Toate cursurile din domeniul Economie

 • Cererea si oferta de bunuri economice

  Definirea cererii, elsticitatea cererii Teoria cererii stă la baza alocării veniturilor băneşti limitate de către consumatorii raţionali care se decid să cumpere diferite bunuri. Alocarea veniturilor băneşti limitate pentru cumpărarea diferitelor bunuri necesare satisfacerii nevoilor de consum derivă din comportamentul consumatorilor, iar structura cheltuielilor de consum reflectă acest comportament. Oamenii achiziţionează mai mult sau mai puţin dintr-un bun în măsura în care preţul pe care...

 • Cresterea economica si dezvoltarea durabila

  Cresterea economica consta in sporirea cantitativa a activitatilor si rezultatelor acestora pe ansamblu economiilor nationale si in stransa legatura cu factorii care contribuie la aceasta sporire. În literatura economică există concepţii diferite referitoare la definirea creşterii economice. Majoritatea manualelor de economie politică, din ţări cu economie de piaţă dezvoltate, sintetizând părerea diferiţilor economişti, definesc creşterea economică ca fiind “creşterea, în cadrul economiei,...

 • Notitele de curs si tema de proiect la cna

  Comunicare: structura si proces 1.1 Introducere: definitie; evolutie; particularitati 1.2 Zone de competenta 1.3 Comunicare si informatie 1.4 Elementele si actiunile procesului de comunicare 1.5 Functiile si formele comunicarii 1. Structura proceselor de comunicare 1.1 Introducere O bună comunicare  funcţionarea eficientă a organizaţiilor (industriale, comerciale, financiare, publice, de învăţământ) Comunicarea în cadrul organizaţiilor: - oficial: note de serviciu, rapoarte,...

 • Notiuni generale privind sistemul de impozitare in Republica Moldova

  Evoluția sistemului fiscal în Republica Moldova Primul document despre crearea inspectoratelor fiscale de stat orăşeneşti şi raionale este cel cu numaărul 68 din luna martie 1990, aprobat de Sovietul Miniştrilor al RSSM. Tot atunci, pe lîngă Ministerul Finanţelor, şi-au început activitatea anumite subdiviziuni fiscale, dar care nu intrau în componenţa organelor financiare locale. La 17 noiembrie 1992 Parlamentul adoptă Legea privind bazele sistemului fiscal. Această lege determină...

 • Sistemul monetar inernational actual - istorie si tendinte actuale

  Sistemul Monetar Internaţional: etape premergătoare şi realizări Definiţie: Sistemul monetar internațional poate fi definit ca ansamblul principiilor, normelor, mecanismelor și instituțiilor care permit persoanelor fizice sau juridice din țări diferite să efectueze reglementarea creanțelor reciproce și să realizeze cooperarea în domeniul monetar Odată creat, un sistem monetar internaţional, inclusiv organismul menit să asigure cooperarea şi să sprijine aplicarea principiilor, trebuie...

 • Economie regionala

  Știința regională Abordarea economică din perspectivă regională s-a confruntat cu dificultăţi rezultate, în special, din modalitatea în care principalele curente ale ştiinţei economice considerau spaţiul/teritoriul (omogen, fără influenţe prea mari asupra economicului etc.). Mai mult, teoriile regionale au fost considerate anexe ale principalelor curente economice sau, în unele cazuri, reflecţii ale acestora. Curentul de gândire care a contribuit în mod hotărâtor la recunoaşterea...

 • Imobiliare

  INTRODUCERE Imobiliarele, reprezintă un subiect fascinant, care interesează aproape pe oricine, indiferent de domeniul de activitate. Această fascinaţie, este rezultatul ne-număratelor afaceri imobiliare de succes realizate în decursul anilor, a poveştilor şi chiar legendelor care circulă pe seama lor. Afacerile imobiliare au loc permanent peste tot în jurul nostru. Când o companie închiriază un spaţiu comercial într-un mall sau când proprietarul unei clădiri închiriază un spaţiu pentru...

 • Analiza financiara - Notiuni teoretice si studii de caz

  CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE TEORETICO – METODOLOGICE ŞI SURSELE INFORMAŢIONALE ALE ANALIZEI ECONOMICO – FINANCIARE Analiza este o metodă a cunoaşterii, bazată pe descompunerea unui întreg, a unui fenomen, în părţile sale componente şi stabilirea legii de formare şi dezvoltare a acestuia. Analiza presupune descompunerea unui fenomen / proces economic în elemente cât mai simple, stabilirea factorilor de ordinul I, II etc. care acţionează asupra fenomenelor, relaţiilor de cauzalitate, a...

 • Mijloace fixe ale firmei

  1. Mijloacele fixe. Esenţa economică. Clasificarea şi structura Pentru a desfăşura o activitate economică, orice firmă are nevoie de capital, care reprezintă unul din principalii factori ai activităţii economice. După rolul lor în procesul de producţie deosebim: cu capitalul fix şi cu capitalul circulant. De cantitatea, calitatea şi structura lor depinde în mare măsură rezultatul activităţii firmei. Def: Mijloacele fixe ale întreprinderii – sunt mijloacele de muncă care participă la procesul...

 • Firma in economia de piata

  1. Noţiunea esenţa şi bazele functionării Baza oricărei economii naţionale o constituie producerea bunurilor materiale şi oferirea diferitor servicii. Verida de bază a producerii este firma (întreprinderea). Firma reprezintă agenţi economici care activează în domeniul producerii bunurilor şi serviciilor destinate vînzării pe piaţă în scopul de a obţine profit. Anume aici are loc combinarea factorilor de producţie pentru a satisface cerinţele consumatorilor şi de a obţine profit. Ca subiect...

 • Analiza si gestiunea unitatilor agroturistice

  Modulul I ASPECTE GENERALE PRIVIND ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ Orice unitate agroturistică, indiferent de dimensiune şi spatiul socio-economic în care activează, trebuie să-şi probeze permanent viabilitatea, capacitatea de concurenţă şi adaptare, performanţa economico-financiară. De aceea analiza economică ocupă un loc important şi este o funcţie a oricărui conducător, indiferent de nivelul pe care se află în ierarhia conducerii şi de problemele de conducere care domină în activitatea sa...

 • Analiza financiara aprofundata

  Capitolul I: ROLUL ŞI IMPORTANŢA SITUAŢIILOR FINANCIARE PENTRU ANALIZA FINANCIARĂ 1.1. Comunicarea financiară. Mediul informaţiei financiare 1.1.1. Informaţia contabilă şi informaţia financiară Globalizarea economică este de mai mult timp un fenomen generat de realităţi de necontestat, îmbrăcând forme complexe, uneori greu de descifrat. Intensificarea ei în ultima parte a secolului XX a creat noi probleme, a căror rezolvare nu mai este posibilă folosind acelaşi instrumentar ştiinţific...

 • Organizarea si functionarea pietei financiare din Londra

  1. PREZENTARE GENERALĂ Piaţa financiară a apărut încă de la începutul Evului Mediu când bursele cele mai vechi au fost create, exclusiv în slujba comerţului mondial “mărfurile” negociate în aceste instituţii fiind contractele financiare transmisibile. Înscrisurile comerciale au constituit primele mărfuri dematerializate pentru care a fost creată o piaţă specială. Prima bursă care a apărut la nord de Alpi a fost instalată la Bruges în 1409. Denumirea instituţiei este atribuită familiei Van...

 • Prezent si perspective in dezvoltarea economica la nivelul uniunii europene

  REZUMAT În Analiza anuală a creșterii pentru anul 2015, Comisia Europeană a identificat investițiile, reformele structurale și responsabilitatea bugetară ca fiind elemente esențiale ale strategiei de politică economică a Uniunii Europene pentru a crea locuri de muncă și creștere economică. În aceste condiții, România intenționează să solicite activarea “clauzei de reformă structurală” ceea ce implică o abatere temporară a deficitului bugetar de 0,5 pp din P.I.B. În conformitate cu Programul...

 • Contabilitatea institutiilor publice

  CAPITOLUL 1 Obiectul contabilității publice: concept, sfera de aplicare, particularități Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice Motto:”Ordinea este lumină; unde se administrează fonduri fără contabilitate-care nu este decât știința ordinii- acolo nu este decât întuneric”(Theodor Ștefănescu) 1.1 Obiectul contabilităţii publice Între informaţiile care invadează societatea, se situează şi informaţiile financiar-contabile care date fiind mutaţiile ştiinţei şi...

Pagina 7 din 157