Analiza activității economico-financiare

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2703
Mărime: 19.47KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tcaci A.

Extras din document

Analiza ca metoda de cunoaştere este legată de gîndirea şi recepţionarea conştientă a mediului înconjurător de către om.

Prin analiza ca metoda de cunoaştere se înţelege descompunerea sau desfacerea unui întreg în elementele sale componente precum şi stabilirea a cauzelor, care l-au generat.

Analiza ca metoda de cunoaştere poate fi aplicată în corelaţie cu alte operaţiuni logice ca sinteza, inducţia, deducţia.

Sinteza- acea operaţine logică de reunire a elementelor, laturilor sau a cauzelor izolate anterior de analiză într-un întreg pentru a aprecia trăsăturile esenţiale ale acestuia.

Inducţia- metoda de stabilire a unei concluzii, a unei judecăţi noi pornind de la particular spre general.

Deducţia- metoda de stabilire a concluziei, a unei judecăţi noi pornind de la general spre particular.

Analiza ca metoda de cunoaştere se aplică în mai multe domenii de ştiinţă- fizica, chimia, biologia, economia.

În analiza economică rolul principal îl are puterea de abstracţie.

Gîndirea abstractă prezintă o apreciere a informaţiei economice despre activitatea economico-financiară a agentului economic respectiv. În baza acestei aprecieri sau analize se fac concluzii şi propuneri de perfecţionare a situaţiei economico-financiare.

Analiza ca ştiinţă a apărut în anii ’50 ai secolului 20 şi este legat cu disciplinele contabilitate, economia pe ramuri, stastica. Ştiinţele numite folosesc elemente de analiză pentru cercetarea unor laturi a activităţii economice. Analiza la rîndul său deasemenea foloseşte unele elemente din aceste disciplini. Deosebirea analizei economice constă în faptul că studiază toate părţile activităţii economico-financiare.

Conţinutul analizei economice ca ştiinţă reprezintă un sistem de cunoştinţe şi procedee legate de:

1.Cercetarea corelaţiei dintre fenomenele studiate.

2. Aprecierea îndeplinirii programei de producţie.

3. Determinarea influienţei factorilor la devierea indicatorilor economici.

4. Pregătirea materialelor pentru luarea deciziilor de organizare şi dirijarea unităţilor economice.

5. Depistarea rezervelor interne şi valorificarea lor în procesul de producţie.

Principiile analizei:

1.Necesitatea prealabilă a analizei calitativ-teoretice ale stării obiectului. Principiul dat ne arată că concluzii obiective pot fi obţinute numai în cazul cunoaşterii adânci a sensului economic a indicatorilor ce caracterizează activitatea întreprinderii.

2. Fundamentarea analizei pe informaţie ştiinţifică şi reală. Acest principiu cere ca analiza să se sprijine pe un sistem de indicatori, care ar aprecia destul de exact activitatea economico-financiară a întreprinderii. De volumul şi calitatea informaţiei vor depinde concluziile analizei şi deciziile manageriale luate pe baza ei.

3. Complexitatea analizei, care presupune studierea proceselor economice ţinând cont de măsurea influienţei factorilor la abaterea indicatorilor respectivi.

4. Operativitatea, care presupune apropierea maxim posibilă în timp a analizei faţă de procesele economice, care au loc la întreprindere.

Sarcinele analizei ca ştiinţă:

1. Descoperirea rezervelor interne şi elaborarea măsurilor de valorificare a acestora.

2. Aprecierea calităţii şi nivelului îndeplinirii programelor trasate.

3. Pregătirea materialelor pentru luarea deciziilor de conducere a întreprinderii.

4. De a prevedea şi orienta acţiunile viitoare ale întreprinderii şi de a pregăti materialele pentru elaborarea pronosticului de dezvoltare a unităţilor economice.

2

Obiectul analizei economice îl constituie studierea amănunţită a tuturor proceselor activităţii ecomice a întreprinderii sub aspect: de aprovizionare,de producere, de comercilizare şi financiar reflectate într-un sistem de indicatori ai rapoartelor statistice, planului de afaceri şi evidenţei contabile.

Părţile componente ale obiectului analizei economice:

1. Indicatori economici ce caracterizează rezultatele obţinute de întreprindere.

2. Legăturile dintre indicatori.

3. Factori, care influenţează asupra rezultatelor obţinute.

4. Resursele şi gradul lor de utilizare.

5. Rezervele interne.

1- Pentru aprecierea şi studierea activităţii economice a întreprinderii se folosesc indicatori, care se obţin în rezultatul completării rapoartelor statistice şi a prelucrării informaţiei economice. Aceştia sunt:

• Mărimile medii şi ponderate;

• Mărimi de structură;

• Procentele;

• Coeficenţii;

• Abaterile absolute şi relative.

Preview document

Analiza activității economico-financiare - Pagina 1
Analiza activității economico-financiare - Pagina 2
Analiza activității economico-financiare - Pagina 3
Analiza activității economico-financiare - Pagina 4
Analiza activității economico-financiare - Pagina 5
Analiza activității economico-financiare - Pagina 6
Analiza activității economico-financiare - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Analiza Activitatii Economico-Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Economie mondială

Obiectivele cursului Intelegerea fenomenelor si proceselor economice ce se deruleaza la nivel mondial Analiza complexitatii fenomenelor si...

Servicii Publice la Nivel European

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE SERVICIILE PUBLICE 1. 1 Funcţiile statului în cadrul serviciilor oferite - Funcţia de furnizor de servicii colective...

Economie europeană

Introducere Cursul « Economie Europeană » se adresează studenţilor din ciclul de licenţă, înscrişi la programele de studiu ZI si ID, organizat de...

Analiza diagnostică a întreprinderii

Curs 1 Elemente introductive. Generalitati De ce un diagnostic? Inainte de a incepe sa rasp la aceasta intrebare important este de a clarifica...

Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut

1. DOBÂNDA §1. Consideraţii generale. Să presupunem că o persoană A are nevoie de o sumă de bani pe care o vom nota şi o vom numi sumă iniţială,...

Economia - Știință Teoretică și Fundamentală

1.1. ECONOMIA – ŞTIINŢĂ TEORETICĂ ŞI FUNDAMENTALĂ Ştiinţa economică constă din ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine prin care...

Economia Serviciilor

UI 1.1 Introducere Acest capitol îsi propune sã facã o introducere în domeniul economiei serviciilor, punând accent, în principal, pe definirea...

Instituții și mecanisme comunitare

Capitolul 1 – Repere în construcţia europeană 1.1. Premisele apariţiei Uniunii Europene Din cele mai vechi timpuri societăţile din spaţiul...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Perfecționarea structurii organizatorice a SC Intfor SA Galați

CAPITOLUL I PERFCŢIONAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE IN CADRUL TRANZIŢIEI ECONOMIEI DE PIATĂ Introducere Factorul timp în fenomenul tranziţiei...

Rentabilitatea Firmei de Turism

Rentabilitatea firmei de turism 7 CAPITOLUL I ACTIVITATEA TURISTICA. ORGANIZAREA SI REGLEMENTAREA ACTIVITATII TURISTICE Turismul reprezinta un...

Analiza Manageriala a Activitații economico-financiare la SC Elvila SRL

CAP.1 ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL FIRMEI 1.1 Aspectele esenţiale ce trebuie avute în vedere în definirea managementului Managementul...

Analiza activității întreprinderii SC Panifcom SRL dintr-o perspectivă economico - financiară

INTRODUCERE Analiza economico-financiară reprezintă un proces de identificare a stării economico-financiare în care se află agenţii economici, o...

Analiza Activității economico-financiare a Întreprinderii și Rolul Ei în Dezvoltarea Economiei Naționale

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Ai nevoie de altceva?