Analiza Diagnostic

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8381
Mărime: 80.24KB (arhivat)
Cost: Gratis
Stiinte Economice

Extras din document

Necesitatea şi rolul diagnosticului în evaluarea firmei

Prin diagnosticarea unei firme, în vederea evaluării, se urmăreşte sintetic evidenţierea a doi parametrii cheie: rentabilitatea şi riscul. Cunoaşterea tuturor laturilor activităţii acesteia, respectiv comerciala, juridica, tehnica, resurse umane, financiara etc.; precum şi a punctelor forte şi punctelor slabe corespunzătoare fiecăreia este de natura să permită evaluatorului fundamentarea judecaţii valorii întreprinderii.

Diagnosticul furnizează informaţiile necesare aprecierii situatei trecute şi prezente, care constituie o baza pentru estimarea elementelor şi variabilelor ‘cheie’ ce trebuie avute in vedere in cazul aplicării diferitelor metode de evaluare. Realizarea diagnosticului unei firme in scopul evaluării presupune parcurgerea următoarelor etape:

- stabilirea problemelor supuse analizei;

- asigurarea informaţiilor şi analiza documentelor care stau la baza lor;

- analiza şi prezentarea rezultatelor într-un raport.

Misiunea şi obiectivele strategice reprezintă coloana vertebrală şi creierul oricărei întreprinderi. Indicatorii de performanţă sunt necesari pentru a urmări realizările strategiei şi obiectivelor strategice, aceştia reprezentând feedbackul strategiei. Indicatorii de performanţă trebuie să servească la aprecierea valorii economice, a creării de valoare şi a potenţialului de câştiguri viitoare. Aceste scopuri sunt în concordanţă cu abordarea care ghidează IASB în deciziile de normalizare.

Analiza diagnostic este etapa premergătoare elaborării procesului de evaluare al întreprinderii.

2.2. Diagnosticul juridic

Diagnosticul juridic are ca scop verificarea aspectelor juridice legale privind activitatea firmei. Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice în următoarele domenii: dreptul societăţii comerciale, dreptul civil, dreptul comercial, dreptul fiscal, dreptul muncii, dreptul mediului, litigiile.

Între informaţiile legale relevante pentru aprecierea valorii firmei reţinem:

- Drepturile şi obligaţiile proprietarului participaţiei evaluate;

- Analiza controlului asupra deciziilor din cadrul firmei (distribuirea dividendelor, politica de investiţii, numirea managementului, dizolvarea, fuziunea, lichidarea, cesiunea, acţiunilor etc.);

- Analiza oricărei restricţii legale privind transferul acţiunilor;

- Documente privind tranzacţii anterioare cu participaţii la întreprinderea respectivă.

Realizarea efectivă a diagnosticului juridic presupune analiza elementelor specifice din următoarele domenii:

- Dreptul societăţii comerciale

Se verifică: contractul de societate, statutul şi modificările ulterioare înfiinţării, registrul adunării generale a acţionarilor (asociaţilor), registrul acţionarilor, registrul acţiunilor, etc.

- Dreptul civil

Se analizează şi se verifică actele privind: dreptul de proprietate asupra construcţiilor; situaţia juridică a terenurilor întreprinderii (drept de proprietate, contractul de închiriere etc.), situaţia juridică a imobilizărilor necorporale de natura brevetelor, licenţelor, mărcilor înregistrate şi altora de aceeaşi natură (se verifică dacă acestea sunt înregistrate la organismele abilitate, cine este titularul dreptului de inventator sau autor, existenţa certificatului de inventator sau autor, durata legală de protecţie etc.); situaţia imobilizărilor financiare (titluri de participare, titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu, creanţe imobilizate etc); situaţia împrumuturilor primite, a garanţiilor constituite, existenţa creditelor nerambursate la scadenţă, eventualitatea declarării în stare de faliment; situaţia asigurării societăţii prin efectul legii (imobiliară şi de răspundere civilă) şi în virtutea unor contracte de asigurare împotriva unor riscuri (calamitate naturală, furt etc.), situaţia achitării primelor de asigurare etc.

Preview document

Analiza Diagnostic - Pagina 1
Analiza Diagnostic - Pagina 2
Analiza Diagnostic - Pagina 3
Analiza Diagnostic - Pagina 4
Analiza Diagnostic - Pagina 5
Analiza Diagnostic - Pagina 6
Analiza Diagnostic - Pagina 7
Analiza Diagnostic - Pagina 8
Analiza Diagnostic - Pagina 9
Analiza Diagnostic - Pagina 10
Analiza Diagnostic - Pagina 11
Analiza Diagnostic - Pagina 12
Analiza Diagnostic - Pagina 13
Analiza Diagnostic - Pagina 14
Analiza Diagnostic - Pagina 15
Analiza Diagnostic - Pagina 16
Analiza Diagnostic - Pagina 17
Analiza Diagnostic - Pagina 18
Analiza Diagnostic - Pagina 19
Analiza Diagnostic - Pagina 20
Analiza Diagnostic - Pagina 21
Analiza Diagnostic - Pagina 22
Analiza Diagnostic - Pagina 23
Analiza Diagnostic - Pagina 24
Analiza Diagnostic - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic.doc

Alții au mai descărcat și

Fondurile Mutuale de Investitii

INTRODUCERE La ora actuală, omenirea este tot mai preocupată de modul cum să ducă o viaţă mai bună, să ocupe un anumit rang în societate, să...

Administratia Publica Centrala de Specialitate - Elemente de Istorie si Contemporaneitate

Capitolul I 1.1 Scurt istoric al administraţiei publice, în România 1.1.1 Apariţia statului român Unul din aspectele cele mai deprimante ale...

Diagnosticul Rentabilitatii si Riscului

Introducere În această lucrare am urmărit realizarea unei analize economico-financiare a companiei Antibiotice Iaşi în vederea identificării...

Analiza Activității Hotelului Continental din Timisoara

INTRODUCERE EVOLUŢIA TURISMULUI ÎN EUROPA ŞI ÎN ROMÂNIA ÎN ULTIMII ANI Schimbările majore din economia mondială, concretizate în creşteri...

Studiu privind Impozitele și Taxele Locale

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. LOCUL PRELEVĂRILOR FISCALE ÎN ANSAMBLUL RESURSELOR STATULUI Economia modernă este caracterizată de...

Analiza Diagnostic a Activitatii Oltchim SA

INTRODUCERE În contextul relaţiilor economiei de piaţă, diagnosticul activităţii economice a întreprinderii este una din funcţiile de bază ale...

Analiza Diagnostic a SC Arcada Company SRL

Introducere SC Arcada SRL este o firmă românească, cu o echipă tânară şi cu experienţă, un partener competent şi de încredere pentru clienţii săi....

Analiza Activitatii Comerciale - SC Transilvania International Import Export SRL

Capitolul 1 Consideratii privind activitatea comerciala 1.1. Activitatea comerciala. Generalitati Activitatea de comert : reprezinta o...

Ai nevoie de altceva?