Analiză economică

Curs
7.3/10 (17 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1502
Mărime: 11.23KB (arhivat)
Publicat de: Maricica Ganea
Cost: Gratis
cursuri Elemente de Analiza Economica, Facultatea de Administratie Publica, "Atheneum", anul 3

Extras din curs

Metodologia in analiza economico-financiara

- metode statistice

- modelarea

- metoda ratelor

- scoruri financiare

- metoda grilelor de evaluare

- metoda ABC

- calculul marginal

- metoda sociologica

- metoda abaterilor

Metoda statistica este de 2 categorii:

- calitativa

- cantitativa

Metodele calitative cele mai utilizate sunt: gruparea, descompunerea si comparatia

Pentru oricare dintre cele 3 metode trebuie asigurata comparabilitatea datelor in timp, respectiv trebuie identificate elementele ce constituie numitorul comun pentru fenomenul economic.

Gruparea presupune existenta unui fenomen omogen respectiv existenta unor elemente care sa constituie numitor comun.

Ex.: cheltuielile unei institutii se pot grupa dupa obiectul lor in cheltuieli si cheltuieli cu munca vie.

Gruparea este deosebit de utila managerilor institutiei intrucat se stie ca un domeniu public, iesirile de fonduri financiare sunt prepondernt pe seama remunerarii fortei de munca.

Aproximativ 60% din costuri sau cheltuieli sunt cheltuieli cu munca vie.

Gruparea cheltuieste dupa criteriul sus enuntat asociata cu previziunile in domeniul actiunilor intreprinse de institutie permite intitutiei in cauza instrumentarea bugetara.

Ceea ce trebuie pus in evidenta la gruparea enuntata anterior este faptul ca indiferent ce fel de consumuri sunt, toate au un numitor comun, respectiv reprezinta iesiri de resurse financiare din institutie.Mai departe am judecta destinatia consumurilor pentru a realiza grupare anterioara.

Descompunerea reprezinta procedeul invers gruparii respectiv plecand de la un intreg se incearca identificarea elementelor componente ale fenomenului.

Ex.:din contul de executie al unei Primarii observam ca aceasta a dispus de venituri totale de 4 miliarde.Este important pentru previziunea financiara ca directorul institutiei sa stie cat din veniturile totale au fost venituri proprii, cat din aceste venituri proprii au fost finantari de la buget, cat au fost venituri fiscale respectiv cat au reprezentat venituri cu destinatie speciala sau extrabugetara.

Atunci cand cea mai mare parte a veniturilor reprezinta venituri bugetare si din aceasta cea mai mare parte venituri fiscale in scopul previzionarii, directorul institutiei poate solicita estimarea numarului de persoane impozitate si respectiv a masei materiei impozitate.

Coreland aceste date se poate previziona gradul de finantare bugetara a institutiei in perioada urmatoare.

Prin urmare in cazul descompunerii se pleaca de la intreg catre elemente componente.

Comparatia se poate realiza in spatiu intre indicatorii caracteristici diverselor institutii publice in scopul stabilirii dimensiunii institutiei si a gradului de importanta sociala sau se poate realiza in timp intre indicatorii specifici aceleasi institutii in scopul identificarii gradului de dezvoltare a institutiei respective.

Atunci cand marimile comparate (indicatori) au o exprimare monetara se pune problema asigurarii comparabilitatii datelor in timp.

Daca inflatia este semnificativa si se poate denatura informatia financiara se recomanda retratarea informatiilor financiare, utilizand metode cum sunt inflatarea sau deflatarea. (procedeu de scoatere a inflatiei dintr-o anumita cheltuiala).

In cazul procedeelor care asigura comparabilitatea datelor in timp frecvent utilizata este inflatare.Aceasta deoarece in mintea celui care realizeaza comparatia este mult mai usor de vizualizat puterea de cumparare a monedei din momentul actual, decat puterea de cumparare a monedei din urma cu n ani.

Inflatarea presupune ca dintr-o serie cronologica de informatii financiare sa se pastreze in costuri istorice informatia financiara aferenta anului in care se realizeaza analiza, iar cele aferente anilor anteriori analizei sa se prelucreze in vederea asigurarii comparabilitatii cu anul curent prin indexare cu indicii de inflatie caracteristici fiecarui an.

Ex.: sa constatam veniturile unei institutii pe perioada de 2000 / 2006. Din situatiile financiare ale institutiei respectiv intreg venitul total:

Ani

Indicator 2000 2001 2002 2006

Venit total 100 150 160 200

Inflatia (Ip-indice de pret) - 20% 10% 5%

Surse comparabile 200 – inflatare

V2000 comparabil cu 2006 = V2000 x Ip 2001/2000 x Ip2002/2001 x Ip2003/2002

valoarea din darea de seama contabila: 100 x 1,20

X..... Ip 2006/2005

V2001 comparabil cu 2006 = V2001 x Ip 2002/2001 x Ip2003/2002 x Ip2004/2005

V2005 comparabil cu 2006 = V2005 x Ip2006/2005

CST IST – cost istoric

Aplicatii

O institutie publica prezinta urmatoarea situatie a veniturilor in anul n-4 = 11.000 U.M. Inflatie declarata

n-3 = 18.500 U.M. 103

n-2 = 23.000 U.M. 108

n-1 = 35.000 U.M. 110

N = 46.100 U.M. 120

Inflatia declarata

Sa se stabileasca valorile comparabile pentru aceasta serie cronologica si sa se efectueze comparatia intre modificarile veniturilor in costurile istorice de-a lungul perioadei analizate si modificarile veniturilor in valori comparabile de-a lungul acestei perioade.

1) se calculeaza valorile comparabile ale venituilor prin procedeul inflatarii venit din anii n-4, n-3, n-2, n-1 vor fi prelucrate cu inflatia pentru a asigura comparabilitatea acestora cu anul 2006.Pentru anul 2006 se pastreaza valoarea venitului in cost istoric.

Ani

Indicatori n-4 n-3 n-2 n-1 n

Venit total 11.000 18.500 23.000 35.000 46.100

Ip - 103 108 110 120

Venit comparabil cu n 16.102 26.314 30.360 42.720 46.000

Vn-4 comparabil cu anul n = Vn-4 x Ipn-3/n-4 x Ipn-2/n-3 x Ipn-1/n-2 x Ip n/n-1 = 11.000 x 1,03 x 1,08 x 1,10 x 1,20 = 16.112

in cost istoric

Vn-3 comparabil cu anul n = Vn-3x Ipn-2/n-3 x Ipn-1/n-2 x Ip n/n-1 = 18,500 x 1,08 x 1,10 x 1,20 = 26.314

Vn-2 comparabil cu anul n = Vn-2 x Ipn-1/n-2 x Ip n/n-1 = 23.000 x 1,10 x 1,20 = 30.360

Vn-1 comparabil cu anul n = Vn-1x Ip n/n-1 = 35.600 x 1,2 = 42.720

Se observa ca desi finantarea in cost istoric a institutiei a fost cu 35.000 U.M. Mai mare in anul n decat in anul n-1, achizitiile institutiei in preturile anului n au fost ~ 29.000 U.M.

Pentru anul n-1 desi situatia reflecta o finantare cu ~ 10.000 U.M. Mai mare in relaitate institutia publica a beneficiat de achizitii in echivalent monetar curent de ~ 3.000 U.M..

Prin urmare informatia financiara din darea de seama contabila afectata de inflatie denatureaza realitatea economica, de aceea se impune in cazul oricarei analize in dinamica prelucrarea datelor in vederea asigurarii comparabilitatii informatiilor in timp.

Preview document

Analiză economică - Pagina 1
Analiză economică - Pagina 2
Analiză economică - Pagina 3
Analiză economică - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • CURS_9_11__analiza_economica.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Politicii de Îndatorare asupra Valorii Întreprinderii

Noile oportunitati de cooperare si schimburi internationale, ultimele realizari ale stiintei si tehnologiei, paleta din ce în ce mai larga a...

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Analiza financiară a unui proiect de investiții

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Politici Bugetare

1.Contextul macroeconomic Pentru a studia cresterea economica avem nevoie de o disciplina separata numita macroeconomie, deoarece exista forte...

Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

in orice firma, indiferent de activitatea pe care o desfasoara, managerul urmareste aspecte globale de conducere ale unitatii economice si are in...

Gestiunea financiar contabilă a întreprinderii

Gestiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obttinerea si folosirea mijloacelor...

Analiză economică

ANALIZA POZITIEI FINANCIARE A INTREPRINDERII 1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE: Prezentare generala a societatii comerciale si a situatiei...

Te-ar putea interesa și

Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei viabilităţii economice şi manageriale Determinarea potenţialului de viabilitate al unei organizaţii se...

Efectele economice ale perfecționării motivării resurselor umane în cadrul SC Citroen România SRL

Capitolul I Importanţa motivării personalului 1.1. Motivarea Motivaţia este unul dintre cei doi factori ai performanţei (alături de capacităţile...

Analiză economică pe baza bilanțului - SC Confort SA Timișoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Implicarea agenției de publicitate în crearea și transmiterea mesajului publicitar

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are ca temă un domeniu vast şi extrem de interesant, aflat în deplină dezvoltare: implicarea agenţiei de publicitate...

Analiza Economică

INTRODUCERE Analiza este definită ca fiind o metodă de cercetare şi cunoaştere bazată pe decompunerea sau desfăşurarea unui obiect sau unui...

Analiza economică a activității SC Prescom SA

REZUMAT Cuvinte cheie: întreprindere, analiză economică, transport, salubrizare, insolvenţă Această lucrare are ca scop prezentarea analizei...

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Introducere Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să...

Analiza economică a rentabilității unei întreprinderi din turism. studiu de caz - Pensiunea Memo

CAPITOLUL I. Noțiuni generale. Rentabilitate economică Activitatea turistică se numără printre cele câteva fenomene ce s-au impus în mod deosebit...

Ai nevoie de altceva?