Audit

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5348
Mărime: 27.99KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boaja Minca
Universitatea Dimitri Cantemir

Extras din document

Auditul financiar se defineşte ca fiind activitatea complexă efectuată de experţi independenţi în vederea exprimării unei opinii motivate cu privire la imaginea fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială. Rolul auditului financiar constă în examinarea informaţiei financiară (redată în conturi) în scopul asigurării credibilităţii acestor informaţii pentru diferite categorii de utilizatori:

- conducerea întreprinderii;

- clienţi;

- bănci;

- furnizori;

- organe fiscale;

- investitori potenţiali, etc.

Rolul final al auditului financiar îl constituie verificarea şi certificarea bilanţului contabil anual, prin care se formulează o opinie competentă cu privire la imaginea fidelă pe care acesta trebuie să o dea, şi respectarea reglementărilor în vigoare.

Auditul financiar – contabil:

- este o exprimare independentă (o expresie de opinie) a bilanţului contabil al unui agent economic

- reprezintă un aport de credibilitate asupra informaţiilor contabile publicate de agentul economic.

Pentru a se obţine o imaginea fidelă patrimoniului situaţiei financiare şi rezultatelor obţinute este necesar să se respecte regulile privind evaluarea patrimoniului şi celelalte norme şi principii contabile, cum sunt:

principiul prudenţei,

principiul permanenţei metodelor,

principiul continuităţii activităţii

principiul independenţei exerciţiului

principiul necompensării

Pentru a se pronunţa cu privire la imaginea fidelă, expertul contabil sau cenzorul, în calitate de auditor, trebuie să se asigure că sunt respectate următoarele criterii:

- Integritatea, respectiv investigarea şi contabilitate a tuturor operaţiilor care privesc agentul economic;

- Realitatea, respectiv toate elementele materiale evidenţiate în scripte corespund cu cele identificate fizic şi toate elementele de activ, de pasiv, de venituri şi de cheltuieli reflectă valorile reale şi nu fictive sau care nu privesc agentul economic în cauză;

- Corecta înregistrare în contabilitate şi prezentare a operaţiilor în conturile anuale presupune ca operaţiile respective să fie: corect evaluate, înregistrate în contabilitate în conturile corespunzătoare, corecta totalizare şi centralizare.

Auditul are două mari obiective:

- aprecierea calităţii informaţiei, la care se adaugă formularea unei opinii asupra informaţiilor produse de agentul economic;

- aprecierea performanţelor şi eficienţei sistemelor de informare şi organizare.

ELEMENTE DE ORGANIZARE A AUDITULUI FINANCIAR

Activitatea de audit presupune ca expertul contabil, contabilul autorizat sau cenzorul sa parcurga o succesiune de etape:

1. Acceptarea misiunii

Expertul solicita conducerii societatii o serie de documente: - contractul de societate sau statut, certif de inmatriculare la registrul comertului, decizii prin care sunt numite organele de conducere, contracte (– colectiv de munca, de inchiriere, individuale cu salariatii, de redeventa), regulamentul de organizare si functionare, procesele verbale ale controalelor fiscale, organigrama unitatii patrimoniale.

In urma consultarii acestor documente, expertul isi face o imagine cu privire la :

- istoricul unitatii patrimoniale

- dezvoltarea si nivelul rentabilitatii

- dimensiunile si volumul activitatii

- clienti si furnizorii principali

- produse obtinute si comercializate

- politici de aprovizionare si comercializare

- politici de personal, de productie si financiar contabile

- organizarea si conducerea contabilitatii

Dupa creearea imaginii de ansamblu, expertul estimeaza riscurile acceptarii misiunii sau mentinerii mandatului(in cazul cenzorului). In urma acestei etape, expertul va accepta indeplinirea misiuniisi va incheia contractul scris cu beneficiarul lucrarii, va prelua sau va continua mandatuldaca este cenzor, sau refuza misiunea

Pt cunosterea societatii auditate se face documentarea asupra

- sectorului de activitate – reglementari specifice, tendintele activitatii din sector(in expansiune sau in regres), pozitia pe piata, situatia concurentei, rezultatele statistice medii pe sector, rata medie a rentabilitatii

- organizarea generala a intreprinderii- organigrama, tipul societatii, informare asupra diferitelor functii ale societatii si responsabilitatea lor, nr de salariati pe structuri organizatorice

- caracteristici generale- forma juridica, capital social, detinatori de capital, sediul, cifra de afaceri, conducatori, logistica externa, control intern, activitati si caracteristicile activitatii( descriere, volum, pondere, aprovizionare, productie, comercializare)clienti si furnizori principali

- sistemul informational – fluxul documentelor, organizarea contabilitatii, prelucrarea automata a datelor

Informatiile culese in aceasta etapa vor fi consemnate in fise de caracterizare a societatii din cadru dosarului de audit

Preview document

Audit - Pagina 1
Audit - Pagina 2
Audit - Pagina 3
Audit - Pagina 4
Audit - Pagina 5
Audit - Pagina 6
Audit - Pagina 7
Audit - Pagina 8
Audit - Pagina 9
Audit - Pagina 10
Audit - Pagina 11
Audit - Pagina 12
Audit - Pagina 13

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Auditul Situatiilor Financiare la o Firma din Domeniul Constructiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul Financiar al unei Societati Comerciale Mici

1. AUDITUL Auditul trebuie efectuat astfel încât să fie respectate principiile sale de bază. Obiectivele auditului stabilite cu exactitate trebuie...

Pragul de Semnificatie - SC Aerosoli SA

Vom prezenta în cele ce urmează pe exemplul SC AEROSOLI SA modalitatea de completare a fiecărei sub-secţiuni în parte. Etapa 1: În foaia de mai...

Sisteme Informatice Economice

În general Definiţia 1.1. Informaţia = conţinutul unui mesaj Tipuri de mesaje Olfactive; Vizuale; Tactile; Audio; Gustative. Mesaj –...

Microeconomie

1. ECONOMIA ŞI ŞTIINŢA ECONOMICĂ. METODA DE CUNOAŞTERE ÎN ŞTIINŢA ECONOMICĂ 1.1 Economia faptică şi economia teoretică 1.2 Obiectul, metoda şi...

Investitii Internationale

Investiţia străină directă (ISD) are câteva caracteristici inconfundabile, care o delimitează de investiţia de portofoliu. Dintre acestea reţinem...

Marketing-ul Serviciilor

Cap. I. Conţinutul conceptului de marketing în servicii 1.1. Conceptul, caracteristicile si tipologia serviciilor 1.2. Sistemul de prestaţie a...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Aplicaţia 1 Determinaţi indicatorii de echilibru financiar patrimonial de la...

Ai nevoie de altceva?

''