncă, ca...

 • Etica in afaceri - Suport curs

  MODULUL I NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ Capitolul 1 Etimologie, definiţii, concepte “Ce este binele?”, aceasta este întrebarea care a provocat nenumărate dispute în decursul timpului. De aici porneşte de fapt demersul celor interesaţi de etică în a stabili nişte puncte de sprijin pentru a cerceta şi interpreta faţetele atăt de complexe ale problemelor legate de acest subiect generos. A fi etic inseamnă “a face bine”, un bine care să influenţeze nişte activităţi şi să le canalizeze în sens...

 • Expert achizitii publice

  Cadrul legislativ în materia achizițiilor publice • Perioada 2001-2006 - Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice - Ordinul nr. 1012/2001 al ministrului finantelor publice privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse – Ordinul nr. 1013/873/2001 al ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei...

 • Negocieri

  CAPITOLUL 1 NATURA NEGOCIERII Negocierea reprezintг un tip de interactiune umana in care partenerii sunt interdependenti dar in acelasi timp sunt separati prin interese divergente in anumite probleme. 1. Aspectele definitorii ale negocierii Negocierea reprezinta procesul prin care doua sau mai multe parti intre care exista interdependenta dar si divergente opteaza in mod voluntar pentru conlucrare in vederea ajungerii la un acord reciproc avantajos. Din enuntul de mai sus se desprind...

 • Tehnica operatiunilor de comert exterior

  În sens larg, în sfera tranzacţiilor comerciale internaţionale (sau a afacerilor internaţionale) se includ mai multe categorii de operaţiuni: de export-import, operaţiuni combinate, exporturi complexe, alianţe strategice şi cooperări internaţionale, precum şi investiţii internaţionale. În literatura americană se arată, de exemplu, că afacerile internaţionale (international business) cuprind „toate tranzacţiile comerciale - private sau guvernamentale - între două sau mai multe ţări;...

 • Scoli de gandire economica contemporane

  Redactarea unei recenzii pe baza unei lucrări (la alegere) scrise de un reprezentant al unei școli de gândire economică studiată pe acest semestru. ȘGE reprezintă mişcarea ştiinţifică grupând un număr de adepţi în jurul unui program de cercetare; Programul de cercetare, de la care se revendică mai mulți autori, cuprinde o serie de idei-cheie, pe care adepții le susţin şi le apără de adversari; Programul de cercetare cuprinde: corpusul teoretic - teoria economică metoda de cercetare...

 • Etica in afaceri

  CAPITOLUL1. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ETICII ÎN AFACERI 1.1. CONCEPTELE DE ETICĂ ŞI MORALĂ Termenul de „etică” provine din cuvântul grecesc ethos (obişnuinţă, moravuri, caracter) şi are un dublu sens: a. o disciplină ştiinţifică având ca obiect de studiu normele de comportament care reglementează relaţiile dintre oameni, altfel spus, ştiinţa despre morală, despre bine şi rău; b. ansamblul normelor care reglementează comportamentul oamenilor în societate – regulile ce trebuie aplicate în...

 • curs Istoria Economiei din 19 noiembrie 2013

  In al doilea razboi mondial au fost implicate 61 de state, avand o populatie totala de 1,7 miliarde locuitori. Cele mai mari pierderi militare si civile au fost suferite de U.R.S.S., urmata de Germania, China, Polonia, Japonia si Iugoslavia. Franta a avut pierderi imense, fiind afectate in special transporturile, instalatiile industriale, suprafetele agricole, in mod deosebit in partea de nord a tarii. Pierderile suferite au fost deosebit de importante, iar refacerea economiei a fost...

 • Matematica

  Prin matrice intelegem o aplicatie A: I x J , unde I 1,2,...,m ; J 1,2,...,n , o multime oarecare. Ea poate fi reprezentata printr-un tablou de elemente din ?, asezate pe linii si coloane. Pentru o matrice de tipul m x n vom folosi notatia: 11 12 1 21 22 2 1 2 ..... ..... A ..... ..... ..... ..... ..... n n m m mn a a a a a a a a a (1.1.1) Suprimand din matricea A, m - r linii si n - r coloane, obtinem o matrice patratica de ordinul r. Determinantul acestei matrice se...

 • Microeconomie

  Microeconomia este o ramura a economiei care se ocupa de studiul comportamentului unitatilor economice individuale - cum sunt : firmele si gospodariile. Comportamentul se analizeaza atat la nivelul unui consumator ca agent al cererii, cat si la nivelul producatorului care se manifesta ca subiect al deciziei de a combina factori de productie si, pe aceasta baza, de a sustine oferta de bunuri si servicii. COSTUL DE OPORTUNITATE Costul de oportunitate (Co) reprezinta cea mai buna alternativa...

 • Microesconomie - In cautarea pretului

  Obiective Teoria populară privind stabilirea preţului Teoria maximizării venitului net – regula de bază Utilizarea curbelor cererii, venitului marginal şi costului marginal pentru stabilirea preţului - cazul preţului uniform și cazul preţului diferenţiat Câteva strategii de diferenţiere a preţului Teoria cost-plus-adaos, revizuită Cum reusesc cei care cauta un anumit pret sa il gaseasca? Preț - cost marginal - venit marginal Firmele produc și vând un produs/serviciu atât timp cât...

 • Drepul afacerilor

  CURSUL NR. 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR Precizări generale Sistemul de drept în ansamblul său este alcătuit din dreptul privat şi dreptul public. Componenta de bază a dreptului privat este dreptul civil, considerat drept comun. Dreptul comercial, ca element al dreptului privat, a apărut întrucât dreptul civil nu a mai răspuns nevoilor societăţii odată cu apariţia raporturilor comerciale, mai precis principalelor caracteristici ale operaţiunilor comerciale –...

Pagina 6 din 157