Asigurari Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Asigurari Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 12 fisiere doc de 35 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Economie, Asigurari

Extras din document

Conceptul de asigurare

Asigurarea – sistem de relatii economice care implica aportul unui numar mare de persoane fizice si juridice in constituirea unui fond banesc in conditiile in care sunt amenintate de aceleasi pericole in existenta si activitatea lor probabile, posibile dar nesigure.

Valentele asigurarilor:

-asigurarea – ramura prestatoare de servicii

-intermediar financiar

-activ financiar

Asig ca ramura prestatoare de servicii – societatea de asigurari, in schimbul primelor de asigurare incasate, ofera asiguratului un produs necorporal specific: preluarea raspunderii pentru riscurile asigurate in cazurile convenite in contractul de asigurare.

Asigurarea intermediar financiara consta in faptul ca in asigurarea de viata societatea de asigurari ofera asiguratilor nu numai o protectie prin asigurare dar si instrumente de economie si fructificare ale surselor banesti.

Asigurarea ca activ financiar - pe perioada derularii contractului de asigurare suma asigurata este influentata atat de marimea absoluta nominala cat si de marimea reala a acestuia.

Contractul de asigurare apare ca o creanta conditionat emisa de asigurator si achizitionata de asigurat.

Conceptul de asigurare

Conceptul de asigurare poate fi abordat sub aspect juridic, economic si financiar. Sub aspect juridic: pentru a fi operata asigurarea trebuie sa capete o forma juridica si acest fapt rezulta dintr-un contract ca legea partilor si legea propriu-zisa emisa de puterea legislativa. Contractul de asigurare si legea de organizare a asiguratului sunt izvoare de drepturi si obligatii in materie de asigurari.

Sub aspect economic: asigurarea implica constituirea in conditii specifice a fondului de asigurare in legatura cu care pot fi puse in evidenta urmatoarele aspecte:

-fondul de asigurare se constituie in forma baneasca

-fondul de asigurare se constituie descetralizat la nivelul fiecarei soc pe seama primelor de asigurare incasate

Constituirea si utilizarea fondului de asigurari implica relatii economice intre parti prin fluxurile banesti pe care le presupune incasarea primelor de incasare si apoi plata despagubirilor aferente.

Sub aspect financiar: asigurarea este intermediar financiar intre pf asigurate care platesc esalonat prime de asigurare si pf sau pj care au nevoie de resurse financiare suplimentare.

Premisele asigurarii (sistematizate):

- Caracterul aleator al evenimentelor-la care se referă asigurarea. Evenimentul trebuie să fie întâmplător, realizarea lui să nu depindă de voinţa persoanelor implicate în asigurare, fie că acest fapt nu este posibil ( în cazul calamităţilor naturale- ploi torenţiale, cutremur, grindină), fie că legea le interzice provocarea evenimentelor respective ( incendii, accidente corporale, etc.). Pentru a fi asigurabil evenimentul trebuie să fie posibil în viitor cu consecinţe întrevăzute, posibil aşteptate, totuşi nesigur sub aspectul ivirii, a măsurii în care va provoca sau nu pagube, ca şi sub aspectul localizării şi duratei.

- Caracterul evaluabil al evenimentelor înseamnă că pentru a fi asigurabil, evenimentul în cauză, trebuie să poată fi cuprins în cercetarea statistică, deci să decurgă după legităţile evenimentelor întâmplătoare, încadrându-se în regulile de calcul al probabilităţilor. Posibilitatea de evaluare a evenimentelor se referă la numărul de cazuri ce se pot ivi şi la nivelul la care este posibilă acoperirea pagubelor. Acest fapt face posibilă stabilirea primelor de asigurare ce urmează a fi plătite de către fiecare asigurat într-un cadru mutual.

- Mutualitatea reprezintă constituirea şi utilizarea fondului de asigurare pe principiul ‘ toţi pentru unul, unul pentru toţi’. Fondul de asigurare se constituie exclusiv sub formă bănească, prin contribuţia unui mare număr de asiguraţi în scopul prevenirii şi mai ales al înlăturării efectelor nedorite ale evenimentelor asigurate.

- Extensia numerică a asiguraţilor reflectă una din cerinţele fundamentale în derularea procesului asigurării, prin aceea că numărul de asigurari trebuie să fie cât mai mare, deoarece calculul primelor de asigurare se face cu ajutorul unor metode statistice, pe baza evaluării şi a dispersiei riscului. Existenţa unui mare număr de asiguraţi crează premisa pentru constituirea fondului de asigurare şi utilizarea lui eficientă.

- Echidistanţa asiguraţilor faţă de risc sau faţă de un eveniment asigurat. Se impune identificarea intereselor similare ale asiguraţilor pentru a promova o anumită formă de asigurare şi dezdăunarea în acelaşi fel a asiguraţilor pentru o anumită categorie de riscuri.

Promovarea activitatii si relatiilor de asigurare implica conditii subiective si obiective

Subiective:

-interesul pt asig: poate fi interpretat prin simtul necesitatii de a identifica, prevenii si preintampina riscurile se evenimentele generatoare de pagube; se afla in stransa legatura cu ev gen a soc si nivelul de cultura si civ ale omului

-suportabilitatea asig: posibilitatile financiare ale pers fizice sau juridice de a suporta plata primelor de asigurare-poate promova int pt asig sau il poate bloca sau amana

Obiective: caracteristicile impuse even pt a intra in subincidenta asig:even trebuie sa fie sporotice, sa aiba o anumita regularitate, extensie teritoriala, sa se prod in viitor

Functii ale asigurarii:

* Functia de repartitie: procesul de redistribuire a unei parti din PIB se manifesta:

- in procesul de formare a fondului de asigurare pe baza primelor de asigurare

- in procesul de dirijare a fondului catre destinatiile lor legale (plata indemnizatiei de asigurare , infiintarea unei activitati cu caracter preventiv acoperind cheltuielile cu caracter administrativ gosp. Ale administratiei de asigurare si constituirea unor fonduri de rezerva)

* Functia de control urmareste modul in care se incaseaza primele de asigurare si alte venituri, platile cu titlul de indemnizatii, cheltuieli administrative, gospodaresti, determinarea corecta a drepturilor cuvenite asiguratului, gospodarirea juridica a fondului de asigurare.

Fisiere in arhiva (12):

 • Asigurari Comerciale
  • asigurari curs1.doc
  • asigurari curs10.doc
  • asigurari curs11.doc
  • Asigurari curs12.doc
  • asigurari curs2.doc
  • asigurari curs3.doc
  • asigurari curs4.doc
  • asigurari curs5.doc
  • asigurari curs6.doc
  • asigurari curs7.doc
  • asigurari curs8.doc
  • asigurari curs9.doc