Analiza Economico Financiara

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 12762
Mărime: 226.56KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Secara Mirela

Extras din document

CAPITOLUL 1

BAZELE TEORETICO – METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICE ŞI FINANCIARE

1.1. Conţinutul analizei economico – financiare

Mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea o firmă este în permanentă mişcare, ca urmare a acţiunii factorului timp care produce modificări semnificative în costul resurselor materiale, umane şi financiare. Astfel, dinamismul mediului economic în care activează orice firmă îi pune permanent acesteia problema adaptării la noile condiţii, respectând criteriile de competitivitate şi eficienţă.

Pentru aceasta este necesar ca managementul firmei să cunoască situaţia actuală a firmei, să identifice punctele slabe şi punctele forte ale acesteia. Analiza reprezintă aşadar prima etapă în stabilirea măsurilor necesare corectării deficienţelor şi accentuării laturilor pozitive ale activităţii firmei.

Analiza economico – financiară reprezintă un anasamblu de concepte, tehnici şi instrumente de tratare a informaţiilor cu scopul diagnosticării stării unei entităţi economice, a aprecierii nivelului calitativ al performanţelor acesteia în condiţiile existenţei unui mediu concurenţial dinamic.

Analiza economico-financiară studiază fenomenele economice prin descompunerea lor în elemente componente, cu scopul identificării cauzelor de ordin primar care le generează, a factorilor care stau la baza formării acestora.

Diagnosticarea înseamnă identificarea variabilelor cheie ale stării şi dinamicii fenomenelor, a interacţiunii dintre acestea, cu scopul de a proiecta măsuri de corecţie a influenţelor negative asupra performanţelor firmei şi de amplificare a celor favorabile.

1.2. Etapele procesului de analiză economico-financiară

Etapele principale ale procesului metodologic de realizare a analizei financiare sunt următoarele:

1. Delimitarea obiectivului analizei presupune constatarea anumitor fapte, fenomene, rezultate. Rezultatele pot fi consemnate sub forma gradului de realizare a indicatorilor programaţi sau normaţi. Delimitarea obiectivului se face în timp şi spaţiu, utilizând anumite metode de evaluare şi calcul.

2. Construirea bazei informaţionale necesare analizei. Formarea bazei informaţionale reprezintă o etapă de maximă importanţă deoarece reprezintă punctul de plecare al întregului proces. Sursele informaţionale sunt multiple şi variate. Ele pot fi localizate atât în cadrul firmei analizate – date operative, tehnice, financiare, contabile, organigramă, etc., cât şi în exteriorul său – publicaţii de specialitate, studii şi analize sectoriale, rapoarte elaborate de organizaţii de ramură, informaţii de natură statistică.

3. Prelucrarea bazei informaţionale. Necesitatea acestei etape rezidă atât în asigurarea fiabilităţii datelor şi informaţiilor colectate, eliminarea neconcordanţelor potenţiale, cât şi asigurarea în timp a comparabilităţii indicatorilor valorici.

4. Analiza situaţiei de fapt, a mecanismului prin care cauzele interne, şi, respectiv externe influenţează evoluţia fenomenului analizat. În acest sens analistul financiar dispune de un aparataj metodologic complex, format din metode, tehnici şi instrumente ştiinţifice.

5. Stabilirea programului de acţiune şi etapizarea acestuia. Se impune eşalonarea în timp a măsurilor propuse, precum şi cuantificarea eforturilor financiare necesare adoptării lor şi respectiv a efectelor scontate (diminuări de costuri şi/sau majorări de venituri sau încasări).

6. Aplicarea măsurilor propuse.

7. Monitorizarea rezultatelor obţinute şi efectuarea corecţiilor (actualizărilor). Necesitatea acestei ultime etape este justificată tocmai de dinamica mediului economic în ansamblu şi de validarea efectelor estimate iniţial.

Bibliografie

1. Biji Mircea, Biji Maria Elena, Lilea Eugenia, Anghelache Constantin, Tratat de statistică, Editura Economică, Bucureşti, 2002.

2. Biji Maria Elena, Secară Mirela, Popa Graţiela, Statistică, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2006.

3. Biji Maria Elena, Secară Mirela, Brânză Graţiela, Statistică. Teorie şi aplicaţii, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2010.

4. Cristache Silvia Elena, Metode Statistice de calcul şi analiză a eficienţei economice în comerţ, Editura ASE, Bucureşti, 2003.

5. Dinu Eduard, Analiza economică şi financiară a firmei, Editura ASE, Bucureşti, 2003.

6. Işfănescu A., Stănescu C., Băicuşi A., Analiză economico-financiară cu aplicaţii în societăţile comerciale industriale de construcţii şi transporturi, Editura Economică, Bucureşti, 1999.

7. Işfănescu A., Robu V., Hristea A.M., Vasilescu C, Analiză economico-financiară, suport curs ASE Bucureşti, Biblioteca Digitală.

8. Lungu Ion, Secară Mirela, Ceauşescu Andreea, Analiză economico-financiară, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2004.

9. Niculescu, M., Analiza economică în turism şi comerţ, Editura Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", Bucureşti, 1994.

10. Pivotă Dan, Analiză economico-financiară, Editura Europolis, Constanţa, 2001.

11. Robu Vasile, Georgescu Nicolae, Analiză economico-financiară, suport curs ASE Bucureşti, Biblioteca Digitală.

12. Secară Mirela, Bazele Contabilităţii, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2008.

13. Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal, Editura Shik, Bucureşti, 2004.

14. Reglementări contabile pentru agenţi economici, Ministerul Finanţelor Publice, Editura Economică, Bucureşti.

15. Standarde Internaţionale de Contabilitate 2002, International Accounting Board, Editura Economică, Bucureşti, 2002.

16. O.M.F.P. nr.1752/2005, Noile reglementări contabile conforme cu Directivele Europene, Editura Best Publishing, Bucureşti, 2006.

Preview document

Analiza Economico Financiara - Pagina 1
Analiza Economico Financiara - Pagina 2
Analiza Economico Financiara - Pagina 3
Analiza Economico Financiara - Pagina 4
Analiza Economico Financiara - Pagina 5
Analiza Economico Financiara - Pagina 6
Analiza Economico Financiara - Pagina 7
Analiza Economico Financiara - Pagina 8
Analiza Economico Financiara - Pagina 9
Analiza Economico Financiara - Pagina 10
Analiza Economico Financiara - Pagina 11
Analiza Economico Financiara - Pagina 12
Analiza Economico Financiara - Pagina 13
Analiza Economico Financiara - Pagina 14
Analiza Economico Financiara - Pagina 15
Analiza Economico Financiara - Pagina 16
Analiza Economico Financiara - Pagina 17
Analiza Economico Financiara - Pagina 18
Analiza Economico Financiara - Pagina 19
Analiza Economico Financiara - Pagina 20
Analiza Economico Financiara - Pagina 21
Analiza Economico Financiara - Pagina 22
Analiza Economico Financiara - Pagina 23
Analiza Economico Financiara - Pagina 24
Analiza Economico Financiara - Pagina 25
Analiza Economico Financiara - Pagina 26
Analiza Economico Financiara - Pagina 27
Analiza Economico Financiara - Pagina 28
Analiza Economico Financiara - Pagina 29
Analiza Economico Financiara - Pagina 30
Analiza Economico Financiara - Pagina 31
Analiza Economico Financiara - Pagina 32
Analiza Economico Financiara - Pagina 33
Analiza Economico Financiara - Pagina 34
Analiza Economico Financiara - Pagina 35
Analiza Economico Financiara - Pagina 36
Analiza Economico Financiara - Pagina 37
Analiza Economico Financiara - Pagina 38
Analiza Economico Financiara - Pagina 39
Analiza Economico Financiara - Pagina 40
Analiza Economico Financiara - Pagina 41
Analiza Economico Financiara - Pagina 42
Analiza Economico Financiara - Pagina 43
Analiza Economico Financiara - Pagina 44
Analiza Economico Financiara - Pagina 45
Analiza Economico Financiara - Pagina 46
Analiza Economico Financiara - Pagina 47
Analiza Economico Financiara - Pagina 48
Analiza Economico Financiara - Pagina 49
Analiza Economico Financiara - Pagina 50
Analiza Economico Financiara - Pagina 51
Analiza Economico Financiara - Pagina 52
Analiza Economico Financiara - Pagina 53
Analiza Economico Financiara - Pagina 54
Analiza Economico Financiara - Pagina 55
Analiza Economico Financiara - Pagina 56
Analiza Economico Financiara - Pagina 57
Analiza Economico Financiara - Pagina 58
Analiza Economico Financiara - Pagina 59
Analiza Economico Financiara - Pagina 60
Analiza Economico Financiara - Pagina 61
Analiza Economico Financiara - Pagina 62
Analiza Economico Financiara - Pagina 63
Analiza Economico Financiara - Pagina 64
Analiza Economico Financiara - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Formule Analiza Economico-Financiara

CA netă CA medie: = - preţ mediu de vanzare CA marginala: CAm = = - variatia veniturilor CA critica: CAcr = ; Rv = - pragul de rentabilitate -...

Previziune Economica

În orice activitate umană în general, sau activitate economică în special, preocuparea pentru anticiparea mersului evenimentelor ocupă un loc...

Evaluarea si Finantarea Investitiilor - Master FAA

TEMA 1 ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ÎN PIEŢELE ECONOMIEI MODERNE 1.1.Principalele pieţe economice şi activitatea investiţională. 1.2.Gestionarea...

Planificare Financiară

Planificarea financiară începe cu o previziune a vânzărilor, care se bazează pe o analiză a cifrei de afaceri din ultimii 5 ani, prezentată într-un...

Evaluarea Intreprinderii

Conceptul de diagnostic = reperarea disfuncţionalităţilor activităţii, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităților, identificarea...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Abordarea sistemică a întreprinderii - Noțiuni - cheie - sistem - variabile - variabile de intrare - variabile de ieșire - variabile...

Analiza economico-financiară

1.1. NECESITATEA SI TIPURILE ANALIZEI Înca de la începuturi, cunoasterea fenomenelor si proceselor din natura si societate a impus, într-o forma...

Analiza Rapoartelor Consolidate

Disciplina : Analiza rapoartelor financiare consolidate Tema 1. Abordări conceptuale privind rapoartele financiare consolidate 1. Esenţa şi...

Ai nevoie de altceva?