Analiza Ratelor de Rentabilitate

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3968
Mărime: 83.18KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Analiza ratei rentabilităţii economice

Una dintre cele mai importante rate de rentabilitate, rata rentabilităţii economice, pune în evidenţă performanţele utilizării activului total al unei întreprinderi, respectiv a capitalului investit pentru obţinerea acestor performanţe.

Literatura de specialitate oferă mai multe modalităţi de calcul pentru rata rentabilităţii economice (Re):

sau

sau

Construirea ratei pe baza unui anumit rezultat determină o viziune specifică semnificaţiei rezultatului:

-utilizarea rezultatului exploatării va determina o rată independentă atât de politica fiscală şi de structura capitalurilor (politica de finanţare), cât şi de fluxurile extraordinare;

-dacă rata rentabilităţii economice va fi construită pe baza exce¬dentului brut al exploatării (EBE), va fi independentă şi de politica privind amortizarea capitalului tehnic, pe lângă elementele menţio¬nate anterior;

-folosirea profitului brut este utilă managerilor întreprinderii şi va determina un nivel mai ridicat al ratei, în măsura în care celelalte două activităţi (financiară şi extraordinară) aduc profit; această variantă este mai puţin utilizată.

În teoria şi practica internaţională, această rată este cunoscută sub forma:

unde:

ROA – rata rentabilităţii economice (return on assets);

EBIT – rezultatul înainte de impozitare şi dobânzi (earnings before interests and taxes);

TA – total active (total assets).

Utilizatorii informaţiilor oferite de această rată sunt furnizorii de capital. Creditorii financiari, de exemplu, sunt cei mai interesaţi de rentabilitatea întreprinderii înainte de scăderea dobânzii.

Deci, pentru o corectă informare a tuturor celor interesaţi de perfor¬manţele obţinute prin utilizarea capitalului angajat de o firmă, se pot folosi ratele:

I.

sau

II.

unde:

Capital investit = Capital propriu + Datorii financiare

A doua formă a Re este utilă analizei rentabilităţii financiare pe baza pârghiei financiare (vezi analiza ratei rentabilităţii financiare).

Analiza factorială a ratei rentabilităţii economice evidenţiază acţiunea unor factori complecşi.

Vom considera rata rentabilităţii economice:

,

unde:

P – rezultatul înainte de impozit şi dobândă.

Pentru analiza factorială pot fi folosite modele precum:

I.

II.

În cazul utilizării modelului I, rata rentabilităţii economice combină efectul vitezei de rotaţie a activului total, exprimată ca număr de rotaţii , cu efectul ratei rentabilităţii comerciale :

Re

g (structura vânzărilor)

p (preţul unitar de vânzare)

c (costurile complete unitare)

Cele două rate componente acţionează diferit asupra ratei rentabilităţii economice, în funcţie de natura activităţii întreprinderii şi de strategia urmată. Astfel, în industrie, firmele realizează rate de rentabilitate economică ridicate pe seama unor cote de profit mai mari şi nu printr-o rotaţie mai rapidă a activelor. Întreprinderile din sfera comerţului operează cu marje de profit mai reduse, dar beneficiază de o rotaţie mai accelerată a activelor.

O strategie de menţinere a poziţiei concurenţiale pe piaţă determină uneori un rabat de la marje ridicate de profit, iar alteori, utilizarea unor tehnologii avansate, fapt care conduce la o încetinire a rotaţiei activelor.

Preview document

Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 1
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 2
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 3
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 4
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 5
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 6
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 7
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 8
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 9
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 10
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 11
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 12
Analiza Ratelor de Rentabilitate - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Analiza Ratelor de Rantabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Intreprinderii - Notiuni de Baza

Evaluarea întreprinderii: definiții, conținut, principii Conținut curs 1 1. Definițiile valorii și ale evaluării; 2. Conceptele de preț, cost,...

Grile logistica și distibuția mărfurilor

1. Cea mai complexă definiție arată că logistica este: a) un proces triplu de planificare, aprovizionare și onorare a unei comenzi; b) un proces...

Previziunea Economica

1. Introducere 1.1.Previziunea şi planificarea Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de a acţiona...

Evaluarea Intreprinderii

Conceptul de diagnostic = reperarea disfuncţionalităţilor activităţii, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităților, identificarea...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Abordarea sistemică a întreprinderii - Noțiuni - cheie - sistem - variabile - variabile de intrare - variabile de ieșire - variabile...

Analiza economico-financiară

1.1. NECESITATEA SI TIPURILE ANALIZEI Înca de la începuturi, cunoasterea fenomenelor si proceselor din natura si societate a impus, într-o forma...

Diagnostic Financiar

Tema 1 : Metode aprofundate de analiză a veniturilor din vânzări 1) Analiza structurii veniturilor din vânzări pe tipuri de activitate...

Logistica

CURS1. Cap.1. ASPECTE DEFINITORII ALE LOGISTICII 1.1.Conţinutul şi componentele logisticii 1.2.Mixul activităţii logistice 1.3.Conturarea unor...

Ai nevoie de altceva?

''