Toate cursurile din domeniul Economie

 • Investitii straine directe

  1. Cadrul teoretic şi delimitări conceptuale ale ISD Investiţiile internaţionale de capital îmbracă două forme, şi anume, investiţii străine directe şi investiţii de portofoliu, diferenţiate între ele prin posibilitatea exercitării controlului asupra activelor şi a managementului firmei în care investitorul participă cu fluxuri de capital. Investiţiile străine directe se diferenţiază de investiţiile străine de portofoliu. Investiţiile de portofoliu sunt investiţii financiare pe termen...

 • Design si estetica marfurilor

  Industrializarea producţiei : specializarea continuă a producţiei; perfecţionarea procedeelor tehnologice; mecanizarea complexă şi automatizarea proceselor de fabricaţie; promovarea unor materii neconvenţionale şi a unor tehnologii adecvate de prelucrare ale acestora. Ishikawa: “oricât de bun ar fi un produs, el nu se va vinde şi consumatorul nu va fi mulţumit dacă preţul acestuia va fi prea mare. În trecut, criteriul de fabricare a produselor era vânzarea acestora; la ora actuală,...

 • Microeconomie

  - Modul de functionare al unei piete - Modul de firmare a preturiilor - De cine depinde cantitatea de munca depusa de menru societati - Ce fel de concurenta se stabileste pe piata - Ce politici microeconomice pot fi aplicate pentru a studia activitatea stiintelor economice Nivel - firma - comerciant - producator Un agent economic este reprezentat de orice participant la acte sau faptele economice: - productie - consum - distributie - repartitia veniturilor Teme Majore la...

 • Analiza economico-financiara

  1.1. NECESITATEA SI TIPURILE ANALIZEI Înca de la începuturi, cunoasterea fenomenelor si proceselor din natura si societate a impus, într-o forma mai simpla sau mai dezvoltata, necesitatea analizei. Analiza reprezinta o metoda de cunoastere bazata pe descompunerea fenomenului, a întregului, în parile sale componente, în elementele sale constitutive, dupa care se studiaza fiecare parte componenta, se stabilesc relaiile de cauzalitate, se determina factorii care le genereaza, se...

 • Macroeconomie

  Apariția și evoluția noțiunii de economie Abordarea etimologică a noţiunii de „economie”, ne arată că iniţial aceasta desemna „ordine în conduita unei case, a unei orânduiri, în gospodărirea unui patrimoniu” Economia naţională = un sistem complex, un ansamblu istoriceşte constituit de activităţi, relaţii şi fluxuri economice variate, care se desfăşoară şi se statornicesc între subiecţii unei naţiuni în cadrul şi pe teritoriul unui stat determinat Condițiile existenței unei economii...

 • Produse si Servicii Bancare Moderne

  1. Instituţiile de credit în economia modernă 1.1. Serviciile bancare în economia bazată pe cunoştinţe 1.2. Instituţiile de credit şi clientela bancară 1.1. Serviciile bancare în economia bazată pe cunoştinţe Economia bazată pe cunoştinţe este economia în care cunoştinţele devin elementul esenţial al obţinerii unei productivităţi înalte şi al competitivităţii pentru firme, ramuri economice, economii naţionale şi economia mondială, fiind acea economie care a depăşit pragul de dezvoltare...

 • Sisteme Moderne de Asigurari

  I. ANALIZA PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA În România, piaţa asigurărilor s-a format treptat, pe măsură ce cadrul legislativ şi nivelul de dezvoltare economică au cerut existenţa acestei pieţe. De la început, cadrul legislativ românesc a cunoscut puternice influenţe din partea legislaţiei francofone, acest fenomen menţinându-se până în secolul XXI, când procesul de integrare europeană a produs modificări majore în toată economia ţării noastre. Comparativ cu alte ţări ale lumii, putem vorbi...

 • Economie Europeana

  Capitolul I UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Premizele creării Uniunii Europene După al doilea război mondial au avut loc schimbări de o mare diversitate si complexitate in ansamblul condiţiilor tehnico-ştiinţifice, politico-sociale, economice si culturale care formează cadrul general de mişcare a economiei mondiale. Amplul proces de creştere a numărului ţărilor care şi-au câştigat suveranitatea a determinat multiplicarea centrelor de decizie autonomă, de asemenea s-a ajuns la un grad mai ridicat de...

 • Marketing Inovational

  Tema 1. Rolul şi funcţiile marketingului în procesul inovaţional 1. Conceptul, rolul si functiile marketingului in procesul inovational si competitiv 2. Definitia inovatiei, clasificarea si masurararea inovaţiilor 3. Activitatea de cercetare-inovare-dezvoltare elemente definitorii pentru dezvoltarea mediului de afaceri competitiv 1. CONCEPTUL, ROLUL SI FUNCTIILE MARKETINGULUI IN PROCESUL INOVATIONAL SI COMPETITIV Conceptul de marketing trece în prezent printr-un proces de reevaluare...

 • Economie Politica

  ECONOMIE POLITICĂ CAPITOLUL I ECONOMIA ŞI ŞTIINŢA ECONOMICĂ - OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI POLITICE I.1. Economia politică - obiect de studiu, importanţa cunoştinţelor de economie I.2. Trebuinţe – definire, clasificare şi trăsături I.3. Resursele economice – definire şi clasificare I.4. Administrarea eficientă a resurselor I.5. Activitatea economică Concepte de bază: nevoi umane, interese economice, resurse economice, legea rarităţii resurselor, costul de oportunitate, activitatea...

 • Bazele Economiei IMAPA 2

  A. INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA ECONOMIEI 1.Reprezentări ale ideilor economice de-a lungul timpului Încă din primele momente ale existenţei sale, omul s-a preocupat de problemele economice. Primele reprezentări cunoscute ale ideilor economice, în legătură cu comerţul, preţurile, statul, etc. au fost în Orientul antic, China, India, Egipt, Babilon. Momentul de vârf al începuturilor gândirii economice l-a constituit Grecia antică cu reprezentanţii ei principali – Xenofon, Platon şi Aristotel....

 • Indrumar de Practica Masterat

  I. PRELIMINARII Stagiile de practică de masterat constituie o etapă semnificativă în domeniul de formare profesională, de pregătire a masteranzilor în domeniul administrării afacerilor, o etapă de maturizare a viitorului magistru. Stagiile de practică de masterat facilitează formarea competenţelor profesionale şi acumularea experienţei referitor la organizarea şi realizarea activităţilor în domeniul profesional. Stagiile de practică reprezintă un element esenţial în cadrul socializării...

 • Economie Europeana

  Curs nr.1 Zona de comert liber. Caracterizata prin desfiintarea barierelor tarifare si netarifare din calea comertului Libertate deplina in comertul cu alte state din afara zonei. AELS (EFTA) Europeean Free Trade Area – Islanda, Norvegia, Elvetia, Lichtenstein CEFTA (asociatia central europeana a liberului schimb) Republica Ceha, Ungaria, Romania, Polonia, Slovacia, Slovenia si Bulgaria Zona de cooperare a Marii Negre – Rusia, Romania, Ucraina si Albania NAFTA – acordul nordamerican de...

 • Legislatia Muncii

  CAPITOLUL I . INTRODUCERE 1.1. Munca şi izvoarele sale "Munca", termen provenit din limba slavona – monka- are mai multe sensuri un prim sens, principal este acela de activitate productiva ( a presta o munca eficienta, importanta ), dar si de rezultatul acestei activitati ( o munca reusita, de succes). Al doilea sens, secundar, este de loc de munca ( a avea o munca, un serviciu, o slujba ), dar si ansamblul lucratorilor. Munca poate fi perceputa ca o actiune, libera, creatoare,...

 • Economia Agrara

  Tema: “Mijloace de producţie în agricultură” 1. Esenţa economică a mijloacelor de producţie. 2. Clasificarea mijloacelor de producţie. 3. Indicatorii utilizării şi eficienţei economice a mijloacelor fixe. 1. Esenţa economică a mijloacelor de producţie. Pentru desfăşurarea activităţii economice, de rînd cu resursele de muncă, pămînt sînt necesare mijloace de producţie, care sînt formate la rîndul lor din mijloace şi obiecte de muncă. Către termenul de mijloace de muncă se referă acele...

Pagina 8 din 157