Toate cursurile din domeniul Economie

 • Produse Strucurate - Investitii

  1. Introducere Produsele structurate au început să fie tot mai căutate în ultimul timp, deşi ele au apărut în urmă cu câțiva ani cȃnd nu se cunoşteau multe detalii despre ele în rândul publicului larg. Am ales să analizez această temă datorită popularității tot mai mari pe care o au aceste produse şi pentru a încerca să înțeleg care este piața cărei se adresează produsele structurate şi cum poți investi în ele. Produsele financiare structurate combină instrumente elementare de pe piețele...

 • Planul de Afaceri

  Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil întreprinzătorilor ce construiesc o afacere sau caută parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau instituţii de finanţare, instituţiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte deinvestiţii, gestionarilor de proiecte in cadrul aşa-numitelor “incubatoare de afaceri”, etc. Ele reflecta proiecte de investiţii din toate domeniile de activitate. Planul de afaceri reprezintă un sistem complex bazat pe interdependenţa şi...

 • Finantele Publice

  CAPITOLUL 1 FINANŢELE PUBLICE. GENEZĂ, EVOLUŢIE ŞI CONŢINUT 1.1. FENOMENUL FINANCIAR. GENEZĂ ŞI EVOLUŢIE Fenomenul financiar este un fenomen social care a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii, şi anume odată cu apariţia şi dezvoltarea economiei de schimb. Este perioada când statul sclavagist începe a utiliza şi resursele băneşti pentru acoperirea nevoilor publice. Din acest moment se poate vorbi de apariţia primelor elemente de finanţe (obligaţii în bani către stat)....

 • Preturi si Concurenta

  cursul 1 FUNDAMENTELE TEORETICE ALE FORMĂRII PREŢURILOR 1.1. Conceptul de preţ Preţul constituie forma monetară cea mai complexă de măsurare a bunurilor care circulă într-o economie de piaţă. Preţul a apărut înaintea banilor, în condiţiile schimbului direct (troc sau trampă), când a reprezentat cantitatea dintr-o marfă obţinută în schimbul altei mărfi. De îndată ce moneda a devenit instrumentul general al schimbului, preţul reprezintă cantitatea de bani ce trebuie plătită pentru...

 • Istoria Economiei

  I. INFORMAŢII GENERALE Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume şi prenume: LUMPERDEAN IOAN Birou: str. T. Mihali, nr 58-60, cam. 249 Telefon: 40 + 0264-41.86.52 int. 5835 Fax: 40 + 0264-41.25.70 E-mail: ioan.lumperdean@econ.ubbcluj.ro Consultaţii: se vor afişa la momentul respectiv. Date de identificare curs şi contact tutori: Numele cursului: ISTORIA ECONOMIEI Codul cursului: ELR0019 Anul II Semestrul: 3 Tipul cursului: opţional Pagina...

 • Doctrine Economice

  PROBLEME METODOLOGICE GENERALE Prima prelucrare si interpretare teoretica o modului de productie capitalist apartine „mercantilismului”. Cronologic, el se întinde pe perioada secolelor al XVI-lea, pâna în prima parte a secolului al XVIIIlea. Destramarea mercantilismului începuta în secolul al XVIII-lea corespunde cu începuturile nasterii economiei liberale si a Economiei politice clasice. În general, mercantilismul s-a format ca doctrina, în asa-zisa perioada a acumularii primitive a...

 • Proiecte Economice si Jocuri de Intreprindere

  I. PROIECTE ECONOMICE În practica economica un proiect este privit ca o cheltuiala pe care o face un agent economic (persoana fizica sau juridica) cu scopul de a obtine bunuri si/sau servicii. Pe de alta parte, un proiect înseamna si un efort concret pe care-l face agentul economic. Înfaptuirea acestuia are la baza o structura de resurse de o mare diversitate din punctul de vedere al naturii lor (materiale, financiare, tehnice, umane, valutare, etc.). Evaluarea acestora în expresie...

 • Strategii de Consum Durabil

  Introducere CAZUL ENRON Compania Enron a dat faliment în 2001, înregistrând datorii de aproximativ 31,8 miliarde de dolari. Înainte de această dată, Enron era a şaptea companie ca mărime din SUA, ocupând primul loc în lume în comerţul energetic. Scandalul Enron a ridicat serioase semne de întrebare asupra principiilor de guvernare corporatistă şi a practicilor de management în domeniul sustenabilităţii. După acest scandal, politicile de responsabilitate corporatistă au devenit practic...

 • Economia Serviciilor

  MODULUL 1. CONŢINUTUL, CARACTERISTICILE ŞI TIPOLOGIA SERVICIILOR Timp alocat studiului: 6 h Fundamente teoretice - Conceptele de serviciu şi sector terţiar - Caracteristicile serviciilor - Categorii de servicii - Necesitatea clasificării serviciilor - Serviciile şi progresul tehnic (componentele revoluţiei ştiinţifico – tehnice) Obiectivele capitolului (competenţe specifice): - Definirea serviciilor şi evidenţierea principalelor elemente care le deosebesc de produsele tangibile -...

 • Contabilitatea Institutiilor de Credit

  OBIECTIVELE Cursului Principalele obiective ale Cursului sunt: 1.1. Legislatia care reglementeaza contabilitatea institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare. In tara noastra, evidenta contabila in sistemul institutiilor de credit este reglementata de urmatoarele acte legislative: • Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, • Ordinul BNR nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor...

 • Probleme Statistica

  Se dau datele înregistrate la o societate comercială în luna noiembrie privitor la salariile lunare: 281; 234; 197; 168; 185; 202; 173; 184; 280; 276; 234; 232; 184; 169; 223; 224; 254; 174; 273; 181; 193; 171; 193; 270; 250; 231; 272; 270; 258; 237; 247; 209; 228; 222; 203; 197; 204; 284; 242; 232; 173; 154; 202; 219; 183; 184; 215; 216; 241; 155; 189; 278; 250; 193; 165; 288; 208; 203; 173; 150; 212; 221; 283; 168; 201; 263; 254; 257; 225; 218; 268; 195; 289; 203; 198; 172; 208; 215; 219;...

 • Istoria Integrarii

  1.1. Sistemul monetar internațional și noua ordine economică mondială după cel de-al doilea război mondial Scopul crearii Sistemului Monetar International, principiile și bilantul functionarii Fondul Monetar International, Drepturile Speciale de Tragere si rolul acestora in functionarea Sistemului Monetar International 1.2. Uniunea Europeană de Plăți 1.3. Șarpele monetar Evoluţia economică dezvoltare şi diversificare a relaţiilor inter-statale, internaţionalizare a economiei, care a...

 • Doctrina Socialista

  -Primii socialişti ai secolului al XIX-lea credeau în puterea absolută a voinţei umane în schimbarea societăţii. -Educaţi în tradiţia intelectuală a Europei Moderne, „comuniştii utopici ai secolului al XIX-lea au în comun şi gustul pentru vis. Ei imaginează societăţi ideale care atrag oamenii printr-o ofertă ispititoare: «fiecăruia după nevoi»” Conte de Saint-Simon -Ideile economice, socialiste şi colectiviste, ale lui Saint-Simon îşi au originea în: -teoriile medievale, -revoluţiile...

 • Bursa de Valori Mobiliare

  INTRODUCERE 1. Motivatia alegerii temei O data cu marea criza economica din 2008, lumea a inceput sa se confrunte cu o serie de schimbari majore din punct de vedere financiar, schimbari ce se resimt atat la nivel personal, cat si la nivel national. Sperand si cautand o metoda rapida de redresare a economiei nationale, am descoperit mediul burselor de valori mobiliare, prin care speram aceasta schimbare, o schimbare care sa readuca echilibrul anterior al economiei romanesti. Astfel, am ales...

 • Previziunea Economica

  1. Introducere 1.1.Previziunea şi planificarea Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de a acţiona în prezent, pe baza experienţei trecute, cu consecinţe în viitor. Asumându-şi viitorul, omul îşi face prezentul suportabil şi trecutul semnificativ. Trecutul, prezentul şi alternativele viitoare sunt întrepătrunse în anticipaţia şi previziunea acţiunilor viitoare.” De regulă există o diferenţă temporală între producerea unui eveniment şi...

Pagina 9 din 155