Analiza Economica Financiara

Imagine preview
(8/10 din 17 voturi)

Acest curs prezinta Analiza Economica Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 86 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

Continutul aplicativ si metodologic al analizei activitatii economico-financiare.2
Functiile analizei economico-financiare.4
Metode folosite în analiza economico-financiara.5
Analiza rezultatelor economice pe baza indicatorilor de gestiune.6
Analiza relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii de gestiune.11
Analiza structurii indicatorilor de gestiune.19
Analiza structurii si previziunii structurii indicatorilor complecsi cu ajutorul "Metodei lanturilor Markov".20
Analiza ritmicitatii .21
Analiza cifrei de afaceri .22
Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma utilizarii factorilor economici principali.26
Analiza factoriala a rezultatului din exploatare prin prisma indicatorilor de gestiune.29
Analiza factoriala a rezultatului din exploatare care revine la un salariat.33
Analiza cheltuielilor aferente activitatii economice.35
Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri.37
Analiza cheltuielilor cu forta de munca.40
Analiza cheltuielilor materiale.45
Analiza costului unitar.52
Analiza cheltuielilor financiare.55
Analiza interdependentei cheltuielilor aferente activitatii economice cu ceilalti indicatori economico-financiari.60
Analiza rentabilitatii pe baza punctului critic.61
Analiza starii financiare pe baza raportarilor de sinteza contabila.64
Analiza generala a bilantului sau a situatiei activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.64
Analiza ratelor financiare.69
Analiza tabloului de finantare.79
Analiza situatiei financiare cu ajutorul unor metode manageriale.83

Extras din document

Prin definitie, analiza economico-financiara este un proces complex de cunoastere a starii economico-financiare a unui agent economic, a unei ramuri sau a economiei nationale în ansamblul ei, în conditii concrete de loc si timp, folosind metode adecvate si indicatori specifici în vederea individualizarii si dimensionarii factorilor si cauzelor cu actiune pozitiva sau negativa, care au determinat o anumita conditie economico-financiara, precum si reglarea prin decizii tactice si strategice a echilibrului dintre lichiditatea activelor si exigibilitatea elementelor de pasiv, a echilibrului functional dintre nevoile curente si resursele implicate, precum si a corelatiei globale a costului resurselor cu randamentul întrebuintarilor.

Din punct de vedere al raportului între momentul în care se efectueaza analiza si momentul producerii fenomenelor se disting doua tipuri fundamentale de analiza economico-financiara:

a) Analiza post-factum - denumita si analiza post-operatorie sau analiza activitatii (respectiv analiza comparativa în profil dinamic, teritorial sau în raport cu planul) se refera la analiza situatiei fenomenelor care au înregistrat o anumita configuratie în trecut sau în prezent. Aceasta forma de analiza este, în esenta, o analiza diagnostic, prin care se cerceteaza rezultatele unui agent economic, se evidentiaza în principal rezultatele obtinute în raport cu obiectivele din programul propus sau în dinamica, factorii care au influentat pozitiv sau negativ nivelul acestora, precum si rezervele potentiale nevalorificate.

b) Analiza previzionala - denumita si analiza prospectiva sau analiza de prognoza, are ca scop estimarea evolutiei viitoare a unui fenomen economico-financiar folosind metode de cercetare previzionala sau de prognoza, precum si metode de simulare a rezultatelor economico-financiare în variante de conditii posibile. Analiza previzionala prezinta o importanta deosebita pentru fundamentarea programelor de consolidare si dezvoltare economica.

Dupa perioada la care se refera, se disting urmatoarele tipuri de analiza economico-financiara:

a) Analiza curenta (analiza operativa) - se efectueaza, de regula, zilnic sau se refera la perioade scurte de timp (saptamâna, decada). Aceasta analiza prezinta o importanta deosebita pentru conducerea si controlul operativ al activitatii economico-financiare de catre organele care asigura conducerea executiva, pentru reglarea proceselor economice imediat ce se constata anumite disfunctionalitati, pentru adoptarea instantanee a masurilor care se impun în vederea asigurarii conditiilor necesare realizarii integrale si la timp a obligatiilor asumate sau obtinerea rezultatelor economico-financiare dorite. Analiza curenta se efectueaza pe baza datelor furnizate de evidenta tehnico-operativa si contabila sau a constatarilor faptice. Extinderea prelucrarii automate a datelor creeaza conditii tot mai favorabile pentru ca analiza operativa sa devina un instrument eficace în conducerea activitatii economico-financiare.

b) Analiza periodica - aceasta analiza se efectueaza, de regula, la intervale mai mari de timp si se refera la o luna, trimestru, semestru sau an. Acest tip de analiza are o sfera mai cuprinzatoare, incluzând totalitatea aspectelor sau subsistemelor care privesc activitatea economico-financiara. În acest caz se caracterizeaza atât dinamica cât si modul de realizare a obiectivelor stabilite pentru perioada respectiva.

c) Analiza special organizata - în aceasta categorie se includ analizele solicitate de diverse organisme exterioare sistemului economico-social studiat, cum ar fi analizele efectuate de catre organele de control fiscal ale Ministerului Finantelor Publice, de Curtea de Conturi si alte analize similare.

Caracterul stiintific si eficienta analizei economico-financiare sunt asigurate în masura în care se respecta cu strictete urmatoarele cerinte:

- cunoasterea corecta a rolului si modului de functionare a legilor economice obiective specifice economiei de piata;

- cunoasterea contextului politic, economic si social, intern si international, în care îsi desfasoara activitatea agentul economic;

- analiza economico-financiara trebuie sa se bazeze pe informatii reale, rezultate din surse de informare obiective;

- asigurarea unui grad corespunzator de complexitate, evidentiind toate aspectele si factorii care influenteaza pozitiv sau negativ starea fenomenelor analizate, indiferent de marimea si extinderea acestor influente si de efectele favorabile sau nefavorabile pe care le propaga;

- analiza are la baza metode adecvate, adaptate la specificul fiecarei etape de lucru, corespunzator obiectivului propus si a caror fiabilitate stiintifica a fost verificata în practica de analiza economico-financiara si care pot oferi concluzii utile pentru solutionarea practica a problemelor cu care se confrunta agentii economici;

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economica Financiara.doc

Alte informatii

Curs de Analiza Economica Financiara, pentru studentii in anul 3, ID, facultatea de Relatii Econimice Internationale