Audit Financiar - Curs 2

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Audit Financiar - Curs 2.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor: Radu Gabriel

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Extras din document

CURS 2

Abordarea auditului fiscal: ordonatorii potentiali, etapele de realizare, cunoasterea entitatii, evaluarea riscurilor clientului precum si a celor fiscale, Metode si tehnici de audit fiscal. Obiectivele auditului fiscal

1 DEFINITII

a) Audit financiar

Auditul conform Glosarului de termeni din Standardele Internationale de Audit – Obiectivul unui audit al situatiilor financiare este de a permite auditorului exprimarea unei opinii, potrivit careia situatiile financiare au fost întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general identificat de raportare financiara. Pentru exprimarea acestei opinii, auditorul va folosi formula „ofera o imagine fidela” sau „prezinta în mod corect sub toate aspectele semnificative”, aceste expresii fiind echivalente. Un obiectiv similar se aplica auditului informatiilor financiare sau de alta natura, prelucrate în conformitate cu alte criterii adecvate.

b) Audit fiscal

Auditul fiscal reprezinta un serviciu conex al auditului financiar si care presupune examinarea de catre o persoana competenta si independenta a fidelitatii reprezentatiilor fiscale.Obiectul auditului fiscal a evoluat de la o corectare specifica a datelor in documentele fiscale pana la o apreciere globala de probitate, credibilitate,fidelitate a raporturilor fiscale si o analiza a procedurilor si structurilor fiscale.

c) Consultant fiscal

Activitatea de consultanta fiscala consta în acordarea de servicii profesionale privind asistenta de specialitate la întocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si referitor la creantele bugetare, cum sunt: amenzi, penalitati si majorari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum si de reprezentare în fata organelor fiscale, iar în fata organelor judecatoresti, în calitate de expert.

d) Control fiscal

Controlul fiscal estre ansamblul activitatilor întreprinse de organele de control ale statului cu rolul de stabilirea a realitatii, legalitatii si sinceritatii declaratiilor de impozite si taxe precum si a corectitudinii si exactitatii îndeplinirii conform legi, a obligatiilor fiscale de catre contribuabilii persoane fizice si juridice, române si straine carora le revin obligatii fiscale.

2 ORDONATORII POTENTIALI AI AUDITULUI FISCAL

Pornind de la utilizatorii de informatii financiare si tinând cont de rolul auditului financiar putem considera ca ordonatori ai auditului financiari pe :

- Investitorii

- Angajatii / salariati

- Finantatorii / creditorii

- Furnizorii /alti creditori si clientii

- Statul si institutiile acestuia

- Managerii

- Publicul

CONCLUZIE: PEntru auditl fiscal ordonatorii potentiali sunt reprezentati de entitate (cei care o reprezinta sau sunt interesati direct de ea)pe de o parte si respective de stat

3 ETAPELE DE REALIZARE A AUDITULUI

PrincipalelE etape ale procesului de audit se pot grupa astfel:

a)Cunoasterea clientului

b)Incheierea contractului

c)Stabilirea obiectivelor

d) Evaluarea riscurilor afernte atât clientului cât si a celor fiscale.

e)Realizarea planului de audit;

f) Controlul activitatii clientului urmarind aspectele fiscale care au stat la baza contractului. În aceasta etapa se obtin probele de audit;

g) Finalizarea activitatii;

h) Intocmierea raportului si propunerea recomandarilor;

4. CUNOASTEREA CLIENTULUI

A. Factori economici generali

- Nivelul general al activitatii economice (de exemplu, recesiune, crestere)

- Rata dobânzii si disponibilitatea de finantare

- Inflatia, reevaluarea monedei

- Politici guvernamentale

- monetare

- fiscale

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Financiar - Curs 2.doc