Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 9 fișiere: pdf
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 74768
Mărime: 2.16MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul 1

AFACEREA, ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ ŞI FINANŢELE

1.1 Introducere

1.2 Organizarea firmelor. Forme alternative de afaceri

1.3 Obiectivele economice ale firmei

1.4 Nevoia de capital a firmei

1.1 Introducere

Ştiinţa economică reprezintă ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine, de

reflectări specializate în planul gândirii ale actelor şi faptelor economice, de judecăţi de

valoare asupra acestora, precum şi de tehnici, metode şi de procedee de măsurare, reflectare,

evaluare, gestionare şi stimulare a activităţilor economice. Ştiinţa economică se constituie

într-un sistem de ştiinţe economice autonome, cu relaţii de interdependenţă şi determinare

procesuală între componente. Principalele ramuri ale ştiinţei economice sunt: economia

politică – ştiinţa teoretică economică fundamentală, macroeconomia, microeconomia,

economia mondială, istoria gândirii economice, finanţele, contabilitate, statistica economică,

cibernetica economică, marketing, management, geografia economică, analiza economicofinanciară.

Activitatea economică reprezintă determinanta esenţială a fenomenului economic şi

se defineşte în accepţiune generică, drept procesul complex constituit din totalitatea faptelor,

actelor, comportamentelor şi deciziilor agenţilor economici cu privire la utilizarea capitalului

şi a resurselor specifice, în vederea producerii, repartiţiei şi consumului de bunuri şi servicii.

Din perspectivă sistemică activitatea economică se distinge ca rezultantă activă a exploatării

factorilor de producţie de către o entitate economică, cu raţiunea finală de a obţine de profit.

Întreprinderea reprezintă o entitate economică, rezultată din acţiunea agenţilor

întreprinzători asupra unui ansamblu determinat de factori de producţie. Activitatea

Afacerea, întreprinderea economică şi finanţele 2

întreprinderilor economice se desfăşoară într-un mediu complex, rezultat al cinci universuri

distincte1, respectiv universul economic, universul financiar, universul social, universul

politic şi universul public.

Proiecţiile activităţii economice în fiecare din aceste universuri determină dinamic

funcţiile principale ale întreprinderii economice, respectiv :

- funcţia economică

- funcţia financiară

- funcţia socială

- funcţia publică

- funcţia politică

Funcţia economică reprezintă funcţia fundamentală a întreprinderii şi se referă la

capacitatea firmei de a genera producţie sau servicii în cadrul ciclului de exploatare a

factorilor de producţie (capital, muncă, alţi neofactori), pentru obţinerea de profit în scopul

susţinerii activităţii economice. Rezultatul exercitării acestei funcţiuni este reprezentat de

plusvaloare şi profit.

Funcţia financiară este îndeplinită de sistemul financiar al întreprinderii şi are ca

obiect formarea, alocarea, repartiţia şi gestionarea resurselor financiare ale firmelor. Această

funcţiune va fi studiată detaliat pe parcursul cursului.

Funcţia socială cuprinde efectele micro şi macroeconomice asupra planului social

extern întreprinderii cu privire la atragerea, repartizarea, specializarea şi exploatarea forţei de

muncă ca factor de producţie. Evoluţia acestei funcţiuni are implicaţii importante asupra

specializării forţei de muncă şi asupra şomajului ca fenomen social.

Funcţia publică se realizează de către întreprindere pe baza relaţiei permanente de

interdependenţă cu sectorul public ca şi componentă a mediului extern al firmelor, în special

din perspectiva lucrului cu statul şi instituţiile publice. Are ca efect ansamblul drepturilor

Preview document

Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 1
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 2
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 3
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 4
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 5
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 6
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 7
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 8
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 9
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 10
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 11
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 12
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 13
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 14
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 15
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 16
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 17
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 18
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 19
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 20
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 21
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 22
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 23
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 24
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 25
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 26
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 27
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 28
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 29
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 30
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 31
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 32
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 33
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 34
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 35
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 36
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 37
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 38
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 39
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 40
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 41
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 42
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 43
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 44
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 45
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 46
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 47
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 48
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 49
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 50
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 51
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 52
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 53
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 54
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 55
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 56
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 57
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 58
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 59
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 60
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 61
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 62
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 63
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 64
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 65
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 66
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 67
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 68
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 69
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 70
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 71
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 72
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 73
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 74
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 75
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 76
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 77
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 78
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 79
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 80
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 81
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 82
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 83
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 84
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 85
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 86
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 87
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 88
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 89
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 90
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 91
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 92
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 93
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 94
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 95
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 96
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 97
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 98
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 99
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 100
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 101
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 102
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 103
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 104
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 105
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 106
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 107
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 108
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 109
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 110
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 111
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 112
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 113
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 114
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 115
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 116
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 117
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 118
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 119
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 120
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 121
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 122
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 123
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 124
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 125
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 126
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 127
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 128
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 129
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 130
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 131
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 132
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 133
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 134
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 135
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 136
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 137
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 138
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 139
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 140
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 141
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 142
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 143
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 144
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 145
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 146
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 147
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 148
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 149
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 150
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 151
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 152
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 153
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 154
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 155
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 156
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 157
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 158
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 159
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 160
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 161
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 162
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 163
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 164
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 165
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 166
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 167
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 168
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 169
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 170
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 171
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 172
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 173
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 174
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 175
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 176
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 177
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 178
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 179
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 180
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 181
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 182
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 183
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 184
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 185
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 186
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 187
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 188
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 189
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 190
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 191
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 192
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 193
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 194
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 195
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 196
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 197
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 198
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 199
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 200
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 201
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 202
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 203
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 204
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 205
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 206
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 207
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 208
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 209
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 210
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 211
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 212
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 213
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 214
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 215
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 216
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 217
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 218
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 219
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 220
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 221
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 222
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 223
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 224
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 225
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 226
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 227
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 228
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 229
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 230
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 231
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 232
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 233
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 234
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 235
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 236
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 237
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 238
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 239
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 240
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 241
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 242
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 243
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 244
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 245
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 246
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 247
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 248
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 249
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 250
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 251
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 252
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 253
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 254
Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele - Pagina 255

Conținut arhivă zip

 • Afacerea, Intreprinderea Economica si Finantele
  • c1. afacerea si finantele.pdf
  • c2. obiectul gestiunii financiare.pdf
  • c3. functiunea financiara a intreprinderii.pdf
  • c4. analiza patrimoniului.pdf
  • c5. analiza echilibrului financiar.pdf
  • c6. analiza financiara si indicatori financiari.pdf
  • c7. finantarea intreprinderii.pdf
  • c8. planificarea financiara si principiile bugetarii.pdf
  • c9. evaluarea intreprinderii.pdf

Alții au mai descărcat și

Distribuție și Merchandising

Experienta educativa de la Universitatea Romano-Americana vine in sprijinul studentului cu invitatia de a parcurge impreuna drumul dificil catre...

Afaceri Electronice pe Internet

1. Consideratii generale asupra conceptului de sistem, societate comerciala integratoare; Introducere Cresterea ponderii activitatilor cu...

Evaluarea și finanțarea investițiilor - master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Economie europeană

Situaţia economică a statelor europene s-a agravat în iarna 1946 – 1947, producţiile agricole şi industriale erau insuficiente, trebuiau importate...

Management International

1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE ÎNTREPRINZĂTOR Noţiunea de întreprinzǎtor provine din termenul francez „entrepreneur”, care desemnează persoana ce...

Economie Rurala

CAPITOLUL I AGRICULTURA RAMURĂ A PRODUCŢIEI MATERIALE Agricultura reprezintă în ansamblul economiei naţionale una din ramurile de mare...

Etică și Responsabilitate Socială Corporativă în Afacerile Internaționale

INTRODUCERE EXISTĂ ETICĂ ÎN AFACERILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE? În contextul actual al globalizării vieţii economice, sociale şi chiar...

Cum Puteti Cumpara o Franciza

Cum puteti cumpara o franciza mai ieftin Calcularea costului de intrare intr-o retea de franciza Nu este usor, dar nici imposibil. Exista o...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea prin Simulare a Deciziilor de Investiții

INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Rolul investiţiilor în contextul economiei de piaţă din România. În orice domeniu: economic, social,...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Investiții în Administrația Publică

Capitolul I Considerente privind administraţia publică 1.1. Tendinţe actuale în administraţia publică locală Societatea românească se află...

Studiu de fezabilitate pentru acordare credit de investiții

CAP. I FUNDAMENTELE INVESTITIEI 1. Notiunea de investitie. 2. Clasificarea investitiilor. 3. Strategii investitionale si rolul lor in...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Planul de Afaceri - Cheia Succesului în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent societatea se află la o etapă de dezvoltare economică cînd numărul persoanelor întreprinzătoare este...

Surse proprii de finanțare

ARGUMENT Unul din cele mai mari obstacole, adesea de netrecut, pe care le intalneste un intreprinzator potential il constituie obtinerea...

Incredere - Virtutile Sociale si Crearea Prosperitatii - de Francis Fukuyama

Francis Fukuyama : Nascut in 1952 la Chicago, a urmat studii clasice la Universitatea Cornell si a obtinut doctoratul in stiinte politice la...

Ai nevoie de altceva?