Analiza Financiara

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2137
Mărime: 138.42KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Instrumente şi proceduri financiare

1. Informatia financiara pentru manageri

Studiu de caz

2. Managementul capitalului circulant

Studiu de caz

3. Ratele de profitabilitate

Studiu de caz

Extras din document

1.Informaţia financiară pentru manageri

1.1. Pentru a putea să-şi desfăşoare normal activitatea, orice organizaţie are nevoie de

informaţii. Tipul de informaţii de care are nevoie depinde de specificul activităţii desfăşurate de

aceasta. Managerii respectivelor organizaţii trebuie să fie capabili să organizeze fluxurile de

informaţii financiare, în cazul nostru astfel încât să putem evalua activitatea şi rezultatele obţinute

de firmă cât şi să putem previziona, cel puţin pe un interval limitat de timp rezultatele care vor fi

obţinute. Există mai multe grupuri de persoane care au interese să cunoască rezultatele financiare

ale unei firme. Astfel, sunt grupuri:

• interne: manageri, - angajaţi, - Consiliul de Administraţie,

• externe: - proprietari (acţionari / creditori / investitori), - furnizori, - clienţi, - sponsori,

•alte categorii de grupuri externe: - agenţii guvernamentale, - publicul larg, - concurenţii.

Fiecare firmă are o imagine financiară dată de rezultatele pe care aceasta le obţine într-o

perioadă de timp.

1.1.1. Fluxul de numerar (cash-flow)

Orice firmă trebuie să achite costul intrărilor (materialele şi forţa de muncă) din

veniturile pe care le obţine din vânzarea mărfurilor / serviciilor dar şi din alte surse (credite bancare,

donaţii, sponzorizări) . Fluxul financiar poate fi prezentat schematic astfel:

Furnizori Clienţi

Fluxurile financiare reprezintă lichidităţile, banii, care intră sau ies din conturile firmei

într-o perioadă. Este absolut necesar ca în conturile firmei să existe permanent sume de bani care să

permită onorarea plăţilor curente. Lunar firma va calcula incasarile din vânzări şi plăţile făcute,

rezultând un flux net de numerar, cu un sold de deschidere şi anual de închidere. Urmărindu-se

realizarea unui sold pozitiv trebuie urmărită utilizarea principiului concordanţei, adică toate

cheltuielile facute să ajungă în restul produselor / serviciilor vândute.

Costurile pot fi fixe sau variabile, directe sau indirecte, important ca acestea să fie

introduse cât mai corect în costul fiecărui produs şi implicit în preţul de vânzare al acestora.

1.1.2. Principalele rapoarte financiare

Bani

Stoc de marfa

Majoritatea organizaţiilor trebuie să elaboreze şi să publice rapoartele financiare de uz

extern. De cele mai multe ori ele fac aceasta pentru că le impune legea dar şi investitorii externi, dar

si normele care reglementează activitatea firmei, şi implicit cea de realizare a acestor rapoarte,

diferă de la o ţară la alta. Unele rapoarte se utilizează numai pentru uz intern, ele făcând parte din

contabilitatea managerială. Rapoartele financiare se fac publice şi se afişează şi pe site-ul firmei.

De obicei se elaborează trei tipuri de rapoarte pentru uz extern, în scopul evaluării şi

justificării activităţilor şi tranzacţiilor angajate:

a) bilanţul contabil

b) contul de profit şi pierderi

c) situaţia fluxului de numerar.

a) Aceasta este o fotografie a resurselor disponibile la un moment dat pentru a fi

utilizate în viitor.

Bilanţ contabil la data ..................................... lei

Surse de finanţare Active

- de la proprietari 300

- de la creditori (imprumuturi pe

termen lung) 200

-profituri generate de activitatile din

anul precedent 100

600

- active fixe 450

- ctive circulante 150

600

Valoarea contabilă netă este dată de fondurile actionarilor (capital+rezerve) adică de

400 ron.

b) Aceasta înregistrează veniturile şi cheltuielile corespunzătoare acestora pe perioada

de timp la care se referă declaraţia. Profitul brut (Pb) se calculează prin scăderea cheltuielilor

variabile din veniturile generate de vânzări. Profitul din exploatare rezultă din scăderea din Pb a

cheltuielilor fixe. Profitul net raportat se obţine scăzând din profitul de exploatare a cheltuielilor

financiare. Acesta se distribuie astfel:

–dividende acţionari

–impozit pe profit

–rambursări de credite

–păstrarea în organizaţie ca rezerve.

Vănzări:

în numerar 30

pe credit 30

60

Costul mărfurilor 15

vândute

Profit brut 45

cheltuieli de exploatare 10

amortizare 5

15

Profit din exploatarea 30

dobândă la credit 1

Profit net raportat 29

Preview document

Analiza Financiara - Pagina 1
Analiza Financiara - Pagina 2
Analiza Financiara - Pagina 3
Analiza Financiara - Pagina 4
Analiza Financiara - Pagina 5
Analiza Financiara - Pagina 6
Analiza Financiara - Pagina 7
Analiza Financiara - Pagina 8
Analiza Financiara - Pagina 9
Analiza Financiara - Pagina 10
Analiza Financiara - Pagina 11
Analiza Financiara - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Analiza Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Performanță și Risc în Afaceri

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII Societatea comercială EUROCONF IMPEX SRL, IAŞI, s-a constituit în conformitate cu prevederile...

Profitul și Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Obiectivul general al prezentei lucrări îl reprezintă tema profitului şi a impozitului pe profit al întreprinderii S.C. Cemacon S.A....

Evoluția Balanței de Plăți Externe a României - Comparație cu alte Nouă State Europene

Introducere Echilibrul balanţei de plăţi externe constituie una dintre provocările actuale la nivelul macroeconomiei. În condiţiile în care...

Rentabilitatea un Indicator al Eficientei Economice

RENTABILITATEA -INDICATOR AL EFICIENTEI ECONOMICE- In anii care au urmat revolutiei din 1989, economia romaneasca a parcurs un intens si dificil...

Analiza Diagnostic a Performantelor pe Baza Ratelor Financiare la SC Brasov Walking Tours SRL

INTRODUCERE În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în...

Plan de Afaceri - Hotel Al Monte

1. Sumarul planului de afaceri 1.1 Obiective Supremaţie de piaţă Extinderea, prin furnizarea în mod continuu de produse, servicii, soluţii utile...

Controlul Profitului unei Entități Economice

CAPITOLUL 1 – NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROFITUL 1.1. CONTROLUL PROFITULUI UNEI ENTITĂŢI ECONOMICE Profitul reprezintă scopul sau rezultatul final...

Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul

CAPITOLUL 1. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 1.1. Cadrul conceptual al managementului strategic...

Ai nevoie de altceva?