Toate cursurile din domeniul Economie

 • Doctrine Economice

  PROBLEME METODOLOGICE GENERALE Prima prelucrare si interpretare teoretica o modului de productie capitalist apartine „mercantilismului”. Cronologic, el se întinde pe perioada secolelor al XVI-lea, pâna în prima parte a secolului al XVIIIlea. Destramarea mercantilismului începuta în secolul al XVIII-lea corespunde cu începuturile nasterii economiei liberale si a Economiei politice clasice. În general, mercantilismul s-a format ca doctrina, în asa-zisa perioada a acumularii primitive a...

 • Proiecte Economice si Jocuri de Intreprindere

  I. PROIECTE ECONOMICE În practica economica un proiect este privit ca o cheltuiala pe care o face un agent economic (persoana fizica sau juridica) cu scopul de a obtine bunuri si/sau servicii. Pe de alta parte, un proiect înseamna si un efort concret pe care-l face agentul economic. Înfaptuirea acestuia are la baza o structura de resurse de o mare diversitate din punctul de vedere al naturii lor (materiale, financiare, tehnice, umane, valutare, etc.). Evaluarea acestora în expresie...

 • Strategii de Consum Durabil

  Introducere CAZUL ENRON Compania Enron a dat faliment în 2001, înregistrând datorii de aproximativ 31,8 miliarde de dolari. Înainte de această dată, Enron era a şaptea companie ca mărime din SUA, ocupând primul loc în lume în comerţul energetic. Scandalul Enron a ridicat serioase semne de întrebare asupra principiilor de guvernare corporatistă şi a practicilor de management în domeniul sustenabilităţii. După acest scandal, politicile de responsabilitate corporatistă au devenit practic...

 • Economia Serviciilor

  MODULUL 1. CONŢINUTUL, CARACTERISTICILE ŞI TIPOLOGIA SERVICIILOR Timp alocat studiului: 6 h Fundamente teoretice - Conceptele de serviciu şi sector terţiar - Caracteristicile serviciilor - Categorii de servicii - Necesitatea clasificării serviciilor - Serviciile şi progresul tehnic (componentele revoluţiei ştiinţifico – tehnice) Obiectivele capitolului (competenţe specifice): - Definirea serviciilor şi evidenţierea principalelor elemente care le deosebesc de produsele tangibile -...

 • Contabilitatea Institutiilor de Credit

  OBIECTIVELE Cursului Principalele obiective ale Cursului sunt: 1.1. Legislatia care reglementeaza contabilitatea institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare. In tara noastra, evidenta contabila in sistemul institutiilor de credit este reglementata de urmatoarele acte legislative: • Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, • Ordinul BNR nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor...

 • Probleme Statistica

  Se dau datele înregistrate la o societate comercială în luna noiembrie privitor la salariile lunare: 281; 234; 197; 168; 185; 202; 173; 184; 280; 276; 234; 232; 184; 169; 223; 224; 254; 174; 273; 181; 193; 171; 193; 270; 250; 231; 272; 270; 258; 237; 247; 209; 228; 222; 203; 197; 204; 284; 242; 232; 173; 154; 202; 219; 183; 184; 215; 216; 241; 155; 189; 278; 250; 193; 165; 288; 208; 203; 173; 150; 212; 221; 283; 168; 201; 263; 254; 257; 225; 218; 268; 195; 289; 203; 198; 172; 208; 215; 219;...

 • Istoria Integrarii

  1.1. Sistemul monetar internațional și noua ordine economică mondială după cel de-al doilea război mondial Scopul crearii Sistemului Monetar International, principiile și bilantul functionarii Fondul Monetar International, Drepturile Speciale de Tragere si rolul acestora in functionarea Sistemului Monetar International 1.2. Uniunea Europeană de Plăți 1.3. Șarpele monetar Evoluţia economică dezvoltare şi diversificare a relaţiilor inter-statale, internaţionalizare a economiei, care a...

 • Doctrina Socialista

  -Primii socialişti ai secolului al XIX-lea credeau în puterea absolută a voinţei umane în schimbarea societăţii. -Educaţi în tradiţia intelectuală a Europei Moderne, „comuniştii utopici ai secolului al XIX-lea au în comun şi gustul pentru vis. Ei imaginează societăţi ideale care atrag oamenii printr-o ofertă ispititoare: «fiecăruia după nevoi»” Conte de Saint-Simon -Ideile economice, socialiste şi colectiviste, ale lui Saint-Simon îşi au originea în: -teoriile medievale, -revoluţiile...

 • Bursa de Valori Mobiliare

  INTRODUCERE 1. Motivatia alegerii temei O data cu marea criza economica din 2008, lumea a inceput sa se confrunte cu o serie de schimbari majore din punct de vedere financiar, schimbari ce se resimt atat la nivel personal, cat si la nivel national. Sperand si cautand o metoda rapida de redresare a economiei nationale, am descoperit mediul burselor de valori mobiliare, prin care speram aceasta schimbare, o schimbare care sa readuca echilibrul anterior al economiei romanesti. Astfel, am ales...

 • Previziunea Economica

  1. Introducere 1.1.Previziunea şi planificarea Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de a acţiona în prezent, pe baza experienţei trecute, cu consecinţe în viitor. Asumându-şi viitorul, omul îşi face prezentul suportabil şi trecutul semnificativ. Trecutul, prezentul şi alternativele viitoare sunt întrepătrunse în anticipaţia şi previziunea acţiunilor viitoare.” De regulă există o diferenţă temporală între producerea unui eveniment şi...

 • Globalizarea

  1. Globalizarea – proces ireversibil Economia mondială, aşa cum se prezintă ea în zilele noastre, este rezultatul unui lung proces evolutiv al dezvoltării schimbului reciproc de activităţi, de la forme inferioare la forme superioare, de la simplu la complex. Raportul om-maşină marchează etapele care s-au succedat în dinamica economiei mondiale. O perioadă relativ îndelungată de timp, parctic de la începuturile societăţii omeneşti şi până aproape de prima revoluţie industrială, schimbul...

 • Analiza Cantitativa a Fenomenelor Micro si Macro Economice

  Introducere în analiza micro şi macro economică Economia (antichitatea greacă) - ştiinţa fundamentală care îşi asumă menirea de studia şi analiza fenomenele micro versus macro economice. Sensul etimologic al acesteia provine de la cei 3 termeni de origine greacă : oikos (casă, gospodărie) ; nomos (lege) ; polis (oraş, cetate). Economia era considerată a fi ştiinţa gospodăririi cetăţii. De menţionat că în antichitatea greacă, preocuparea principală cădea pe modul de a organiza şi administra o...

 • Mercantilismul

  Începuturile ştiinţei economice pot fi identificate cu apariţia şi evoluţia curentului de gândire mercantilist. In accepţiune lingvistică, termenul de mercantilism îşi are originea în limba italiană unde, substantivul "mercante" înseamnă comerciant sau negustor, aşa cum în limba franceză, adjectivul "mercantile" se identifică cu noţiunea de negustoresc. Curentul de gândire mercantilist este specific secolelor XVI-XVII şi a dominat viaţa economică, sub aspect...

 • Politici Monetare si Fiscale ale Tarilor Intrate in UE Inainte de 2004

  Politica monetara reprezinta un ansamblu de actiuni prin care autoriatile monetare (banca centrala,trezoreria etc.) influenteaza asupra cantitatii de moneda in circulatie, nivelul ratelor dobanzii, cursurile de schimb valutar si alti indicatori economico-monetari in vederea realizarii obiectivelor generale ale politicii economice (de stimulare a activitatii economice, ocupare a fortei de munca, stabilitate a preturilor etc.). Teoria politicii monetare, precum și practica internațională,...

 • Analiza Ratelor de Rentabilitate

  Analiza ratei rentabilităţii economice Una dintre cele mai importante rate de rentabilitate, rata rentabilităţii economice, pune în evidenţă performanţele utilizării activului total al unei întreprinderi, respectiv a capitalului investit pentru obţinerea acestor performanţe. Literatura de specialitate oferă mai multe modalităţi de calcul pentru rata rentabilităţii economice (Re): sau sau Construirea ratei pe baza unui anumit rezultat determină o viziune specifică semnificaţiei...

Pagina 7 din 152