Toate cursurile din domeniul Economie

 • Politica Ocuparii Fortei de Munca

  CAPITOLUL 1 PIAŢA MUNCII 1.1. Conceptul de piaţă a muncii. Componentele şi tipurile pieţei muncii Piaţa muncii sau piaţa forţei de muncă, poate fi definită ca spaţiul economic în care se întâlnesc, se confruntă şi se negociază în mod liber cererea de forţă de muncă (deţinătorii de capital în calitate de cumpărători) şi oferta, reprezentată prin posesorii de forţă de muncă. Caracterizată printr-un conţinut extrem de dinamic şi complex, piaţa muncii poate fi pusă în evidenţă, în mod...

 • Economia Principalelor State UE

  Titular Mihai Hachi, dr., conf. univ., ASEM OBIECTIVELE unităţii de învăţare nr. 8 După studierea acestei teme vei fi capabil să înţelegi mai bine: • particularităţile economiei principalelor state UE; • combinaţia de factori care au determinat poziţia acestor state în topul economic european şi mondial; • transformările structurale ale economiei acestor state în timp; • avantajele şi limitele modelelor economice aplicate în economia statelor mari UE. Obiective de referinţă...

 • Teorie Economica Generala

  CAPITOLUL I CURENTE DE GÂNDIRE ECONOMICĂ 1. 1. Mercantilismul şi fiziocraţia Mercantilismul a reprezentat o doctrină şi o politică. ,, Sistemul mercantil” cuprinde perioada celor trei secole care separă societatea medievală de capitalismul industrial (sec. XVIXVIII). Denumirea a fost introdusă de Adam Smith în ,,Avuţia naţiunilor”, pentru a pune în evidenţă confuziile predecesorilor săi. Ideea centrală a acestei doctrine economice o reprezintă abordarea problemelor economice din punct...

 • Piata Terenurilor Agricole din Raionul Orhei

  Introducere: “Cumparati pamant pentru ca nu se mai fabrica.” Mark Twain Piata imobiliara din Republica Moldova este o piata relativ tinara si necesita o analiza comparativa cu pietile straine, pentru efectuarea acestei cercetari am utilizat sondaje, analize efectuate de specialist in domeniu si deasemenea am folosit ofeta de teren la momentul dat. Scopul lucrarii date este de analiza a pietii terenurilor din Republica Moldova si in special cea din raionul Orhei. Lucrarea este alcatuita...

 • Economia Intreprinderii

  Tema: Economia întreprinderii – aspecte generale de studiu prin prisma activităţii cooperatiste 1. Obiectul de studiu al disciplinei „Economia întreprinderii” 2. Cooperaţia de consum din RM – esenţa, evoluţia economică şi perspectivele de dezvoltare 3. Alianţa Cooperatistă Internaţională – principii de organizare şi direcţii de evoluţie 1. Obiectul de studiu al disciplinei „Economia întreprinderii” În condiţiile economiei de piaţă activitatea economică este con¬centrată în veriga de bază...

 • Factori de Influenta a Tipurilor de Structuri Organizatorice

  A. Tipul si complexitatea de bunuri si servicii Structura organizatorica si organizarea activitatii de productie din cadrul intreprinderii se afla intr-o dependenta directa cu tipul de productie. Prin tipu de productie se intelege o structura organizatorica si functional determinate de: - Volumul productiei executate - Gradul de specializare a intreprinderii, sectiilor si locurilor de munca - Modului de deplasare a diferitelor materii prime, material, semifabricate de la un loc de munca...

 • Economie

  Cursul nr. 1 Costul de producţie Costul de producţie reprezintã cheltuielile corespunzãtoare consumului factorial de producţie care se efectueazã pentru producerea şi desfacerea bunurilor sau pentru prestarea serviciilor în expresie monetarã. Factorii de producţie se consumã în mod diferit, dupã cum urmeazã: Consumul factorului capital: Capitalul fix: Corespunzãtor uzurii capitalului fix se calculeazã amortizarea, recuperarea treptatã a cheltuielilor ocazionale de achiziţionare a...

 • Economie

  Obiectul de studiu al ştiintei economice Metode utilizate de cãtre ştiinţa economicã: În calitate de disciplinã ştiinţificã, economia are un obiect propriu de cercetare şi o metodã adecvatã de analizare a acesteia. Dacã în legãturã cu obiectul ştiinţei economice şi cu metodele de studiu s-au formulat de-a lungul vremii diverse opinii, adesea divergente sau contradictorii. Acest fapt se datoreazã complexitãţii fenomenelor şi proceselor economice, dificultãţii de a separa activitatea...

 • Alocarea Resurselor si Piata

  Introducere Functionarea oricarei economii se bazeaza pe o anumita arhitectura institutionala, care este, in mare parte, rezultatul actiunii guvernului in societate. Viata individului in societate este rezultatul general al unui anumit sistem de reguli la originea carora se gaseste statul, prin intermediul deciziilor politice. Este vorba atat de institutiile politice externe ( constitutia, principiul separarii puterilor in societate, regimul electoral etc), care definesc si structureaza...

 • Tehnologii Aplicate in Economie

  I. Reţele de calculatoare (1h) O reţea de calculatoare reprezintă un ansamblu de calculatoare legate între ele prin intermediul unor medii de comunicaţie specifice în vederea partajării resurselor de către toţi utilizatorii reţelei. Componentele reţelei sunt: server-ul, staţiile de lucru, adaptoarele de reţea şi linia de comunicare. Comunicarea dintre ele se realizează folosind anumite protocoale de comunicaţie specifice. Utilizatorii unei reţele sunt de trei tipuri: - supervizor – are...

 • Modele Unifactoriale de Regresie

  Modelul 1. Consumul ca funcŃie de Venitul disponibil În scopul evaluării influenŃei pe care variaŃia Venitului Disponibil o are asupra Cheltuielilor de Consum ale unei familii, au fost înregistrate, pentru 10 familii, valorile următoarelor variabile: Y – Cheltuielile de Consum ale familiei; X – Venitul Disponibil al familiei. Y 70 65 90 95 110 115 120 140 155 150 X 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Fiecare familie a fost selectată, la întâmplare, dintr-un grup de familii cu un...

 • Concurenta

  Pentru crearea unor mårci puternice, este nevoie de o foarte bunå cunoaştere a concurenţei –concurenţå care devine tot mai crâncenå, de la an la an. Noi tipuri de concurenţâ apar din toatedirecţiile: din partea concurenţilor globali, neråbdåtori så obţinå vânzåri pe noi pieţe; din partea concurenţilor online, care cautå modalitåţi cu costuri eficiente de a-şi extinde distribuţia; din partea mårcilor private ale distribuitorilor şi a mårcilor de magazin, menite så ofere alternative cu preţuri...

 • Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calitatii

  In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor intreprinderii, in acest domeniu. Scopul principal al auditului calităţii este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatile de îmbunătăţire a sistemului calităţii intreprinderii, a proceselor sale, a produselor si serviciilor pe care le ofera. Pe de...

 • Mediul International de Afaceri

  Cursurile vor aborda problematica definitorie pentru evoluţia mediului internaţional de afaceri la confluenţă cu noile schimbări de paradigmă; Disciplina se va finaliza cu un examen scris a cărui pondere va fi de 60% din nota finală; Activităţi aplicative 40% din nota finală din care: 15% recenzia, pe bază de template standard, a unui articol din BID; 15% evaluarea raspunsului la un studiu de caz remis la seminarii; 10% participarea activă la activităţile aplicative Disciplina se poate...

 • Economia Dezvoltarii

  Malaezia -1980, Rachmina din statul Kedah pleacă pentru a lucra Penang... - După 5 ani de muncă asiduă şi viaţă anostă se întoarce în sat unde îşi întemeiază o familie - Până în 2010 Malaezia trece în rândul ţărilor în curs de dezvoltare Etiopia - Getachew din regiunea Amhara a urmat doar 5 ani de scoala; a parasit satul si a lucrat in Addis Ababa dar doar munca ocazionala cu ziua... Unul din fratii mai mari a murit in razboi Dupa moartea tatalui s-a intors la ferma dar nu si-a...

Pagina 9 din 152