Analiza Economică

Curs
8.8/10 (12 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 226 în total
Cuvinte : 83025
Mărime: 1.89MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Bircea
Un curs complet despre analiza economica

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL 1- Bazele teoretico-metodologice ale analizei economice 3

1.1 Conţinutul şi obiectivele analizei economico- financiare 3

1.2. Tipurile de analiză economico –financiară 7

1.3 Clasificarea factorilor care influenţează fenomenele economico-

financiare8

1.4 Metodele analizei economico –financiare 9

1.4.1 Metodele calitative 9

1.4.2 Metodele cantitative 15

1.5 Prognoza fenomenelor economice 36

1.6 Funcţiile analizei economico-financiare 38

1.7 Etapele procesului de analiză financiară 39

1.8 Sistemul analizei microeconomice 42

CAPITOLUL 2 -Analiza cifrei de afaceri 43

2.1 Analiza dinamicii cifrei de afaceri 45

2.2 Analiza factorială a cifrei de afaceri 53

2.3 Analiza structurii cifrei de afaceri pe tipuri de venituri 59

2.4 Analiza sezonalităţii producţiei şi vânzărilor 62

2.5 Principalele consecinţe ale modificării cifrei de afaceri 66

CAPITOLUL 3-Analiza producţiei fizice 73

3.1 Analiza realizării programului de producţie pe total şi pe sortimente 74

3.2 Analiza structurii producţiei şi reflectării ei în principalii indicatori 79

3.3 Analiza operativă a realizării programului de fabricaţie 81

3.4 Analiza calităţii producţiei şi influenţele calităţii asupra indicatorilor economici şi

financiari 83

3.5 Optimul calităţii din punct de vedere al consumatorului 86

3.6 Analiza reflectării calităţii produselor în performanţele societăţii comerciale 87

CAPITOLUL 4-Analiza resurselor umane 90

4.1 Necesitatea analizei resurselor umane 90

4.2 Analiza dimensiunii şi structurii potenţialului uman 92

4.3 Analiza stabilităţii personalului 97

4.4 Analiza conflictualităţii în relaţiile de muncă 100

4.5 Analiza calificării forţei de muncă 101

4.6 Analiza utilizării timpului de muncă 103

CAPITOLUL 5 -Analiza productivităţii muncii 108

5.1 Analiza productivităţii muncii pe baza indicatorilor valorici 108

5.2 Productivitatea marginală 111

5.3 Analiza factorială a Wm 114

5.4 Analiza rezervelor de creştere a productivităţii muncii 117

5.5 Reflectarea modificării productivităţii muncii în performanţele economico-financiare ale întreprinderii 120

CAPITOLUL 6-Analiza cheltuielilor 122

6.1 Metode de calculaţie a costurilor .. 129

6.2 Analiza dinamicii cheltuielilor 137

6.3 Analiza factorială a cheltuielilor la 10000 lei cifră de afaceri 139

6.4 Analiza costului marginal 130

6.5 Analiza cheltuielilor fixe 143

6.6 Analiza cheltuielilor variabile 148

6.7 Echilibrul economic (pragul de rentabilitate) 153

6.8 Analiza cheltuielilor cu materii prime 164

6.9 Analiza stocurilor de materii prime, materiale, mărfuri 177

6.10 Analiza cheltuielilor cu amortizarea 192

6.11 Analiza cheltuielilor cu personalul 196

CAPITOLUL 7 – Analiza gestiunii activelor fixe 214

7.1 Analiza dinamicii mijloacelor fixe 214

7.2 Analiza structurii mijloacelor fixe 217

7.3 Analiza eficienţei utilizării a mijloacelor fixe 218

BIBLIOGRAFIE 226

Extras din document

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei economico-financiare

Cuvântul analiză(analyse), este de origine franceză şi presupune cercetarea unui întreg prin examinarea fiecărui element în parte.

Din multele definiţii referitoare la analiza economico-financiară, am selectat câteva mai semnificative:

- Al. Gheorghiu: „Analiza este o metodă de cercetare bazată pe descompunerea sau desfacerea unui obiect sau a unui fenomen în părţile sale componente, în elementele sale simple. Cu ajutorul analizei omul cercetează lucrurile şi fenomenele, le descoperă structura, le verifică, stabileşte relaţii de cauzalitate, factorii care le generează, descoperă legile, formării şi desfăşurării lor şi pe baza acestora formulează decizii privind activitatea în viitor” ;

- E. Cohen: „Analiza economică constituie o cutie de procedee şi un ansamblu de metode pentru diagnostic” ;

- C. Mereută: „Analiza reprezintă un instrument managerial destinat să procedeze la examinarea unui organism economic în vederea identificării şi rezolvării problemelor cu care aceasta se confruntă” ;

- Petre Mâlcomete: „Analiza economică este considerată metodă de cercetare şi studiere amănunţită, parte cu parte, a fenomenelor şi proceselor economice, prin descompunerea acestora în părţile lor componente. … Ea se completează cu sinteza economică.” ;

- George G. Watson Jr.: „Definirea obiectivelor cercetării economice, evaluarea alternativelor şi predicţia schimbărilor viitoare a fenomenelor.” ;

- Stanley Kaish „Analiza economică utilizează principiul general cauză-efect pentru a stabili aria de mişcare, transformare a evenimentelor economice.” ;

- G. A. Churchill Jr.: „Analiza şi interpretarea datelor este o etapă în procesul de cercetare ştiinţifică a fenomenelor.” ;

- Yves Bernard şi Jean Claude Colli: „Aplicarea în realitate economică a metodelor ştiinţifice de compunere în elemente mai uşor de surprins decât întregul, în vederea inserării lor într-o schemă explicativă.”

- Niculae Feleagă şi Ion Ionaşcu „Analiza economico financiară are rolul să facă cifrele să vorbească”.

Într-o accepţiune sintetică, analiza economico-financiară presupune reperarea simptomelor, disfuncţionalităţilor (pierdere o perioadă mai lungă de timp, insolvabilitate, etc.) unei firme, identificarea cauzelor disfuncţionalităţilor, elaborarea unor programe de acţiune a căror aplicare practică asigură redresarea sau ameliorarea performanţelor.

În explicarea anumitor noţiuni din analiza financiară se pot face următoarele precizări :

a) elementele - reprezintă părţi componente a fenomenului studiat (profitul din exploatare este un element component al profitului brut, cheltuielile pe articole de calculaţie sunt elemente componente ale cheltuielilor pe un produs, etc.);

b) factorul - reprezintă forţa motrice care provoacă sau determină un fenomen (în cazul CA cantitatea, preţul, profitul unitar, etc.);

c) cauzele - reprezintă fenomene care explică apariţia sau cele ce provoacă un anumit fenomen (modul de organizare a unei secţii în cadrul unei societăţi comerciale, o altă cauză este cererea-oferta în cazul mărfurilor, etc.). Ele apar drept cauze finale (fig. 1.2) datorită faptului că procesul de analiză, reprezintă inversul evoluţiei reale a fenomenului. Din punct de vedere al apariţiei şi dezvoltării fenomenului, ele sunt cauze primare.

Alte două noţiuni frecvent întâlnite în analiza economico-financiară sunt „fenomen economic” şi „proces economic”. Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, „ fenomenul ” este o manifestare exterioară a esenţei uni lucru ,unui proces, efect etc., care este accesibil ,perceptibil în mod nemijlocit. Iar noţiunea de „proces” semnifică o succesiune de operaţii ,de stări sau fenomene prin care se efectuează o lucrare, se produce o transformare. Conform dicţionarului economic „procesul economic” presupune desfăşurarea în timp şi spaţiu a fenomenelor economice.

Din definiţiile prezentate anterior se pot contura două având un caracter mai general:

1. La nivelul firmei analiza economico-financiară reprezintă un instrument necesar luării deciziilor pe baza studierii situaţiei existente, în vederea identificării disfunctionalităţilor (pierdere, insolvabilitate, etc.) şi elaborării unor programe prin care se asigură redresarea sau ameliorarea situaţiei economico-financiare.

Fig. 1. 1 - Analiza ca instrument necesar adoptării deciziei

Exemplu: Elementul (fenomenul) : CA(t)=1.000.000 lei

unde :CA(t)-cifra de afaceri la momentul t;

lei

Analiza calitativă stabileşte factorii de influenţă: 1) cantitatea (qi) = 1000 buc

2) preţul de vânzare (pi) = 1000 lei

Decizia - de creştere a preţului de la 1000 lei la 2000 lei

Acţiunea - creşterea preţului

Elementul (fenomenul) CA (t + 1) = 2.000.000 lei

Preview document

Analiza Economică - Pagina 1
Analiza Economică - Pagina 2
Analiza Economică - Pagina 3
Analiza Economică - Pagina 4
Analiza Economică - Pagina 5
Analiza Economică - Pagina 6
Analiza Economică - Pagina 7
Analiza Economică - Pagina 8
Analiza Economică - Pagina 9
Analiza Economică - Pagina 10
Analiza Economică - Pagina 11
Analiza Economică - Pagina 12
Analiza Economică - Pagina 13
Analiza Economică - Pagina 14
Analiza Economică - Pagina 15
Analiza Economică - Pagina 16
Analiza Economică - Pagina 17
Analiza Economică - Pagina 18
Analiza Economică - Pagina 19
Analiza Economică - Pagina 20
Analiza Economică - Pagina 21
Analiza Economică - Pagina 22
Analiza Economică - Pagina 23
Analiza Economică - Pagina 24
Analiza Economică - Pagina 25
Analiza Economică - Pagina 26
Analiza Economică - Pagina 27
Analiza Economică - Pagina 28
Analiza Economică - Pagina 29
Analiza Economică - Pagina 30
Analiza Economică - Pagina 31
Analiza Economică - Pagina 32
Analiza Economică - Pagina 33
Analiza Economică - Pagina 34
Analiza Economică - Pagina 35
Analiza Economică - Pagina 36
Analiza Economică - Pagina 37
Analiza Economică - Pagina 38
Analiza Economică - Pagina 39
Analiza Economică - Pagina 40
Analiza Economică - Pagina 41
Analiza Economică - Pagina 42
Analiza Economică - Pagina 43
Analiza Economică - Pagina 44
Analiza Economică - Pagina 45
Analiza Economică - Pagina 46
Analiza Economică - Pagina 47
Analiza Economică - Pagina 48
Analiza Economică - Pagina 49
Analiza Economică - Pagina 50
Analiza Economică - Pagina 51
Analiza Economică - Pagina 52
Analiza Economică - Pagina 53
Analiza Economică - Pagina 54
Analiza Economică - Pagina 55
Analiza Economică - Pagina 56
Analiza Economică - Pagina 57
Analiza Economică - Pagina 58
Analiza Economică - Pagina 59
Analiza Economică - Pagina 60
Analiza Economică - Pagina 61
Analiza Economică - Pagina 62
Analiza Economică - Pagina 63
Analiza Economică - Pagina 64
Analiza Economică - Pagina 65
Analiza Economică - Pagina 66
Analiza Economică - Pagina 67
Analiza Economică - Pagina 68
Analiza Economică - Pagina 69
Analiza Economică - Pagina 70
Analiza Economică - Pagina 71
Analiza Economică - Pagina 72
Analiza Economică - Pagina 73
Analiza Economică - Pagina 74
Analiza Economică - Pagina 75
Analiza Economică - Pagina 76
Analiza Economică - Pagina 77
Analiza Economică - Pagina 78
Analiza Economică - Pagina 79
Analiza Economică - Pagina 80
Analiza Economică - Pagina 81
Analiza Economică - Pagina 82
Analiza Economică - Pagina 83
Analiza Economică - Pagina 84
Analiza Economică - Pagina 85
Analiza Economică - Pagina 86
Analiza Economică - Pagina 87
Analiza Economică - Pagina 88
Analiza Economică - Pagina 89
Analiza Economică - Pagina 90
Analiza Economică - Pagina 91
Analiza Economică - Pagina 92
Analiza Economică - Pagina 93
Analiza Economică - Pagina 94
Analiza Economică - Pagina 95
Analiza Economică - Pagina 96
Analiza Economică - Pagina 97
Analiza Economică - Pagina 98
Analiza Economică - Pagina 99
Analiza Economică - Pagina 100
Analiza Economică - Pagina 101
Analiza Economică - Pagina 102
Analiza Economică - Pagina 103
Analiza Economică - Pagina 104
Analiza Economică - Pagina 105
Analiza Economică - Pagina 106
Analiza Economică - Pagina 107
Analiza Economică - Pagina 108
Analiza Economică - Pagina 109
Analiza Economică - Pagina 110
Analiza Economică - Pagina 111
Analiza Economică - Pagina 112
Analiza Economică - Pagina 113
Analiza Economică - Pagina 114
Analiza Economică - Pagina 115
Analiza Economică - Pagina 116
Analiza Economică - Pagina 117
Analiza Economică - Pagina 118
Analiza Economică - Pagina 119
Analiza Economică - Pagina 120
Analiza Economică - Pagina 121
Analiza Economică - Pagina 122
Analiza Economică - Pagina 123
Analiza Economică - Pagina 124
Analiza Economică - Pagina 125
Analiza Economică - Pagina 126
Analiza Economică - Pagina 127
Analiza Economică - Pagina 128
Analiza Economică - Pagina 129
Analiza Economică - Pagina 130
Analiza Economică - Pagina 131
Analiza Economică - Pagina 132
Analiza Economică - Pagina 133
Analiza Economică - Pagina 134
Analiza Economică - Pagina 135
Analiza Economică - Pagina 136
Analiza Economică - Pagina 137
Analiza Economică - Pagina 138
Analiza Economică - Pagina 139
Analiza Economică - Pagina 140
Analiza Economică - Pagina 141
Analiza Economică - Pagina 142
Analiza Economică - Pagina 143
Analiza Economică - Pagina 144
Analiza Economică - Pagina 145
Analiza Economică - Pagina 146
Analiza Economică - Pagina 147
Analiza Economică - Pagina 148
Analiza Economică - Pagina 149
Analiza Economică - Pagina 150
Analiza Economică - Pagina 151
Analiza Economică - Pagina 152
Analiza Economică - Pagina 153
Analiza Economică - Pagina 154
Analiza Economică - Pagina 155
Analiza Economică - Pagina 156
Analiza Economică - Pagina 157
Analiza Economică - Pagina 158
Analiza Economică - Pagina 159
Analiza Economică - Pagina 160
Analiza Economică - Pagina 161
Analiza Economică - Pagina 162
Analiza Economică - Pagina 163
Analiza Economică - Pagina 164
Analiza Economică - Pagina 165
Analiza Economică - Pagina 166
Analiza Economică - Pagina 167
Analiza Economică - Pagina 168
Analiza Economică - Pagina 169
Analiza Economică - Pagina 170
Analiza Economică - Pagina 171
Analiza Economică - Pagina 172
Analiza Economică - Pagina 173
Analiza Economică - Pagina 174
Analiza Economică - Pagina 175
Analiza Economică - Pagina 176
Analiza Economică - Pagina 177
Analiza Economică - Pagina 178
Analiza Economică - Pagina 179
Analiza Economică - Pagina 180
Analiza Economică - Pagina 181
Analiza Economică - Pagina 182
Analiza Economică - Pagina 183
Analiza Economică - Pagina 184
Analiza Economică - Pagina 185
Analiza Economică - Pagina 186
Analiza Economică - Pagina 187
Analiza Economică - Pagina 188
Analiza Economică - Pagina 189
Analiza Economică - Pagina 190
Analiza Economică - Pagina 191
Analiza Economică - Pagina 192
Analiza Economică - Pagina 193
Analiza Economică - Pagina 194
Analiza Economică - Pagina 195
Analiza Economică - Pagina 196
Analiza Economică - Pagina 197
Analiza Economică - Pagina 198
Analiza Economică - Pagina 199
Analiza Economică - Pagina 200
Analiza Economică - Pagina 201
Analiza Economică - Pagina 202
Analiza Economică - Pagina 203
Analiza Economică - Pagina 204
Analiza Economică - Pagina 205
Analiza Economică - Pagina 206
Analiza Economică - Pagina 207
Analiza Economică - Pagina 208
Analiza Economică - Pagina 209
Analiza Economică - Pagina 210
Analiza Economică - Pagina 211
Analiza Economică - Pagina 212
Analiza Economică - Pagina 213
Analiza Economică - Pagina 214
Analiza Economică - Pagina 215
Analiza Economică - Pagina 216
Analiza Economică - Pagina 217
Analiza Economică - Pagina 218
Analiza Economică - Pagina 219
Analiza Economică - Pagina 220
Analiza Economică - Pagina 221
Analiza Economică - Pagina 222
Analiza Economică - Pagina 223
Analiza Economică - Pagina 224
Analiza Economică - Pagina 225
Analiza Economică - Pagina 226
Analiza Economică - Pagina 227
Analiza Economică - Pagina 228
Analiza Economică - Pagina 229
Analiza Economică - Pagina 230
Analiza Economică - Pagina 231
Analiza Economică - Pagina 232
Analiza Economică - Pagina 233
Analiza Economică - Pagina 234
Analiza Economică - Pagina 235
Analiza Economică - Pagina 236
Analiza Economică - Pagina 237
Analiza Economică - Pagina 238
Analiza Economică - Pagina 239
Analiza Economică - Pagina 240
Analiza Economică - Pagina 241
Analiza Economică - Pagina 242
Analiza Economică - Pagina 243
Analiza Economică - Pagina 244
Analiza Economică - Pagina 245

Conținut arhivă zip

 • Analiza Economica
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • cap1.DOC
  • cap2.DOC
  • cap3.DOC
  • cap4.doc
  • cap5.DOC
  • cap6.DOC
  • cap7.DOC
  • costul.doc
  • CUPRINS.doc
  • cuprins1.doc
  • FIGURA2.6..doc
  • ~$BLIOGRAFIE.doc
  • ~$UPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Analiza Corelației dintre Productivitatea Muncii și Salariul Mediu

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND CORELAŢIA DINTRE PRODUCTIVITATEA MUNCII ŞI SALARIUL MEDIU 1.1 Conţinutul şi importanţa...

Bugetul de Stat

Capitolul 1: Consideratii generale privind bugetul public 1.1. Conceptul de buget public Din punct de vedere al continutului , bugetul public...

Analiza Principalelor Categorii de Cheltuieli

Partea I: CADRUL CONCEPTUAL Funcţionarea eficientă a întreprinderii într-un mediu concurenţial, a cărui dominantă economică o constituie...

Monopolul si Formarea Pretului de Monopol

CUPRINSUL PROIECTULUI Definirea monopolului Mecanismul formarii pretului de monopol Monopolul cu discriminare de pret Clasificarea...

Analiza de Buget a Italiei - Studiu de Caz

- Evolutia cheltuielilor Guvernului General - date absolute Cheltuielile efectuate de serviciile publice generale din Italia au avut evolutii...

Franciza

Franciza În sistemul de drept românesc franciza a fost pentru prima dată definită legal prin art. 1 din O. G. nr. 52/1997, modificată şi...

Consultanta Agricola

Cap.I Introducere în consultanţa agricolă : principii şi concepte I.1 Conceptul de consultanţă agricolă Ca şi alte concepte care au aparut mai...

Ai nevoie de altceva?