Analiza Financiara in Dinamica si Statistica

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 12256
Mărime: 81.03KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Perioada 1999-2000 cu prelungire pâna în anul 2006, se identifica cu perioada „marii deschideri” a contabilitatii românesti, în care normele sau Standardele Internationale de Contabilitate (IAS), devin parte a sistemului contabil românesc. Din punct de vedere legislativ, acest proces de compatibilizare a a sistemului contabilitatii românesti cu Standardele Internationale de Contabilitate, s-a realizat pâna acum în trei etape:

- prima etapa a constat în elaborarea OMF nr. 403/22.04.1999 pentru aprobarea Reglemantarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate (IAS), aplicat asupra situatiilor financiare ale anului 1999 de un esantion de 12 societati comerciale cotate la Bursa de Valori Bucuresti.

- a doua etapa a constat în elaborarea OMF nr. 94/29.01.2001 (Monitorul Oficial al României nr. 85/20.02.2001) pentru aprobarea Reglemantarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate (IAS), care îl abroga pe cel precedent, dar care se bazeaza în mare parte pe acesta. Actuala reglementare se aplica începând cu situatiile financiare ale anului 2000 de un numar mai mare de întreprinderi, si anume:

-societatile comerciale cotate la Bursa de Valori Bucuresti

-unele regii autonome, companii si societati nationale, alte înteprinderi de interes national

-unele categorii specifice de societati care opereaza pe piata de capital (piata RASDAQ)

Ramâneau înafara reglementarilor OMF nr. 94/29.01.2001 numai întreprinderile care, potrivit legislatiei în vigoare la acea data, se încadrau în categoria societatilor mici si mijlocii. Aceste întreprinderi aplicau prevederile OMF nr. 306/august 2002.

- a treia etapa a constat in elaborarea OMFP nr. 1752 din 17.11.2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1080 din 30/11/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene).

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene se aplica de persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de marime:

- total active: 3.650.000 euro;

- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;

- numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50 întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

- bilant;

- cont de profit si pierdere;

- situatia modificarilor capitalului propriu;

- situatia fluxurilor de trezorerie;

- note explicative la situatiile financiare anuale.

Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute, întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilant prescurtat;

- cont de profit si pierdere;

- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate. Optional, ele pot întocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Pentru situatiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, încadrarea în criteriile de marime prevazute se efectueaza la sfârsitul exercitiului financiar al anului 2006, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale anului 2005.

Situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.

O societate-mama trebuie sa întocmeasca situatii financiare anuale consolidate daca aceasta face parte dintr-un grup de societati si îndeplineste una din conditiile prevazute (a se vedea Monitorul Oficial, Partea I nr. 1080 din 30/11/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene).

O societate-mama este scutita de la întocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc împreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:

- total active: 17.520.000 euro;

- cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;

- numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 250.

Prezentul ordin intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006. La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga:

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 si nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.827/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementari în domeniul contabilitatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004;

- prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.775/2004 privind unele reglementari în domeniul contabilitatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 si nr. 27 bis din 10 ianuarie 2005;

- Ordinul ministrului finantelor nr. 772/2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, cu modificarile ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.988/2001 privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia persoanelor juridice de a încheia contracte pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 22 octombrie 2001;

- prevederile pct. 44 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004;

- orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

Standardele Internationale de Contabilitate mentioneaza faptul ca, într-un raport separat de „Situatiile financiare”, analiza financiara explica si descrie caracteristicile principale ale performantei si pozitiei financiare a întreprinderii, precum si principalele incertitudini cu care se confrunta aceasta. Un astfel de raport poate include o analiza a:

a).principalilor factori si influente, care determina performanta, inclusiv a mediului în care întreprinderea îsi desfasoara activitatea, reactia întreprinderii la modificarile respective respectiv efectul acestora, precum si a politicii de investitii pentru a mentine si îmbunatati aceste performante, inclusiv politica de dividende

Preview document

Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 1
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 2
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 3
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 4
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 5
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 6
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 7
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 8
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 9
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 10
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 11
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 12
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 13
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 14
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 15
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 16
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 17
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 18
Analiza Financiara in Dinamica si Statistica - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Analiza Financiara in Dinamica si Statistica.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Contului de Profit și Pierdere

INTRODUCERE Lucrarea de licenta se numeste „ Elaborarea si analiza contului de profit si pierdere”, cu studiu de caz la S.C. TRANSIMPEX S.R.L....

Despre Leasing în România

Cuvintul "Leasing" vine din limba engleza, de la substantivul "leasing" si verbul "to lease" care s-ar traduce, intr-o prima acceptiune, prin "a...

Metodologia Analizei Financiare I

Necesitatea analizei economico-financiare a societatilor comerciale reiese cel putin din urmatoarele considerente: ü în primul rând, sporirea...

Metodologia Analizei Financiare II

Evaluarea starii economice si financiare a firmelor se poate face si în marimi relative, abaterea fenomenului si influenta factorilor stabilindu-se...

Moneda și Sistemul Monetar

MONEDA SI SISTEMUL MONETAR Planul temei: 1. Moneda  institutia fundamentala a actiunii umane calculate 2. Cererea de bani si pretul banilor...

Noțiuni Financiare Preliminare

Introducere Primele notiuni dobândite deja în cadrul programului ChiarPOTI au evidentiat cadrul legal, privind procedurile de autorizare si...

Fiscalitate

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. Necesitatea impozitului Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realiazrea unor venituri...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea și Fezabilitatea Afacerii la SC Feron Std SRL

INTRODUCERE O astfel de abordare de analiza multifunctionala,a riscului de faliment si a evaluarii propriu-zise permite nu numai o corecta...

Analiza Statistica Conjuncturala si Comparativa a Tarilor Candidate la Integrarea in Uniunea Europeana, Dupa 2000

INTRODUCERE Prăbuşirea „cortinei de fier” care a separat, timp de peste 40 de ani, ţările foste comuniste din Europa Centrală şi de Est de ţările...

Analiza Statistico-Economica a Fenomenelor Sezoniere a Intreprinderilor de Servicii Publice la SC Termoficare 2000 SA Pitesti

INTRODUCERE De ce am ales ca obiect de studiu analiza statistică a seriei cronologice - şi anume sezonalitatea ? Dezvoltarea şi producerea de...

Mecanismul prețului în economia contemporană

CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1. 1. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare În...

Diagnosticarea Stării Financiare a Firmei

CAPITOLUL I. METODE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL FIRMEI 1.1. Definirea şi tipologia metodelor de management Definirea noţiunii de metodă a...

Analiza productivității muncii la SC Vranlact SA

INTRODUCERE Mediul economic din România se află sub influenţa unei competiţii din ce în ce mai crescute ca rezultat al procesului de globalizare...

Evoluția produsului intern brut al țărilor membre ale Uniunii Europene

Introducere Actualitatea temei. PIB-ul stă la baza a numeroase decizii și instrumente politice ale Uniunii Europene. Necesitatea de a îmbunătăți...

Grawe Carat Asigurari SA - IM Companie de Asigurări

INTRODUCERE Actualitatea temei. Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate...

Ai nevoie de altceva?