Toate cursurile din domeniul Economie

 • Tehnica operatiunilor de comert exterior

  În sens larg, în sfera tranzacţiilor comerciale internaţionale (sau a afacerilor internaţionale) se includ mai multe categorii de operaţiuni: de export-import, operaţiuni combinate, exporturi complexe, alianţe strategice şi cooperări internaţionale, precum şi investiţii internaţionale. În literatura americană se arată, de exemplu, că afacerile internaţionale (international business) cuprind „toate tranzacţiile comerciale - private sau guvernamentale - între două sau mai multe ţări;...

 • Scoli de gandire economica contemporane

  Redactarea unei recenzii pe baza unei lucrări (la alegere) scrise de un reprezentant al unei școli de gândire economică studiată pe acest semestru. ȘGE reprezintă mişcarea ştiinţifică grupând un număr de adepţi în jurul unui program de cercetare; Programul de cercetare, de la care se revendică mai mulți autori, cuprinde o serie de idei-cheie, pe care adepții le susţin şi le apără de adversari; Programul de cercetare cuprinde: corpusul teoretic - teoria economică metoda de cercetare...

 • Etica in afaceri

  CAPITOLUL1. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ETICII ÎN AFACERI 1.1. CONCEPTELE DE ETICĂ ŞI MORALĂ Termenul de „etică” provine din cuvântul grecesc ethos (obişnuinţă, moravuri, caracter) şi are un dublu sens: a. o disciplină ştiinţifică având ca obiect de studiu normele de comportament care reglementează relaţiile dintre oameni, altfel spus, ştiinţa despre morală, despre bine şi rău; b. ansamblul normelor care reglementează comportamentul oamenilor în societate – regulile ce trebuie aplicate în...

 • curs Istoria Economiei din 19 noiembrie 2013

  In al doilea razboi mondial au fost implicate 61 de state, avand o populatie totala de 1,7 miliarde locuitori. Cele mai mari pierderi militare si civile au fost suferite de U.R.S.S., urmata de Germania, China, Polonia, Japonia si Iugoslavia. Franta a avut pierderi imense, fiind afectate in special transporturile, instalatiile industriale, suprafetele agricole, in mod deosebit in partea de nord a tarii. Pierderile suferite au fost deosebit de importante, iar refacerea economiei a fost...

 • Matematica

  Prin matrice intelegem o aplicatie A: I x J , unde I 1,2,...,m ; J 1,2,...,n , o multime oarecare. Ea poate fi reprezentata printr-un tablou de elemente din ?, asezate pe linii si coloane. Pentru o matrice de tipul m x n vom folosi notatia: 11 12 1 21 22 2 1 2 ..... ..... A ..... ..... ..... ..... ..... n n m m mn a a a a a a a a a (1.1.1) Suprimand din matricea A, m - r linii si n - r coloane, obtinem o matrice patratica de ordinul r. Determinantul acestei matrice se...

 • Microeconomie

  Microeconomia este o ramura a economiei care se ocupa de studiul comportamentului unitatilor economice individuale - cum sunt : firmele si gospodariile. Comportamentul se analizeaza atat la nivelul unui consumator ca agent al cererii, cat si la nivelul producatorului care se manifesta ca subiect al deciziei de a combina factori de productie si, pe aceasta baza, de a sustine oferta de bunuri si servicii. COSTUL DE OPORTUNITATE Costul de oportunitate (Co) reprezinta cea mai buna alternativa...

 • Microesconomie - In cautarea pretului

  Obiective Teoria populară privind stabilirea preţului Teoria maximizării venitului net – regula de bază Utilizarea curbelor cererii, venitului marginal şi costului marginal pentru stabilirea preţului - cazul preţului uniform și cazul preţului diferenţiat Câteva strategii de diferenţiere a preţului Teoria cost-plus-adaos, revizuită Cum reusesc cei care cauta un anumit pret sa il gaseasca? Preț - cost marginal - venit marginal Firmele produc și vând un produs/serviciu atât timp cât...

 • Drepul afacerilor

  CURSUL NR. 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR Precizări generale Sistemul de drept în ansamblul său este alcătuit din dreptul privat şi dreptul public. Componenta de bază a dreptului privat este dreptul civil, considerat drept comun. Dreptul comercial, ca element al dreptului privat, a apărut întrucât dreptul civil nu a mai răspuns nevoilor societăţii odată cu apariţia raporturilor comerciale, mai precis principalelor caracteristici ale operaţiunilor comerciale –...

 • Cererea si oferta de bunuri economice

  Definirea cererii, elsticitatea cererii Teoria cererii stă la baza alocării veniturilor băneşti limitate de către consumatorii raţionali care se decid să cumpere diferite bunuri. Alocarea veniturilor băneşti limitate pentru cumpărarea diferitelor bunuri necesare satisfacerii nevoilor de consum derivă din comportamentul consumatorilor, iar structura cheltuielilor de consum reflectă acest comportament. Oamenii achiziţionează mai mult sau mai puţin dintr-un bun în măsura în care preţul pe care...

 • Cresterea economica si dezvoltarea durabila

  Cresterea economica consta in sporirea cantitativa a activitatilor si rezultatelor acestora pe ansamblu economiilor nationale si in stransa legatura cu factorii care contribuie la aceasta sporire. În literatura economică există concepţii diferite referitoare la definirea creşterii economice. Majoritatea manualelor de economie politică, din ţări cu economie de piaţă dezvoltate, sintetizând părerea diferiţilor economişti, definesc creşterea economică ca fiind “creşterea, în cadrul economiei,...

 • Notitele de curs si tema de proiect la cna

  Comunicare: structura si proces 1.1 Introducere: definitie; evolutie; particularitati 1.2 Zone de competenta 1.3 Comunicare si informatie 1.4 Elementele si actiunile procesului de comunicare 1.5 Functiile si formele comunicarii 1. Structura proceselor de comunicare 1.1 Introducere O bună comunicare  funcţionarea eficientă a organizaţiilor (industriale, comerciale, financiare, publice, de învăţământ) Comunicarea în cadrul organizaţiilor: - oficial: note de serviciu, rapoarte,...

 • Notiuni generale privind sistemul de impozitare in Republica Moldova

  Evoluția sistemului fiscal în Republica Moldova Primul document despre crearea inspectoratelor fiscale de stat orăşeneşti şi raionale este cel cu numaărul 68 din luna martie 1990, aprobat de Sovietul Miniştrilor al RSSM. Tot atunci, pe lîngă Ministerul Finanţelor, şi-au început activitatea anumite subdiviziuni fiscale, dar care nu intrau în componenţa organelor financiare locale. La 17 noiembrie 1992 Parlamentul adoptă Legea privind bazele sistemului fiscal. Această lege determină...

 • Sistemul monetar inernational actual - istorie si tendinte actuale

  Sistemul Monetar Internaţional: etape premergătoare şi realizări Definiţie: Sistemul monetar internațional poate fi definit ca ansamblul principiilor, normelor, mecanismelor și instituțiilor care permit persoanelor fizice sau juridice din țări diferite să efectueze reglementarea creanțelor reciproce și să realizeze cooperarea în domeniul monetar Odată creat, un sistem monetar internaţional, inclusiv organismul menit să asigure cooperarea şi să sprijine aplicarea principiilor, trebuie...

 • Economie regionala

  Știința regională Abordarea economică din perspectivă regională s-a confruntat cu dificultăţi rezultate, în special, din modalitatea în care principalele curente ale ştiinţei economice considerau spaţiul/teritoriul (omogen, fără influenţe prea mari asupra economicului etc.). Mai mult, teoriile regionale au fost considerate anexe ale principalelor curente economice sau, în unele cazuri, reflecţii ale acestora. Curentul de gândire care a contribuit în mod hotărâtor la recunoaşterea...

 • Imobiliare

  INTRODUCERE Imobiliarele, reprezintă un subiect fascinant, care interesează aproape pe oricine, indiferent de domeniul de activitate. Această fascinaţie, este rezultatul ne-număratelor afaceri imobiliare de succes realizate în decursul anilor, a poveştilor şi chiar legendelor care circulă pe seama lor. Afacerile imobiliare au loc permanent peste tot în jurul nostru. Când o companie închiriază un spaţiu comercial într-un mall sau când proprietarul unei clădiri închiriază un spaţiu pentru...

Pagina 6 din 156