Analiza Economica

Imagine preview
(8/10 din 11 voturi)

Acest curs prezinta Analiza Economica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 14 fisiere doc de 226 de pagini (in total).

Profesor: Ioan Bircea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1- Bazele teoretico-metodologice ale analizei economice 3
1.1 Conţinutul şi obiectivele analizei economico- financiare 3
1.2. Tipurile de analiză economico –financiară 7
1.3 Clasificarea factorilor care influenţează fenomenele economico-
financiare8
1.4 Metodele analizei economico –financiare 9
1.4.1 Metodele calitative 9
1.4.2 Metodele cantitative 15
1.5 Prognoza fenomenelor economice 36
1.6 Funcţiile analizei economico-financiare 38
1.7 Etapele procesului de analiză financiară 39
1.8 Sistemul analizei microeconomice 42
CAPITOLUL 2 -Analiza cifrei de afaceri 43
2.1 Analiza dinamicii cifrei de afaceri 45
2.2 Analiza factorială a cifrei de afaceri 53
2.3 Analiza structurii cifrei de afaceri pe tipuri de venituri 59
2.4 Analiza sezonalităţii producţiei şi vânzărilor 62
2.5 Principalele consecinţe ale modificării cifrei de afaceri 66
CAPITOLUL 3-Analiza producţiei fizice 73
3.1 Analiza realizării programului de producţie pe total şi pe sortimente 74
3.2 Analiza structurii producţiei şi reflectării ei în principalii indicatori 79
3.3 Analiza operativă a realizării programului de fabricaţie 81
3.4 Analiza calităţii producţiei şi influenţele calităţii asupra indicatorilor economici şi
financiari 83
3.5 Optimul calităţii din punct de vedere al consumatorului 86
3.6 Analiza reflectării calităţii produselor în performanţele societăţii comerciale 87
CAPITOLUL 4-Analiza resurselor umane 90
4.1 Necesitatea analizei resurselor umane 90
4.2 Analiza dimensiunii şi structurii potenţialului uman 92
4.3 Analiza stabilităţii personalului 97
4.4 Analiza conflictualităţii în relaţiile de muncă 100
4.5 Analiza calificării forţei de muncă 101
4.6 Analiza utilizării timpului de muncă 103
CAPITOLUL 5 -Analiza productivităţii muncii 108
5.1 Analiza productivităţii muncii pe baza indicatorilor valorici 108
5.2 Productivitatea marginală 111
5.3 Analiza factorială a Wm 114
5.4 Analiza rezervelor de creştere a productivităţii muncii 117
5.5 Reflectarea modificării productivităţii muncii în performanţele economico-financiare ale întreprinderii 120
CAPITOLUL 6-Analiza cheltuielilor 122
6.1 Metode de calculaţie a costurilor .. 129
6.2 Analiza dinamicii cheltuielilor 137
6.3 Analiza factorială a cheltuielilor la 10000 lei cifră de afaceri 139
6.4 Analiza costului marginal 130
6.5 Analiza cheltuielilor fixe 143
6.6 Analiza cheltuielilor variabile 148
6.7 Echilibrul economic (pragul de rentabilitate) 153
6.8 Analiza cheltuielilor cu materii prime 164
6.9 Analiza stocurilor de materii prime, materiale, mărfuri 177
6.10 Analiza cheltuielilor cu amortizarea 192
6.11 Analiza cheltuielilor cu personalul 196
CAPITOLUL 7 – Analiza gestiunii activelor fixe 214
7.1 Analiza dinamicii mijloacelor fixe 214
7.2 Analiza structurii mijloacelor fixe 217
7.3 Analiza eficienţei utilizării a mijloacelor fixe 218
BIBLIOGRAFIE 226

Extras din document

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei economico-financiare

Cuvântul analiză(analyse), este de origine franceză şi presupune cercetarea unui întreg prin examinarea fiecărui element în parte.

Din multele definiţii referitoare la analiza economico-financiară, am selectat câteva mai semnificative:

- Al. Gheorghiu: „Analiza este o metodă de cercetare bazată pe descompunerea sau desfacerea unui obiect sau a unui fenomen în părţile sale componente, în elementele sale simple. Cu ajutorul analizei omul cercetează lucrurile şi fenomenele, le descoperă structura, le verifică, stabileşte relaţii de cauzalitate, factorii care le generează, descoperă legile, formării şi desfăşurării lor şi pe baza acestora formulează decizii privind activitatea în viitor” ;

- E. Cohen: „Analiza economică constituie o cutie de procedee şi un ansamblu de metode pentru diagnostic” ;

- C. Mereută: „Analiza reprezintă un instrument managerial destinat să procedeze la examinarea unui organism economic în vederea identificării şi rezolvării problemelor cu care aceasta se confruntă” ;

- Petre Mâlcomete: „Analiza economică este considerată metodă de cercetare şi studiere amănunţită, parte cu parte, a fenomenelor şi proceselor economice, prin descompunerea acestora în părţile lor componente. … Ea se completează cu sinteza economică.” ;

- George G. Watson Jr.: „Definirea obiectivelor cercetării economice, evaluarea alternativelor şi predicţia schimbărilor viitoare a fenomenelor.” ;

- Stanley Kaish „Analiza economică utilizează principiul general cauză-efect pentru a stabili aria de mişcare, transformare a evenimentelor economice.” ;

- G. A. Churchill Jr.: „Analiza şi interpretarea datelor este o etapă în procesul de cercetare ştiinţifică a fenomenelor.” ;

- Yves Bernard şi Jean Claude Colli: „Aplicarea în realitate economică a metodelor ştiinţifice de compunere în elemente mai uşor de surprins decât întregul, în vederea inserării lor într-o schemă explicativă.”

- Niculae Feleagă şi Ion Ionaşcu „Analiza economico financiară are rolul să facă cifrele să vorbească”.

Într-o accepţiune sintetică, analiza economico-financiară presupune reperarea simptomelor, disfuncţionalităţilor (pierdere o perioadă mai lungă de timp, insolvabilitate, etc.) unei firme, identificarea cauzelor disfuncţionalităţilor, elaborarea unor programe de acţiune a căror aplicare practică asigură redresarea sau ameliorarea performanţelor.

În explicarea anumitor noţiuni din analiza financiară se pot face următoarele precizări :

a) elementele - reprezintă părţi componente a fenomenului studiat (profitul din exploatare este un element component al profitului brut, cheltuielile pe articole de calculaţie sunt elemente componente ale cheltuielilor pe un produs, etc.);

b) factorul - reprezintă forţa motrice care provoacă sau determină un fenomen (în cazul CA cantitatea, preţul, profitul unitar, etc.);

c) cauzele - reprezintă fenomene care explică apariţia sau cele ce provoacă un anumit fenomen (modul de organizare a unei secţii în cadrul unei societăţi comerciale, o altă cauză este cererea-oferta în cazul mărfurilor, etc.). Ele apar drept cauze finale (fig. 1.2) datorită faptului că procesul de analiză, reprezintă inversul evoluţiei reale a fenomenului. Din punct de vedere al apariţiei şi dezvoltării fenomenului, ele sunt cauze primare.

Alte două noţiuni frecvent întâlnite în analiza economico-financiară sunt „fenomen economic” şi „proces economic”. Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, „ fenomenul ” este o manifestare exterioară a esenţei uni lucru ,unui proces, efect etc., care este accesibil ,perceptibil în mod nemijlocit. Iar noţiunea de „proces” semnifică o succesiune de operaţii ,de stări sau fenomene prin care se efectuează o lucrare, se produce o transformare. Conform dicţionarului economic „procesul economic” presupune desfăşurarea în timp şi spaţiu a fenomenelor economice.

Din definiţiile prezentate anterior se pot contura două având un caracter mai general:

1. La nivelul firmei analiza economico-financiară reprezintă un instrument necesar luării deciziilor pe baza studierii situaţiei existente, în vederea identificării disfunctionalităţilor (pierdere, insolvabilitate, etc.) şi elaborării unor programe prin care se asigură redresarea sau ameliorarea situaţiei economico-financiare.

Fig. 1. 1 - Analiza ca instrument necesar adoptării deciziei

Exemplu: Elementul (fenomenul) : CA(t)=1.000.000 lei

unde :CA(t)-cifra de afaceri la momentul t;

lei

Analiza calitativă stabileşte factorii de influenţă: 1) cantitatea (qi) = 1000 buc

2) preţul de vânzare (pi) = 1000 lei

Decizia - de creştere a preţului de la 1000 lei la 2000 lei

Acţiunea - creşterea preţului

Elementul (fenomenul) CA (t + 1) = 2.000.000 lei

Fisiere in arhiva (14):

 • Analiza Economica
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • cap1.DOC
  • cap2.DOC
  • cap3.DOC
  • cap4.doc
  • cap5.DOC
  • cap6.DOC
  • cap7.DOC
  • costul.doc
  • CUPRINS.doc
  • cuprins1.doc
  • FIGURA2.6..doc
  • ~$BLIOGRAFIE.doc
  • ~$UPRINS.doc

Alte informatii

Un curs complet despre analiza economica