Toate cursurile din domeniul Economie

 • Tabloul de Bord - Structura 2012

  Indicatori de impact Creștere; Competitivitate Ocupare 0,6 - 1,5 din rata de creștere a PIB 300.000-900.000 de noi locuri de muncă Obiective strategice - 1997 Mediu legislativ mai eficace Eliminarea distorsiunilor Eliminarea obstacolelor sectoriale Cadru mai favorabil pentru cetățeni Obiective 2003-2006 Facilitarea liberei circulații a mărfurilor Integrarea pieței serviciilor (serv. Peste 70% din PIB, dar numai 20% din tranzacțiile PI) Stimularea industriilor de rețea Reducerea...

 • Structura Veniturilor din Cadrul Uniunii Europene

  Veniturile bugetului comunitar Bugetul Uniunii Europene este alcătuit din cele două părţi, caracteristice oricărui buget: veniturile bugetare și cheltuielile bugetare. Tratatul de la Maastricht stipulează în art. 201 [269] CE alin. 1 că, sub rezerva altor venituri , bugetul comunitar este finanţat integral din resurse proprii, ceea ce îl deosebeşte de bugetul organizaţiilor internaţionale, unde majoritatea veniturilor sunt rezultat al contribuţiilor statelor membre. Dacă în primii 12 ani...

 • Contabilitatea Operatiunilor Fiscale

  CAPITOLUL 1 BAZELE TEORETICE ALE CONTABILITĂŢII CUPRINS: 1.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII 1.2. OBIECTUL, NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII 1.3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII 1.4. MIJLOACELE DE ORGANIZARE A CONTABILITĂŢII FINANCIARE 1.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII. DEFINIREA CONTABILITĂŢII DEFINIREA CONTABILITĂŢII TRIPLĂ PERSPECTIVĂ: ARTĂ, TEHNICĂ, ŞTIINŢĂ 1.2. OBIECTUL, NECESITATEA ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII Obiectul contabilităţii- reprezintă patrimoniul unei...

 • Etica Afacerilor

  Eficienţa profesională se referă la modul în care indivizii se percep ei însuşi în cadrul organizaţiei, ceea ce-i încurajează să facă o carieră şi să-şi dezvolte talentele. Asemenea calităţi ale angajatului cum ar fi: corectitudinea, atenţia, modestia, respectul conduc la relaţii profesionale productive. Un profesionist este caracterizat nu numai prin aptitudinile tehnice, ci mai ales prin modul în care interacţionează cu ceilalţi. Un mod de viaţă prosper presupune adoptarea şi...

 • Planificare si Prognoza

  CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PREVIZIUNII MACROECONOMICE Obiectivele capitolului: - Înţelegerea sensului şi rolului previziunii economice; - Stabilirea principalelor curente şi tendinţe în gândirea previzională; - Cunoaşterea celor mai generale principii care stau la baza activităţii previzionale în economie; - Evoluţia demersurilor pentru segmentarea previziunii economice. 1.1 Economia naţională ca sistem Multitudinea definiţiilor date conceptului de sistem poate fi...

 • Contabilitate

  CONTABILITATE – Curs Cap. 1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric 1.2. Obiectul de studiu al contabilităţii 1.3. Abordări si trăsături ale obiectului contabilităţii 1.4. Observarea patrimoniului 1.5. Gestionarea patrimoniului 1.6. Sfera de acţiune a obiectului contabilităţii 1.7. Direcţii actuale de dezvoltare ale contabilităţii 1.1. Scurt istoric Contabilitatea a apărut în perioada Evului Mediu, odată cu avântul economiei şi apariţia germenilor capitalismului. Dezvoltarea...

 • Auditul in Constructii

  TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN CONSTRUCtIE 1.1. Cadrul legislativ si normativ de reglementare a auditului activitãtilor de constructie 1.2.Domeniul de aplicare a misiunii de asigurare în cazul auditului situa.iilor financiare ale unei entitãti autorizate în constructie 1.3.Termenii specifici ai unei misiuni de asigurare în construc.ie -1.1.- Activitãtile de constructie realizate de entitãtile autorizate în acest domeniu sunt reglementate de urmãtoarele acte...

 • Auditul in Comert

  TEMA 1. ASPECTE GENERALE (CONCEPTUALE) ALE AUDITULUI ÎN COMERŢ 1.1. Cadrul legislativ şi normativ de reglementare a auditului în comerţ 1.2.Domeniul de aplicare a misiunii în cazul auditului situaţiilor financiare ale unei entităţi comerciale 1.3.Termenii specifici ai unei misiuni de asigurare în comerț -1.1.- La prestarea serviciilor de audit, indiferent de activitatea auditată, se ţine cont în primul rînd de legea, standardele şi regulamentele aferente auditului. De asemenea,...

 • Microeconomie

  1. PIAŢA FINANCIARĂ 1.1. PIAŢA MONETARĂ ŞI SPECIFICUL EI. DOBÂNDA ŞI RATA SA Piaţa monetară este forma specifică de piaţă prin intermediul căreia se relaţionează cererea cu oferta de bani şi se realizează echilibrul monetar. În orice economie, rolul pieţei monetare se manifestă în următoarele direcţii: • compensează deficitul cu excedentul de monedă existente la diferiţi agenţi economici; • reglează cantitatea de monedă din economie. Cererea de monedă reprezintă cantitatea de bani pe...

 • Diagnosticare Mecanica

  1. Documentarea preliminară 1.1. Caracteristici tipologice ale firmei investigate Această fază are drept conţinut evidenţierea principalelor elemente de diferenţiere şi localizare a firmei într-un anumit context local, naţional şi internaţional, precum: denumire, act normativ de înfiintare, obiect de activitate, particularităţi ale proceselor de aprovizionare, producţie şi vânzare, particularităţi ale relaţiilor cu organisme financiar-bancare ş.a.m.d. ...Societatea comercială MECANICA este...

 • Economia Romaniei

  Bibliografie: 1. Economia Romaniei. O viziune asupra tranzitiei postcomuniste. Editura Economica, Bucureşti, 2005, M. Dinu, C. Socol, A. Niculescu. 2. Economia Romaniei. Culegere de teste grile şi studii de caz. Editura Economica, Bucureşti, 2005, M. Dinu, C. Socol, A. Niculescu. 3. Notiţe curs - teste neanunţate la curs În ce consta specificul cursului? Analizăm un proces făra precedent în istorie. trecerea de la eco. planificată, de tip socialist, la eco. de piaţă, de tip capitalist....

 • Economia Muncii

  Piata muncii = locul de intalnire intre ofertantii de forte de munca(indivizii, lucratori) si solicitantii de forte de munca (firme). Din confruntarea celor doua parti (cererea si oferta de munca) se formeaza pretul muncii (salariu) si cantitatea de munca solicitate de firme. Munca se poate exprima prin nr. de ore de munca (in th. neoclasica) cu informatie (formatie) perfecta sau prin efort (in th. Neoclasica) cu informatie imperfecta Efortul poate fi calculat ca raport dintre salariu pe...

 • Suport de Curs Doctrine Economice Contemporane

  CONTEXTUL ISTORIC Începând cu 1917 lumea intră în “secolul relativismului” - 1917 – revoluţia bolsevică - 1917 – SUA forţă beligerantă în primul război mondial - 1929 – marea criză economică Doctrinele intervenţioniste cuprind acele teorii care argumentează: - fie anihilarea (comunismul) - fie îngrădirea (dirijismul) - fie limitarea (instituţionalismul) - fie înlocuirea (corporatismul) - fie influenţarea (keynesismul) iniţiativei private şi soluţiile propuse pentru realizarea...

 • Subiecte Rezolvate Economie Generala

  1. Argumentaţi propietatea de spaţialitate a domeniului economic. Răspuns: Ideea de spaţiu economic este la fel de veche ca aceea de economie. Spaţialitatea domeniului economic se manifestă prin abordare sistemică. Pentru ca un sistem economic să aibă valenţe spaţiale este necesar ca la mulţimea relaţiilor dintre elementele sale (structurii) să fie adăugată o structură topologică, cel mai adesea introdusă printr-o relaţie metrică (definită printr-o funcţie numerică nenegativă având...

 • Comunicare si Negociere Organizationala

  CAP I. DEFINIREA COMUNICĂRII Motto: „Întrebat fiind în ce măsură oamenii comunicativi şi instruiţi sunt superiori celor închişi şi neinstruiţi, se spune că Aristotel ar fi spus: «în aceeaşi măsură în care cei vii sunt superiori celor morţi»” (Dionysos din Halicarnas) 1.1. Puţină istorie Cu 2500 de ani în urmă, prin secolul V î.e.n., în Grecia antică, mai întâi în Siracuza şi apoi în Atena, cetăţenii liberi răsturnau regimurile tiranice şi stabileau primele reguli de convieţuire...

Pagina 9 din 156