Antreprenoriat

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 175 în total
Cuvinte : 38535
Mărime: 202.81KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CUPRINS

Tema 1

FIRMA ŞI ÎNTREPRINZĂTORUL 4

1.1. Conceptul, tipologia firmelor şi implicaţiile asupra managementului 4

1.2. Definirea şi importanţa întreprinzătorului 13

1.3. Analiza calităţilor necesare întreprinzătorilor 13

1.4. Tipologia întreprinzătorilor 17

1.5. Condiţii necesare punerii în practică a unei idei de afaceri 23

Teste de evaluare 25

Rezumatul temei 1 31

Tema 2

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII 32

2.1. Precizări de ordin legislativ 33

2.2. Caracteristici ale întreprinderilor mici 34

2.3. Funcţiile managementului în întreprinderile mici şi mijlocii 35

2.4. Planificarea strategică şi analiza SWOT 42

2.5. Managementul resurselor umane în întreprinderile mici şi mijlocii 44

Teste de evaluare 48

Rezumatul temei 2 53

Tema 3

OPORTUNITATEA ECONOMICĂ 55

3.1. Definirea şi caracteristicile oportunităţilor economice 56

3.2. Sursele principale ale oportunităţilor economice 56

3.3. Tipuri de oportunităţi 58

3.4. Rolul esenţial al omului în identificarea oportunităţii economice 58

3.5. Bariere în procesul valorificării oportunităţilor economice 62

3.6. Studiu de oportunitate 64

3.7 Analiza oportunităţilor de marketing în întreprinderea de turism 65

3.8. Strategii de piaţă în turism 73

Teste de evaluare 79

Rezumatul temei 3 90

Tema 4

PLANUL DE AFACERI AL ÎNFIINŢĂRII UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE 93

4.1. Alegerea afacerii potrivite: comerţ, industrie sau servicii 94

4.2. Cercetarea de marketing şi studiul de fezabilitate 97

4.3. Definirea şi necesitatea elaborării planului de afaceri 108

4.4. Determinarea scopurilor întreprinzătorului şi autoevaluarea potenţialului său 114

4.5. Structura planului de afaceri 118

Teste de evaluare 130

Rezumatul temei 4 142

Tema 5

STUDIILE DE FEZABILITATE ŞI MANAGEMENTUL INVESTIŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII 143

5.1. Strategia – ca mijloc de creştere a firmei. Etapele demersului strategic 144

5.2. Strategia investiţională a firmei 147

5.3. Reglementări oficiale privind studiile de fezabilitate 148

5.4. Conţinutul studiilor de fezabilitate 150

5.5. Analiza diagnostic a firmei iniţiatoare 151

5.6. Stabilirea variantelor şi orientărilor asupra strategiei firmei 152

5.7. Strategia de restructurare 153

5.8. Indicatori de fundamentare a strategiilor investiţionale 155

5.9. Studii de fezabilitate referitoare la înfiinţarea unui „Centru Internet 162

Teste de evaluare

Rezumatul temei 5

Bibliografie

Extras din document

Cursul ANTREPRENORIAT ÎN COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII este destinat studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Piteşti, forma de învăţământ frecvenţă redusă, specializările Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor şi Administrarea Afacerilor.

- Nr. de credite : 4

- Nr. total de ore de studiu individual:11

- Nr. de ore de pregătire tutorială : 22

- Forma de finalizare (E, V, C) : verificare la finalul semestrului I

Structura notei Ponderea notei la V

Ponderea notei la temele de control 20%

80%

- Obiectivele cursului:

- abordarea într-o viziune sistemică a celor mai importante probleme implicate de antreprenoriat, cu particularizare în domeniile comerţului, turismului şi serviciilor;

- axarea problematicii IMM-urilor pe oportunitatea economică, element specific pentru crearea şi sezvoltarea lor;

- analizarea fenomenului antreprenorial / intreprenorial în România, evidenţiind elementele de specificitate în contextul internaţionalizării;

- definirea managementului intreprenorial sau al IMM-urilor;

- reliefarea trăsăturilor definitorii ale managementului antreprenorial la nivelul fiecărei funcţii manageriale şi al implicaţiilor acestora pentru activitatea întreprinzătorilor;

- importanţa modului de redactare şi prezentare a unui plan de afaceri ce va asigura succesul viitorului potenţial întreprinzător;

- realizarea analizei diagnostic şi a studiilor de fezabilitate.

Tema 1

FIRMA ŞI ÎNTREPRINZĂTORUL

1.1.Conceptul, tipologia firmelor şi implicaţiile asupra managementului

1.2. Definirea şi importanţa întreprinzătorului

1.3. Analiza calităţilor necesare întreprinzătorilor

1.4. Tipologia întreprinzătorilor

1.5. Condiţii necesare punerii în practică a unei idei de afaceri

Obiectivele temei:

- cunoaşterea tipologiei şi a particularităţii firmelor;

- definirea şi importanţa întreprinzătorilor;

- înţelegerea calităţilor, abilităţilor, precum şi a competenţelor profesionale ale unui antreprenor / întreprinzător.

Timp alocat temei: 4 ore

Bibliografie recomandată:

- Chalvin D. – Autodiagnostic des styles de management, Editions ESF, Paris, 1996;

- Nicolescu O., Nicolescu C. – Intreprenoriatul şi managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Economică, Bucureşti, 2008.

- Nicolescu O., Verboncu I. – Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001;

- Pagnon-Mandet C. – La creation et la reprise d une entreprise hoteliere et touristique, Edition Ellipses, Paris, 1998;

- Pleitner H. , SME in the 21 century – Impulses, Perspectives, Concepts, KMU Verlag, St. Gallen, 2000.

1.1. Conceptul, tipologia firmelor şi implicaţiile asupra

managementului

Din punctul de vedere al managementului, deosebit de importantă este cunoaşterea diferitelor tipuri de firme, ale căror particularităţi reclamă abordări diferenţiate pe anumite planuri.

1.1.1. Conceptul şi caracteristicile firmelor

De reţinut!

Prin firmă sau întreprindere, desemnăm un grup de persoane organizate potrivit anumitor cerinţe juridice, economice, tehnologice şi manageriale, care concepşi desfăşoară un complex de procese de muncă, folosind cel mai adesea şi anumite mijloace de muncă, concretizate în produse şi servicii, în vederea obţinerii unui profit, de regulă, cât mai mare.

Abordată ca sistem, firma prezintă anumite caracteristici definitorii. Ele sunt organizate în toate domeniile de activitate (industrie, construcţii, transporturi, agricultură).

Caracteristicile firmei sunt prezentate în tabelul 1.1.

Tab. 1.1.

Caracteristicile firmei

Caracteristici Concretizări Trăsături specifice

Obiective Câştigarea unui anumit profit şi rată a profitului. Realizarea unui anumit volum de producţie sau cifră de afaceri.

Diversificarea producţiei cu „n” produse. Acoperirea unui segment de piaţă cu o pondere R% etc. Stabile pentru anumite perioade.

Dinamice, progresive, mobilizatoare.

Resurse Materiale: mijloace de muncă, obiecte ale muncii.

Umane: persoane, departamente.

Financiare: numerar şi disponibilităţi la bancă.

Informaţii: juridice, economice etc. Diversitate mare.

Natura elementelor materiale şi profilul profesional al oamenilor sunt determinate de profilul firmei.

Variabile Pentru elementele materiale: capacităţi, parametri de funcţionare, potenţial, randament etc.

Pentru elementele umane: specialitate, nivel de pregătire, motivare, remunerare, sistem de sănătate şi social.

Pentru elementele financiare: valoare, viteză de rotaţie.

Pentru informaţii: realism, cantitate, operativitate. Diversitate foarte mare.

Definesc funcţionalităţi reclamate de profilul firmei şi condiţiile mediului ambiant.

Preview document

Antreprenoriat - Pagina 1
Antreprenoriat - Pagina 2
Antreprenoriat - Pagina 3
Antreprenoriat - Pagina 4
Antreprenoriat - Pagina 5
Antreprenoriat - Pagina 6
Antreprenoriat - Pagina 7
Antreprenoriat - Pagina 8
Antreprenoriat - Pagina 9
Antreprenoriat - Pagina 10
Antreprenoriat - Pagina 11
Antreprenoriat - Pagina 12
Antreprenoriat - Pagina 13
Antreprenoriat - Pagina 14
Antreprenoriat - Pagina 15
Antreprenoriat - Pagina 16
Antreprenoriat - Pagina 17
Antreprenoriat - Pagina 18
Antreprenoriat - Pagina 19
Antreprenoriat - Pagina 20
Antreprenoriat - Pagina 21
Antreprenoriat - Pagina 22
Antreprenoriat - Pagina 23
Antreprenoriat - Pagina 24
Antreprenoriat - Pagina 25
Antreprenoriat - Pagina 26
Antreprenoriat - Pagina 27
Antreprenoriat - Pagina 28
Antreprenoriat - Pagina 29
Antreprenoriat - Pagina 30
Antreprenoriat - Pagina 31
Antreprenoriat - Pagina 32
Antreprenoriat - Pagina 33
Antreprenoriat - Pagina 34
Antreprenoriat - Pagina 35
Antreprenoriat - Pagina 36
Antreprenoriat - Pagina 37
Antreprenoriat - Pagina 38
Antreprenoriat - Pagina 39
Antreprenoriat - Pagina 40
Antreprenoriat - Pagina 41
Antreprenoriat - Pagina 42
Antreprenoriat - Pagina 43
Antreprenoriat - Pagina 44
Antreprenoriat - Pagina 45
Antreprenoriat - Pagina 46
Antreprenoriat - Pagina 47
Antreprenoriat - Pagina 48
Antreprenoriat - Pagina 49
Antreprenoriat - Pagina 50
Antreprenoriat - Pagina 51
Antreprenoriat - Pagina 52
Antreprenoriat - Pagina 53
Antreprenoriat - Pagina 54
Antreprenoriat - Pagina 55
Antreprenoriat - Pagina 56
Antreprenoriat - Pagina 57
Antreprenoriat - Pagina 58
Antreprenoriat - Pagina 59
Antreprenoriat - Pagina 60
Antreprenoriat - Pagina 61
Antreprenoriat - Pagina 62
Antreprenoriat - Pagina 63
Antreprenoriat - Pagina 64
Antreprenoriat - Pagina 65
Antreprenoriat - Pagina 66
Antreprenoriat - Pagina 67
Antreprenoriat - Pagina 68
Antreprenoriat - Pagina 69
Antreprenoriat - Pagina 70
Antreprenoriat - Pagina 71
Antreprenoriat - Pagina 72
Antreprenoriat - Pagina 73
Antreprenoriat - Pagina 74
Antreprenoriat - Pagina 75
Antreprenoriat - Pagina 76
Antreprenoriat - Pagina 77
Antreprenoriat - Pagina 78
Antreprenoriat - Pagina 79
Antreprenoriat - Pagina 80
Antreprenoriat - Pagina 81
Antreprenoriat - Pagina 82
Antreprenoriat - Pagina 83
Antreprenoriat - Pagina 84
Antreprenoriat - Pagina 85
Antreprenoriat - Pagina 86
Antreprenoriat - Pagina 87
Antreprenoriat - Pagina 88
Antreprenoriat - Pagina 89
Antreprenoriat - Pagina 90
Antreprenoriat - Pagina 91
Antreprenoriat - Pagina 92
Antreprenoriat - Pagina 93
Antreprenoriat - Pagina 94
Antreprenoriat - Pagina 95
Antreprenoriat - Pagina 96
Antreprenoriat - Pagina 97
Antreprenoriat - Pagina 98
Antreprenoriat - Pagina 99
Antreprenoriat - Pagina 100
Antreprenoriat - Pagina 101
Antreprenoriat - Pagina 102
Antreprenoriat - Pagina 103
Antreprenoriat - Pagina 104
Antreprenoriat - Pagina 105
Antreprenoriat - Pagina 106
Antreprenoriat - Pagina 107
Antreprenoriat - Pagina 108
Antreprenoriat - Pagina 109
Antreprenoriat - Pagina 110
Antreprenoriat - Pagina 111
Antreprenoriat - Pagina 112
Antreprenoriat - Pagina 113
Antreprenoriat - Pagina 114
Antreprenoriat - Pagina 115
Antreprenoriat - Pagina 116
Antreprenoriat - Pagina 117
Antreprenoriat - Pagina 118
Antreprenoriat - Pagina 119
Antreprenoriat - Pagina 120
Antreprenoriat - Pagina 121
Antreprenoriat - Pagina 122
Antreprenoriat - Pagina 123
Antreprenoriat - Pagina 124
Antreprenoriat - Pagina 125
Antreprenoriat - Pagina 126
Antreprenoriat - Pagina 127
Antreprenoriat - Pagina 128
Antreprenoriat - Pagina 129
Antreprenoriat - Pagina 130
Antreprenoriat - Pagina 131
Antreprenoriat - Pagina 132
Antreprenoriat - Pagina 133
Antreprenoriat - Pagina 134
Antreprenoriat - Pagina 135
Antreprenoriat - Pagina 136
Antreprenoriat - Pagina 137
Antreprenoriat - Pagina 138
Antreprenoriat - Pagina 139
Antreprenoriat - Pagina 140
Antreprenoriat - Pagina 141
Antreprenoriat - Pagina 142
Antreprenoriat - Pagina 143
Antreprenoriat - Pagina 144
Antreprenoriat - Pagina 145
Antreprenoriat - Pagina 146
Antreprenoriat - Pagina 147
Antreprenoriat - Pagina 148
Antreprenoriat - Pagina 149
Antreprenoriat - Pagina 150
Antreprenoriat - Pagina 151
Antreprenoriat - Pagina 152
Antreprenoriat - Pagina 153
Antreprenoriat - Pagina 154
Antreprenoriat - Pagina 155
Antreprenoriat - Pagina 156
Antreprenoriat - Pagina 157
Antreprenoriat - Pagina 158
Antreprenoriat - Pagina 159
Antreprenoriat - Pagina 160
Antreprenoriat - Pagina 161
Antreprenoriat - Pagina 162
Antreprenoriat - Pagina 163
Antreprenoriat - Pagina 164
Antreprenoriat - Pagina 165
Antreprenoriat - Pagina 166
Antreprenoriat - Pagina 167
Antreprenoriat - Pagina 168
Antreprenoriat - Pagina 169
Antreprenoriat - Pagina 170
Antreprenoriat - Pagina 171
Antreprenoriat - Pagina 172
Antreprenoriat - Pagina 173
Antreprenoriat - Pagina 174
Antreprenoriat - Pagina 175

Conținut arhivă zip

  • Antreprenoriat.doc

Alții au mai descărcat și

Investitia - Conditia Esentiala a Succesului in Afaceri

Argumentare Am ales aceasta tema in speranta descoperirii unor noi metode de a patrunde in lumea intransigenta a afacerilor. Conditia esentiala a...

Plan de Afaceri pentru Evaluarea Ideii de Afaceri SC M’jewelry SRL

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Acest plan de afaceri a fost elaborat cu scopul implementării ideii de afaceri care presupune realizarea de...

Algoritmul de Realizare a Proiectelor Finantate din Fondurile Comunitare

Algoritmul de realizare a proiectelor finantate din fondurile comunitare 1. Realizarea unui proiect – rezumat „Proiect” a devenit unul dintre...

Motivații în Înființarea unei Mici Afaceri

Introducere În întrega lume, o importanta din ce în ce mai mare o reprezinta noile programe legate de afaceri ceea ce presupune a organiza si a...

Politica Comerciala a Romaniei in Conextul Aderarii la UE

INTRODUCERE Politica comercială determină în general un impact semnificativ asupra nivelului competitivităţii, aspect care stă la baza majorităţii...

Studiu de Fezabilitate al unei Idei de Afaceri

În ultima vreme, deşi nivelul de trai al populaţiei scade din ce în ce mai mult, totuşi putem observa că în majoritatea oraşelor se ridică clădiri...

Plan de Afacere SC White and Clean SRL

A. Date de identificare a firmei 1. Numele complet al firmei: S.C. White&Clean S.R.L. 2 Coordonatele firmei: a) Sediul social: Municipiul...

Start-Up SC Bagsport SRL

1. TIPUL AFACERII 1.1. Tipul societatii comerciale alese Firma pe care vrem sa o infiintam se doreste a fi o societate cu raspundere limitata...

Ai nevoie de altceva?