Toate cursurile din domeniul Economie

 • Comunicare si Relatii Publice in Afaceri

  I. COMUNICAREA DE MASĂ: MEDIERE ŞI MEDIATIZARE I.1. Conceptul de comunicare umană Pentru a comunica, omul şi-a creat un sistem de semne şi semnale, care prin intermediul acestuia şi-a lărgit orizontul de cunoaştere, a dezvoltat specia umană şi a produs valorile civilizaţiei şi culturii. Omul a transmis şi recepţionat mesaje pentru rezolvarea problemelor sale cotidiene, adaptarea şi supravieţuirea sa în mediul în care a trăit şi şi-a coordonat comportamentul său cu a altor semeni în vederea...

 • Doctrine Economice

  1. Gândirea economică premodernă Platon (427-347 î.e.n.) Doctina economică a lui Platon Statul ideal, real şi posibil Aristotel (384-322 î.e.n) Organizarea vieţii economice Justiţie în societate Justiţie distributivă Justiţie comutativă Thomas D’Aquino (1225-1274) Proprietate Preţ şi profit Salariu Capital şi dobândă 2. Mercantilismul Mercantilismul timpuriu (secolul al XVI-lea) Mercantilismul matur (secolul al XVII-lea) Mercantilismul târziu (secolul al XVIII-lea) 3....

 • Piete de Capital

  Bursa de valori este o instituţie care asigură publicului mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuare continuă, ordonată, transparentă şi echitabilă a tranzacţiilor cu valori mobiliare. Rolul şi importanţa burselor au crescut în ultimul timp, ca urmare a unui complex de factori, din care putem menţiona: - bursa constituie o piaţă principală pe care se întâlnesc cererea şi oferta de capital, într-un echilibru asigurat de legile liberei concurenţe; - tranzacţiile în cadrul burselor...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii

  CAPITALUL DEFINIT PE MODALITĂŢI DE PROVENIENŢĂ Întreprinderea, pentru a-şi desfăşura activitatea, are nevoie, în primul rând, de capital bine determinat. Întreprinderea îşi procură capitalurile din diferite surse, prin diferite modalităţi şi le utilizează potrivit unei raţionalităţi proprii în diferite feluri. Fiecare întreprindere trebuie să asigure volumul şi felul capitalului de care are nevoie, să-şi stabilească structura fi¬nanciară şi să prevadă politica de dezvoltare. Ca factor de...

 • Teoria Economica

  Partea I-a Prezentarea cursului 1.1 Educaţia economică parte integrantă a pregătirii profesionale inginereşti Pregătirea studenţilor ingineri este orientată înspre satisfacerea anumitor cerinţe profesionale de bază: • A găsii soluţii ştiinţifice, tehnice şi tehnologice de rezolvare a problemelor (problem solving) şi a descoperi probleme (problem finding) proprii unui domeniu de activitate determinant; • A concretiza aceste soluţii într-un proiect; • A transpune proiectul în producţia...

 • Politici Comerciale

  I. Obiective Dupã studierea acestei teme veti fi în mãsurã: -sã definiti notiunile de comert, schimb, circulatie a mãrfurilor, comert cu ridicata, comert cu amãnuntul -sã clasificati întreprinderile comerciale -sã identificati caracteristicile actelor de comert cu bunuri si servicii -sã analizati dinamica comertului românesc Economie comercialã II. Rezumat În teoria si practica economicã, comertul are douã sensuri: categorie economicã si ramurã a economiei nationale. Ca notiune,...

 • Dosarul Preturilor de Transfer - Intrebari si Raspunsuri Practice

  Intrebari si raspunsuri practice 1. Dosarul preturilor de transfer trebuie intocmit si pentru tranzactii incheiate intre persoane juridice romane afiliate? Pentru a raspunde la aceasta intrebare trebuie sa analizam in primul rand textul legislativ in vigoare. Este de asemenea important sa vedem ce se intampla in practica si care este experienta companiilor multinationale care au trecut prin inspectii fiscale ce au avut ca obiect si verificarea preturilor de transfer utilizate in cadrul...

 • Operatioalizarea Activitatii Firmei prin Bugete

  BUGETAREA ŞI BUGETUL FIRMEI Bugetul este, în accepţiune curentă, un plan financiar, prin intermediul căruia, se prevăd în expresie financiară, cotele părţi din ansamblul resurselor aferente realizării unui obiectiv de către o anumită subdiviziune organizatorică. Bugetele sunt stabilite pe perioade scurte de timp, pe an calendaristic, cu defalcare pe trimestre, luni, săptămâni şi chiar zile pentru fiecare loc de muncă. Atunci când activităţile firmei sunt variate, adaptarea bugetării la...

 • Dezvoltarea Durabila in Contextul Globalizarii

  INTRODUCERE Globalizarea se referă la un proces accentuat de integrare pe plan mondial şi de raspîndire a unui set de idei mai mult sau mai puţin legate de activitatea economică şi de producţia bunurilor materiale, fortele promotoare fiind : liberalizarea comertului international si a fluxurilor de capital, accelerarea progresului tehnologic si societatea informationala. Concept destul de contoversat, globalizarea este privită sub două aspecte: Pozitiv ce se concentrează pe beneficiile...

 • Tabloul de Bord - Structura 2012

  Indicatori de impact Creștere; Competitivitate Ocupare 0,6 - 1,5 din rata de creștere a PIB 300.000-900.000 de noi locuri de muncă Obiective strategice - 1997 Mediu legislativ mai eficace Eliminarea distorsiunilor Eliminarea obstacolelor sectoriale Cadru mai favorabil pentru cetățeni Obiective 2003-2006 Facilitarea liberei circulații a mărfurilor Integrarea pieței serviciilor (serv. Peste 70% din PIB, dar numai 20% din tranzacțiile PI) Stimularea industriilor de rețea Reducerea...

 • Structura Veniturilor din Cadrul Uniunii Europene

  Veniturile bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este alcătuit din cele două părţi, caracteristice oricărui buget: veniturile bugetare și cheltuielile bugetare. Tratatul de la Maastricht stipulează în art. 201 [269] CE alin. 1 că, sub rezerva altor venituri , bugetul comunitar este finanţat integral din resurse proprii, ceea ce îl deosebeşte de bugetul organizaţiilor internaţionale, unde majoritatea veniturilor sunt rezultat al contribuţiilor statelor membre. Dacă în primii 12 ani...

 • Contabilitatea Operatiunilor Fiscale

  CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII CUPRINS: 1.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII 1.2. OBIECTUL, NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII 1.3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII 1.4. MIJLOACELE DE ORGANIZARE A CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII. DEFINIREA CONTABILITĂŢII DEFINIREA CONTABILITĂŢII TRIPLĂ PERSPECTIVĂ: ARTĂ, TEHNICĂ, ŞTIINŢĂ 1.2. OBIECTUL, NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII Obiectul contabilităţii- reprezintă patrimoniul unei...

 • Etica Afacerilor

  Eficienţa profesională se referă la modul în care indivizii se percep ei însuşi în cadrul organizaţiei, ceea ce-i încurajează să facă o carieră şi să-şi dezvolte talentele. Asemenea calităţi ale angajatului cum ar fi: corectitudinea, atenţia, modestia, respectul conduc la relaţii profesionale productive. Un profesionist este caracterizat nu numai prin aptitudinile tehnice, ci mai ales prin modul în care interacţionează cu ceilalţi. Un mod de viaţă prosper presupune adoptarea şi...

 • Planificare si Prognoza

  CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PREVIZIUNII MACROECONOMICE Obiectivele capitolului: - Înţelegerea sensului şi rolului previziunii economice; - Stabilirea principalelor curente şi tendinţe în gândirea previzională; - Cunoaşterea celor mai generale principii care stau la baza activităţii previzionale în economie; - Evoluţia demersurilor pentru segmentarea previziunii economice. 1.1 Economia naţională ca sistem Multitudinea definiţiilor date conceptului de sistem poate fi...

 • Contabilitate

  CONTABILITATE – Curs Cap. 1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric 1.2. Obiectul de studiu al contabilităţii 1.3. Abordări si trăsături ale obiectului contabilităţii 1.4. Observarea patrimoniului 1.5. Gestionarea patrimoniului 1.6. Sfera de acţiune a obiectului contabilităţii 1.7. Direcţii actuale de dezvoltare ale contabilităţii 1.1. Scurt istoric Contabilitatea a apărut în perioada Evului Mediu, odată cu avântul economiei şi apariţia germenilor capitalismului. Dezvoltarea...

Pagina 9 din 157