Analiza Datelor

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: pdf
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 69246
Mărime: 4.43MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ruxandra Gheorghe
Cursul a fost predat in cadrul ASE la facultatea de finante

Extras din document

Tema 1. Probleme ale masurarii si cuantificarii economico-sociale

1.1 Necesitatea si rolul analizei datelor

Cunoasterea stiintifica din orice domeniu de activitate umana presupune, indiferent de natura si specificul obiectivelor

concrete urmarite, o complexa si riguroasa analiza cantitativa a fenomenelor si proceselor care fac obiectul cercetarii. Este

vizibil pentru oricine, si din ce în ce mai mult, ca în epoca moderna aproape orice individ angrenat într-o activitate umana se

ocupa, într-un fel sau altul, în mod direct sau indirect, cu date si informatii, cu colectarea, prelucrarea si interpretarea acestora.

Desfasurarea oricarei activitati umane implica o productie continua de date sau informatii, care se acumuleaza în timp si

care pot fi folosite pentru cunoasterea structurala si evolutiva a fenomenelor la care se refera aceste informatii, în scopul

fundamentarii corecte si eficiente a deciziilor care trebuie luate. Mai mult decât atât, desfasurarea activitatilor umane nici macar

nu poate fi conceputa în zilele noastre fara un consum continuu, din ce în ce mai mare, de informatie. Din acest punct de vedere,

se poate spune ca informatia a devenit unul dintre factorii de productie importanti si activi, un factor de progres si civilizatie.

Totdeauna, multimile de date contin, într-un mod amalgamat si invizibil, atât aspecte semnificative, cât si aspecte

nesemnificative, ale manifestarii fenomenelor. Deoarece cunoasterea stiintifica vizeaza în mod exclusiv aspectele informa

tionale semnificative, apare necesitatea utilizarii unor metode si tehnici specifice analizei datelor, cu ajutorul carora informa-

tia semnificativa sa poate fi detectata, separata de informatia nesemnificativa si exprimata sub o forma clara si interpretabila.

Metodele si tehnicile de analiza a datelor sunt cele mai adecvate instrumente utilizabile pentru identificarea unor structuri

cauzale, pentru decelarea unor tendinte si configuratii specifice pe multimea datelor analizate si obtinerea unor reprezentari

simplificate ale informatiilor de mare complexitate.

Utilitatea si eficienta utilizarii metodelor si tehnicilor de analiza a datelor sunt maxime în situatiile în care informatiile

supuse studiului sunt în cantitati foarte mari. Din acest punct de vedere, domeniul economic poate fi considerat ca fiind un

domeniu privilegiat. În cea mai mare parte a lor, metodele si tehnicile de analiza a datelor au natura multidimernsionala, astfel

încât, comparativ cu metodele si tehnicile de analiza statistica descriptiva, ele permit si investigarea legaturilor si

interdependentelor evidentiate la nivelul multimilor de date.

Materia prima utilizata în orice activitate de analiza a datelor este reprezentata de o colectie sau multime de date sau

informatii cantitative, referitoare la starile sau evolutiile unei multimi de fenomene. Aceste date pot fi obtinute fie pe cale

observationala, fie pe cale experimentala.

Din punct de vedere al analizei datelor, orice multime de informatii supusa studiului este privita ca fiind o reprezentare

codificata, într-o forma mai mult sau mai putin implicita, a unor aspecte informationale referitoare la niveluri si variatii ale unor

fenomene, evolutii si tendinte relevante, legaturi si influente semnificative, ierarhii si configuratii structurale specifice.

Datele supuse unui proces de analiza nu evidentiaza,în mod direct si explicit, prin ele însele, informatia utila si semnificativa.

De regula, datele contin informatia utila si semnificativa sub o forma mascata, ascunsa, amestecata într-un mod

nediferentiat si fara o logica aparenta, cu informatia nesemnificativa, rezultata din influente accidentale si marginale. În acest

sens, se poate spune ca la nivelul datelor primare supuse analizei, informatia semnificativa se gaseste sub o forma diluata si

disipata într-o multime informationala complexa, neordonata si nestructurata dupa vreun criteriu logic existent aprioric.

Rolul analizei datelor este acela de a prelucra si filtra informatiile continute în datele supuse studiului, cu scopul de a capta

sau de a extrage esenta informationala continuta în aceste date si de a evidentia aceasta esenta informationala într-o forma de

reprezentare inteligibila, sugestiva, simplificata si sintetizatoare. Atingerea acestui scop presupune realizarea unei succesiuni

de transformari efectuate asupra datelor primare si implica utilizarea unor metode si tehnici specifice. Aceste transformari au

scopul de a maximiza relevanta si interpretabilitatea datelor si presupun, printre altele, eliminarea informatiilor redundante

sau lipsite de semnificatie si generalitate, care au natura accidentala sau marginala. Din acest punct de vedere, procesul de

analiza a datelor apare ca fiind un proces specific de transformare informationala, proces care are ca intrari datele primare, iar

ca iesiri informatii sintetizatoare.

Având în vedere modul în care se efectueaza, precum si natura instrumentelor pe care le foloseste, analiza datelor este, prin

excelenta, o analiza de tip multidimensional, reprezentând, în comparatie cu analiza simpla, unidimensionala, o schimbare de

natura calitativa. Analiza statistica descriptiva permite reprezentarea unor colectii foarte mari de date într-o maniera sugestiva

si asimilabila, simplificata si schematizanta. Spre deosebire de aceasta, analiza multidimensionala constituie o generalizare

naturala a logicii si informatiilor referitoare la mai multe variabile sau dimensiuni.

Activitatile de manipulare a datelor si informatiilor, de prelucrare si interpretare corecta si eficienta a acestora, presupun

existenta unui cadru conceptual adecvat si utilizarea unor metode si instrumente specifice. Atât cadrul conceptual necesar, cât

si metodele si tehnicile utilizabile în prelucrarea, analiza si interpretarea datelor si informatiilor, sunt subsumate de obiectul unei

discipline stiintifice numita analiza datelor.

1.2 Specificitatea domeniului economico-social si modalitati de abordare

Desi metodele si tehnicile de analiza a datelor sunt utilizate în majoritatea domeniilor activitatii umane, putem afirma ca

analiza datelor are cea mai larga utilizare în domeniul economico-social, iar eficienta utilizarii ei în acest domeniu are o eficienta

extrem de ridicata. Asa cum cum o sa aratam în continuare, activitatea de cunoastere stiintifica din domeniul economico-social

este caracterizata de anumite accente specifice, în comparatie cu alte domenii ale cunoasterii umane. În virtutea acestor elemente

de specificitate, domeniul economico-social pare a fi cel mai potrivit domeniu pentru utilizarea metodelor si tehnicilor de analiza

multidimensionala a datelor.

Dintre toate elementele de specificitate a domeniului economico-social, doua consideram a fi mai importante si mai

relevante din punct de vedere al utilizarii analizei datelor: complexitatea ridicata a fenomenelor economico-sociale si natura

cantitativa a acestor fenomene. Împreuna cu multe alte caracteristici specifice, aceste doua caracteristici fundamentale impun

modalitati specifice de abordare pentru cunoasterea stiintifica din domeniul economico-social.

Necesitatea de a sintetiza si de a simplifica în procesul de cunoastere a realitatii, este impusa atât de faptul ca datele

utilizabile într-o analiza mascheaza, ascund, anumite aspecte, ci si de faptul ca realitatea analizata este caracterizata de o

complexitate foarte ridicata, care nu poate fi cuprinsa si înteleasa numai pe baza intuitiei.

În activitatea de analiza cantitativa, pe care se bazeaza în mod direct cunoasterea stiintifica din cele mai multe domenii de

activitate, sunt implicate trei categorii esentiale de elemente: teorii si principii teoretice generale si specifice domeniului

investigat, informatii cantitative si calitative referitoare la fenomenele supuse studiului, metode si tehnici de cuantificare,

evaluare, estimare si testare a marimilor specifice si a relatiilor existente la nivelul realitatii investigate.

Teoriile si principiile teoretice care stau la baza oricarei analize cantitative sunt reprezentate de multimea cunostiintelor

stiintifice acumulate în decursul timpului, de realizarile obtinute pe plan stiintific, atât la nivelul general al cunoasterii umane,

cât si la nivelul cunoasterii în domeniul abordat.

Informatiile cantitative si calitative referitoare la fenomenele si procesele studiate exprima o multime de stari si evolutii

concrete din realitatea investigata si sunt rezultatul unui laborios proces de observare, masurare si evaluare, proces în care

intervin o serie de norme, principii, metodologii si instrumente specifice procesului de masurare. Informatiile obtinute din

realitatea investigata, în urma unor procese de observare si de masurare, sunt cunoscute sub numele de date. Datele reprezinta

materialul brut, empiric, care sta la baza tuturor deciziilor din orice domeniu de activitate, iar de calitatea acestora depinde, în

mod direct, calitatea respectivelor decizii.

Preview document

Analiza Datelor - Pagina 1
Analiza Datelor - Pagina 2
Analiza Datelor - Pagina 3
Analiza Datelor - Pagina 4
Analiza Datelor - Pagina 5
Analiza Datelor - Pagina 6
Analiza Datelor - Pagina 7
Analiza Datelor - Pagina 8
Analiza Datelor - Pagina 9
Analiza Datelor - Pagina 10
Analiza Datelor - Pagina 11
Analiza Datelor - Pagina 12
Analiza Datelor - Pagina 13
Analiza Datelor - Pagina 14
Analiza Datelor - Pagina 15
Analiza Datelor - Pagina 16
Analiza Datelor - Pagina 17
Analiza Datelor - Pagina 18
Analiza Datelor - Pagina 19
Analiza Datelor - Pagina 20
Analiza Datelor - Pagina 21
Analiza Datelor - Pagina 22
Analiza Datelor - Pagina 23
Analiza Datelor - Pagina 24
Analiza Datelor - Pagina 25
Analiza Datelor - Pagina 26
Analiza Datelor - Pagina 27
Analiza Datelor - Pagina 28
Analiza Datelor - Pagina 29
Analiza Datelor - Pagina 30
Analiza Datelor - Pagina 31
Analiza Datelor - Pagina 32
Analiza Datelor - Pagina 33
Analiza Datelor - Pagina 34
Analiza Datelor - Pagina 35
Analiza Datelor - Pagina 36
Analiza Datelor - Pagina 37
Analiza Datelor - Pagina 38
Analiza Datelor - Pagina 39
Analiza Datelor - Pagina 40
Analiza Datelor - Pagina 41
Analiza Datelor - Pagina 42
Analiza Datelor - Pagina 43
Analiza Datelor - Pagina 44
Analiza Datelor - Pagina 45
Analiza Datelor - Pagina 46
Analiza Datelor - Pagina 47
Analiza Datelor - Pagina 48
Analiza Datelor - Pagina 49
Analiza Datelor - Pagina 50
Analiza Datelor - Pagina 51
Analiza Datelor - Pagina 52
Analiza Datelor - Pagina 53
Analiza Datelor - Pagina 54
Analiza Datelor - Pagina 55
Analiza Datelor - Pagina 56
Analiza Datelor - Pagina 57
Analiza Datelor - Pagina 58
Analiza Datelor - Pagina 59
Analiza Datelor - Pagina 60
Analiza Datelor - Pagina 61
Analiza Datelor - Pagina 62
Analiza Datelor - Pagina 63
Analiza Datelor - Pagina 64
Analiza Datelor - Pagina 65
Analiza Datelor - Pagina 66
Analiza Datelor - Pagina 67
Analiza Datelor - Pagina 68
Analiza Datelor - Pagina 69
Analiza Datelor - Pagina 70
Analiza Datelor - Pagina 71
Analiza Datelor - Pagina 72
Analiza Datelor - Pagina 73
Analiza Datelor - Pagina 74
Analiza Datelor - Pagina 75
Analiza Datelor - Pagina 76
Analiza Datelor - Pagina 77
Analiza Datelor - Pagina 78
Analiza Datelor - Pagina 79
Analiza Datelor - Pagina 80
Analiza Datelor - Pagina 81
Analiza Datelor - Pagina 82
Analiza Datelor - Pagina 83
Analiza Datelor - Pagina 84
Analiza Datelor - Pagina 85
Analiza Datelor - Pagina 86
Analiza Datelor - Pagina 87
Analiza Datelor - Pagina 88
Analiza Datelor - Pagina 89
Analiza Datelor - Pagina 90
Analiza Datelor - Pagina 91
Analiza Datelor - Pagina 92
Analiza Datelor - Pagina 93
Analiza Datelor - Pagina 94
Analiza Datelor - Pagina 95
Analiza Datelor - Pagina 96
Analiza Datelor - Pagina 97
Analiza Datelor - Pagina 98
Analiza Datelor - Pagina 99
Analiza Datelor - Pagina 100
Analiza Datelor - Pagina 101
Analiza Datelor - Pagina 102
Analiza Datelor - Pagina 103
Analiza Datelor - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Curs_01.pdf
  • Curs_02.pdf
  • Curs_03.pdf
  • Curs_04.pdf
  • Curs_05_06.pdf
  • Curs_07_08.pdf
  • Curs_09_10.pdf
  • Curs_11.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Datelor

I. Introducere Cunoasterea stiintifica din orice domeniu de activitate umana presupune, indiferent de natura si specificul obiectivelor concrete...

Analiza Datelor

I. Analiza componentelor principale 1.1. Standardizarea datelor 1.2. Matricea de corelaţie 1.3. Vectorii şi valorile proprii 1.4. Reprezentarea...

Proiect Econometrie

1.Introducere Imi propuna prin aceasta lucrare sa exprim legatura dintre Consumul Final al Populatiei si PIB-ul Frantei, exprimate valoric in...

Economie

ECONOMIE – etimologia cuvântului: OIKOS (gospodărie) şi NOMOS (lege, rânduială). Din punct de vedere semantic, ECONOMIA are un triplu înţeles,...

Statistica

Coeficientul de asimetrie Noţiunea de asimetrie se referă la felul în care frecvenţele unei distribuţii se abat de la curba normală a...

Notiuni Fundamentale de Management al Instrumentelor Structurale

Managementul eficient al instrumentelor structurale cere o repartitie clara a responsabilitatilor, care permite in special monitorizarea precisa a...

Paradigme Organizationale in Societatea Informationala

1. PARADIGME ORGANIZAŢIONALE ÎN SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ Societatea informaţională îşi are începuturile în 1956 şi 1957, doi ani dintr-un deceniu...

Model Econometric de Studiu a Legăturilor dintre Religie și Economie

7.1. Context general Din multiplele abordări posibile, şi aici trebuie remarcat faptul că am avut la dispoziţie rezultatul complet – chestionar,...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Copiilor cu Deficiențe Mintale Ușoare în Învățământul de Masă

INTRODUCERE Am decis să tratez şi să aprofundez această temă deoarece întotdeauna m-a sensibilizat să văd că unele persoane sunt marginalizată....

Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetare pentru Italia

PARTEA I 1.Analiza cheltuielilor bugetare A. Date absolute General government expenditure by function (COFOG) INDIC_NA Total general...

Studiu de caz legislație europeană, siguranța alimentară - studiu de caz sucul biologic de mere

INTRODUCERE Într-o lume în care trăim într-un ritm amețitor, oamenii au început să fie din ce în ce mai preocupați de sănătatea lor și prin urmare...

Cercetari de Marketing Avon

Noua cremă Cellu – Sculpt din gama Avon Solutions 1.1 Istoric Avon AVON - 120 de ani de frumuseţe O poveste ce a început în urmă cu 120 de ani…...

Analiza Veniturilor și Cheltuielilor Bugetare pentru Belgia

BELGIA 1.PREZENTARE GENERALA : Situare geografica: Regatul Belgiei este o țară în Europa de Vest. Belgia este situată pe frontiera ce divide...

Studiu de caz privind opiniile studenților din cadrul facultății FABBV

Introducere Studiul de caz s-a efectuat pe un eşantion de 60 studenţi din anul III, forma de învăţământ zi. Chestionarul privind opiniile...

Buget si Trezorerie Publica - Slovenia

- După o analiza a datelor absolute putem observa evoluția cheltuielilor bugetare ale Sloveniei din 2000 pana in 2008, în milioane euro. De-a...

Influenta Desenelor asupra Copiilor

REZUMAT Lucrarea de faţă doreşte să sublinieze preferinţele copiilor cu privire la programele de desene animate, ce influenţe au acestea asupra...

Ai nevoie de altceva?