Toate cursurile din domeniul Economie

 • Teoria Economica

  Partea I-a Prezentarea cursului 1.1 Educaţia economică parte integrantă a pregătirii profesionale inginereşti Pregătirea studenţilor ingineri este orientată înspre satisfacerea anumitor cerinţe profesionale de bază: • A găsii soluţii ştiinţifice, tehnice şi tehnologice de rezolvare a problemelor (problem solving) şi a descoperi probleme (problem finding) proprii unui domeniu de activitate determinant; • A concretiza aceste soluţii într-un proiect; • A transpune proiectul în producţia...

 • Politici Comerciale

  I. Obiective Dupã studierea acestei teme veti fi în mãsurã: -sã definiti notiunile de comert, schimb, circulatie a mãrfurilor, comert cu ridicata, comert cu amãnuntul -sã clasificati întreprinderile comerciale -sã identificati caracteristicile actelor de comert cu bunuri si servicii -sã analizati dinamica comertului românesc Economie comercialã II. Rezumat În teoria si practica economicã, comertul are douã sensuri: categorie economicã si ramurã a economiei nationale. Ca notiune,...

 • Dosarul Preturilor de Transfer - Intrebari si Raspunsuri Practice

  Intrebari si raspunsuri practice 1. Dosarul preturilor de transfer trebuie intocmit si pentru tranzactii incheiate intre persoane juridice romane afiliate? Pentru a raspunde la aceasta intrebare trebuie sa analizam in primul rand textul legislativ in vigoare. Este de asemenea important sa vedem ce se intampla in practica si care este experienta companiilor multinationale care au trecut prin inspectii fiscale ce au avut ca obiect si verificarea preturilor de transfer utilizate in cadrul...

 • Operatioalizarea Activitatii Firmei prin Bugete

  BUGETAREA ŞI BUGETUL FIRMEI Bugetul este, în accepţiune curentă, un plan financiar, prin intermediul căruia, se prevăd în expresie financiară, cotele părţi din ansamblul resurselor aferente realizării unui obiectiv de către o anumită subdiviziune organizatorică. Bugetele sunt stabilite pe perioade scurte de timp, pe an calendaristic, cu defalcare pe trimestre, luni, săptămâni şi chiar zile pentru fiecare loc de muncă. Atunci când activităţile firmei sunt variate, adaptarea bugetării la...

 • Dezvoltarea Durabila in Contextul Globalizarii

  INTRODUCERE Globalizarea se referă la un proces accentuat de integrare pe plan mondial şi de raspîndire a unui set de idei mai mult sau mai puţin legate de activitatea economică şi de producţia bunurilor materiale, fortele promotoare fiind : liberalizarea comertului international si a fluxurilor de capital, accelerarea progresului tehnologic si societatea informationala. Concept destul de contoversat, globalizarea este privită sub două aspecte: Pozitiv ce se concentrează pe beneficiile...

 • Tabloul de Bord - Structura 2012

  Indicatori de impact Creștere; Competitivitate Ocupare 0,6 - 1,5 din rata de creștere a PIB 300.000-900.000 de noi locuri de muncă Obiective strategice - 1997 Mediu legislativ mai eficace Eliminarea distorsiunilor Eliminarea obstacolelor sectoriale Cadru mai favorabil pentru cetățeni Obiective 2003-2006 Facilitarea liberei circulații a mărfurilor Integrarea pieței serviciilor (serv. Peste 70% din PIB, dar numai 20% din tranzacțiile PI) Stimularea industriilor de rețea Reducerea...

 • Structura Veniturilor din Cadrul Uniunii Europene

  Veniturile bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este alcătuit din cele două părţi, caracteristice oricărui buget: veniturile bugetare și cheltuielile bugetare. Tratatul de la Maastricht stipulează în art. 201 [269] CE alin. 1 că, sub rezerva altor venituri , bugetul comunitar este finanţat integral din resurse proprii, ceea ce îl deosebeşte de bugetul organizaţiilor internaţionale, unde majoritatea veniturilor sunt rezultat al contribuţiilor statelor membre. Dacă în primii 12 ani...

 • Contabilitatea Operatiunilor Fiscale

  CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII CUPRINS: 1.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII 1.2. OBIECTUL, NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII 1.3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII 1.4. MIJLOACELE DE ORGANIZARE A CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII. DEFINIREA CONTABILITĂŢII DEFINIREA CONTABILITĂŢII TRIPLĂ PERSPECTIVĂ: ARTĂ, TEHNICĂ, ŞTIINŢĂ 1.2. OBIECTUL, NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII Obiectul contabilităţii- reprezintă patrimoniul unei...

 • Etica Afacerilor

  Eficienţa profesională se referă la modul în care indivizii se percep ei însuşi în cadrul organizaţiei, ceea ce-i încurajează să facă o carieră şi să-şi dezvolte talentele. Asemenea calităţi ale angajatului cum ar fi: corectitudinea, atenţia, modestia, respectul conduc la relaţii profesionale productive. Un profesionist este caracterizat nu numai prin aptitudinile tehnice, ci mai ales prin modul în care interacţionează cu ceilalţi. Un mod de viaţă prosper presupune adoptarea şi...

 • Planificare si Prognoza

  CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PREVIZIUNII MACROECONOMICE Obiectivele capitolului: - Înţelegerea sensului şi rolului previziunii economice; - Stabilirea principalelor curente şi tendinţe în gândirea previzională; - Cunoaşterea celor mai generale principii care stau la baza activităţii previzionale în economie; - Evoluţia demersurilor pentru segmentarea previziunii economice. 1.1 Economia naţională ca sistem Multitudinea definiţiilor date conceptului de sistem poate fi...

 • Contabilitate

  CONTABILITATE – Curs Cap. 1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric 1.2. Obiectul de studiu al contabilităţii 1.3. Abordări si trăsături ale obiectului contabilităţii 1.4. Observarea patrimoniului 1.5. Gestionarea patrimoniului 1.6. Sfera de acţiune a obiectului contabilităţii 1.7. Direcţii actuale de dezvoltare ale contabilităţii 1.1. Scurt istoric Contabilitatea a apărut în perioada Evului Mediu, odată cu avântul economiei şi apariţia germenilor capitalismului. Dezvoltarea...

 • Auditul in Constructii

  TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor de constructie 1.2.Domeniul de aplicare a misiunii de asigurare în cazul auditului situa.iilor financiare ale unei entitãti autorizate în constructie 1.3.Termenii specifici ai unei misiuni de asigurare în construc.ie -1.1.- Activitãtile de constructie realizate de entitãtile autorizate în acest domeniu sunt reglementate de urmãtoarele acte...

 • Auditul in Comert

  TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN COMERŢ 1.1. Cadrul legislativ şi normativ de reglementare a auditului în comerţ 1.2.Domeniul de aplicare a misiunii în cazul auditului situaţiilor financiare ale unei entităţi comerciale 1.3.Termenii specifici ai unei misiuni de asigurare în comerț -1.1.- La prestarea serviciilor de audit, indiferent de activitatea auditată, se ţine cont în primul rînd de legea, standardele şi regulamentele aferente auditului. De asemenea,...

 • Microeconomie

  1. PIAŢA FINANCIARĂ 1.1. PIAŢA MONETARĂ ŞI SPECIFICUL EI. DOBÂNDA ŞI RATA SA Piaţa monetară este forma specifică de piaţă prin intermediul căreia se relaţionează cererea cu oferta de bani şi se realizează echilibrul monetar. În orice economie, rolul pieţei monetare se manifestă în următoarele direcţii: • compensează deficitul cu excedentul de monedă existente la diferiţi agenţi economici; • reglează cantitatea de monedă din economie. Cererea de monedă reprezintă cantitatea de bani pe...

 • Diagnosticare Mecanica

  1. Documentarea preliminară 1.1. Caracteristici tipologice ale firmei investigate Această fază are drept conţinut evidenţierea principalelor elemente de diferenţiere şi localizare a firmei într-un anumit context local, naţional şi internaţional, precum: denumire, act normativ de înfiintare, obiect de activitate, particularităţi ale proceselor de aprovizionare, producţie şi vânzare, particularităţi ale relaţiilor cu organisme financiar-bancare ş.a.m.d. ...Societatea comercială MECANICA este...

Pagina 6 din 153