Analiza Diagnostic

Curs
8.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 20 fișiere: doc
Pagini : 188 în total
Cuvinte : 45747
Mărime: 377.90KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sanda Constantin
Un curs interactiv despre cum se poate analiza o firma din punct de vedere economic, juridic, finanaciar, etc.

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONCEPTUL DE FIRMĂ ŞI ROLUL SĂU ÎN FUNCŢIONAREA

ECONOMIEI DE PIAŢĂ

1.1. Conceptul de firmă

Firma este unitatea organizatorică de bază a economiei naţionale a unei ţări. În contextul economiei de piaţă caracteristica esenţială constă în situarea firmelor în prim-planul activităţii economice, ceea ce impune cunoaşterea în detaliu a modului de funcţionare a acestora, a trăsăturilor complexe şi a caracteristicilor lor, pentru a putea înţelege şi coordona mecanismul complex de funcţionare a economiei de piaţă.

Termenul de firmă semnifică o organizaţie care transformă elementele intrări în produse sau servicii necesare menţinerii şi dezvoltării societăţii.

Crearea unei firme presupune existenţa unei persoane sau a unui grup de persoane care să antreneze resurse financiare, forţă de muncă şi tehnologie cu ajutorul cărora să obţină produse sau să presteze servicii către membrii societăţii în conformitate cu nevoile acestora.

Pentru proprietar, persoană fizică sau juridică, scopul creării şi funcţionării oricărei firme îl constituie obţinerea unui profit cât mai mare. Acest lucru se concretizează la nivel macroeconomic în maximizarea bogăţiei naţionale, iar la nivel microeconomic în maximizarea veniturilor proprietarilor firmelor.

Firmele se organizează în toate domeniile de activitate - industrie, agricultură, construcţii, transporturi, comerţ, telecomunicaţii, cercetare ştiinţifică, proiectare, învăţământ, cultură, ocrotirea sănătăţii etc., având drept obiectiv obţinerea de profit de către cei ce le-au înfiinţat. Deci firma sau întreprinderea are o sferă de cuprindere mult mai mare. Ea nu se rezumă numai la domeniul economic, obiectul său de activitate putând să fie din orice domeniu, cu condiţia să se aibă în vedere obţinerea

de către întreprinzători de profit.

În cadrul fiecărei ţări, pe lângă firme, care din punct de vedere numeric predomină, există şi numeroase instituţii culturale, de învăţământ, sanitare destinate să satisfacă necesităţile sociale ale populaţiei, finanţate de către stat, sindicate, diverse organizaţii publice şi fundaţii.

1.2.Clasificarea firmelor

Datorită marii diversităţi de firme existente în economia naţională, acestea se pot clasifica din mai multe puncte de vedere [6]:

1.2.1.Clasificarea firmelor după forma de proprietate

Din acest punct de vedere firmele se pot clasifica în:

1.Firme private

Caracteristic acestor firme este faptul că patrimoniul lor aparţine unei persoane sau unui grup de persoane, ceea ce le conferă dreptul de a dispune şi administra liber acest patrimoniu.

La rândul lor, firmele private pot fi:

-firme individuale, adică acele firme al căror patrimoniu aparţine unei singure persoane, cel care a înfiinţat-o şi care organizează şi conduce activitatea acelei firme. Proprietarul are o răspundere nelimitată în ceea ce priveşte activitatea firmei. Acest tip de firmă prezintă avantajul că se înfiinţează relativ repede, cu investiţii mici şi prezintă o mare capacitate de adaptare la cerinţele pieţei. Totuşi, din cauza capitalului relativ mic, posibilitatea de creştere şi dezvoltare a acestor firme este redusă.

-firme de grup, sunt acele firme al căror patrimoniu aparţine mai multor persoane. Acestea pot fi:

--firme familiale, al căror patrimoniu aparţine unei familii care sunt proprietari şi, cel mai adesea, lucrători;

--firme cooperatiste, concretizate prin faptul că patrimoniul aparţine mai multor persoane, prin dorinţa colaborării libere, pe baza participării în condiţii egale, persoane care, anterior au desfăşurat activităţi similare în calitate de mici

producători;

--societate pe acţiuni caracterizată prin faptul că patrimoniul este împărţit într-un număr mare de părţi cu o anumită valoare nominală iar deţinerea uneia sau mai multor acţiuni reprezintă temeiul juridic al dreptului de proprietate asupra unei cote părţi corespunzătoare din patrimoniul firmei respective.

2.Firme de stat

Acestea au drept caracteristică principală faptul că întregul patrimoniu aparţine statului pe teritoriul căruia funcţionează.

La rândul lor, pot fi:

-firme de stat de tip socialist ce se caracterizează prin faptul că deciziile se iau la nivel macroeconomic, centralizat, deci în afara firmelor;

-firme de stat de tip capitalist sau publice, caracterizate prin autonomie şi create cu scopul de a permite statului să controleze anumite sectoare ale economiei, de obicei strategice, dar şi să poată influenţa anumite evoluţii pe termen lung.

În ultima perioadă au apărut firme mixte, de stat şi private, de cele mai multe ori ca societăţi pe acţiuni în care statul deţine o parte din aceste acţiuni dar care acţionează mai degrabă ca firme private, cu scopul de a obţine profit.

Preview document

Analiza Diagnostic - Pagina 1
Analiza Diagnostic - Pagina 2
Analiza Diagnostic - Pagina 3
Analiza Diagnostic - Pagina 4
Analiza Diagnostic - Pagina 5
Analiza Diagnostic - Pagina 6
Analiza Diagnostic - Pagina 7
Analiza Diagnostic - Pagina 8
Analiza Diagnostic - Pagina 9
Analiza Diagnostic - Pagina 10
Analiza Diagnostic - Pagina 11
Analiza Diagnostic - Pagina 12
Analiza Diagnostic - Pagina 13
Analiza Diagnostic - Pagina 14
Analiza Diagnostic - Pagina 15
Analiza Diagnostic - Pagina 16
Analiza Diagnostic - Pagina 17
Analiza Diagnostic - Pagina 18
Analiza Diagnostic - Pagina 19
Analiza Diagnostic - Pagina 20
Analiza Diagnostic - Pagina 21
Analiza Diagnostic - Pagina 22
Analiza Diagnostic - Pagina 23
Analiza Diagnostic - Pagina 24
Analiza Diagnostic - Pagina 25
Analiza Diagnostic - Pagina 26
Analiza Diagnostic - Pagina 27
Analiza Diagnostic - Pagina 28
Analiza Diagnostic - Pagina 29
Analiza Diagnostic - Pagina 30
Analiza Diagnostic - Pagina 31
Analiza Diagnostic - Pagina 32
Analiza Diagnostic - Pagina 33
Analiza Diagnostic - Pagina 34
Analiza Diagnostic - Pagina 35
Analiza Diagnostic - Pagina 36
Analiza Diagnostic - Pagina 37
Analiza Diagnostic - Pagina 38
Analiza Diagnostic - Pagina 39
Analiza Diagnostic - Pagina 40
Analiza Diagnostic - Pagina 41
Analiza Diagnostic - Pagina 42
Analiza Diagnostic - Pagina 43
Analiza Diagnostic - Pagina 44
Analiza Diagnostic - Pagina 45
Analiza Diagnostic - Pagina 46
Analiza Diagnostic - Pagina 47
Analiza Diagnostic - Pagina 48
Analiza Diagnostic - Pagina 49
Analiza Diagnostic - Pagina 50
Analiza Diagnostic - Pagina 51
Analiza Diagnostic - Pagina 52
Analiza Diagnostic - Pagina 53
Analiza Diagnostic - Pagina 54
Analiza Diagnostic - Pagina 55
Analiza Diagnostic - Pagina 56
Analiza Diagnostic - Pagina 57
Analiza Diagnostic - Pagina 58
Analiza Diagnostic - Pagina 59
Analiza Diagnostic - Pagina 60
Analiza Diagnostic - Pagina 61
Analiza Diagnostic - Pagina 62
Analiza Diagnostic - Pagina 63
Analiza Diagnostic - Pagina 64
Analiza Diagnostic - Pagina 65
Analiza Diagnostic - Pagina 66
Analiza Diagnostic - Pagina 67
Analiza Diagnostic - Pagina 68
Analiza Diagnostic - Pagina 69
Analiza Diagnostic - Pagina 70
Analiza Diagnostic - Pagina 71
Analiza Diagnostic - Pagina 72
Analiza Diagnostic - Pagina 73
Analiza Diagnostic - Pagina 74
Analiza Diagnostic - Pagina 75
Analiza Diagnostic - Pagina 76
Analiza Diagnostic - Pagina 77
Analiza Diagnostic - Pagina 78
Analiza Diagnostic - Pagina 79
Analiza Diagnostic - Pagina 80
Analiza Diagnostic - Pagina 81
Analiza Diagnostic - Pagina 82
Analiza Diagnostic - Pagina 83
Analiza Diagnostic - Pagina 84
Analiza Diagnostic - Pagina 85
Analiza Diagnostic - Pagina 86
Analiza Diagnostic - Pagina 87
Analiza Diagnostic - Pagina 88
Analiza Diagnostic - Pagina 89
Analiza Diagnostic - Pagina 90
Analiza Diagnostic - Pagina 91
Analiza Diagnostic - Pagina 92
Analiza Diagnostic - Pagina 93
Analiza Diagnostic - Pagina 94
Analiza Diagnostic - Pagina 95
Analiza Diagnostic - Pagina 96
Analiza Diagnostic - Pagina 97
Analiza Diagnostic - Pagina 98
Analiza Diagnostic - Pagina 99
Analiza Diagnostic - Pagina 100
Analiza Diagnostic - Pagina 101
Analiza Diagnostic - Pagina 102
Analiza Diagnostic - Pagina 103
Analiza Diagnostic - Pagina 104
Analiza Diagnostic - Pagina 105
Analiza Diagnostic - Pagina 106
Analiza Diagnostic - Pagina 107
Analiza Diagnostic - Pagina 108
Analiza Diagnostic - Pagina 109
Analiza Diagnostic - Pagina 110
Analiza Diagnostic - Pagina 111
Analiza Diagnostic - Pagina 112
Analiza Diagnostic - Pagina 113
Analiza Diagnostic - Pagina 114
Analiza Diagnostic - Pagina 115
Analiza Diagnostic - Pagina 116
Analiza Diagnostic - Pagina 117
Analiza Diagnostic - Pagina 118
Analiza Diagnostic - Pagina 119
Analiza Diagnostic - Pagina 120
Analiza Diagnostic - Pagina 121
Analiza Diagnostic - Pagina 122
Analiza Diagnostic - Pagina 123
Analiza Diagnostic - Pagina 124
Analiza Diagnostic - Pagina 125
Analiza Diagnostic - Pagina 126
Analiza Diagnostic - Pagina 127
Analiza Diagnostic - Pagina 128
Analiza Diagnostic - Pagina 129
Analiza Diagnostic - Pagina 130
Analiza Diagnostic - Pagina 131
Analiza Diagnostic - Pagina 132
Analiza Diagnostic - Pagina 133
Analiza Diagnostic - Pagina 134
Analiza Diagnostic - Pagina 135
Analiza Diagnostic - Pagina 136
Analiza Diagnostic - Pagina 137
Analiza Diagnostic - Pagina 138
Analiza Diagnostic - Pagina 139
Analiza Diagnostic - Pagina 140
Analiza Diagnostic - Pagina 141
Analiza Diagnostic - Pagina 142
Analiza Diagnostic - Pagina 143
Analiza Diagnostic - Pagina 144
Analiza Diagnostic - Pagina 145
Analiza Diagnostic - Pagina 146
Analiza Diagnostic - Pagina 147
Analiza Diagnostic - Pagina 148
Analiza Diagnostic - Pagina 149
Analiza Diagnostic - Pagina 150
Analiza Diagnostic - Pagina 151
Analiza Diagnostic - Pagina 152
Analiza Diagnostic - Pagina 153
Analiza Diagnostic - Pagina 154
Analiza Diagnostic - Pagina 155
Analiza Diagnostic - Pagina 156
Analiza Diagnostic - Pagina 157
Analiza Diagnostic - Pagina 158
Analiza Diagnostic - Pagina 159
Analiza Diagnostic - Pagina 160
Analiza Diagnostic - Pagina 161
Analiza Diagnostic - Pagina 162
Analiza Diagnostic - Pagina 163
Analiza Diagnostic - Pagina 164
Analiza Diagnostic - Pagina 165
Analiza Diagnostic - Pagina 166
Analiza Diagnostic - Pagina 167
Analiza Diagnostic - Pagina 168
Analiza Diagnostic - Pagina 169
Analiza Diagnostic - Pagina 170
Analiza Diagnostic - Pagina 171
Analiza Diagnostic - Pagina 172
Analiza Diagnostic - Pagina 173
Analiza Diagnostic - Pagina 174
Analiza Diagnostic - Pagina 175
Analiza Diagnostic - Pagina 176
Analiza Diagnostic - Pagina 177
Analiza Diagnostic - Pagina 178
Analiza Diagnostic - Pagina 179
Analiza Diagnostic - Pagina 180
Analiza Diagnostic - Pagina 181
Analiza Diagnostic - Pagina 182
Analiza Diagnostic - Pagina 183
Analiza Diagnostic - Pagina 184
Analiza Diagnostic - Pagina 185
Analiza Diagnostic - Pagina 186
Analiza Diagnostic - Pagina 187
Analiza Diagnostic - Pagina 188
Analiza Diagnostic - Pagina 189

Conținut arhivă zip

 • cap1.doc
 • cap2.doc
 • cap3.doc
 • cap4.doc
 • cap5.doc
 • cap6.doc
 • cap7.doc
 • cap8.doc
 • concl.doc
 • curs1.doc
 • curs2.doc
 • curs6.doc
 • diag com.doc
 • diag eco fin.doc
 • diag eco fin2.doc
 • diag eco fin3.doc
 • diag jur.doc
 • diag RU.doc
 • diag teh.doc
 • DIAGNOZA CRIZEI.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză diagnostic la SC Insula Mare a Brăilei

Termenul de analiza-diagnostic a fost preluat din medicina unde semnifica analiza simptomelor si determinarea cauzelor interne sau externe ale unor...

Analiza Diagnostic a Firmei

CAP 1 – FUNDAMENTE TEORETICE 1.1 Conceptul de diagnosticare si tipologia diagnosticarii. Una din expresiile cele mai pregnante ale scientizarii...

Raport de Evaluare al SC Chadis Impex SRL

CAP. I. PREMISELE EVALUARII Conform noilor standarde de evaluare raportul de evaluare este un document destinat comunicarii cu clientul si/sau...

Eficiență Economică a Investițiilor

1. EFICIENŢA ECONOMICĂ 1.1. Conceptul de eficienţă economică a investiţiei Pentru realizarea unui obiectiv de investiţii, în practică există mai...

Diagnosticul activității economice

INTRODUCERE Firmele puternice dețin în cadrul lor un compartiment de analiză economico-financiară a cărei responsabilitate este de a efectua...

Afaceri Electronice pe Internet

1. Consideratii generale asupra conceptului de sistem, societate comerciala integratoare; Introducere Cresterea ponderii activitatilor cu...

Evaluarea și finanțarea investițiilor - master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Economie europeană

Situaţia economică a statelor europene s-a agravat în iarna 1946 – 1947, producţiile agricole şi industriale erau insuficiente, trebuiau importate...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de...

Analiză financiară - SC Steaua de Mare SA

INTRODUCERE În conditiile în care România se afla înt-un îndelungat proces de trecere spre economia de piata, turismul face parte din acele ramuri...

Perfecționarea politicii de distribuție la SC Plevnei SA

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA SECTORULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII U.E. 1.1 Studiul actual al...

Perfecționarea managementului activității comerciale prin internet - firma SC Attosoft SRL

Capitolul I - Prezentarea SC Atto Soft SRL 1.1 Prezentare generală S.C. AttoSOFT S.R.L. a fost înfiinţată în 1995 şi s-a impus rapid pe piaţa...

Procesul Managementului Strategic la SC Alcomsib SA

1. MANAGEMENT STRATEGIC - CATEVA ELEMENTE TEORETICE În mod curent, prin management strategic se are în vedere întregul proces de management al...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Analiza Diagnostic a SC Prodpan SA

ANALIZA DIAGNOSTIC A DOMENIULUI FINANCIAR 1.1 Analiza dinamicii şi structurii patrimoniului firmei Patrimoniul net al unei întreprinderi...

Analiza Diagnostic la Euro Hotel

Introducere Termenul de Management s-a impus în ultima jumătate a secolului XX graţie lucrări lui James Burnham The Managerial Revolution...

Ai nevoie de altceva?