Audit

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 31329
Mărime: 668.75KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sarbu Carmen

Extras din document

CAPITOLUL I

PRINCIPII ŞI REGULI CU CARACTER GENERAL

1.1. AUDITUL – SCURT ISTORIC

Auditul a fost cunoscut la inceputurile secolului al XVIII-lea, fara a fi precizata data exacta sau localizarea geografica int-un stat.

Istoria economica delimiteaza mai multe etape ale auditului, diferentiate in functie de categoria sociala care ordona auditul, numitit ordonatori de audit, in functie de auditori si de obiectivele auditului.

Pana la inceputul secolului al XVIII-lea, auditul era ordonat de regi, imparati, biserica si stat cu un singur obiectiv : cel de pedepsire a hotilor pentru frauda si prevenirea unor astfel de fapte cu scopul de a proteja patrimoniul propriu acelei entitati. Auditorii erau numiti din randul preotilor si primeau calitatile morale ale acestora.

Auditul isi extinde obiectivele asupra reprimarii fraudelor, a pedepsirii celor care le produceau si a cautarii solutiilor, pentru pastrarea integritatii patrimoniului.

Sfarsitul secolului al XIX-lea contureaza relatia intre auditati si auditorii alesi din randul profesionistilor contabili si juristi. Obiectivul lor : atestarea realitatii situatiilor financiare, cu scopul de a evita erorile si frauda1.

In primele patru decenii ale secolului XX, auditul este realizat de profesionisti specializati in audit, alaturi de contabili. Lucrarile erau comandate de stat si de actionari.

Perioada anilor 1940-1970, cand comertul inernational se dezvolta, este dominata de schimburi intre stat cu bunuri si servicii, ordonatorii de audit isi largesc sfera in randul bancilor, patronatului si al institutiilor financiare, datorita pietelor de capital. Executarea auditului era realizat de profesionistii de audit si contabilitate, iar obiectivele cunosc o forma elevata de atestare a sinceritatii si regularitatii situatiilor financiare. In aceasta perioada, datorita dezvoltarii profesiei contabile si a influentelor cadrului contabil conceptual, anglo-saxonii dezvolta activitatea de audit pe continentul european.

Doua decenii mai tarziu (1970 – 1990), obiectivele auditului sunt orientate spre atestarea controlului intern, respectarea cadrului conceptual contabil si a normelor de audit.

Cei care ordona auditul sunt statele, tertii, actionarii, bancile, intreprinderile, iar auditorii sunt tot profesionisti de contabilitate si consiliere, acestea fiind organizate ca profesii liberale, independente, societati de expertiza si audit. Astazi, fenomenele social economice sunt complexe si nu mai pot fi analizate multilateral pentru a clarifica anumite aspecte decat cu concursul specialistilor de inalta probitate morala si profesionala. Faptele analizate,

1 A.Stoian, Auditul financiar contabil, Ed. Economica, Bucuresti, 2001, p. 25

operatiunile si documentele aveau ca scop formularea unor opinii care atestau imaginea fidela a conturilor, calitatea controlului intern, respectarea normelor si protecita contra fraudelor nationale si internationale.

Auditorii, ca specialisti cu o pregatire teoretica superioara, cu autoritate si competenta, sunt denumitit experti. Isi face aparitia activitatea de expertiza, care reuneste profesionisti cu cunostinte teoretice si practice care, in urma contractelor primite de la terti, cerceteaza situatiile financiare.

In tara noastra, profesia contabila a fost umbrita la limita functionarului de aplicare a celor mai simple operatii matematice,in lunga istorie a deceniilor comuniste. Dupa aproape 55 de ani (1994), aceasta profesie onorabila si responsabila este repusa in drepturile sale.

Obiectivul unui angajament de audit al situatiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului sa exprime o opinie cu privire la situatiile financiare, daca acestea sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiara2.

Realizarea activitatii de audit se face in conformitate cu ISA, ale organismelor profesionale relevante, cerintele legislative si de reglementare.

1.2. ROLUL AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL

Auditul financiar contabil este orientat spre :

a) Verificarea respectarii cadrului conceptual al contabilitatii, general acceptat, a procedurilor interne stabilite de conducerea agentului economic (audit intern sau statutar). Procedura reprezinta o inlantuire logica de operatiuni, cu scopul de a atinge un anumit obiectiv.

b) Verificarea si certificarea reflectarii in contabilitate a situatiilor financiare, imaginea lor fidela, clara si completa pe intreg execitiul financiar. Legea Contabilitatii nr.82/1991 va fi aplicata impreuna cu Cadrul general da armonizare a reglementarilor contabile, Cadrul general de inatocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de IASC, Standardele de Contabilitate Internationale si Nationale.

Auditul trebuie sa urmaresca daca procedurile de culegere si prelucrare a datelor sunt bine stabilite si daca se aplica in permanenta.

Campul de aplicatii nelimitat al contabilitatii militeaza in favoarea unei deontologii profesionale care raspunde la trei imperative : prudenta, regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare. Aceasta presupune o imagine fidela a patrimoniului, a contului de profit si pierdere si a fluxurilor de trezorerie.

Asigurarea imaginii fidele depinde de respectarea principiilor aratate mai sus.

2 ISA nr. 200 “Obiective si principii generale care guverneaza un angajament de audit al situatiilor financiare”

Regularitatea contabilitatii presupune respectarea regulilor, procedurilor contabile si a principiilor general acceptate prevazute de Legea Contabilitatii nr. 82/1991 si de Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de IASC, precum si de Standardele de Contabilitate Internationale si Nationale. Principiile contabile sunt enuntate si de Standardele Nationale de Contabilitate3.

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7
Audit - Pagina 8
Audit - Pagina 9
Audit - Pagina 10
Audit - Pagina 11
Audit - Pagina 12
Audit - Pagina 13
Audit - Pagina 14
Audit - Pagina 15
Audit - Pagina 16
Audit - Pagina 17
Audit - Pagina 18
Audit - Pagina 19
Audit - Pagina 20
Audit - Pagina 21
Audit - Pagina 22
Audit - Pagina 23
Audit - Pagina 24
Audit - Pagina 25
Audit - Pagina 26
Audit - Pagina 27
Audit - Pagina 28
Audit - Pagina 29
Audit - Pagina 30
Audit - Pagina 31
Audit - Pagina 32
Audit - Pagina 33
Audit - Pagina 34
Audit - Pagina 35
Audit - Pagina 36
Audit - Pagina 37
Audit - Pagina 38
Audit - Pagina 39
Audit - Pagina 40
Audit - Pagina 41
Audit - Pagina 42
Audit - Pagina 43
Audit - Pagina 44
Audit - Pagina 45
Audit - Pagina 46
Audit - Pagina 47
Audit - Pagina 48
Audit - Pagina 49
Audit - Pagina 50
Audit - Pagina 51
Audit - Pagina 52
Audit - Pagina 53
Audit - Pagina 54
Audit - Pagina 55
Audit - Pagina 56
Audit - Pagina 57
Audit - Pagina 58
Audit - Pagina 59
Audit - Pagina 60
Audit - Pagina 61
Audit - Pagina 62
Audit - Pagina 63
Audit - Pagina 64
Audit - Pagina 65
Audit - Pagina 66
Audit - Pagina 67
Audit - Pagina 68
Audit - Pagina 69
Audit - Pagina 70
Audit - Pagina 71
Audit - Pagina 72
Audit - Pagina 73
Audit - Pagina 74
Audit - Pagina 75
Audit - Pagina 76
Audit - Pagina 77
Audit - Pagina 78
Audit - Pagina 79
Audit - Pagina 80
Audit - Pagina 81
Audit - Pagina 82
Audit - Pagina 83
Audit - Pagina 84
Audit - Pagina 85
Audit - Pagina 86
Audit - Pagina 87
Audit - Pagina 88
Audit - Pagina 89
Audit - Pagina 90
Audit - Pagina 91
Audit - Pagina 92
Audit - Pagina 93
Audit - Pagina 94
Audit - Pagina 95
Audit - Pagina 96

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Microeconomie

Cap 1. Economie – microeconomie – legi si principii economice Obiective: - formarea şi dezvoltarea economiei - microeconomia – ca ramură a...

Economie Politica - Tutorat 1

TUTORAT 1 1.Economia politică- ştiinţă teoretică 1.1.Formarea şi evoluţia economiei ca ştiinţă Economia, ca ştiinţă, s- a conturat relativ...

Politici și strategii financiare de protecție a mediului

1.1 Conceptul de dezvoltare durabilă Ultimele decenii au cunoscut o bogată mişcare a gândirilor teoretice şi a experienţelor practice în domeniul...

Normele de Audit Intern

NORME PROFESIONALE ALE AUDITULUI INTERN 1000 misiune, competente si responsabilitati MISIUNEA, COMPETENTELE SI RESPONSABILITATILE AUDITULUI...

Rețele de Piețe și Claustere

Interacţiunile spaţiale nu se limitează doar la localităţi, sau la firme ci şi la pieţe. Economia spaţială a scos în evidenţă fapul că pieţele nu...

Audit

Auditul financiar se defineşte ca fiind activitatea complexă efectuată de experţi independenţi în vederea exprimării unei opinii motivate cu...

Economia Teritoriului - Economie Spațială

Introducere Astfel în Preanbulul Tratatului de la Roma era menţionat: statele membre ale Comunităţii Europene sunt îngrijorate în legătură cu...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Auditul securității și sănătății în muncă și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in...

Ai nevoie de altceva?