Bazele Contabilitatii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 3995
Mărime: 79.23KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAP.I- CONTABILITATEA ŞI SISTEMUL INFORMAŢIONAL ECONOMIC

1.1. Sistemul informaţional economic

Organizarea şi conducerea oricărei activităţi economice implică cunoaşterea cât mai completă a datelor, reglementărilor şi contextului în care se desfăşoară activitatea, adica deţinerea a cât mai multor informaţii referitoare la acea activitate.

Informaţia reprezintă o ştire, o comunicare despre o persoană, un obiect de activitate, un fenomen, etc.

Informaţia se concretizează în imagini, simboluri, propoziţii, cifre, formule, etc.

Informaţiile reprezintă elemente noi în comparaţie cu alte cunoştinţe anterioare, mărind gradul de cunoaştere al celui care le primeşte.

Sistemul informaţional economic reprezintă ansamblul metodelor şi mijloacelor utilizate într-o unitate pentru culegerea, prelucrarea, analiza şi valorificarea informaţiei economice, necesare conducerii pentru luarea deciziilor.

Datele despre procesele economice se consemnează în documente scrise sau pe alţi suporţi şi sunt transmise şi prelucrate în cadrul unităţii,spre a putea fi utilizate de conducerea de la diverse niveluri.

Principala sursă de informaţii a sistemului informaţional economic o reprezintă evidenţa economică.

Evidenţa economică este un sistem de înregistrare, urmărire şi control, conform unor principii prestabilite, a mijloacelor economice şi a surelor de provenienţă a acestora, a procesului economic şi a rezultatelor obţinute. Evidenţa economică trebuie să asigure înregistrarea tuturor elementelor din patrimoniul unităţii, modificarea acestor elemente ca urmare a proceselor economice, determinarea veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatelor activităţii, urmărirea respectării legalităţii.

Evidenţa economică are trei forme:

- evidenţa operativă

- evidenţa statistică

- evidenţa contabilă.

a) Evidenţa operativă are ca obiect înregistrarea operaţiilor economice în momentul şi la locul producerii lor.

Ex. : înregistrarea consumurilor de apă, energie electrică, termică, etc. cu ajutorul

contoarelor; prezenţa la lucru a salariaţilor cu ajutorul condicilor de prezenţă,

fişelor de pontaj, consumul de materiale cu ajutorul bonurilor de consum etc.

Aceste informaţii se transmit conducerii în mod operativ Ele pot sta si la baza înregistrării în evidenţa contabilă sau statistică.

b) Evidenţa statistică utilizează mijloace specifice pentru înregistrarea, prelucrarea informaţiei economice sub formă de tabele, reprezentări grafice,indici, etc.

Obiectul statisticii este mai amplu, cuprinzând fenomenele demografice, culturale, naturale,sociale, etc.

c) Evidenţa contabilă are ca sarcină înregistrarea cronologică şi sistematică a proceselor ce afectează patrimoniul unei unităţi,cum sunt: existenţa şi mişcarea mijloacelor economice materiale, a disponibilităţilor financiare, a veniturilor şi cheltuielilor, a obligaţiilor faţă de furnizori, angajaţi, stat, actionari,etc.

Înregistrarea informaţiei în evidenţa contabilă se face pe bază de documente scrise, si numai în etalon monetar. De aceea contabilitatea sete considerata prin excelenta o evidenta valorica.

1.2. Funcţiile contabilităţii

Evidenţa contabilă are 4 funcţii :

a) funcţia de înregistrare – constă în înscrierea în documente a informaţiei referitoare la patrimoniul unităţii şi la modificările elementelor patrimoniale.

Toate intrările şi ieşirile de valori materiale si băneşti trebuie înregistrate la data producerii lor, fără nici o excepţie.

b) funcţia de informare – prin prelucrarea, după principii şi reguli proprii contabilităţii, a informaţiilor înregistrate, se obţin date despre existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale, despre valoarea producţiei obţinute şi cheltuielile efectuate, despre profitul sau pierderea realizată de unitatea economică. Funcţia de informare este perfectibilă permanent. Dezideratul de atins este furnizarea de informaţii cât mai operative, de calitate, la un preţ scăzut.

c) funcţia de control – informaţiile furnizate de contabilitate trebuie să ofere o imagine clară, fidelă a oricărui element patrimonial şi a mişcărilor acestuia, asigurând posibilitatea unui control permanent a modului de gestionare a patrimoniului, atat din partea conducerii unitatii, cat si a actionarilor,a organelor de control fiscal, al bancilor,etc.

Documentele contabile sunt documente oficiale, care pot servi ca proba in justitie.

d) funcţia de previziune – informaţiile de sinteză din contabilitate stau la baza elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli, a programului de dezvoltare, la motivarea deciziilor privind activitatea viitoare a unei unităţi.

CAP.II- OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE CONTABILITĂŢII

2.1. Obiectul contabilităţii

Prima definiţie dată contabilităţii, implicit obiectului său, aparţine lui Luca Paciolo care în lucrarea sa publicată la Veneţia în 1494 intitulată “Summa de arithmetica geometria proporţioni et proportionalita” consideră că obiectul contabilităţii este “tot ceea ce după părerea negustorului îi aparţine pe lume, precum şi toate afacerile mari şi mărunte în ordinea în care au avut loc”.

Preview document

Bazele Contabilitatii - Pagina 1
Bazele Contabilitatii - Pagina 2
Bazele Contabilitatii - Pagina 3
Bazele Contabilitatii - Pagina 4
Bazele Contabilitatii - Pagina 5
Bazele Contabilitatii - Pagina 6
Bazele Contabilitatii - Pagina 7
Bazele Contabilitatii - Pagina 8
Bazele Contabilitatii - Pagina 9
Bazele Contabilitatii - Pagina 10
Bazele Contabilitatii - Pagina 11
Bazele Contabilitatii - Pagina 12
Bazele Contabilitatii - Pagina 13
Bazele Contabilitatii - Pagina 14
Bazele Contabilitatii - Pagina 15
Bazele Contabilitatii - Pagina 16
Bazele Contabilitatii - Pagina 17
Bazele Contabilitatii - Pagina 18
Bazele Contabilitatii - Pagina 19
Bazele Contabilitatii - Pagina 20
Bazele Contabilitatii - Pagina 21
Bazele Contabilitatii - Pagina 22
Bazele Contabilitatii - Pagina 23
Bazele Contabilitatii - Pagina 24
Bazele Contabilitatii - Pagina 25
Bazele Contabilitatii - Pagina 26
Bazele Contabilitatii - Pagina 27
Bazele Contabilitatii - Pagina 28
Bazele Contabilitatii - Pagina 29
Bazele Contabilitatii - Pagina 30
Bazele Contabilitatii - Pagina 31
Bazele Contabilitatii - Pagina 32
Bazele Contabilitatii - Pagina 33
Bazele Contabilitatii - Pagina 34
Bazele Contabilitatii - Pagina 35
Bazele Contabilitatii - Pagina 36
Bazele Contabilitatii - Pagina 37
Bazele Contabilitatii - Pagina 38
Bazele Contabilitatii - Pagina 39
Bazele Contabilitatii - Pagina 40
Bazele Contabilitatii - Pagina 41
Bazele Contabilitatii - Pagina 42
Bazele Contabilitatii - Pagina 43
Bazele Contabilitatii - Pagina 44
Bazele Contabilitatii - Pagina 45
Bazele Contabilitatii - Pagina 46
Bazele Contabilitatii - Pagina 47
Bazele Contabilitatii - Pagina 48
Bazele Contabilitatii - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Baze de Date

C1-16.10.2009 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Scurt istoric al bazelor de date Există afirmaţii conform cărora primul sistem de baze de date a fost...

Legile Succesului

Ce este succesul? Succesul poate fi definit ca „starea de mulţumire faţă de ceea ce ai." Succesul nu este neapărat determinat de bunurile materiale...

Bazele Contabilitatii

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Economie

Curs1 - Rolul instituţiilor financiare internaţionale în promovarea cooperării monetare în contextul globalizării Bretoon Woods -actul de...

Statistica

Coeficientul de asimetrie Noţiunea de asimetrie se referă la felul în care frecvenţele unei distribuţii se abat de la curba normală a...

Baze de Date

Definirea sistemelor informatice: Sist inform este un concept folosit foarte frectvent in domeniul informaticii,datorita extinderii cu o deosebita...

Macroeconomie

LECTIA 1 CAPITOLUL 1 Introducere in studiul economiei Cuvinte cheie: economie, fenomene, procese, resurse, trebuinte, 1.1. Etapele formarii si...

Informatică Economică

Tema 1: Considerente generale privind informatia Informatia este o resursa deosebit de importanta în dezvoltarea personalitatii fiecarui individ,...

Ai nevoie de altceva?