Analiza Economico-Financiara

Imagine preview
(7/10 din 79 de voturi)

Acest curs prezinta Analiza Economico-Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 86 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Economie, Banci, Finante

Cuprins

- Continutul aplicativ si metodologic al analizei activitatii economico-financiare .. 2
- Functiile analizei economico-financiare .. 4
- Metode folosite în analiza economico-financiara .. 5
- Analiza rezultatelor economice pe baza indicatorilor de gestiune .. 6
- Analiza relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii de gestiune .. 11
- Analiza structurii indicatorilor de gestiune .. 19
- Analiza structurii si previziunii structurii indicatorilor complecsi cu ajutorul "Metodei lanturilor Markov" .. 20
- Analiza ritmicitatii .. 21
- Analiza cifrei de afaceri .. 22
- Analiza factoriala a cifrei de afaceri prin prisma utilizarii factorilor economici principali .. 26
- Analiza factoriala a rezultatului din exploatare prin prisma indicatorilor de gestiune .. 29
- Analiza factoriala a rezultatului din exploatare care revine la un salariat .. 33
- Analiza cheltuielilor aferente activitatii economice .. 35
- Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri .. 37
- Analiza cheltuielilor cu forta de munca .. 40
- Analiza cheltuielilor materiale .. 45
- Analiza costului unitar .. 52
- Analiza cheltuielilor financiare .. 55
- Analiza interdependentei cheltuielilor aferente activitatii economice cu ceilalti indicatori economico-financiari .. 60
- Analiza rentabilitatii pe baza punctului critic .. 61
- Analiza starii financiare pe baza raportarilor de sinteza contabila .. 64
- Analiza generala a bilantului sau a situatiei activelor, datoriilor si capitalurilor proprii .. 64
- Analiza ratelor financiare .. 69
- Analiza tabloului de finantare .. 79
- Analiza situatiei financiare cu ajutorul unor metode manageriale .. 83

Extras din document

Studiul relatiilor de proportionalitate dintre indicatorii economici poate fi extins prin efectuarea unor analize comparative menite sa furnizeze informatii cu caracter sintetic asupra unor laturi ale eficientei activitatii desfasurate de un agent economic, cum ar fi:

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica numarului mediu al personalului. Daca indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) depaseste ca marime indicele de dinamica al numarului mediu al personalului (IN) se evidentiaza consecinta cresterii eficientei utilizarii fortei de munca exprimata prin sporirea productivitatii muncii valorice respectiv a veniturilor realizate din activitatea economica pe un salariat,

....

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica valorii medii a mijloacelor fixe. În cazul în care indicele de dinamica al cifrei de afaceri (ICA) devanseaza indicele de dinamica al valorii medii al mijloacelor fixe (IMf) se formuleaza concluzia ca în perioada analizata comparativ cu perioada de baza a avut loc o crestere a eficientei utilizarii mijloacelor fixe,

....

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica consumurilor de resurse materiale si energetice. Daca sensul inegalitatii dintre indicii de dinamica ai celor doi indicatori este în favoarea cifrei de afaceri, se concluzioneaza ca a crescut eficienta utilizarii resurselor de natura materiala, la aceeasi unitate valorica de resurse consumate revine o valoare mai mare a cifrei de afaceri, în perioada curenta fata de perioada de baza. Comparatia care atesta proportionalitatea propusa este exprimata astfel:

.... ,unde ICM este indicele de dinamica al consumului total de resurse materiale si energetice;

- analiza relatiei de proportionalitate dintre dinamica cifrei de afaceri si dinamica cheltuielilor aferente cifrei de afaceri sau dinamica cheltuielilor totale de exploatare. Daca între cei doi indici de dinamica comparati se constata o inegalitate în favoarea dinamicii cifrei de afaceri (ICA>IC sau ICA>ICe), este o semnalizare clara a cresterii gradului de profitabilitate sau a unui curs economico-financiar performant deoarece proportia cheltuielilor de exploatare în cifra de afaceri s-a diminuat.

S-a notat cu IC indicele de dinamica al cheltuielilor de exploatare aferente cifrei de afaceri si cu ICe indicele de dinamica al cheltuielilor totale de exploatare,

....

Analiza relatiilor de proportionalitate dinamica poate avea în vedere si perioade de timp care sunt formate din 3 - 5 ani. În aceste cazuri se calculeaza si se compara indici medii de dinamica a indicatorilor economici si care constituie baza informationala pentru a formula concluzii prin care se caracterizeaza evolutia, ca legitate statistica, dar si tendinta de modificare în timp a fenomenelor si proceselor analizate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Economico-Financiara.doc