Analiza Sistemelor Economice

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 192 în total
Cuvinte : 91543
Mărime: 1.71MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Onica Mihaela-cristina
UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” GALATI FACULTATEA DE MECANICA SPECIALIZAREA: IEI

Extras din document

CAPITOLUL I

Analiza sistemelor - obiect de studiu

ai metode de investigare

Perioada pe care o strabate în prezent economia tarii noastre dovedeste o data în plus, ca

orice tranzitie în functionarea sistemelor social-economice se face cu eforturi considerabile si de

regula, cu risipa de resurse, pe fondul unor puternice dezechilibre.

În acest context, mutatii profunde se impun a fi operate si în domeniul managementului

firmelor care necesita abordarea sistemica a proceselor si fenomenelor, precum si a relatiilor de

management, în vederea descoperirii legitatilor si principiilor care le guverneaza, a proiectarii de

noi sisteme, metode, tehnici si modalitati de conducere de natura sa asigure cresterea eficientei

utilizarii resurselor umane, financiare, materiale, informationale etc.

Caracteristica managementului modern este situarea în centrul investigatiilor sale a

omului în toata complexitatea sa, prin prisma sarcinilor ce-i revin în strânsa interdependenta cu

obiectivele, resursele si mijloacele sistemului în care este integrat. Efectul acestei abordari îl

constituie analiza sistemica a relatiilor si proceselor de management, ce se reflecta în caracterul

multidisciplinar al cunostintelor de conducere subordonat direct sporirii eficientei agentilor

economici.

Supravietuirea si dezvoltarea întreprinderilor este conditionata de existenta unui

management bazat exclusiv pe folosirea pârghiilor economice, scopul tuturor deciziilor de

conducere fiind utilizarea eficienta a resurselor si maximizarea profitului. Utilizarea unor

modele adecvate, alimentate cu date reale prin intermediul unui sistem informatic cu structura

cibernetica constituie o cale importanta în folosirea eficienta a potentialului tehnico-economic al

firmelor, prin armonizarea obiectivelor cu resursele disponibile. În acest sens, se impune

efectuarea unor analize de sistem pentru relevarea si valorificarea complexa a aspectelor

informational-decizionale, precum si realizarea unor sisteme informational-decizionale care sa

permita identificarea din vreme a tendintelor majore si a factorilor perturbatori ce se manifesta

în cadrul mediului în vederea adaptarii rapide si eficiente la schimbarile acestuia.

1.1. Introducere în problematica analizei sistemelor

Cresterea complexitatii proceselor si fenomenelor a impus intensificarea preocuparilor

privind perfectionarea metodelor si tehnicilor teoretice si practice de conducere a acestora, atât

la nivel micro-economic cât si la nivel macro-economic. Aceste preocupari sunt înglobate într-o

stiinta mai generala, accea a managementului atiintific.

Conceptele de sistem si gândire sistemica reprezinta, în acest context, rezultate

semnificative ale cercetarii stiintifice actuale. Înlocuirea metodelor analitice, deosebit de utile

într-o serie de discipline în care descompunerea întregului în parti componente era absolut

necesara pentru cunoastere (economie, medicina, biologie) cu abordarea sistemica, integratoare

a condus la o serie de rezultate valoroase pe plan teoretic si practic.

În orice sistem managerial se remarca deplasarea centrului de greutate al preocuparilor,

de la probleme pur tehnice si metode de conduita bazate pe intuitie, rutina si experienta, catre

metode care au în vedere relevarea aspectelor informational-decizionale în cadrul unor abordari

formalizate, algoritmizate, sustinute de tehnici informatice de vârf.

Dupa o perioada de dezvoltare a informaticii, ciberneticii si cercetarilor operationale,

disciplinele managementului stiintific au ajuns într-o situatie de criza din punct de vedere

teoretic si practic, confirmata de opiniile unor specialisti de prestigiu. Astfel, profesorul Bernard

Roy de la Universitatea din Paris specialist în modelarea matematica a deciziilor afirma ca

cercetarile operationale nu au realizat ceea ce se astepta de la ele. Specialistul în sisteme John

Gall (S.U.A.) considera ca sistemele informatice sufocã inteligenta si initiativa umana cu efecte

negative imediate si de perspectiva asupra oamenilor si întreprinderilor. Au existat si opinii mai

moderate si chiar optimiste expuse la diverse congrese internationale privind "Practica

cercetarilor operationale în întreprinderi" (1978 Franta, 1980 Anglia) conform carora criza

modelarii matematice aplicate în întreprinderi poate fi depasita prin abordarea unei viziuni

sistemice, mai apropiata de nevoile reale ale beneficiarilor.

Specialistul elvetian în management si informatica, Roland Besancet a facut o analiza a

unor firme cu performante slabe, precum si a unora cu performante ridicate, si a dedus atât

cauzele rezultatelor slabe cât si principiile generale ale bunei functionari a firmelor eficiente. De

asemenea, a constatat si a afirmat ca: "Metodele si tehnicile informaticii nu sunt suficiente

pentru ca o întreprindere sa functioneze eficient. Obtinerea unor rezultate bune este conditionata

în primul rând de asimilarea metodelor de management de catre conducerea firmei.

Metodologiile uzuale de analiza si proiectare a sistemelor informatice sunt concepute de obicei

mai mult ca un sistem de marketing al firmelor produca toare de calculatoare decât ca un mijloc

de a rezolva eficient problemele reale ale firmei".

Aceste opinii reflecta existenta unei crize în informatica, în cercetarile operationale si

în general în managementul stiintific, criza de sedimentare a uriasei experiente teoretice si

practice acumulate în acest domeniu. Pentru depasirea acestei crize trebuie facute eforturi

sistematice pentru sintetizarea si preluarea a tot ceea ce este valoros în disciplinele

managementului stiintific, pentru fundamentarea unei teorii integratoare a conducerii.

Realizarea aceastei sinteze integratoare îi revine analizei de sistem, care dupa o practica

îndelungata este pe punctul de a deveni o disciplina matura cu rol de metodologie integratoare a

managementului stiintific denumita analiza sistemelor complexe.

În cadrul disciplinelor managementului, analiza de sistem reprezinta un set de

metodologii complexe având la baza conceptul de sistem ai metoda abordtrii sistemice

orientate spre analiza si proiectarea sistemelor complexe în vederea îmbunatatirii

performantelor acestora.

Paul Licker (Universitatea Calgary) defineste analiza de sistem ca o disciplina a

managementului resurselor informationale aflata la confluenta preocuparilor din domeniul

stiintei calculatoarelor, a tehnicii informationale si a teoriei generale a sistemelor (TGS). El

afirma ca analiza de sistem porneste de la necesitatile informational-decizionale ale

managerilor-utilizatori si pe baza principiului analizei structurale a sistemelor îndeplineste doua

functii de baza:

1) realizeaza asa numitele aplicasii-utilizator necesare conducerii cu maxima

profitabilitate a activitatii sistemelor analizate;

2) analiza de sistem se constituie într-o metodologie care sa permita întretinerea

resurselor informationale ale sistemului pe baza unor analize economico-financiare de

tip cost-beneficiu în cadrul ciclului de viast al sistemului în dezvoltare.

Dezvoltarile ulterioare teoretice, metodologice si practice au condus la aparitia si

dezvoltarea unei noi profesii, aceea de analist de sistem. Rolul analistului de sistem si atributiile

sale au evoluat de la simplu observator al unei situatii pentru un sistem existent pâna la aceea de

diagnostician al sistemului investigat si de consultant al managerului în adoptarea celor mai

eficiente decizii, munca analistului fiind dublata de sisteme automate de asistare a deciziilor.

Astfel, putem defini analiza de sistem ca totalitatea metodelor stiintifice si euristice de

investigare, modelare, proiectare si de solutionare pe aceasta baza a problemelor axate pe

abordarea sistemica a proceslor si fenomenelor din economie, tehnica, natura si societate.

Aparitia si dezvoltarea analizei de sistem ca disciplina sistemica s-a datorat în buna

masura cazuisticii deosebit de diversificate a problemelor reale din practica economica cu care

se confrunta factorii decizionali din unitatile economice. Acestea au condus la necesitatea

analizei, proiectarii si realizarii unor sisteme manageriale bazate pe tehnici informationale de

vârf, cum sunt: sistemele-suport pentru asistarea deciziilor, sistemele expert, dezvoltarea

inteligentei artificiale etc.

În concluzie, se poate afirma ca obiectul analizei de sistem îl constituie studiul

sistemelor reale (economice, tehnice, financiar-bancare, social-politice etc.) la nivel

microeconomic sau macroeconomic, în vederea proiectarii sau reproiectarii unor sisteme mai

performante.

Preview document

Analiza Sistemelor Economice - Pagina 1
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 2
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 3
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 4
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 5
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 6
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 7
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 8
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 9
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 10
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 11
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 12
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 13
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 14
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 15
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 16
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 17
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 18
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 19
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 20
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 21
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 22
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 23
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 24
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 25
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 26
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 27
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 28
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 29
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 30
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 31
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 32
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 33
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 34
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 35
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 36
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 37
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 38
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 39
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 40
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 41
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 42
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 43
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 44
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 45
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 46
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 47
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 48
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 49
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 50
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 51
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 52
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 53
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 54
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 55
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 56
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 57
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 58
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 59
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 60
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 61
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 62
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 63
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 64
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 65
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 66
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 67
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 68
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 69
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 70
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 71
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 72
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 73
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 74
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 75
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 76
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 77
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 78
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 79
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 80
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 81
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 82
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 83
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 84
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 85
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 86
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 87
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 88
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 89
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 90
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 91
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 92
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 93
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 94
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 95
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 96
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 97
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 98
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 99
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 100
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 101
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 102
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 103
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 104
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 105
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 106
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 107
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 108
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 109
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 110
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 111
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 112
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 113
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 114
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 115
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 116
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 117
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 118
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 119
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 120
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 121
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 122
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 123
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 124
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 125
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 126
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 127
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 128
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 129
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 130
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 131
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 132
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 133
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 134
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 135
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 136
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 137
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 138
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 139
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 140
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 141
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 142
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 143
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 144
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 145
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 146
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 147
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 148
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 149
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 150
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 151
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 152
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 153
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 154
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 155
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 156
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 157
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 158
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 159
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 160
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 161
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 162
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 163
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 164
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 165
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 166
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 167
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 168
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 169
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 170
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 171
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 172
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 173
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 174
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 175
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 176
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 177
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 178
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 179
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 180
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 181
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 182
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 183
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 184
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 185
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 186
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 187
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 188
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 189
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 190
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 191
Analiza Sistemelor Economice - Pagina 192

Conținut arhivă zip

  • Analiza Sistemelor Economice.pdf

Alții au mai descărcat și

Considerații Generale privind Sistemul Bancar

1. Consideraţii generale privind sistemul bancar În România activitatea bancară se desfăşoară în conformitate cu legea bancară 58/98 şi legea...

Modelul Regresiei Simple

MODELUL REGRESIEI SIMPLE Modelele econometrice pot fi - Nr. variabilelor factoriale - Modele unifactoriale - Modele multifactoriale - Forma...

Modelul Regresiei Liniare Multiple

MODELUL REGRESIEI LINIARE MULTIPLE Identificarea modelului - Identificarea econometrică constă în alegerea unei forme a funcţiei matematice...

Solduri Intermediare de Gestiune

CAPITOLUL I INTRODUCERE Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii, prin metodologia sa, permite elaborarea judecăţilor şi...

Curs Ergonomie

MODULUI SĂU DE ACŢIUNE OBIECTIVELE CAPITOLULUI: Prezentarea modului de apariţie şi dezvoltare a ştiinţei ergonomiei; Definirea ergonomiei, a...

Testarea Statistică

VI 1. Testarea statistică: aspecte generale conceptuale VI.2. Testarea statistică: demersul general al testării, teoria probabilităţilor şi...

Curs 7 Testare Statistica

CURS VII VII.1. Testul asupra unei ipoteze statistice, detaliat ca demers teoretic general (etape si subetape) VII.2. Exemple de teste aplicate...

Proiectarea Sistemelor Informatice Economice

Tema 1. Conceptele de bază ale P roiec tării Sistemelor Informatice (PSI) 1.1 Definire sistem informatic. Situaţia economică actuală prezintă o...

Te-ar putea interesa și

Energie Geotermala

Abstract High requirements of heat determined the increased of fossil fuel that generate emissions of carbon dioxide in the atmosphere, causing...

Optimizarea Amplasării unui Centru de Calcul

Cap. 1. Cercetare Tema proiectului “Optimizarea amplasării unui centru de calcul” are în partea de “Cercetare” drept scop identificarea metodelor...

Piața și Mecanismele Sale

Un rol important în economia moderna îl ocupa piata cu mecanismele ei, studierea carora permite nasterea interrelatiilor dintre productie si...

Analiza Economică

Introducere Aceasta lucrare îsi propune o analiza asupra situatiei economice a firmei în vederea identificarii puctelor tari si slabe, care sunt...

Sistemul economic în Republica Moldova

Introducere În această lucrare eu mi-am pus ca scop să fac o generalizare a esenţei teoriilor ce ţin de sistemele economice şi analiza sistemelor...

Metode de Evaluare a Eficacității Funcționării Sistemului Logistic de Producție

INTRODUCERE Actualitatea temei : În ziua de azi logistica a patruns in activitatea de zi cu zi. Este de menționat că logistica reprezintă o...

Ingineria Valorii

1 Dimensionarea tehnică a funcţiilor unui produs 1.1 Întocmirea nomenclatorului de funcţii pentru produsul studiat Componentele de bază Produsul...

Masina de Spalat Vase

1. Informarea. Stabilirea funcţiilor. O mare problemă a celor care stau singuri şi doresc să fie prietenoşi cu mediul şi să nu facă risipă de...

Ai nevoie de altceva?