Analiza Economica

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 27543
Mărime: 158.17KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul I Elemente introductive

1.1. Necesitatea şi tipurile de analiză economică

Analiza economică cercetează activităţile sau fenomenele din punct de vedere economic, respectiv al consumului de resurse şi al rezultatelor obţinute. Esenţialul în analiza economică îl constituie luarea în considerare a relaţiilor structural-funcţionale şi a celor de cauză-efect.

În teoria şi practica economică, analiza se corelează cu sinteza, prin care se realizează reunirea elementelor unui obiect sau ale unui fenomen într-un tot, realizându-se conectarea acestora în unitatea lor. Cunoaşterea deplină a unei activităţi a obiectelor, a fenomenelor, necesită îmbinarea într-o unitate a analizei şi sintezei, ca mijloace ale cunoaşterii.

În cercetarea fenomenelor şi proceselor economice trebuie să se ţină seama de complexitatea acestora, care poate fi marcată prin unele aspecte, cum ar fi:

- acelaşi efect poate fi produs de cauze diferite;

- aceeaşi cauză poate produce efecte diferite;

- efecte diferite se pot combina dând o rezultantă a complexului de acţiuni sau forţe;

- în fenomenul analizat, pot apărea însuşiri pe care nu le-a avut nici un element al fenomenului.

Tipuri ale analizei economice:

a.) După raportul între momentul în care se efectuează analiza şi cel al desfăşurării fenomenului:

- analiza post-factum sau post-operatorie, sau analiza activităţii (analiza realizării obiectivelor);

- analiza previzională sau analiza prospectivă.

Analiza post-factum priveşte trecutul şi prezentul, iar analiza previzională, viitorul realizării obiectivului.

Cele două tipuri de analiză prezintă particularităţi dictate de faptul că analiza post-factum se bazează pe variabile cunoscute, certe, pe când analiza previzională pe variabile presupuse, incerte.

În cazul analizei post-factum se studiază o singură variantă a fenomenului – varianta de execuţie şi prevalează legăturile de tip funcţional, pe când în cadrul analizei previzionale se studiază mai multe variante şi apar frecvente legături de corelaţie.

b.) Din punct de vedere al urmăririi însuşirilor esenţiale sau al determinărilor cantitative ale fenomenelor:

- analiza calitativă;

- analiza cantitativă.

Analiza calitativă urmăreşte esenţa fenomenului, permite stabilirea sistemului de factori care îl determină.

Analiza calitativă asigură prin metode specifice cuantificarea acţiunii diferiţilor factori asupra rezultatului.

(Analiza calitativă trebuie să devanseze analizat cantitativă).

c.) După nivelul la care se desfăşoară:

- analiza microeconomică;

- analiza macroeconomică

Analiza microeconomică – este aceea care se desfăşoară la nivelul 1 şi elementele ei ca sistem. Ea studiază comportamentul individual sau cel al ..-lor în activitatea economică şi rezultatele obţinute, relevă factorii care determină orientarea în investirea capitalurilor, în utilizarea resurselor şi a rezultatelor obţinute.

Analiza macroeconomică – studiază fenomenele la nivelul ramurii economice, ale economiei naţionale, sau ale economiei mondiale, operând cu mărimi globale.

d.) După modul de urmărire în timp a factorilor:

- analiza statică;

- analiza dinamică.

Analiza statică – studiază fenomenele la un moment dat, relevând relaţiile dintre elementele şi factorii care determină o anumită poziţie a fenomenului cercetat.

Analiza dinamică – cercetează fenomenele economice în schimbarea lor, relevând poziţia lor într-un şir de momente.

e.) După criteriile de studiere a fenomenelor:

- analiza tehnico-economică – îmbină caracterul tehnic cu cel economic;

- analiza economico-financiară – în care se regăsesc corelaţiile dintre activitatea economică şi cea financiară;

- analiza financiară, care vizează cu precădere fluxurile financiare care se formează la nivelul unei firme modul de gestionare şi plasare a capitalurilor.

f.) În funcţie de delimitarea obiectivului analizat, se pot stabili diferite tipuri:

- analiza pe ramuri, analiza pe unităţi organizatorice (firmei, grupuri de firme, holdinguri etc.);

- analiza pe probleme (cifră de afaceri, rentabilitate etc.).

Ca disciplină de învăţământ independentă, care şi-a delimitat obiectul şi metoda, răspunzând unor necesităţi practice, este analiza economico-financiară.

1.2. Conţinutul procesului de analiză economico-financiară, inclusiv îmbinarea acestuia cu sinteza poate fi redat în mai multe etape:

a.) Delimitarea obiectului analizei în timp şi spaţiu, calitativ şi cantitativ, utilizând anumite metode de evaluare şi calcul, care presupune constatarea anumitor fapte, fenomene, rezultate;

b.) Determinarea elementelor, factorilor şi cauzelor fenomenului studiat.

Factorii se stabilesc în mod succesiv, trecând de la cei cu acţiune directă la cei cu acţiune indirectă (prin intermediul celor cu acţiune directă) şi aşa mai departe, până la stabilirea cauzelor finale. Cu alte cuvinte, procesul cunoaşterii este adâncit de la o esenţă mai puţin profundă, către alta mai profundă (principiul descompunerii în trepte).

Se fac următoarele precizări:

- elementele reprezintă părţi componente ale fenomenului analizat (exemplu: costul produsului pe articole de calculaţii);

- factorii reprezintă acele forţe motrice care provoacă sau determină un fenomen (productivitatea muncii faţă de producţia exerciţiului);

- cauzele reprezintă fenomene care, în anumite condiţii, provoacă şi, deci explică apariţia unui fenomen (de exemplu o măsură tehnico-organizatorică conduce la reducerea pierderilor tehnologice);

- cauzele finale reprezintă ultimele cauze descoperite în procesul de analiză, având în vedere limitele sferei de cercetare a analizei respective. Ele apar după cauze finale datorită faptului că procesul de analiză reprezintă inversul evoluţiei reale a fenomenului. Din punct de vedere al apariţiei şi dezvoltării fenomenului, ele sunt cauze primare.

c.) Stabilirea factorilor presupune şi determinarea atât a corelaţiei dintre fiecare factor şi fenomenul analizat, cât şi a corelaţiei dintre diferiţi factori care acţionează.

d.) Măsurarea influenţelor diferitelor elemente sau factori. În această etapă intervine analiza cantitativă pentru cuantificarea influenţelor, a măsurării rezervelor interne, a aprecierii cât mai exacte a rezultatelor.

e.) Sintetizarea rezultatelor analizei, stabilindu-se concluziile şi aprecierile asupra activităţii din sfera cercetată.

f.) Elaborarea măsurilor care constituie conţinutul deciziilor menite să asigure o folosire optimă a resurselor, să contribuie la sporirea activităţii în viitor.

Preview document

Analiza Economica - Pagina 1
Analiza Economica - Pagina 2
Analiza Economica - Pagina 3
Analiza Economica - Pagina 4
Analiza Economica - Pagina 5
Analiza Economica - Pagina 6
Analiza Economica - Pagina 7
Analiza Economica - Pagina 8
Analiza Economica - Pagina 9
Analiza Economica - Pagina 10
Analiza Economica - Pagina 11
Analiza Economica - Pagina 12
Analiza Economica - Pagina 13
Analiza Economica - Pagina 14
Analiza Economica - Pagina 15
Analiza Economica - Pagina 16
Analiza Economica - Pagina 17
Analiza Economica - Pagina 18
Analiza Economica - Pagina 19
Analiza Economica - Pagina 20
Analiza Economica - Pagina 21
Analiza Economica - Pagina 22
Analiza Economica - Pagina 23
Analiza Economica - Pagina 24
Analiza Economica - Pagina 25
Analiza Economica - Pagina 26
Analiza Economica - Pagina 27
Analiza Economica - Pagina 28
Analiza Economica - Pagina 29
Analiza Economica - Pagina 30
Analiza Economica - Pagina 31
Analiza Economica - Pagina 32
Analiza Economica - Pagina 33
Analiza Economica - Pagina 34
Analiza Economica - Pagina 35
Analiza Economica - Pagina 36
Analiza Economica - Pagina 37
Analiza Economica - Pagina 38
Analiza Economica - Pagina 39
Analiza Economica - Pagina 40
Analiza Economica - Pagina 41
Analiza Economica - Pagina 42
Analiza Economica - Pagina 43
Analiza Economica - Pagina 44
Analiza Economica - Pagina 45
Analiza Economica - Pagina 46
Analiza Economica - Pagina 47
Analiza Economica - Pagina 48
Analiza Economica - Pagina 49
Analiza Economica - Pagina 50
Analiza Economica - Pagina 51
Analiza Economica - Pagina 52
Analiza Economica - Pagina 53
Analiza Economica - Pagina 54
Analiza Economica - Pagina 55
Analiza Economica - Pagina 56
Analiza Economica - Pagina 57
Analiza Economica - Pagina 58
Analiza Economica - Pagina 59
Analiza Economica - Pagina 60
Analiza Economica - Pagina 61
Analiza Economica - Pagina 62
Analiza Economica - Pagina 63
Analiza Economica - Pagina 64
Analiza Economica - Pagina 65
Analiza Economica - Pagina 66
Analiza Economica - Pagina 67
Analiza Economica - Pagina 68
Analiza Economica - Pagina 69
Analiza Economica - Pagina 70
Analiza Economica - Pagina 71
Analiza Economica - Pagina 72
Analiza Economica - Pagina 73
Analiza Economica - Pagina 74
Analiza Economica - Pagina 75
Analiza Economica - Pagina 76
Analiza Economica - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Economie Europeana

Uniunea Europeană este o construcţie cu totul specială in peisajul grupurilor integraţioniste. a). este cea mai mare dimensiune economică b)....

Liberalismul Economic Clasic

1. Liberalismul economic – caracteristici generale Liberalismul constituie una dintre cele mai complete si marcante doctrine ale societati moderne...

Relatii Monetar Financiare Internationale

Curs 1 RMFI 07.10.09 Cerinte - Sa rezolvati problemele din carte scrise cu pix , pt aceasta vom avea 2 puncte la examen - Din regulamentul...

Analiza Datelor - Instrument de Cunoaștere a Fenomenelor și Proceselor Economice

Pentru a conoaşte fenomenele social-economice de masă în cadrul cărora acţionează legile statistice şi care prezintă proprietatea de a fi variabile...

Buget și Trezorarie

Curs 1 Bugetul public Bunuri si servicii publice Bunurile si serviciile publice se caracterizeaza prin - sunt destinate consumului public -...

Asigurari si Reasiguari

Curs 1 Riscul – un eveniment care prezinta un pericol potential sau o pierdere posibila . Pierderi financiare care pot fi induse per fizice sau...

Analiza Economico-Financiara

Curs 1 09.10.09 Bazele teoretico metodoloccice ale A ec.F Necesitatea si tipurile de analiza ec. Ca metoda de cercetare analiza presupune...

Baze de Date

Definirea sistemelor informatice: Sist inform este un concept folosit foarte frectvent in domeniul informaticii,datorita extinderii cu o deosebita...

Te-ar putea interesa și

Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei viabilităţii economice şi manageriale Determinarea potenţialului de viabilitate al unei organizaţii se...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Implicarea Agentiei de Publicitate in Crearea si Transmiterea Mesajului Publicitar

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are ca temă un domeniu vast şi extrem de interesant, aflat în deplină dezvoltare: implicarea agenţiei de publicitate...

Efectele Economice ale Perfectionarii Motivarii Resurselor Umane in Cadrul SC Citroen Romania SRL

Capitolul I Importanţa motivării personalului 1.1. Motivarea Motivaţia este unul dintre cei doi factori ai performanţei (alături de capacităţile...

Analiza Economică

INTRODUCERE Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unui...

Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo

CAPITOLUL I. Noțiuni generale. Rentabilitate economică Activitatea turistică se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în mod deosebit...

Analiza economică a activității SC Prescom SA

REZUMAT Cuvinte cheie: întreprindere, analiză economică, transport, salubrizare, insolvenţă Această lucrare are ca scop prezentarea analizei...

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Introducere Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să...

Ai nevoie de altceva?