Banca Națională a României

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 8924
Mărime: 48.16KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgescu Cristina

Extras din document

1.2. Banca Naţională a României

1.2.1. Banca Naţională a României – funcţii şi operaţii specifice

Pentru îndeplinirea acestor funcţii, Banca Naţională a României desfăşoară, conform statutului său de funcţionare, următoarele 8 categorii de operaţiuni:

1. Operaţiuni de piaţă monetară şi valutară se referă la:

- achiziţionarea de pe piaţa primară a creanţelor asupra statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat;

- acordarea de credite instituţiilor de credit, dar nu poate credita în descoperire de cont statul şi toate celelalte entităţi care-l reprezintă.

2. BNR stabileşte regimul rezervelor minime obligatorii pe care instituţiile de credit trebuie să le menţină în conturi deschise la aceasta.

3. BNR desfăşoară politica de schimb a României fiind abilitată în acest sens:

- să elaboreze balanţa de plăţi şi alte lucrări privind poziţia investiţională internaţională a ţării;

- să stabilească cursurile de schimb pentru operaţiile proprii pe piaţa valutară, să calculeze şi să publice cursurile medii pentru evidenţa statistică;

- să păstreze şi să administreze rezervele internaţionale ale statului.

4. Emisiune monetară: BNR este unica instituţie autorizată să emită bancnote şi monedă metalică, elaborând programe de emisiune monetară şi asigurând emisiunea regulată în funcţie de necesitatea de lichiditate din economie.

5. Operaţiuni cu instituţiile de credit:

- rescontarea efectelor de comerţ prezentate de către băncile comerciale: pentru aceste operaţiuni BNR stabileşte taxa scontului şi condiţiile de participare la operaţiunile de scontare şi rescontare;

- acordarea de credite de refinanţare: au scopul de a susţine financiar băncile comerciale şi alte instituţii financiare. Pentru efectuarea acestei operaţiuni BNR stabileşte rata de refinanţare care reprezintă rata dobânzii aferentă creditelor de refinanţare;

- stabileşte regimul rezervelor minime obligatorii pe care orice societate bancară este obligată să le deţină în conturi speciale deschise la BNR;

- emite autorizările de funcţionare pentru băncile comerciale şi

- supervizează sistemul bancar în ansamblul său

6. Operaţiuni de supraveghere prudenţială a instituţiilor de credit: în acest sens BNR este imputernicită:

- să emită reglementări, să ia măsuri pentru impunerea respectării acestora şi să aplice sancţiunile legale în cazurile de nerespectare;

- să controleze şi să verifice pe baza raportărilor primite şi prin inspecţii la faţa locului, registrele, conturile şi orice alte documente ale instituţiilor de credit autorizate pe care le consideră necesare.

7. Operaţiuni pe contul statului:

- BNR primeşte încasări în contul general al trezoreriei statului şi efectuează plăţi în limita disponibilităţilor existente în acest cont;

- percepe comisioane pentru operaţiunile în contul curent al statului şi plăteşte dobânzi la disponibilităţile din acest cont;

- acţionează ca agent al statului în alegerea instituţiilor de credit agreate să primească depozite ale trezoreriei statului;

- BNR poate în baza convenţiilor încheiate cu Ministerul Finanţelor Publice să efectueze în numele statului cu perceperea unui comision diverse operaţiuni cu titluri de stat.

8. Operaţiuni cu aur şi active externe: în cadrul lor BNR stabileşte şi menţine rezerve internaţionale care sunt alcătuite cumulativ sau selectiv din următoarele elemente:

- aur din tezaurul ţării sau depozitat în străinătate;

- active externe sub formă de disponibilităţi în conturi la bănci sau alte instituţii financiare din străinătate;

- orice alte active de rezervă;

- cambii, cecuri, bilete la ordin, obligaţiuni şi alte valori mobiliare recunoscute pe plan internaţional;

- bonuri de tezaur, obligaţiuni şi alte titluri de stat emise sau garantate de guverne străine sau instituţii interguvernamentale.

1.2.1. Banca Naţională a României – operaţii active şi pasive

Din punct de vedere contabil, tipurile de operaţiuni se regăsesc în bilanţul BNR sub formă de operaţiuni active şi pasive.

Operaţiunile active reprezintă operaţiunile de plasare a resurselor BNR. Principalele tipuri de operaţiuni active sunt:

1. Operaţiuni referitoare la aur şi creanţe externe: se referă în principal la achiziţionarea aurului monetar şi a valutelor efective. Aceste categorii se regăsesc în bilanţul BNR în cadrul următoarelor posturi bilanţiere:

- “Aur”;

- “Disponibilităţi la vedere în străinătate”: valute în cont deţinute de către BNR la bănci centrale din străinătate;

- “Alte disponibilităţi în străinătate”: se cuprind contribuţiile României la Fondul Monetar Internaţional şi la alte organisme financiare internaţionale.

2. Creanţe asupra statului: sumele pe care BNR le pune la dispoziţia statului pentru acoperirea cheltuielilor curente.

3. Creanţe asupra economiei: rezultă ca urmare a operaţiunilor de refinanţare efectuate în favoarea băncilor comerciale. Acestea sunt creanţe asupra economiei, deoarece lichidităţile ajunse la băncile comerciale sunt distribuite agenţilor economici şi populaţiei din sistemul bancar. Astfel, băncile comerciale reprezintă clientela financiară pentru BNR, BNR având în acest fel relaţii directe numai cu acest tip de clientelă financiară. Agenţii economici şi populaţia reprezintă clientela nefinanciară şi reprezintă categoria predominantă a clientelei băncilor comerciale.

Preview document

Banca Națională a României - Pagina 1
Banca Națională a României - Pagina 2
Banca Națională a României - Pagina 3
Banca Națională a României - Pagina 4
Banca Națională a României - Pagina 5
Banca Națională a României - Pagina 6
Banca Națională a României - Pagina 7
Banca Națională a României - Pagina 8
Banca Națională a României - Pagina 9
Banca Națională a României - Pagina 10
Banca Națională a României - Pagina 11
Banca Națională a României - Pagina 12
Banca Națională a României - Pagina 13
Banca Națională a României - Pagina 14
Banca Națională a României - Pagina 15
Banca Națională a României - Pagina 16
Banca Națională a României - Pagina 17
Banca Națională a României - Pagina 18
Banca Națională a României - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Banca Nationala a Romaniei
    • C cap 1.doc
    • C cap 2.doc
    • C cap 3.doc

Alții au mai descărcat și

Climatul Investițional

Cuvinte –cheie: climat investiţional; factori determinanţi ai climatul investiţional; politica investiţională; atractivitate investiţională;...

Eficiența Economică a Investițiilor

1. Conceptul de eficienţă economică şi cel de eficienţă economică a investiţiilor Eficienţa economică este o noţiune complexă prin care se...

Impactul timpului asupra procesului investițional

1. Semnificaţia factorului timp în procesul investiţional. Procesele compunerii şi actualizării Procesul investiţional se desfăşoară într-o...

Conținutul economic al evaluării întreprinderii

Afacerea reprezintă o activitate, organizată în cadrul unei structuri, scopul principal fiind obţinerea profitului. Afacerea îmbracă o formă...

Model plan de finanțare

Proiectul Casa Pâinii își propune să răspundă unei nevoi de bază în comunitatea locală. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copiii ai străzii,...

Elemente de Micro și Macroeconomie

CAPITOLUL 1 OBIECTUL ŞI METODA ECONOMIEI POLITICE Obiective : Economia politică este ştiinţa economică fundamentală, axul în jurul căreia s-au...

Analiza economico-financiară - firma Alfa

Firma Alfa s-a înfiinţat în anul 1998. Iniţiatorul după ce a lucrat o perioadă de câţiva ani la o multinaţională în domeniu., a decis să îşi...

Dezvoltare durabilă

Dezvoltarea durabila are 3 componente: 1.economica 2. sociala 3. de mediu In istoria recenta prima semnalare a faptului ca evolutia economica...

Te-ar putea interesa și

Banca Națională a României

1. REFORMA SISTEMULUI BANCAR Reforma sistemului bancar, începută în anul 1990, reprezintă acţiunea întreprinsă în România privind trecerea de la...

Banca Națională a României

INTRODUCERE Termenul de sistem monetar are înțelesuri și abordări diferite. Una dintre abordările termenului de sistem monetar este aceea de...

Banca Națională a României

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI (BNR), înfiinţată în anul 1880, este banca centrală a României. Banca Naţională este o instituţie publică independentă,...

Studiu Privind Independența Băncii Naționale a României în Comparație cu Băncile Centrale din UE

Capitolul I Conceptul de independenţă al băncii centrale Conceptul de independenţă a băncii centrale poate fi definit în următorii termeni:...

Banca Națională a României - analiza sistemului bancar din România

1. Organizarea Bancii Nationale a Romaniei Romania moderna nu putea fi imaginata fara o Banca Nationala . Pentru a pune insa cheia de bolta a...

Rolul Băncii Naționale a României

INTRODUCERE EVOLUŢIA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA Sistemul bancar modern românesc a apărut în secolul al XIX-lea, iar dezvoltarea sa...

Banca Națională a României

Banca Nationala a României reprezinta o institutie care a fost înfiintata prin Legea organica din 23 aprilie 1880, în baza careia, bancii îi este...

Banca Națională a României

Capitolul 1 – Natura juridică a instituţiei Banca Naţională a Romaniei reprezintă o instituţie care a fost infiinţată prin legea organică din 17...

Ai nevoie de altceva?