Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 7462
Mărime: 104.44KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor intreprinderii, in acest domeniu.

Scopul principal al auditului calităţii este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatile de îmbunătăţire a sistemului calităţii intreprinderii, a proceselor sale, a produselor si serviciilor pe care le ofera.

Pe de altă parte, certificarea sistemelor calităţii, a cărei importanţă a crescut in ultimii ani, presupune efectuarea unor audituri ale acestor sisteme, in raport cu standardele Internationale si Europene, aplicabile in domeniu.

1.Cadrul conceptual si metodologia auditului calităţii

1.1.Elemente de definire a auditului calităţii

In domeniul managementului calităţii, termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calităţii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calităţii in ansamblu.

Standardul ISO 8402 defineste auditul calităţii ca reprezentând o examinare sistematica si independenta, efectuata pentru a determina dacă activitafile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispoziţiilor prestabilite, dacă aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor. In prezent, aceasta definitie este cea mai larg acceptata.

Auditurile calităţii reprezintă, prin urmare, examinări "sistematice" ale activităţilor si rezultatele acestora, referitoare la calitate, fiind planificate si programate in funcţie de natura si importanţa activităţilor respective. Ele sunt, pe de altă parte, examinări "independente ", În sensul ca trebuie conduse persoane care nu au responsabilitati directe in domeniile auditate. Prin auditurile calităţii se evalueaza:

sistemul calităţii mtreprinderii in ansamblu sau elemente ale acestuia;

procesele intreprinderii;

rezultatele proceselor (produse, servicu).

Aceasta evaluare se realizeaza in raport cu "dispozitiile prestabilite (standardele aplicabile, manualul calităţii, proceduri, instrucţiuni, specificaţii tehnice etc.), pentru a stabili in ce masură ele sunt respectate.

Auditul calităţii nu se rezuma, insa, numai la stabilirea acestei corespondente, ci urmăreşte evaluarea eficacităţii dispoziţiilor in realizarea obiectivelor propuse in domeniul calităţii.

Pe baza rezultatelor auditului calităţii vor fi definite acţiunile corective necesare. Aceste actiuni au in vedere identificarea si eliminarea cauzelor neconformitatilor constatate, in scopul prevenirii repetarii lor.

Acţiunile corective pot implica modificari in proceduri si in sistemul calităţii, astfel încât sa se asigure îmbunătăţire a calităţii in fiecare din etapele traiectoriei produsului.

Nu trebuie confundat auditul cu activităţile de supraveghere a calităţii, sau cu cele de inspectie, care au ca scop tinerea sub control a unui proces, respectiv acceptarea unui anumit produs.

Eficacitatea auditurilor calităţii depinde foarte mult de competenta si experienţa auditorilor. Prin auditor (in domeniul calităţii) se înţelege o persoana care are calificarea necesară pentru a efectua audituri ale calităţii. El trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit.

Preview document

Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 1
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 2
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 3
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 4
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 5
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 6
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 7
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 8
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 9
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 10
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 11
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 12
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 13
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 14
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 15
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 16
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 17
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 18
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 19
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 20
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 21
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 22
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 23
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 24
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 25
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 26
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 27
Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calității - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Practice Privind Auditul Sistemelor Calitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Execuției Bugetului Public al României

INTRODUCERE Bugetul public naţional reprezintă un plan financiar ce sugerează ideea de echilibru între cele două mari componente: venituri şi...

Auditul Sistemelor de Management al Calității

1.Cadrul conceptual şi metodologia auditului sistemelor de management al calităţii 1.1.Generalităţi În contextul preocupărilor actuale de...

Controlul Financiar Ulterior al Curtii de Conturi privind Executia Bugetului de Stat

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme majore cu repercusiuni în spaţiul economic - social şi care ar putea fi...

Responsabilitate Sociala si Raportari de Mediu

În mediul socio – economic actual companiile nu mai sunt apreciate doar în funcţie de calitatea produselor sau a serviciilor oferite. Are loc o...

Alocarea Resurselor si Piata

Introducere Functionarea oricarei economii se bazeaza pe o anumita arhitectura institutionala, care este, in mare parte, rezultatul actiunii...

Concurenta

Pentru crearea unor mårci puternice, este nevoie de o foarte bunå cunoaştere a concurenţei –concurenţå care devine tot mai crâncenå, de la an la...

Piata Terenurilor Agricole din Raionul Orhei

Introducere: “Cumparati pamant pentru ca nu se mai fabrica.” Mark Twain Piata imobiliara din Republica Moldova este o piata relativ tinara si...

Modele Unifactoriale de Regresie

Modelul 1. Consumul ca funcŃie de Venitul disponibil În scopul evaluării influenŃei pe care variaŃia Venitului Disponibil o are asupra...

Ai nevoie de altceva?