Asigurari Comerciale

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Asigurari Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 212 de pagini .

Profesor: Mihaescu Liviu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Economie, Comert

Cuprins

CAPITOLUL 1 6
ECONOMIA RISCULUI ŞI A ASIGURĂRILOR 6
1.1 Coordonate teoretice ale riscului şi asigurărilor 7
1.2 Riscul şi necesitatea protecţiei împotriva riscului 9
1.3 Transformarea riscului în profitabilitate 14
1.3.1 Modalităţi practice de reducere a riscului în firmele
din domeniul asigurărilor 15
1.3.2 Managementul riscului 18
1.4 Piaţa asigurărilor 24
1.4.1 Cadrul legislativ al pieţei asigurărilor 24
1.4.2 Intervenţia statului în asigurări 27
1.4.3 Reglementări legale privind funcţionarea societăţilor
de asigurare-reasigurare 33
1.5 Întrebări recapitulative 36
1.6 Teste grilă de evaluare si de autoevaluare 37
1.7 Bibliografie selectivă 44
CAPITOLUL 2 46
CONTRACTUL DE ASIGURARE 46
2.1 Elementele tehnice ale asigurării 47
2.2 Principii contractuale în activitatea de asigurare 50
2.2.1 Principiul despăgubirii 50
2.2.2 Principiul interesului asigurabil 51
2.2.3 Principiul subrogaţiei 52
2.2.4 Principiul bunei credinţe 52
2.3 Activitatea de evaluare 53
2.4 Perioada de asigurare şi teritoriul acoperit 55
2.5 Principii aplicabile despăgubirilor 57
2.5.1 Principiul răspunderii proporţionale 57
2.5.2 Principul primului risc 58
2.5.3 Principiul răspunderii limitate 58
2.6 Întrebări recapitulative 59
2.7 Teste grilă de evaluare şi de autoevaluare 59
3
2.8 Bibliografie selectivă 64
CAPITOLUL 3 66
TIPOLOGIA ASIGURĂRILOR 66
3.1 Categorii de asigurări 67
3.2 Asigurări de persoane 68
3.2.1 Asigurările de viaţă 68
3.2.2 Asigurări de sănătate 72
3.3 Asigurări de bunuri 75
3.3.1 Specificul asigurărilor de bunuri 75
3.3.2 Asigurarea de avarii şi furt facultativă auto
(CASCO) 77
3.4 Asigurări de aviaţie 83
3.4.1 Elemente specifice 83
3.4.2 Piaţa riscurilor aviatice 85
3.4.3 Riscuri de pierdere sau avariere a aeronavelor.
Număr limitat de unităţi expuse riscului 87
3.5 Asigurări maritime 91
3.5.1 Tipuri de asigurări maritime 91
3.5.2 Avaria în asigurările maritime 92
3.6 Asigurarea de răspundere civilă 95
3.6.1 Asigurarea de răspundere civilă legală 95
3.6.2 Asigurarea de răspundere civilă auto 98
3.7 Asigurări de creanţe 99
3.7.1 Importanţa asigurării de creanţe în mecanismul de
creditare 99
3.7.2 Asigurarea creditelor de export 103
3.7.3 Asigurarea de cauţiune 113
3.7.4 Asigurarea de fidelitate 114
3.8 Întrebări recapitulative 115
3.9 Teste grilă de evaluare şi de autoevaluare 115
3.10 Bibliografie selectivă 130
CAPITOLUL 4 132
REASIGURĂRI 132
4.1 Conceptul de reasigurare 133

Extras din document

CAPITOLUL 1

ECONOMIA RISCULUI ŞI A

ASIGURĂRILOR

Obiective: Acest capitol urmăreşte formarea conceptelor de

bază ale funcţionării pieţei asigurărilor şi reasigurărilor şi

familiarizarea cu limbajul specific al asigurărilor comerciale.

Scurt rezumat: Rolul asigurărilor în activitatea de zi cu zi a

agenţilor economici şi implicaţiile funcţionării şi dezvoltării

pieţei asigurărilor comerciale reglementate sunt urmărite în

relaţia cauză-efect.

Pornind de la elemente precum riscul şi activitatea de

asigurare, sunt prezentate funcţiile asigurării şi modalităţile de

management al riscurilor la nivel microeconomic şi

macroeconomic precum şi elementele normative care stabilesc

cadrul legal de funcţionare al asigurătorilor şi al

reasigurătorilor.

Cuvinte cheie:

risc, asigurare; asigurat; asigurător; distribuţia daunelor;

protecţia asiguratului; modalităţi de acoperire a pagubelor;

coasigurare; reasigurare; hedging; managementul riscului;

controlul riscului; finanţarea riscului; solvabilitatea

asigurătorului; rezerve ale asigurătorului.

7

1.1 COORDONATE TEORETICE ALE RISCULUI ŞI

ASIGURĂRILOR

Existenţa umană se bazează pe o multitudine de nevoi

individuale şi de grup care orientează şi justifică activitatea

economică. Amploarea acestor trebuinţe şi necesităţi se corelează cu

nivelul de cultură şi civilizaţie, cu gradul de dezvoltare socioeconomică

al indivizilor sau al societăţii în ansamblul său.

Trebuinţele elementare (hrană, îmbrăcăminte, condiţii de locuit) sunt

esenţiale, ele reflectând un anumit nivel de trai.

Când nivelul de trai creşte, în aceeaşi măsură vor creşte

nevoile şi trebuinţele. Unele nevoi pot fi satisfăcute imediat, altele

necesită un orizont de timp. Indivizii şi colectivităţile lor sociale

încearcă să creeze condiţii tot mai favorabile pentru existenţa

individuală şi social-umană. Totuşi omul nu poate prevedea totul, nu

toate evenimentele decurg aşa cum au fost prevăzute. Oamenii fiind

de multe ori la dispoziţia incertitudinii, a riscurilor.

Observaţiile şi studiile statistice reflectă faptul că există o

anumită regularitate a producerii unor pericole naturale sau a celor

generate de activitatea oamenilor. Incertitudinea cu privire la

previzibilitatea producerii unor astfel de evenimente constă în aceea

că nu pot fi identificate persoanele, subiecţii care vor fi afectaţi de

aceste pericole şi nici momentul sau zona1. Totuşi, se poate

determina regularitatea şi posibilitatea producerii unor evenimente

sau pericole.

Fisiere in arhiva (1):

  • Asigurari Comerciale.pdf