Audit Intern

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest curs prezinta Audit Intern.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

Obiectivele cursului 2 Terminologie 3
1 Noţiuni generale privind problematica auditului 5
1.1 Standarde de bază 5
1.2 Auditul calităţii - definiţie şi interpretare 5
1.3 Scopul auditului 5
1.4 Obiectivele auditului 5
1.5 Principii de auditare 5
1.6 Tipuri de audit 6
1.7 Conducerea unui program de audit 8
2 Activităţi de audit 9
2.1 Generalităţi 9
2.2 Iniţierea auditului 10
2.3 Efectuarea analizei documentelor 12
2.4 Pregătirea activităţilor la faţa locului 12
2.5 Desfăşurarea activităţilor la faţa locului 13
2.6 Pregătirea, aprobarea şi distribuirea raportului de audit 18
2.7 Finalizarea auditului 19
2.8 Desfăşurarea activităţilor de urmărire rezultate din audit 19
3 Competenţa auditorilor 19
3.1 Aptitudini personale 17
3.2 Cunoştinţe şi însuşiri 20
4 Tehnica discuţiei 22
4.1 Comportamentul auditorului 22
4.2 Motivarea 22
4.3 Tehnica dialogului 23
Bibliografie 27

Extras din document

Obiectivele cursului

Obiectivele cursului de formare auditori interni pentru sistemele de management al calităţii sunt următoarele:

• stăpânirea conoştinţelor necesare referitor la înţelegerea şi aplicarea standardului

ISO 19011:2002 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi mediului;

• calificarea celor instruiţi pentru a putea conduce o discuţie în mod armonios şi eficace;

• efectuarea practică a auditurilor, pregătirea şi tratarea lor ulterioară precum şi evaluarea în mod independent şi obiectiv a unui sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001.

2

Terminologie

audit

proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

NOTA 1: Auditurile interne, uneori denumite audituri de prima parte, sunt conduse de, sau în numele organizaţiei însăşi, pentru analiza efectuată de management sau pentru alte interese interne, şi pot alcătui baza pentru declaraţia pe proprie răspundere a e conformităţii. În multe cazuri, în mod special în cazul organizaţiilor mici, independenţa poate fi demonstrată prin lipsa responsabilităţilor în activitatea care este în curs de auditare.

NOTA 2: Auditurile externe includ în general audituri numite de secundă şi de terţă parte. Auditurile de secundă parte sunt conduse de părţi care au un interes în organizaţie, cum ar fi clienţi, sau alte persoane în numele acestora. Auditurile de terţă parte sunt conduse de organizaţii de auditare externe şi independente, cum sunt cele care furnizează înregistrarea sau certificarea conformităţii cu ISO 9001 sau ISO 14001.

NOTA 3: Atunci când un sisteme de management al calităţii şi un sisteme de management de mediu sunt auditate împreună, acesta este numit audit combinat.

NOTA 4: Atunci când două sau mai multe organizaţii cooperează pentru a audita un singur auditat (3.7), acesta se numeşte audit comun.

criterii de audit

ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe.

NOTĂ: Criteriile de audit sunt utilizate ca referinţa faţă de care se compară dovada de audit

dovezi de audit

înregistrări, declaraţii despre fapte sau alte informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit şi verificabile.

NOTĂ - Dovezile de audit pot fi calitative sau cantitative.

constatări ale auditului

rezultatele evaluării dovezilor de audit colectate, în raport cu criteriile de audit.

concluzii ale auditului

rezultat al unui audit furnizat de echipa de audit, după luarea în considerare a obiectivelor de auditului şi a tuturor constatărilor de audit.

clientul auditului

organizaţie sau persoană care solicită un audit.

NOTĂ: clientul poate fi auditatul sau orice altă organizaţie care are drepturi contractuale sau acordate prin reglementări de a solicita un audit.

auditat

organizaţie care este auditată.

auditor

persoană care are competenţa de a efectua un audit.

3

echipă de audit

unul sau mai mulţi auditori care efectuează un audit susţinuţi de experţi tehnici, după cum este cerut.

NOTA 1 - Un auditor din echipa de audit este desemnat ca şef al echipei de audit.

NOTA 2 - Echipa de audit poate include auditori în curs de formare.

expert tehnic

persoană care furnizează cunoştinţe sau experienţă profesională specifică echipei de audit.

NOTA 1 - Cunoştinţele specifice sau experienţa specifică se referă la organizaţie, procesele sau activităţile care urmează să fie auditate, îndrumări referitoare la limbă sau cultură.

NOTA 2 - Un expert tehnic nu acţionează ca un auditor în echipa de audit.

program de audit

ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un anumit interval de timp şi orientate spre un scop specific.

plan de audit

descriere a activităţilor de la faţa locului şi acordurile pentru un audit.

domeniul auditului

amploarea şi limitele unui audit.

NOTA: De obicei domeniul include o descriere a locaţiei, a unităţii/entităţii organizaţionale, a activităţilor şi proceselor ca şi a perioadei de timp acoperite.

competenţă

abilitatea demonstrată de a aplica cunoştinţe şi aptitudini.

neconformitate

neîndeplinirea unei cerinţe.

acţiune corectivă

acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei situaţii nedorite.

acţiune preventivă

acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale sau a altei posibile situaţii nedorite.

document

informaţie împreună cu mediul său suport.

specificaţie

document care stabileşte cerinţe.

înregistrare

document prin care se declară rezultate obţinute sau se furnizează dovezi ale activităţilor realizate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Intern.doc