Analiză economico-financiară

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3171
Mărime: 42.18KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cornel Crecana
sunt cursurile date de profesor la Facultatea de economie Agroalimentara si a Mediului

Extras din document

CURS 1

Fundamentele analizei economico-financiare

Analiza economico-financiară este o ştiinţă economică de sinteză, care presupune valorificarea diverselor informaţii din interiorul şi exteriorul unei entităţi economice, cu scopul analizării trecutului, monitorizării prezentului şi anticipării viitorului acestei afaceri.

Analiza trecutului sau analiza retrospectivă permite identificarea unor patern-uri financiare, care reflectă comportamentul entităţii în piaţă la diferite momente şi în diferite contexte. Pe baza acestor tipare, analistul financiar poate proiecta trend-ul de ansamblu al firmei, precum şi trend-ul specific fiecărui indicator financiar.

Ca orice ştiinţă, analiza utilizează diverse metode, procedee şi tehnici de lucru adaptate, fiecare, la complexitatea şi tipul de entitate analizate.

În general, analiza economico-financiară se practică la nivelul entităţilor mari, la nivelul entităţilor cotate la bursă şi în vederea operaţiunilor de capital presupuse de fuziunea sau absorbţia unităţilor corporatiste.

CURS 2

Analiza presupune descompunerea unui fenomen sau proces economic în componentele sale fundamentale în sensul descoperirii esenţei acelui fenomen sau proces economic. În opoziţie, sinteza reprezintă reunirea tuturor componentelor descompuse iniţial.

Fenomenele economice se descompun în factori: direcţi, indirecţi, de grad 1,2,3...

1) Factorii direcţi influenţează prin natura lor evoluţia fenomenelor economice.

2) Factorii indirecţi acţionează în sinergie cu alţi factori

Pentru descompunerea realităţii economice în factorii ei esenţiali, analiza economică utilizează o metodă specifică, numită metoda substituirilor în lanţ sau metoda iteraţiei.

METODA ITERAŢIEI

Se aplică în cazul fenomenelor economice care pot fi modelate maematic prin produsul şi/sau raportul de calcul. Presupune respectarea următoarelor 3 principii:

1) Substituirile de factori se fac în ordinea condiţionării lor economice (întâi factorii cantitativi, apoi factorii structurali, factorii calitativi)

2) Un factor odată substituit rămâne în aceeaşi formă până la sfârşitul operaţiunilor de substituire.

3) Substituirile se fac în mod succesiv, în trepte şi nu simultan.

Factorii cantitativi sunt acei factori care influenţează evoluţia fenomenului prin prisma determinării cantitative (masă, volum etc.)

Factorii structurali sunt factori care au aceeaşi esenţă cu fenomenul analizat şi îl determină prin schimbarea structurii interne a fenomenului.

Factorii calitativi sunt factorii care influenţează fenomenul prin însuşiri de tip calitativ.

ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI FACTORIALĂ

A CIFREI DE AFACERI

CIFRA DE AFACERI = totalitatea veniturilor unei entităţi provenită din vânzarea produselor finite, a mărfurilor, precum şi din prestarea serviciilor.

= un indicator de poziţionare a entităţii economice în funcţie de mărimea lor economică

= serveşte şi în procesele de eligibilitate ale licitaţiilor cu caracter internaţional. Ea este un criteriu de departajare al firmelor care determină capacitatea economică internă a firmei de a realiza proiecte de o anumită anvergură.

Un indicator important, derivat din cifra de afaceri este cifra de afaceri critică sau cifra de afaceri la pragul de rentabilitate.

Cifra de afaceri critică rezultă din înmulţirea producţiei necesare atingerii pragului de rentabilitate cu preţul de vânzare unitar; producţia fiind exprimată prin unităţi fizice.

CURS 3

∆y – dinamica fenomenului y în intervalul de timp (0, 1)

y = a*b*c -> (procedura de substituire se realizează de la stânga la dreapta)

∆y=y1-y0

a, b, c – factorii care determină dinamica fenomenului y.

y0 y1 t1

0 1

a0 a1

b0 b1

c0 c1

∆y=a1*b1*c1 – a0*b0*c0

∆y(a)=a1*b0*c0 – a0*b0*c0 => ∆y=(a1-a2)*b0*c0

A substitui un factor înseamnă a înlocui valoarea de referinţă a acelui factor (0) cu valoarea lui curentă (1).

∆y(b)=a1*b1*c0 – a1*b0*c0

∆y(c)=a1*b1*c1 – a1*b1*c0

Verificare: ∆y(t)= ∆y(a)+ ∆y(b)+ ∆y(c)

Preview document

Analiză economico-financiară - Pagina 1
Analiză economico-financiară - Pagina 2
Analiză economico-financiară - Pagina 3
Analiză economico-financiară - Pagina 4
Analiză economico-financiară - Pagina 5
Analiză economico-financiară - Pagina 6
Analiză economico-financiară - Pagina 7
Analiză economico-financiară - Pagina 8
Analiză economico-financiară - Pagina 9
Analiză economico-financiară - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Relatia Cost-Profit. Metode si Tehnici ale Analizei Economice Financiare

CAPITOLUL Ι Consideraţiuni generale privind COSTURILE 1.1 Constituirea şi evoluţia studiului costurilor Problematica costurilor apare o datã...

Analiza Comparativă a Județelor Sibiu și Vaslui

Aceasta lucrare consta intr-o analiza comparativa dintre doua judete aflate in regiuni diferite ale tarii, si anume, judetul Sibiu din Regiunea...

Formule Analiza Economico-Financiara

CA netă CA medie: = - preţ mediu de vanzare CA marginala: CAm = = - variatia veniturilor CA critica: CAcr = ; Rv = - pragul de rentabilitate -...

Subiecte EAM

1. Dezvoltarea economică durabilă: a) răspunde exigenţelor prezentului în detrimentul trebuinţelor viitoare; b) răspunde trebuinţelor viitoare în...

Strategii Investitionale in Afaceri

CAP. 1. INVESTIŢIILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ Rezumat Investiţiile reprezintă factorul primordial al dezvoltării economiei, iar...

Seminarii Analiza Economica

PROIECT DE SEMINAR Disciplina: Analiză economico-financiară Cadrul didactic: prep. univ. drd. Mirela GANEA Data: Specializarea: Titlul temei...

Comportament Organizațional

Curs 1-2 Capitolul I Geneza si evoluţia conceptuală a comportamentului organizaţional În ultimele decenii ale secolului XX. preocupările pentru...

Grile Analiza Economico-Financiara

d) + 2,0% ; e) + 1,5%. 2) Indicele productiei exercitiului = 108% ; Indicele consumurilor interne = 106%. Aceasta reprezinta : a) reducerea...

Ai nevoie de altceva?