Toate cursurile din domeniul Economie

 • Economie Politica

  ECONOMIE POLITICĂ CAPITOLUL I ECONOMIA ŞI ŞTIINŢA ECONOMICĂ - OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI POLITICE I.1. Economia politică - obiect de studiu, importanţa cunoştinţelor de economie I.2. Trebuinţe – definire, clasificare şi trăsături I.3. Resursele economice – definire şi clasificare I.4. Administrarea eficientă a resurselor I.5. Activitatea economică Concepte de bază: nevoi umane, interese economice, resurse economice, legea rarităţii resurselor, costul de oportunitate, activitatea...

 • Bazele Economiei IMAPA 2

  A. INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA ECONOMIEI 1.Reprezentări ale ideilor economice de-a lungul timpului Încă din primele momente ale existenţei sale, omul s-a preocupat de problemele economice. Primele reprezentări cunoscute ale ideilor economice, în legătură cu comerţul, preţurile, statul, etc. au fost în Orientul antic, China, India, Egipt, Babilon. Momentul de vârf al începuturilor gândirii economice l-a constituit Grecia antică cu reprezentanţii ei principali – Xenofon, Platon şi Aristotel....

 • Indrumar de Practica Masterat

  I. PRELIMINARII Stagiile de practică de masterat constituie o etapă semnificativă în domeniul de formare profesională, de pregătire a masteranzilor în domeniul administrării afacerilor, o etapă de maturizare a viitorului magistru. Stagiile de practică de masterat facilitează formarea competenţelor profesionale şi acumularea experienţei referitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional. Stagiile de practică reprezintă un element esenţial în cadrul socializării...

 • Economie Europeana

  Curs nr.1 Zona de comert liber. Caracterizata prin desfiintarea barierelor tarifare si netarifare din calea comertului Libertate deplina in comertul cu alte state din afara zonei. AELS (EFTA) Europeean Free Trade Area – Islanda, Norvegia, Elvetia, Lichtenstein CEFTA (asociatia central europeana a liberului schimb) Republica Ceha, Ungaria, Romania, Polonia, Slovacia, Slovenia si Bulgaria Zona de cooperare a Marii Negre – Rusia, Romania, Ucraina si Albania NAFTA – acordul nordamerican de...

 • Legislatia Muncii

  CAPITOLUL I . INTRODUCERE 1.1. Munca şi izvoarele sale "Munca", termen provenit din limba slavona – monka- are mai multe sensuri un prim sens, principal este acela de activitate productiva ( a presta o munca eficienta, importanta ), dar si de rezultatul acestei activitati ( o munca reusita, de succes). Al doilea sens, secundar, este de loc de munca ( a avea o munca, un serviciu, o slujba ), dar si ansamblul lucratorilor. Munca poate fi perceputa ca o actiune, libera, creatoare,...

 • Economia Agrara

  Tema: “Mijloace de producţie în agricultură” 1. Esenţa economică a mijloacelor de producţie. 2. Clasificarea mijloacelor de producţie. 3. Indicatorii utilizării şi eficienţei economice a mijloacelor fixe. 1. Esenţa economică a mijloacelor de producţie. Pentru desfăşurarea activităţii economice, de rînd cu resursele de muncă, pămînt sînt necesare mijloace de producţie, care sînt formate la rîndul lor din mijloace şi obiecte de muncă. Către termenul de mijloace de muncă se referă acele...

 • Comunicare si Relatii Publice in Afaceri

  I. COMUNICAREA DE MASĂ: MEDIERE ŞI MEDIATIZARE I.1. Conceptul de comunicare umană Pentru a comunica, omul şi-a creat un sistem de semne şi semnale, care prin intermediul acestuia şi-a lărgit orizontul de cunoaştere, a dezvoltat specia umană şi a produs valorile civilizaţiei şi culturii. Omul a transmis şi recepţionat mesaje pentru rezolvarea problemelor sale cotidiene, adaptarea şi supravieţuirea sa în mediul în care a trăit şi şi-a coordonat comportamentul său cu a altor semeni în vederea...

 • Doctrine Economice

  1. Gândirea economică premodernă Platon (427-347 î.e.n.) Doctina economică a lui Platon Statul ideal, real şi posibil Aristotel (384-322 î.e.n) Organizarea vieţii economice Justiţie în societate Justiţie distributivă Justiţie comutativă Thomas D’Aquino (1225-1274) Proprietate Preţ şi profit Salariu Capital şi dobândă 2. Mercantilismul Mercantilismul timpuriu (secolul al XVI-lea) Mercantilismul matur (secolul al XVII-lea) Mercantilismul târziu (secolul al XVIII-lea) 3....

 • Piete de Capital

  Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi echitabilă a tranzacţiilor cu valori mobiliare. Rolul şi importanţa burselor au crescut în ultimul timp, ca urmare a unui complex de factori, din care putem menţiona: - bursa constituie o piaţă principală pe care se întâlnesc cererea şi oferta de capital, într-un echilibru asigurat de legile liberei concurenţe; - tranzacţiile în cadrul burselor...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii

  CAPITALUL DEFINIT PE MODALITĂŢI DE PROVENIENŢĂ Întreprinderea, pentru a-şi desfăşura activitatea, are nevoie, în primul rând, de capital bine determinat. Întreprinderea îşi procură capitalurile din diferite surse, prin diferite modalităţi şi le utilizează potrivit unei raţionalităţi proprii în diferite feluri. Fiecare întreprindere trebuie să asigure volumul şi felul capitalului de care are nevoie, să-şi stabilească structura fi¬nanciară şi să prevadă politica de dezvoltare. Ca factor de...

 • Teoria Economica

  Partea I-a Prezentarea cursului 1.1 Educaţia economică parte integrantă a pregătirii profesionale inginereşti Pregătirea studenţilor ingineri este orientată înspre satisfacerea anumitor cerinţe profesionale de bază: • A găsii soluţii ştiinţifice, tehnice şi tehnologice de rezolvare a problemelor (problem solving) şi a descoperi probleme (problem finding) proprii unui domeniu de activitate determinant; • A concretiza aceste soluţii într-un proiect; • A transpune proiectul în producţia...

 • Politici Comerciale

  I. Obiective Dupã studierea acestei teme veti fi în mãsurã: -sã definiti notiunile de comert, schimb, circulatie a mãrfurilor, comert cu ridicata, comert cu amãnuntul -sã clasificati întreprinderile comerciale -sã identificati caracteristicile actelor de comert cu bunuri si servicii -sã analizati dinamica comertului românesc Economie comercialã II. Rezumat În teoria si practica economicã, comertul are douã sensuri: categorie economicã si ramurã a economiei nationale. Ca notiune,...

 • Dosarul Preturilor de Transfer - Intrebari si Raspunsuri Practice

  Intrebari si raspunsuri practice 1. Dosarul preturilor de transfer trebuie intocmit si pentru tranzactii incheiate intre persoane juridice romane afiliate? Pentru a raspunde la aceasta intrebare trebuie sa analizam in primul rand textul legislativ in vigoare. Este de asemenea important sa vedem ce se intampla in practica si care este experienta companiilor multinationale care au trecut prin inspectii fiscale ce au avut ca obiect si verificarea preturilor de transfer utilizate in cadrul...

 • Operatioalizarea Activitatii Firmei prin Bugete

  BUGETAREA ŞI BUGETUL FIRMEI Bugetul este, în accepţiune curentă, un plan financiar, prin intermediul căruia, se prevăd în expresie financiară, cotele părţi din ansamblul resurselor aferente realizării unui obiectiv de către o anumită subdiviziune organizatorică. Bugetele sunt stabilite pe perioade scurte de timp, pe an calendaristic, cu defalcare pe trimestre, luni, săptămâni şi chiar zile pentru fiecare loc de muncă. Atunci când activităţile firmei sunt variate, adaptarea bugetării la...

 • Dezvoltarea Durabila in Contextul Globalizarii

  INTRODUCERE Globalizarea se referă la un proces accentuat de integrare pe plan mondial şi de raspîndire a unui set de idei mai mult sau mai puţin legate de activitatea economică şi de producţia bunurilor materiale, fortele promotoare fiind : liberalizarea comertului international si a fluxurilor de capital, accelerarea progresului tehnologic si societatea informationala. Concept destul de contoversat, globalizarea este privită sub două aspecte: Pozitiv ce se concentrează pe beneficiile...

Pagina 8 din 156