Toate cursurile din domeniul Economie

 • Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz

  CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE TEORETICO – METODOLOGICE ŞI SURSELE INFORMAŢIONALE ALE ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE Analiza este o metodă a cunoaşterii, bazată pe descompunerea unui întreg, a unui fenomen, în părţile sale componente şi stabilirea legii de formare şi dezvoltare a acestuia. Analiza presupune descompunerea unui fenomen / proces economic în elemente cât mai simple, stabilirea factorilor de ordinul I, II etc. care acţionează asupra fenomenelor, relaţiilor de cauzalitate, a...

 • Mijloace fixe ale firmei

  1. Mijloacele fixe. Esenţa economică. Clasificarea şi structura Pentru a desfăşura o activitate economică, orice firmă are nevoie de capital, care reprezintă unul din principalii factori ai activităţii economice. După rolul lor în procesul de producţie deosebim: cu capitalul fix şi cu capitalul circulant. De cantitatea, calitatea şi structura lor depinde în mare măsură rezultatul activităţii firmei. Def: Mijloacele fixe ale întreprinderii – sunt mijloacele de muncă care participă la procesul...

 • Firma in economia de piata

  1. Noţiunea esenţa şi bazele functionării Baza oricărei economii naţionale o constituie producerea bunurilor materiale şi oferirea diferitor servicii. Verida de bază a producerii este firma (întreprinderea). Firma reprezintă agenţi economici care activează în domeniul producerii bunurilor şi serviciilor destinate vînzării pe piaţă în scopul de a obţine profit. Anume aici are loc combinarea factorilor de producţie pentru a satisface cerinţele consumatorilor şi de a obţine profit. Ca subiect...

 • Analiza si gestiunea unitatilor agroturistice

  Modulul I ASPECTE GENERALE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ Orice unitate agroturistică, indiferent de dimensiune şi spatiul socio-economic în care activează, trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenţă şi adaptare, performanţa economico-financiară. De aceea analiza economică ocupă un loc important şi este o funcţie a oricărui conducător, indiferent de nivelul pe care se află în ierarhia conducerii şi de problemele de conducere care domină în activitatea sa...

 • Analiza financiara aprofundata

  Capitolul I: ROLUL ŞI IMPORTANŢA SITUAŢIILOR FINANCIARE PENTRU ANALIZA FINANCIARĂ 1.1. Comunicarea financiară. Mediul informaţiei financiare 1.1.1. Informaţia contabilă şi informaţia financiară Globalizarea economică este de mai mult timp un fenomen generat de realităţi de necontestat, îmbrăcând forme complexe, uneori greu de descifrat. Intensificarea ei în ultima parte a secolului XX a creat noi probleme, a căror rezolvare nu mai este posibilă folosind acelaşi instrumentar ştiinţific...

 • Organizarea si functionarea pietei financiare din Londra

  1. PREZENTARE GENERALĂ Piaţa financiară a apărut încă de la începutul Evului Mediu când bursele cele mai vechi au fost create, exclusiv în slujba comerţului mondial “mărfurile” negociate în aceste instituţii fiind contractele financiare transmisibile. Înscrisurile comerciale au constituit primele mărfuri dematerializate pentru care a fost creată o piaţă specială. Prima bursă care a apărut la nord de Alpi a fost instalată la Bruges în 1409. Denumirea instituţiei este atribuită familiei Van...

 • Prezent si perspective in dezvoltarea economica la nivelul uniunii europene

  REZUMAT În Analiza anuală a creșterii pentru anul 2015, Comisia Europeană a identificat investițiile, reformele structurale și responsabilitatea bugetară ca fiind elemente esențiale ale strategiei de politică economică a Uniunii Europene pentru a crea locuri de muncă și creștere economică. În aceste condiții, România intenționează să solicite activarea “clauzei de reformă structurală” ceea ce implică o abatere temporară a deficitului bugetar de 0,5 pp din P.I.B. În conformitate cu Programul...

 • Contabilitatea institutiilor publice

  CAPITOLUL 1 Obiectul contabilității publice: concept, sfera de aplicare, particularități Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice Motto:”Ordinea este lumină; unde se administrează fonduri fără contabilitate-care nu este decât știința ordinii- acolo nu este decât întuneric”(Theodor Ștefănescu) 1.1 Obiectul contabilităţii publice Între informaţiile care invadează societatea, se situează şi informaţiile financiar-contabile care date fiind mutaţiile ştiinţei şi...

 • Investitii straine directe

  1. Cadrul teoretic şi delimitări conceptuale ale ISD Investiţiile internaţionale de capital îmbracă două forme, şi anume, investiţii străine directe şi investiţii de portofoliu, diferenţiate între ele prin posibilitatea exercitării controlului asupra activelor şi a managementului firmei în care investitorul participă cu fluxuri de capital. Investiţiile străine directe se diferenţiază de investiţiile străine de portofoliu. Investiţiile de portofoliu sunt investiţii financiare pe termen...

 • Design si estetica marfurilor

  Industrializarea producţiei : specializarea continuă a producţiei; perfecţionarea procedeelor tehnologice; mecanizarea complexă şi automatizarea proceselor de fabricaţie; promovarea unor materii neconvenţionale şi a unor tehnologii adecvate de prelucrare ale acestora. Ishikawa: “oricât de bun ar fi un produs, el nu se va vinde şi consumatorul nu va fi mulţumit dacă preţul acestuia va fi prea mare. În trecut, criteriul de fabricare a produselor era vânzarea acestora; la ora actuală,...

 • Microeconomie

  - Modul de functionare al unei piete - Modul de firmare a preturiilor - De cine depinde cantitatea de munca depusa de menru societati - Ce fel de concurenta se stabileste pe piata - Ce politici microeconomice pot fi aplicate pentru a studia activitatea stiintelor economice Nivel - firma - comerciant - producator Un agent economic este reprezentat de orice participant la acte sau faptele economice: - productie - consum - distributie - repartitia veniturilor Teme Majore la...

 • Analiza economico-financiara

  1.1. NECESITATEA SI TIPURILE ANALIZEI Înca de la începuturi, cunoasterea fenomenelor si proceselor din natura si societate a impus, într-o forma mai simpla sau mai dezvoltata, necesitatea analizei. Analiza reprezinta o metoda de cunoastere bazata pe descompunerea fenomenului, a întregului, în parile sale componente, în elementele sale constitutive, dupa care se studiaza fiecare parte componenta, se stabilesc relaiile de cauzalitate, se determina factorii care le genereaza, se...

 • Macroeconomie

  Apariția și evoluția noțiunii de economie Abordarea etimologică a noţiunii de „economie”, ne arată că iniţial aceasta desemna „ordine în conduita unei case, a unei orânduiri, în gospodărirea unui patrimoniu” Economia naţională = un sistem complex, un ansamblu istoriceşte constituit de activităţi, relaţii şi fluxuri economice variate, care se desfăşoară şi se statornicesc între subiecţii unei naţiuni în cadrul şi pe teritoriul unui stat determinat Condițiile existenței unei economii...

 • Produse si Servicii Bancare Moderne

  1. Instituţiile de credit în economia modernă 1.1. Serviciile bancare în economia bazată pe cunoştinţe 1.2. Instituţiile de credit şi clientela bancară 1.1. Serviciile bancare în economia bazată pe cunoştinţe Economia bazată pe cunoştinţe este economia în care cunoştinţele devin elementul esenţial al obţinerii unei productivităţi înalte şi al competitivităţii pentru firme, ramuri economice, economii naţionale şi economia mondială, fiind acea economie care a depăşit pragul de dezvoltare...

 • Sisteme Moderne de Asigurari

  I. ANALIZA PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA În România, piaţa asigurărilor s-a format treptat, pe măsură ce cadrul legislativ şi nivelul de dezvoltare economică au cerut existenţa acestei pieţe. De la început, cadrul legislativ românesc a cunoscut puternice influenţe din partea legislaţiei francofone, acest fenomen menţinându-se până în secolul XXI, când procesul de integrare europeană a produs modificări majore în toată economia ţării noastre. Comparativ cu alte ţări ale lumii, putem vorbi...

Pagina 7 din 156