Banca Mondiala

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 14 în total
Mărime: 42.10KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Probleme principale

Istoric. Organizare. Structură financiară

Misiunea Băncii Mondiale

Resursele Băncii Mondiale

Activitatea Băncii Mondiale

Strategia Băncii Mondiale

Produsele şi serviciile Băncii Mondiale

Proiectele şi împrumuturile Băncii Mondiale

Instituţiile Grupului Băncii Mondiale

Corporaţia Financiară Internaţională

Asociaţia pentru Dezvoltare Internaţională

Relaţia României cu Banca Mondială

Organizarere. Structură financiară

Extras din document

Banca Mondială este o Instituţie Financiară Internaţională destinată să promoveze dezvoltarea economică a ţărilor membre şi mai ales a ţărilor în curs de dezvoltare prin ajutorul său financiar şi tehnic. Ea fost creată la 1 iulie 1944 printr-o conferinţă a 44 de guverne, la Bretton Woods, New Hampshire. Acum are sediul la Washington şi deţine mai mult de 100 de birouri regionale. Numără 184 de ţări membre şi, ca personal, în jur de 10.000 de angajaţi.

De reţinut: Grupul Băncii Mondiale este compus din: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD)• Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (AID)• Societatea Financiară Internaţională (SFI)• Agenţia Multilaterală de Garanţie a Investiţiilor (AMGI)• Centrul Internaţional pentru Rezolvarea Dezacordurilor privind Investiţiile (CIRDI)Grupul Băncii Mondiale este una dintre principalele surse de ajutor pentru dezvoltare. Banca Mondială, care a furnizat ţarilor cliente 17,3 miliarde de dolari sub formă de împrumuturi în timpul exerciţiului 2001, este acum prezentă în mai mult de 100 de ţări în dezvoltare pe carele finanţează, dar cărora le dă şi idei cu scopul de a le ajuta să-şi amelioreze nivelul de viaţă şi să înlăture cele mai mari rele ale sărăciei. în colaborare cu organisme publice, cu organizaţii neguvernamentale şi cu sectorul privat, ea formulează strategii pentru ajutorarea fiecărui client al său. Prin intermediul reprezentanţelor în străinătate, Banca pune în funcţiune programele sale pe ţări.

Banca Mondială deţine mai mult de 180 de state membre ale căror opinii şi interese sunt reprezentate de un Consiliu al guvernatorilor şi de un Consiliu al administratorilor, cu sediile la Washington. Ţările membre au rol de acţionari care deţin puterea de decizie ultimă în sânul Băncii Mondiale.

Banca îşi utilizează resursele financiare, agenţii înalt calificaţi şi suma importantă a cunoştinţelor sale pentru a ajuta fiecare ţară în curs de dezvoltare să intre pe calea unei creşteri stabile, durabile şi echitabile. Ea centrează esenţialul acţiunii sale pe ajutorul ce trebuie acordat populaţiilor cel mai sărăcite şi cel mai defavorizate, dar, pentru toţi clienţii săi, pune accentul pe necesitatea:

-de a investi în resursa umană, în mod particular finanţând servicii de sănătate şi de educaţie de bază;

-de a centra eforturile pe dezvoltarea socială, pe incluziune, pe guvernare, şi de a întări capacitatea Statului să înfiinţeze, într-un mod eficace şi transparent, servicii de calitate;

-de a proteja mediul înconjurător;

-de a susţine şi de a încuraja dezvoltarea întreprinderilor private;

-de a promova reforme pentru a instaura un mediu macroeconomic stabil care să permită facilitarea investiţiei şi a planificării pe termen lung.

Cu împrumuturile acordate, cu consiliile sale şi cu asistenţa sa tehnică, Banca Mondială susţine un ansamblu vast de programe concepute pentru a face să dea înapoi sărăcia şi pentru a ameliora nivelul de trai în ţările în curs de dezvoltare

Lupta împotriva sărăciei în lume consistă în a face în aşa fel încât locuitorii tuturor ţărilor de pe planetă să aibă o şansă să-şi amelioreze condiţiile de existenţă şi pe cele ale copiilor lor. în cursul generaţiei trecute a fost adus progres pe frontul sărăciei şi al nivelului de trai mai mult decât în orice altă perioadă a istoriei. In ţările în curs de dezvoltare:

-durata medie de viaţă a trecut de 55 la 65 de ani;

-numărul de adulţi alfabetizaţi s-a dublat;

-sunt 681 de milioane de copii şcolarizaţi în ciclul primar, faţă de 411 milioane înainte;

-mortalitatea infantilă a scăzut cu 50%.

Cu toţi aceşti paşi înainte, problemele de dezvoltare rămân enorme. Din cele 4,7 miliarde de locuitori ai celor 100 de ţări cliente ale Băncii Mondiale:

-3 miliarde trăiesc cu mai puţin de doi dolari pe zi şi 1,3 miliarde cu mai puţin de un dolar;

-aproape trei milioane de copii din ţările în curs de dezvoltare fiecare an de boli împotriva cărora nu există nici un vaccin;

-113 milioane de copii nu sunt şcolarizaţi;

-1,5 miliarde de persoane nu au apă potabilă.

Banca nu va putea să-şi atingă obiectivele propuse decât formula bune strategii de luptă împotriva sărăciei şi centrându-şi activităţile de împrumut asupra sărăciei. Programele Băncii consideră ca prioritate dezvoltarea socială şi umană durabilă şi sprijinirea gestiunii economice şi pun din ce in ţ mai mult accentul pe incluziune, pe gestiunea afacerilor publice şi sprijinirea instituţiilor.

Banca ajută ţările şi la întrunirea condiţiilor esenţiale pentru a atrage şi a reţine investiţiile private. Cu asistenţa furnizată sub formă de împrumuturi şi de sfaturi din partea băncii, ţările au început reforme pentru restructurară economiei lor şi pentru întărirea sistemului lor bancar. Ele investesc in resursele umane, precum şi în protecţia mediului înconjurător, ceea ce măreşte forţa lor de atracţie asupra investitorilor şi sporeşte productivitatea investiţiilor private.

In afara Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare şi a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), care acordă împrumuturi şi un ajutor pentru dezvoltarea ţărilor cu venit intermediar şi a ţărilor sărace având o cotă bună de credit, Grupul Băncii Mondiale conţine trei alte instituţii:

Societatea Financiară Internaţională (SFI)

SFI este destinată să promoveze investiţiile private străine şi interne în ţările membre în dezvoltare. Operaţiunile sale de investiţii şi serviciile sale de sfătuire sunt concepute pentru a reduce sărăcia şi pentru a ameliora condiţiile de trai ale populaţiilor într-un mod responsabil pe planul mediului înconjurător şi social. Lucrările sale fac să conducă activităţi în sectoarele şi ţările care prezintă riscul cel mai ridicat. SFI joacă un rol de investitor, dar şi de intermediar imparţial, asigurându-se că interesele diferitelor părţi la o tranzacţie sunt bine luate în calcul, liniştind investitorii străini, partenerii locali, ceilalţi creanţieri şi autorităţile. SFI furnizează sfaturi întreprinderilor private căutând să se implanteze pe pieţe noi şi guvernelor, străduindu-se să instaureze un cadru nou mai propice afacerilor, în scopul de a crea pieţe de capitaluri eficace şi stabile, sau să privatizeze întreprinderile de stat nerentabile.

Agenţia Multilaterală de Garanţie a Investiţiilor (AMGI)

Investiţia străină directă este un veritabil motor al creşterii economiilor emergente, AMGI are ca sarcină să promoveze investiţia străină directă oferind o asigurare împotriva riscului politie (garanţii) investitorilor şi creditorilor şi furnizând competenţe şi resurse pentru a ajuta economiile emergente să atragă şi să reţină investitorii. Proiectele sprijinite de AMGI au, de obicei, numeroase efecte benefice asupra ţării-gazdă, de exemplu creând locuri de muncă pentru mâna de lucru locală, devenind investiţii durabile în perfecţionarea competenţelor şi a pregătirii angajaţilor şi susţinând în general ansamblul economiei naţionale graţie resurselor pe care le aduc sub formă de intrări fiscale şi de sume încasate în devize emanând din exporturi.

Conținut arhivă zip

  • Banca Mondiala.ppt

Alții au mai descărcat și

Criza Economica din 1929-1933 si Actuala Criza Economica Mondiala

1. Introducere Evenimentele din ultima vreme îmi oferă prilejul unei analize, care este, înainte de toate, o paralelă privind două procese majore,...

Banca Mondială între Tradiție și Modernitate

Introducere Am ales ca temă a lucrării de licenţă ,,Banca Mondială între tradiţie şi modernitate” datorită multiplelor posibilităţi de abordare pe...

Corporatiile Multinationale

Globalizarea este un concept abstract&nu se refera la un obiect concret care poate fi pus in evidenta prin dimensiunile sale naturale, nu este nici...

Banca Mondiala

INTRODUCERE In aceasta lucrare am prezentat Banca Modiala cu structura, functiile si programele ei, unde tara noasta a devenit membra din anul...

Obiective BIRD

Capitolul 1 – INTRODUCERE – Locul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul Grupului Băncii Mondiale Banca Mondială este...

ING Bank

ING - Group, unul dintre cele mai puternice grupuri financiare din lume este prezent in 64 de tari, avand peste 100000 de angajati. ING – Bank...

Globalizarea și România

ASPECTE GENERALE ALE GLOBALIZARII Unii cred ca globalizarea este un fenomen nou, insa ea se intampla de vreo 300 de ani, de pe la inceputul epocii...

Obiectivele si Rolul Banci Mondiale

SCURT ISTORIC AL BĂNCII MONDIALE Banca Mondială este cea mai prestigioasă intituţie internaţională de dezvoltare, reprezentând un model pentru...

Ai nevoie de altceva?

''