Analiza Economica

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 25593
Mărime: 424.63KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Bintintan
Cursul a fost predat la Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor - UBB Cluj-Napoca

Extras din document

ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE

A ENTITĂŢII ECONOMICE

1. ANALIZA DE ANSAMBLU A POZIŢIEI FINANCIARE

Perioada 1999 – 2000, cu prelungire până în anul 2006, se identifică cu perioada „marii deschideri” a contabilităţii româneşti, perioadă în care sr încearcă armonizarea sistemului contabil românesc cu normele sau Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS). Din punct de vedere legislativ, acest proces de compatibilizare a a sistemului contabilităţii româneşti cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, s-a realizat până acum în trei etape:

- prima etapă a constat în elaborarea OMFP nr. 403/22.04.1999 pentru aprobarea Reglemantărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene (CEE) şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS), aplicat asupra situaţiilor financiare ale anului 1999 de un eşantion de 12 societăţi comerciale cotate la Bursa de Valori Bucureşti.

- a doua etapă a constat în elaborarea OMFP nr. 94/29.01.2001 (Monitorul Oficial al României nr. 85/20.02.2001) pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene (CEE) şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS), care îl abrogă pe cel precedent, dar care se bazează în mare parte pe acesta. Actuala reglementare se aplică începând cu situaţiile financiare ale anului 2000 de un număr mai mare de întreprinderi, şi anume:

-societăţile comerciale cotate la Bursa de Valori Bucureşti

-unele regii autonome, companii şi societăţi naţionale, alte înteprinderi de interes naţional

-unele categorii specifice de societăţi care operează pe piaţa de capital (piaţa RASDAQ)

Rămâneau înafara reglementărilor OMFP nr. 94/29.01.2001 numai întreprinderile care, potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, se încadrau în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. Aceste întreprinderi aplicau prevederile OMFP nr. 306/august 2002.

- a treia etapa a constat in elaborarea OMFP nr. 1752/17.11.2005 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1080 din 30.11.2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene), modificat prin OMFP nr. 2374/12.12.2007, publicat în Monitorul Oficial, nr. 25 din 14.01.2008.

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene se aplică de persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:

- total active: 3.650.000 euro;

- cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;

- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:

- bilanţ;

- cont de profit şi pierdere;

- situaţia modificărilor capitalului propriu;

- situaţia fluxurilor de trezorerie;

- note explicative la situaţiile financiare anuale.

Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilanţ prescurtat;

- cont de profit şi pierdere;

- note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie.

Pentru situaţiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2006, pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare ale anului 2005.

Situaţiile financiare anuale consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.

O societate-mamă trebuie să întocmească situaţii financiare anuale consolidate dacă aceasta face parte dintr-un grup de societăţi şi îndeplineşte una din condiţiile prevazute (a se vedea Monitorul Oficial, Partea I nr. 1080 din 30/11/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene).

Preview document

Analiza Economica - Pagina 1
Analiza Economica - Pagina 2
Analiza Economica - Pagina 3
Analiza Economica - Pagina 4
Analiza Economica - Pagina 5
Analiza Economica - Pagina 6
Analiza Economica - Pagina 7
Analiza Economica - Pagina 8
Analiza Economica - Pagina 9
Analiza Economica - Pagina 10
Analiza Economica - Pagina 11
Analiza Economica - Pagina 12
Analiza Economica - Pagina 13
Analiza Economica - Pagina 14
Analiza Economica - Pagina 15
Analiza Economica - Pagina 16
Analiza Economica - Pagina 17
Analiza Economica - Pagina 18
Analiza Economica - Pagina 19
Analiza Economica - Pagina 20
Analiza Economica - Pagina 21
Analiza Economica - Pagina 22
Analiza Economica - Pagina 23
Analiza Economica - Pagina 24
Analiza Economica - Pagina 25
Analiza Economica - Pagina 26
Analiza Economica - Pagina 27
Analiza Economica - Pagina 28
Analiza Economica - Pagina 29
Analiza Economica - Pagina 30
Analiza Economica - Pagina 31
Analiza Economica - Pagina 32
Analiza Economica - Pagina 33
Analiza Economica - Pagina 34
Analiza Economica - Pagina 35
Analiza Economica - Pagina 36
Analiza Economica - Pagina 37
Analiza Economica - Pagina 38
Analiza Economica - Pagina 39
Analiza Economica - Pagina 40
Analiza Economica - Pagina 41
Analiza Economica - Pagina 42
Analiza Economica - Pagina 43
Analiza Economica - Pagina 44
Analiza Economica - Pagina 45
Analiza Economica - Pagina 46
Analiza Economica - Pagina 47
Analiza Economica - Pagina 48
Analiza Economica - Pagina 49
Analiza Economica - Pagina 50
Analiza Economica - Pagina 51
Analiza Economica - Pagina 52
Analiza Economica - Pagina 53
Analiza Economica - Pagina 54
Analiza Economica - Pagina 55
Analiza Economica - Pagina 56
Analiza Economica - Pagina 57
Analiza Economica - Pagina 58
Analiza Economica - Pagina 59
Analiza Economica - Pagina 60
Analiza Economica - Pagina 61
Analiza Economica - Pagina 62
Analiza Economica - Pagina 63
Analiza Economica - Pagina 64
Analiza Economica - Pagina 65
Analiza Economica - Pagina 66
Analiza Economica - Pagina 67
Analiza Economica - Pagina 68
Analiza Economica - Pagina 69
Analiza Economica - Pagina 70
Analiza Economica - Pagina 71
Analiza Economica - Pagina 72
Analiza Economica - Pagina 73
Analiza Economica - Pagina 74
Analiza Economica - Pagina 75
Analiza Economica - Pagina 76
Analiza Economica - Pagina 77
Analiza Economica - Pagina 78
Analiza Economica - Pagina 79
Analiza Economica - Pagina 80
Analiza Economica - Pagina 81
Analiza Economica - Pagina 82
Analiza Economica - Pagina 83
Analiza Economica - Pagina 84
Analiza Economica - Pagina 85
Analiza Economica - Pagina 86
Analiza Economica - Pagina 87
Analiza Economica - Pagina 88
Analiza Economica - Pagina 89
Analiza Economica - Pagina 90
Analiza Economica - Pagina 91
Analiza Economica - Pagina 92
Analiza Economica - Pagina 93
Analiza Economica - Pagina 94
Analiza Economica - Pagina 95
Analiza Economica - Pagina 96
Analiza Economica - Pagina 97
Analiza Economica - Pagina 98
Analiza Economica - Pagina 99
Analiza Economica - Pagina 100
Analiza Economica - Pagina 101
Analiza Economica - Pagina 102
Analiza Economica - Pagina 103
Analiza Economica - Pagina 104
Analiza Economica - Pagina 105
Analiza Economica - Pagina 106
Analiza Economica - Pagina 107
Analiza Economica - Pagina 108
Analiza Economica - Pagina 109
Analiza Economica - Pagina 110
Analiza Economica - Pagina 111
Analiza Economica - Pagina 112
Analiza Economica - Pagina 113
Analiza Economica - Pagina 114
Analiza Economica - Pagina 115
Analiza Economica - Pagina 116
Analiza Economica - Pagina 117
Analiza Economica - Pagina 118
Analiza Economica - Pagina 119
Analiza Economica - Pagina 120
Analiza Economica - Pagina 121
Analiza Economica - Pagina 122
Analiza Economica - Pagina 123
Analiza Economica - Pagina 124
Analiza Economica - Pagina 125
Analiza Economica - Pagina 126
Analiza Economica - Pagina 127
Analiza Economica - Pagina 128

Conținut arhivă zip

 • Analiza Economica
  • Cursuri
   • CURS_III_ANALIZA FINANCIARA.doc
   • CURS_II_ANALIZA_FINANCIARA.doc
   • CURS_IV_ANALIZA FINANCIARA.doc
   • CURS_I_ANALIZA_FINANCIARA.doc
   • CURS_V_ANALIZA FINANCIARA.doc
  • ANALIZA EVOLUTIEI POZITIEI FINANCIARE_partea practica.doc
  • ANALIZA LICHIDIT SI SOLVABILITATII FINANC_partea practica.doc
  • ANALIZA PERFORMAN PELOR FINANCIARE_partea practica.doc
  • ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT_partea practica.doc
  • ANALIZA STRUCTURII POZITIEI FINANCIARE_partea practica.doc
  • Situatia modificarilor capitalului propriu.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Economico-Financiara a Intreprinderii

Analiza performantelor economico financiare ale firmei 1.1 Analiza profitului 1.1.1 Analiza dinamica si structurala a profitului dupa natura...

Matematici Superioare Aplicate în Economie

Introducere Implementarea Procesului Bologna la Facultatea de economie a impus o radicală restructurare a planurilor de învăţământ şi a...

Analiza Economică

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei economico-financiare Cuvântul analiză(analyse), este de origine franceză şi presupune cercetarea unui...

Ingineria Sitemelor Tehnico-Economice

1.1 Noţiuni Economia ca obiect de studiu gestiunea eficientă a resurselor. Ingineria reprezintă aplicarea cunoştiinţelor ştiinţifice, matematice...

Economia Întreprinderii

Capitolul 1 TEORIA FIRMEI-SUPORTUL EXISTENTEI MICROECONOMIEI Firma (întreprinderea) este considerata celula de baza în mecanismul complex al...

Analiză economico-financiară

Capitolul 1 BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1. Necesitatea analizei ca metodă a cunoaşterii. Conţinutul şi...

Finanțele Întreprinderii

1.1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii Teoria financiară se împarte în 3 compartimente mari: 1. Finanţe publice – studiază modul de...

Ai nevoie de altceva?