Analiză economico-financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 154 în total
Cuvinte : 33579
Mărime: 1.04MB (arhivat)
Publicat de: Voicu Codreanu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CURSUL NR. 1

CAPITOLUL I

FUNDAMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI

ECONOMICO-FINANCIARE

1.1. Fundamente teoretice:

1.1.1. Definirea analizei. Tipuri de analiză economico-financiară

1.1.2. Rolul analizei economico-financiare şi utilizatorii rezultatelor acesteia

1.1.3. Obiectivele analizei economico-financiare

1.1.4. Conţinutul procesului de analiză economico-financiară

1.1.5. Poziţionarea şi funcţiile analizei economico-financiare în mecanismul managerial

1.1. FUNDAMENTE TEORETICE

1.1.1. DEFINIREA ANALIZEI. TIPURI DE ANALIZĂ

ECONOMICO-FINANCIARĂ

Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg (obiect, fenomen sau proces) în elementele sale componente, procedând la identificarea factorilor, cauzelor şi condiţiilor care le-au generat şi respectiv influenţat.

Analiza activităţii economico-financiare este disciplina care cercetează rezultatele activităţii economice, pe baza datelor obţinute în activitatea verigilor organizatorice ale economiei, factorii care le-au determinat şi căile de îmbunătăţire a acestor rezultate din punct de vedere al eficienţei consumului de resurse în concordanţă cu scopul activităţii respective.

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe, în vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia economico-financiară a unui agent economic, identificarea factorilor, cauzelor şi condiţiilor care au determinat-o, precum şi a rezervelor interne de îmbunătăţire a acesteia, din punctul de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare.

Diversitatea activităţilor desfăşurate de către o firmă şi varietatea situaţiilor prin care aceasta trece, privind conţinutul, nivelul şi caracteristicile performanţelor economico-financiare ale acesteia presupun necesitatea utilizării mai multor tipuri de analiză, care pot fi structurate după mai multe criterii astfel:

1.După raportul dintre momentul în care se efectuează analiza şi momentul desfăşurării fenomenului:

a) analiză post-factum, postoperativă sau analiza realizării obiectivelor - noţiunea de post-factum defineşte o activitate, proces sau eveniment care a avut loc sau care s-a încheiat, analiza acestuia efectuându-se ulterior producerii lui. Analiza post-factum presupune cercetarea unor fenomene încheiate, a modului de realizare a unor obiective pe baza descompunerii în elemente şi a stabilirii factorilor.

b) analiza previzională sau prospectivă - presupune determinarea evoluţiei viitoare a unui fenomen economic pe baza cercetării elementelor şi factorilor care-l determină. Ea este utilizată de către centrele de decizie economică pentru stabilirea obiectivelor ce se au în vedere a fi atinse într-o perioadă viitoare.

2.Din punct de vedere al urmăririi însuşirilor esenţiale sau al determinărilor cantitative ale fenomenelor:

a)analiza calitativă - urmăreşte esenţa fenomenului, însuşirile sale de bază, factorii care sunt de aceeaşi natură cu fenomenul şi îl determină. Potrivit principiului descompunerii se trece de la o analiză mai puţin profundă către alta mai profundă (metoda „top-down”).

b)analiza cantitativă - presupune cercetarea fenomenului prin determinări cantitative exprimate prin mărimi fizice (greutate, grad, suprafaţă, volum, număr, durată etc.).

3.După nivelul la care se desfăşoară analiza:

a) analiza microeconomică - este aceea care se desfăşoară la nivelul agentului economic, respectiv la nivelul firmei (societăţi, regii, corporaţii, holdinguri etc.) şi studiază comportamentul individual sau al întreprinderilor în activitatea economică şi rezultatele obţinute, relevă factorii care determină orientarea în investirea capitalului său, în utilizarea resurselor, în crearea şi fabricarea produselor, în asigurarea eficienţei economico-financiare etc.

b)analiza mezoeconomică - studiază fenomenele şi procesele la nivelul sectorului sau al ramurii de activitate în scopul evidenţierii poziţiei firmei pe piaţă, a capacităţii concurenţiale a acesteia.

Preview document

Analiză economico-financiară - Pagina 1
Analiză economico-financiară - Pagina 2
Analiză economico-financiară - Pagina 3
Analiză economico-financiară - Pagina 4
Analiză economico-financiară - Pagina 5
Analiză economico-financiară - Pagina 6
Analiză economico-financiară - Pagina 7
Analiză economico-financiară - Pagina 8
Analiză economico-financiară - Pagina 9
Analiză economico-financiară - Pagina 10
Analiză economico-financiară - Pagina 11
Analiză economico-financiară - Pagina 12
Analiză economico-financiară - Pagina 13
Analiză economico-financiară - Pagina 14
Analiză economico-financiară - Pagina 15
Analiză economico-financiară - Pagina 16
Analiză economico-financiară - Pagina 17
Analiză economico-financiară - Pagina 18
Analiză economico-financiară - Pagina 19
Analiză economico-financiară - Pagina 20
Analiză economico-financiară - Pagina 21
Analiză economico-financiară - Pagina 22
Analiză economico-financiară - Pagina 23
Analiză economico-financiară - Pagina 24
Analiză economico-financiară - Pagina 25
Analiză economico-financiară - Pagina 26
Analiză economico-financiară - Pagina 27
Analiză economico-financiară - Pagina 28
Analiză economico-financiară - Pagina 29
Analiză economico-financiară - Pagina 30
Analiză economico-financiară - Pagina 31
Analiză economico-financiară - Pagina 32
Analiză economico-financiară - Pagina 33
Analiză economico-financiară - Pagina 34
Analiză economico-financiară - Pagina 35
Analiză economico-financiară - Pagina 36
Analiză economico-financiară - Pagina 37
Analiză economico-financiară - Pagina 38
Analiză economico-financiară - Pagina 39
Analiză economico-financiară - Pagina 40
Analiză economico-financiară - Pagina 41
Analiză economico-financiară - Pagina 42
Analiză economico-financiară - Pagina 43
Analiză economico-financiară - Pagina 44
Analiză economico-financiară - Pagina 45
Analiză economico-financiară - Pagina 46
Analiză economico-financiară - Pagina 47
Analiză economico-financiară - Pagina 48
Analiză economico-financiară - Pagina 49
Analiză economico-financiară - Pagina 50
Analiză economico-financiară - Pagina 51
Analiză economico-financiară - Pagina 52
Analiză economico-financiară - Pagina 53
Analiză economico-financiară - Pagina 54
Analiză economico-financiară - Pagina 55
Analiză economico-financiară - Pagina 56
Analiză economico-financiară - Pagina 57
Analiză economico-financiară - Pagina 58
Analiză economico-financiară - Pagina 59
Analiză economico-financiară - Pagina 60
Analiză economico-financiară - Pagina 61
Analiză economico-financiară - Pagina 62
Analiză economico-financiară - Pagina 63
Analiză economico-financiară - Pagina 64
Analiză economico-financiară - Pagina 65
Analiză economico-financiară - Pagina 66
Analiză economico-financiară - Pagina 67
Analiză economico-financiară - Pagina 68
Analiză economico-financiară - Pagina 69
Analiză economico-financiară - Pagina 70
Analiză economico-financiară - Pagina 71
Analiză economico-financiară - Pagina 72
Analiză economico-financiară - Pagina 73
Analiză economico-financiară - Pagina 74
Analiză economico-financiară - Pagina 75
Analiză economico-financiară - Pagina 76
Analiză economico-financiară - Pagina 77
Analiză economico-financiară - Pagina 78
Analiză economico-financiară - Pagina 79
Analiză economico-financiară - Pagina 80
Analiză economico-financiară - Pagina 81
Analiză economico-financiară - Pagina 82
Analiză economico-financiară - Pagina 83
Analiză economico-financiară - Pagina 84
Analiză economico-financiară - Pagina 85
Analiză economico-financiară - Pagina 86
Analiză economico-financiară - Pagina 87
Analiză economico-financiară - Pagina 88
Analiză economico-financiară - Pagina 89
Analiză economico-financiară - Pagina 90
Analiză economico-financiară - Pagina 91
Analiză economico-financiară - Pagina 92
Analiză economico-financiară - Pagina 93
Analiză economico-financiară - Pagina 94
Analiză economico-financiară - Pagina 95
Analiză economico-financiară - Pagina 96
Analiză economico-financiară - Pagina 97
Analiză economico-financiară - Pagina 98
Analiză economico-financiară - Pagina 99
Analiză economico-financiară - Pagina 100
Analiză economico-financiară - Pagina 101
Analiză economico-financiară - Pagina 102
Analiză economico-financiară - Pagina 103
Analiză economico-financiară - Pagina 104
Analiză economico-financiară - Pagina 105
Analiză economico-financiară - Pagina 106
Analiză economico-financiară - Pagina 107
Analiză economico-financiară - Pagina 108
Analiză economico-financiară - Pagina 109
Analiză economico-financiară - Pagina 110
Analiză economico-financiară - Pagina 111
Analiză economico-financiară - Pagina 112
Analiză economico-financiară - Pagina 113
Analiză economico-financiară - Pagina 114
Analiză economico-financiară - Pagina 115
Analiză economico-financiară - Pagina 116
Analiză economico-financiară - Pagina 117
Analiză economico-financiară - Pagina 118
Analiză economico-financiară - Pagina 119
Analiză economico-financiară - Pagina 120
Analiză economico-financiară - Pagina 121
Analiză economico-financiară - Pagina 122
Analiză economico-financiară - Pagina 123
Analiză economico-financiară - Pagina 124
Analiză economico-financiară - Pagina 125
Analiză economico-financiară - Pagina 126
Analiză economico-financiară - Pagina 127
Analiză economico-financiară - Pagina 128
Analiză economico-financiară - Pagina 129
Analiză economico-financiară - Pagina 130
Analiză economico-financiară - Pagina 131
Analiză economico-financiară - Pagina 132
Analiză economico-financiară - Pagina 133
Analiză economico-financiară - Pagina 134
Analiză economico-financiară - Pagina 135
Analiză economico-financiară - Pagina 136
Analiză economico-financiară - Pagina 137
Analiză economico-financiară - Pagina 138
Analiză economico-financiară - Pagina 139
Analiză economico-financiară - Pagina 140
Analiză economico-financiară - Pagina 141
Analiză economico-financiară - Pagina 142
Analiză economico-financiară - Pagina 143
Analiză economico-financiară - Pagina 144
Analiză economico-financiară - Pagina 145
Analiză economico-financiară - Pagina 146
Analiză economico-financiară - Pagina 147
Analiză economico-financiară - Pagina 148
Analiză economico-financiară - Pagina 149
Analiză economico-financiară - Pagina 150
Analiză economico-financiară - Pagina 151
Analiză economico-financiară - Pagina 152
Analiză economico-financiară - Pagina 153
Analiză economico-financiară - Pagina 154
Analiză economico-financiară - Pagina 155
Analiză economico-financiară - Pagina 156
Analiză economico-financiară - Pagina 157

Conținut arhivă zip

 • CURS 1.doc
 • CURS 10.doc
 • CURS 11.doc
 • CURS 12.doc
 • CURS 13.doc
 • CURS 14.doc
 • CURS 2.doc
 • CURS 3.doc
 • CURS 4.doc
 • CURS 5.doc
 • CURS 6.doc
 • CURS 7.doc
 • CURS 8.doc
 • CURS 9.doc

Alții au mai descărcat și

Globalizarea și impactul asupra vieții economice

Introducere Globalizarea, pe lângă faptul că este discutată şi tratată sub diferite forme din prisma tuturor treptelor societăţii în care trăim,...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Orice agent economic trebuie sa stabileasca relatii comerciale cu alte persoane fizice sau juridice. Aceste relatii comerciale presupun dezvoltarea...

Economia și Gestiunea Întreprinderii

CAP 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND “ECONOMIA ŞI GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII” 1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere 1.2....

Gestiunea Financiară

PARTEA A II A - GESTIUNE FINANCIARĂ şi ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ GESTIUNEA FINANCIARĂ A FIRMEI Gestiunea financiară este o componentă de bază...

Comportament Organizațional

Curs 1-2 Capitolul I Geneza si evoluţia conceptuală a comportamentului organizaţional În ultimele decenii ale secolului XX. preocupările pentru...

Bazele Contabilității

Din cele mai vechi timpuri, omul s-a straduit să cunoască lucrurile şi fenomenele petrecute în mediul înconjurator, să-şi explice modul lor de...

Analiza economică și financiară

CAPITOLUL 1 AFACERI SI FINANTE 1.1 Forme de organizare a afacerilor Exista o mare diversitate de forme in care se organizeaza afacerile. Pentru...

Economia și gestiunea întreprinderii

Capitolul I- IMPLICAREA FACTORILOR DE MEDIU ÎN ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII Ca agent economic firma îşi organizează şi desfăşoară activitatea sub...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico financiară a firmei SC Berlin SRL

INTRODUCERE Într-o perioadă în care se vehiculează tot mai mult termenul de criză financiară, analiza impactului acesteia și consecințele...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Sistemul de Rate Utilizat în Analiza economico-financiară la Nivelul Întreprinderii

Cap 1. Analiza economico-financiară. 1.1. Necesitatea analizei economico-financiare. Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de...

Analiză Economico-Financiară

CAPITOLUL I . CONCEPTUL ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 1.1 Concept. Definiţie Analiza este acea operaţiune logică de descompunere...

Aspecte Teoretice Privind Analiza economico-financiară

INTRODUCERE Informaţia economică reprezintă un element indispensabil al progresului fiind prezent în toate domeniile de activitate. Informaţia...

Analiza economico-financiară a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Ai nevoie de altceva?