Audit Intern

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8754
Mărime: 51.51KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Obiectivele cursului 2 Terminologie 3

1 Noţiuni generale privind problematica auditului 5

1.1 Standarde de bază 5

1.2 Auditul calităţii - definiţie şi interpretare 5

1.3 Scopul auditului 5

1.4 Obiectivele auditului 5

1.5 Principii de auditare 5

1.6 Tipuri de audit 6

1.7 Conducerea unui program de audit 8

2 Activităţi de audit 9

2.1 Generalităţi 9

2.2 Iniţierea auditului 10

2.3 Efectuarea analizei documentelor 12

2.4 Pregătirea activităţilor la faţa locului 12

2.5 Desfăşurarea activităţilor la faţa locului 13

2.6 Pregătirea, aprobarea şi distribuirea raportului de audit 18

2.7 Finalizarea auditului 19

2.8 Desfăşurarea activităţilor de urmărire rezultate din audit 19

3 Competenţa auditorilor 19

3.1 Aptitudini personale 17

3.2 Cunoştinţe şi însuşiri 20

4 Tehnica discuţiei 22

4.1 Comportamentul auditorului 22

4.2 Motivarea 22

4.3 Tehnica dialogului 23

Bibliografie 27

Extras din document

Obiectivele cursului

Obiectivele cursului de formare auditori interni pentru sistemele de management al calităţii sunt următoarele:

• stăpânirea conoştinţelor necesare referitor la înţelegerea şi aplicarea standardului

ISO 19011:2002 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi mediului;

• calificarea celor instruiţi pentru a putea conduce o discuţie în mod armonios şi eficace;

• efectuarea practică a auditurilor, pregătirea şi tratarea lor ulterioară precum şi evaluarea în mod independent şi obiectiv a unui sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001.

2

Terminologie

audit

proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

NOTA 1: Auditurile interne, uneori denumite audituri de prima parte, sunt conduse de, sau în numele organizaţiei însăşi, pentru analiza efectuată de management sau pentru alte interese interne, şi pot alcătui baza pentru declaraţia pe proprie răspundere a e conformităţii. În multe cazuri, în mod special în cazul organizaţiilor mici, independenţa poate fi demonstrată prin lipsa responsabilităţilor în activitatea care este în curs de auditare.

NOTA 2: Auditurile externe includ în general audituri numite de secundă şi de terţă parte. Auditurile de secundă parte sunt conduse de părţi care au un interes în organizaţie, cum ar fi clienţi, sau alte persoane în numele acestora. Auditurile de terţă parte sunt conduse de organizaţii de auditare externe şi independente, cum sunt cele care furnizează înregistrarea sau certificarea conformităţii cu ISO 9001 sau ISO 14001.

NOTA 3: Atunci când un sisteme de management al calităţii şi un sisteme de management de mediu sunt auditate împreună, acesta este numit audit combinat.

NOTA 4: Atunci când două sau mai multe organizaţii cooperează pentru a audita un singur auditat (3.7), acesta se numeşte audit comun.

criterii de audit

ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe.

NOTĂ: Criteriile de audit sunt utilizate ca referinţa faţă de care se compară dovada de audit

dovezi de audit

înregistrări, declaraţii despre fapte sau alte informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit şi verificabile.

NOTĂ - Dovezile de audit pot fi calitative sau cantitative.

constatări ale auditului

rezultatele evaluării dovezilor de audit colectate, în raport cu criteriile de audit.

concluzii ale auditului

rezultat al unui audit furnizat de echipa de audit, după luarea în considerare a obiectivelor de auditului şi a tuturor constatărilor de audit.

clientul auditului

organizaţie sau persoană care solicită un audit.

NOTĂ: clientul poate fi auditatul sau orice altă organizaţie care are drepturi contractuale sau acordate prin reglementări de a solicita un audit.

auditat

organizaţie care este auditată.

auditor

persoană care are competenţa de a efectua un audit.

3

echipă de audit

unul sau mai mulţi auditori care efectuează un audit susţinuţi de experţi tehnici, după cum este cerut.

NOTA 1 - Un auditor din echipa de audit este desemnat ca şef al echipei de audit.

NOTA 2 - Echipa de audit poate include auditori în curs de formare.

expert tehnic

persoană care furnizează cunoştinţe sau experienţă profesională specifică echipei de audit.

NOTA 1 - Cunoştinţele specifice sau experienţa specifică se referă la organizaţie, procesele sau activităţile care urmează să fie auditate, îndrumări referitoare la limbă sau cultură.

NOTA 2 - Un expert tehnic nu acţionează ca un auditor în echipa de audit.

program de audit

ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp şi orientate spre un scop specific.

plan de audit

descriere a activităţilor de la faţa locului şi acordurile pentru un audit.

domeniul auditului

amploarea şi limitele unui audit.

NOTA: De obicei domeniul include o descriere a locaţiei, a unităţii/entităţii organizaţionale, a activităţilor şi proceselor ca şi a perioadei de timp acoperite.

competenţă

abilitatea demonstrată de a aplica cunoştinţe şi aptitudini.

neconformitate

neîndeplinirea unei cerinţe.

acţiune corectivă

acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei situaţii nedorite.

acţiune preventivă

acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale sau a altei posibile situaţii nedorite.

document

informaţie împreună cu mediul său suport.

specificaţie

document care stabileşte cerinţe.

înregistrare

document prin care se declară rezultate obţinute sau se furnizează dovezi ale activităţilor realizate.

Preview document

Audit Intern - Pagina 1
Audit Intern - Pagina 2
Audit Intern - Pagina 3
Audit Intern - Pagina 4
Audit Intern - Pagina 5
Audit Intern - Pagina 6
Audit Intern - Pagina 7
Audit Intern - Pagina 8
Audit Intern - Pagina 9
Audit Intern - Pagina 10
Audit Intern - Pagina 11
Audit Intern - Pagina 12
Audit Intern - Pagina 13
Audit Intern - Pagina 14
Audit Intern - Pagina 15
Audit Intern - Pagina 16
Audit Intern - Pagina 17
Audit Intern - Pagina 18
Audit Intern - Pagina 19
Audit Intern - Pagina 20
Audit Intern - Pagina 21
Audit Intern - Pagina 22
Audit Intern - Pagina 23
Audit Intern - Pagina 24
Audit Intern - Pagina 25
Audit Intern - Pagina 26
Audit Intern - Pagina 27
Audit Intern - Pagina 28
Audit Intern - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Audit Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Audit Intern - SC Frigorifer SA

INTRODUCERE Realitatile lumii contemporane , dupa o perioada de peste 50 ani de pace , evidentiaza o evolutie dinamica atat din punct de vedere...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Standardele de Audit Intern

Standardele de audit intern Definiția auditului intern Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei entităţi o...

Standardul International de Audit 315 - Cunoasterea Entitatii si Mediului Sau si Evaluarea Riscurilor de Denaturare Semnificativa

Scopul Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili reguli şi de a oferi recomandări privind cunoaşterea entităţii şi mediului său,...

Frauda în auditul intern

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Te-ar putea interesa și

Auditul intern al activității de creditare în contextul crizei economice

În prezent, sistemul bancar este în plină schimbare. Principalul motiv al acestui proces îl reprezintă criza economică actuală, însă există și o...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Planificarea Misiunii de Audit Intern

Capitolul I - Audit intern 1.1. Scurt istoric al auditului intern „Auditul, înseamnă examinarea de către o persoana competentă si independentă a...

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Auditul Intern in Activitatea de Creditare Bancara

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Ai nevoie de altceva?