Toate cursurile din domeniul Economie

 • Control Financiar

  CAPITOLUL I Noțiuni și esența controlului financiar Conform literaturii de specialitate, controlul reprezintă activitatea specific umană de verificare şi analiză permanentă, periodică sau inopinată a unor procese, fenomene, operaţii, informaţii rezultate dintr-un domeniu sau sector oarecare, în scopul preîntâmpinării şi lichidării eventualelor abateri şi neajunsuri. El este pus în situaţia de a emite judecăţi de valoare sau de conformitate, interpretând stările de lucruri sau realităţile...

 • Introducere in EViews

  Introducerea seriilor în EViews Crearea unui fişier de lucru (workfile) în Eviews În urma selectării comenzii de creare a unui nou fişier de lucru se va afişa o fereastră din care se vor defini 2 caracetristici a seriilor de date: 1. Frecvenţa datelor – se va selecta în funcţie de tipul seriilor care vor fi introduse pentru analiza fenomenului. 2. localizarea valorilor seriei de date – prin specificarea primei şi ultimei valori din cadrul seriei. Cele două elemente sunt scrise în...

 • Incubatoarele de Inovare

  Tema 9 Incubatoarele de inovare 9.1 Business incubarea 9.2 Consideraţii cu privire la dezvoltarea incubatoarelor de afaceri în Republica Moldova 9.3 Glosar de termeni incubator de afaceri 9.4 Model de regulament a unui incubator de inovare 9.1 Business incubarea Business incubarea - presupune un program vast de suport pentru a facilita progresul noilor afaceri în mod special în faza de lansare a acestora. Obiectivele magistrale pentru care incubatoarele de afaceri au fost susţinute şi...

 • Plan Inovational

  REZUMAT: - Scurta descriere a afacerii Dvs., istoricul. - Direcţia strategică Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltare durabilă. Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii. Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară. Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi. Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor...

 • Diagnostic Financiar

  Tema 1 : Metode aprofundate de analiză a veniturilor din vânzări 1) Analiza structurii veniturilor din vânzări pe tipuri de activitate operaţională (produse) în baza mărimilor relative de structură 2) Analiza structurii vânzărilor pe produse prin metoda ABC - 1 - În condiţiile actuale de dezvoltare întreprinderea este un organism foarte complex, care se confruntă cu o mulţime de obiective contradictorii ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării şi de satisfacerea intereselor...

 • Metode si Tehnici Fiscale

  Sectorul public al economiei în condiţiile tranziţiei economice Economia sectorului public - este o parte componentă a teoriei economice. Apariţia ei ca o disciplină economică autonomă a avut loc odată cu sporirea rolului statului în economie. În etapa contemporană, studierea acestei discipline are loc practic în orice stat cu o economie de piaţă. Obiectul de studiu al economiei sectorului public - constă în cercetarea activităţii economice a sectorului public în calitate de un agent...

 • Teoria Economica

  1. Obiectul de studiu al microeconomiei. Metodele şi particularităţile analizei economice. Stiinte economice: • Fundamentale • Functionale(statistica,evidenta contabila,audit,drept, mk) • De ramura si aplicative(turismului,industrial,constructiilor) • Interdisciplinare economico-istorice(eco-matematice,cibernetica eco.,sociologia eco.) Obiectul cercetarilor a devenit Comportamentul economic rational al individului ,adica problemele utilizarii effective a resurselor de productie...

 • Analiza Economico-Financiara

  1. Concept; Definitie; Necesitate; Clasificare; Functiile analizei economico-financiare Analiza economico-financiara face parte din sistemul analizei alături de analiza matematica, fizica, chimica, biologica, contabila, etc. Notiunea de analiza: origine franceza, presupune descompunerea unui obiect, lucru, fenomen in elemente cat mai simple pentru a putea fi studiat. Exemplu de fenomen economic la nivel macroeconomic: criza economica, inflatia, somajul, PIB, etc. Exemplu de fenomen...

 • Planificare Financiara

  Planificarea financiară începe cu o previziune a vânzărilor, care se bazează pe o analiză a cifrei de afaceri din ultimii 5 ani, prezentată într-un grafic precum cel din figura 17-1 pentru firma Allied Foods. Aceste date sunt preluate din situațiile financiare publicate ale firmei. Datorită introducerii planificate a unor noi produse, a creșterii producției, a capacității de distribuție și a unei noi campanii de promovare, managementul firmei se așteaptă ca rata de creștere a vânzărilor să...

 • Contabilitate de Gestiune

  Tema 1.Contabilitatea de gestiune– sistem informaţional pentru deciziile economice 1.1. Sistemul dualist de organizare a sistemului informaţional contabil Contabilitatea, ca sistem, aşa cum se prezintă ea astăzi, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnică de înregistrare a schimburilor comerciale, într-un mijloc de control şi prevedere, apoi într-un instrument de gestiune, iar în zilele noastre ea constituie din ce în ce mai mult o...

 • Analiza Comparata a Modelelor si Sistemelor dintr-o Economie

  Nivele de analiză: sistemic subsistemic unitar subunitar individual SME poate fi considerat ca suport a unei analize subsistemice , dar care are propensiune de a se comporta şi dincolo de sistem. Surse explicative: capacitatea de interacţiune: - sisteme fizice (caravane, avioane) - sisteme sociale (norme, reguli şi instituţii) pentru transport şi comunicare procesul: - tipuri de interacţiune (lupta, comerţul) - modele recurente de comportament (război, diplomaţie, bani)...

 • Bursa in Economia Contemporana

  1.Definirea, clasificarea şi funcţiile bursei 1.1.Principalele caracteristici ale bursei Bursa reprezintă o tehnică managerială de afaceri economice specifică economiei de piaţă, având un caracter concurenţial şi care concentrează în timp şi în spaţiu cererea şi oferta de mărfuri, servicii, valori (efecte de comerţ) şi devize, se desfăşoară după o procedură determinată potrivit unui program, într-un loc cunoscut, în prezenţa vânzătorilor şi a cumpărătorilor sau a reprezentanţilor acestora....

 • Preturi si Concurenta

  CURS 1 INTRODUCERE Intre notiunea de pret si cea de concurenta exista o stransa legatura deoarece acestea se pot influenta sau determina reciproc. Existenta unei concurente puternice pe piata va determina si o scadere a preturilor practicate in timp ce pe o piata pe care se practica preturi ridicate (exista posibilitatea obtinerii unor profituri mari pentru firme) devine atractiva pentru alti competitori care din acest considerent vor dori sa intre pe o astfel de piata , fenomen care...

 • Acounting Introduction

  LEGAL RULE THE STRUCTURE OF A LEGAL RULE Each legal rule has an internal structure named the formal-logical structure and an external structure called the technical-juridical structure. The formal-logical structure of a legal rule This structure shows the internal parts of a legal rule and their aims. Thus, any legal rule, usually, has three parts or elements of structure, as follows: a) the hypothesis. It is the part of a legal rule that describes the circumstances when a certain...

 • Responsabilitate Sociala si Raportari de Mediu

  În mediul socio – economic actual companiile nu mai sunt apreciate doar în funcţie de calitatea produselor sau a serviciilor oferite. Are loc o cumulare a aspectelor economice cu cele sociale și de mediu, astfel încât entitățile economice să aibă o abordare globală. Compania modernă este evaluată nu numai prin performanţele sale economice, calitatea managementului şi politica de comunicare, ci şi pe baza contribuţiei la viaţa socială a comunităţii din care face parte.În acest context...

Pagina 8 din 152