Bazele Contabilității

Curs
9.4/10 (8 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 162 în total
Cuvinte : 35487
Mărime: 153.30KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CUPRINS

Introducere 9

Cap.I Contabilitatea - formă principală a evidenţei conomice 11

1.1. Necesitatea, evoluţia şi rolul contabilităţii ca formă a evidenţei economice 11

1.2. Elementele definitorii ale contabilităţii şi legatura cu alte discipline 13

1.3. Informaţia - rolul şi locul acesteia în cadrul evidenţei economice 15

1.4. Conţinutul, sarcinile şi cerinţele evidenţei economice 18

1.5. Formele şi etaloanele evidenţei economice 20

1.5.1. Formele evidenţei economice 20

1.5.2. Etaloanele evidenţei economice 22

1.6. Obiectivele, atribuţiile şi funcţiile contabilităţii 23

1.7. Sisteme de contabilitate contemporană 26

Cap. II Obiectul contabilităţii 29

2.1. Concepţii cu privire la obiectul contabilităţii 29

2.2. Conţinutul obiectului contabilităţii 31

2.3. Caracteristicile principalelor grupe de elemente patrimoniale 32

2.3.1. Active patrimoniale 32

2.3.2. Pasive patrimoniale 34

2.3.3. Cheltuieli, venituri şi rezultatele financiare 35

2.3.4. Categorii de creanţe şi datorii 36

Cap. III Metoda contabilităţii 38

3.1. Conţinutul şi principiile metodei contabilităţii 38

3.2. Procedee comune metodei contabilităţii 40

3.3. Procedeele specifice metodei contabilităţii 41

Cap. IV Documentarea 43

4.1. Conţinutul, importanţa şi rolul documentelor justificative 43

4.2. Structura documentelor justificative 44

4.3. Clasificarea documentelor justificative 45

4.4. Întocmirea, circulaţia şi verificarea documentelor justificative 48

4.5. Tipizarea şi corectarea documentelor justificative 50

4.5.1. Tipizarea documentelor 50

4.5.2. Corectarea documentelor 51

4.6. Clasarea, păstrarea şi arhivarea documentelor justificative 51

4.7. Reconstituirea documentelor justificative 54

Cap. V Evaluarea elementelor patrimoniale 55

5.1. Conţinutul, importanţa, necesitatea şi principiile evaluării 55

5.2. Formele evaluării in contabilitate 57

5.3. Tratamente generale la evaluarea elementelor patrimoniale 58

5.3.1. Tratamente la evaluarea curentă a elementelor

patrimoniale 58

5.3.2. Evaluarea elementelor patrimoniale la inventariere 61

5.3.3. Evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia

închiderii exerciţiului (evaluarea bilanţieră) 61

5.4. Categorii de preţuri şi tarife utilizate în evaluarea elementelor patrimoniale 62

Cap. VI Bilanţul contabil – procedeu al dublei reprezentări a patrimoniului 65

6.1. Conţinutul necesitatea şi importanţa bilanţului contabil 65

6.2. Componentele de bază ale bilanţului contabil 68

6.3. Sistematizarea, generalizarea şi prezentarea elementelor

patrimoniale cu ajutorul bilanţului contabil 70

6.4. Scheme de prezentare a elementelor patrimoniale prin bilanţ 72

6.5. Influenţa operaţiilor economico-financiare asupra bilanţului contabil 74

6.6. Aplicaţii privind influenţa operaţiilor economico-financiare asupra bilanţului contabil 76

6.7. Concepţii cu privire la interpretarea bilanţului contabil 83

Cap. VII Contul – procedeu al dublei înregistrări a patrimoniului 85

7.1. Conceptul de cont-necesitate, importanţă şi conţinut 85

7.2. Funcţiile de bază ale contului 89

7.3. Structura contului 90

7.4. Aplicaţii privind structura contului 93

7.5. Forma contului 94

7.6. Regulile de funcţionare ale conturilor 96

7.7. Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor 98

7.7.1. Conţinutul dublei înregistrări 98

7.7.2. Corespondenţa conturilor 100

7.8. Analiza contabilă a operaţiilor economico-financiare 101

7.9. Formula contabilă şi articolul contabil 102

7.10.Aplicaţii privind formula contabilă 104

7.11. Sistemul contabil, planul general de conturi – codificarea şi clasificarea conturilor 107

7.12 Aplicaţii privind analiza contabilă a operaţiilor economico-financiare 110

Cap.VIII Balanţa de verificare a conturilor, procedeu de centralizare şi verificare a înregistrărilor efectuate cu ajutorul conturilor 117

8.1. Conţinutul, necesitatea, rolul şi funcţiile balanţei de verificare a conturilor 117

8.2. Categorii de balanţe de verificare 120

8.3. Întocmirea balanţei conturilor 122

8.4. Erori de înregistrare, identificabile cu ajutorul balanţei de verificare a conturilor 123

Cap IX Calculaţia – procedeu al metodei contabilităţii 125

9.1. Conceptul, necesitatea şi conţinutul calculaţiei 125

9.2. Categorii de calculaţii şi principiile de bază ale calculaţiei 127

9.3. Obiectivele calculaţiei şi principalele structuri privind

costurile 129

Cap. X Inventarierea – procedeu de determinare a situaţiei reale a patrimoniului 132

10.1 Conceptul de inventariere, importanţa, funcţiile şi felurile inventarierii

Extras din document

Din cele mai vechi timpuri, omul s-a straduit să cunoască lucrurile şi fenomenele petrecute în mediul înconjurator, să-şi explice modul lor de manifestare, pentru ca apoi să le poata utiliza pentru necesităţi proprii. La început dorinţa de a cunoaste a evoluat lent, dar odata cu dezvoltarea ştiinţei s-a accelerat şi s-a amplificat; informatia şi indeosebi cea economica fiind prezente in toate domeniile de activitate ca un element indispensabil progresului.

Valorificarea deplină a informatiei economice se poate realiza numai în cadrul unui sistem informaţional economic bine conceput, în care contabilitatea să fie considerata principala sursă de informaţii.

În condiţiile actuale ale ţării noastre, sfera şi funcţiile contabilităţii suferă modificări importante, impuse pe de o parte de necesităţile sporite de informaţii, iar pe de altă parte, de evoluţia procedeelor şi tehnicii de prelucrare a datelor, viitorul societăţii româneşti fiind strîns legat şi de dezvoltarea sistemului contabil în strînsă corelaţie cu tendinţele ce se manifestă pe plan european şi internaţional. Paralel cu diversificarea contabilităţii, are loc şi o nouă reaşezare a profesiei contabile.

Contabilul modern trebuie să ocupe un loc de frunte în cadrul societăţii, aportul său la buna administrare a intreprinderii fiind decisiv în cadrul sistemului de conducere.

Tocmai de aceea este important ca specialiştii din acest domeniu să beneficieze de cunostinţe temeinice care să le asigure baza teoretico-metodologică necesară rezolvării multiplelor probleme ale practicii.

În acest sens, un rol hotărîtor îl are inţelegerea conceptelor şi a terminologiei specifice contabilităţii. Acestea sunt studiate de disciplina “Bazele contabilităţii”.

Ne-am propus ca în cadrul lucrării să oferim tuturor celor care doresc să studieze “contabilitatea”, primele noţiuni în domeniu, pe baza carora să poata fi aprofundate cu succes alte categorii economice, principii, procedee şi tehnici proprii domeniului.

În cadrul lucrării am abordat contabilitatea ca o “construcţie specială”, în cadrul careia temelia are rolul hotarîtor în ceea ce priveşte consolidarea şi supravieţuirea construcţiei

Daca temelia este bine consolidată, se poate construi oricît, fără riscul ca ceea ce se va aşeza peste să se dărîme, dar dacă temelia nu este solidă, oricît de impunatoare ar fi construcţia, la cel mai mic “cutremur” ea se va darîma.

În acest context, lucrarea prezinta cele mai semnificative aspecte teoretice şi aplicative ale contabilităţii, în strînsă corelaţie cu Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în 2000 şi alte reglementări în domeniu.

Lucrarea se adresează în primul rînd studenţilor din învăţămîntul superior economic, dar şi elevilor de la liceele cu profil economic sau de la alte forme de învăţămînt, economiştilor, contabililor şi specialiştilor din producţie şi cercetare care studiază şi aplică în practică concepte specifice contabilităţii.

Conştienţi că lucrarea nu epuizeaza problematica complexa a teoriei şi practicii contabile, vom fi recunoscători tuturor celor care, prin observaţiile, propunerile şi sugestiile lor, vor contribui la îmbunătăţirea lucrării într-o ediţie viitoare.

Preview document

Bazele Contabilității - Pagina 1
Bazele Contabilității - Pagina 2
Bazele Contabilității - Pagina 3
Bazele Contabilității - Pagina 4
Bazele Contabilității - Pagina 5
Bazele Contabilității - Pagina 6
Bazele Contabilității - Pagina 7
Bazele Contabilității - Pagina 8
Bazele Contabilității - Pagina 9
Bazele Contabilității - Pagina 10
Bazele Contabilității - Pagina 11
Bazele Contabilității - Pagina 12
Bazele Contabilității - Pagina 13
Bazele Contabilității - Pagina 14
Bazele Contabilității - Pagina 15
Bazele Contabilității - Pagina 16
Bazele Contabilității - Pagina 17
Bazele Contabilității - Pagina 18
Bazele Contabilității - Pagina 19
Bazele Contabilității - Pagina 20
Bazele Contabilității - Pagina 21
Bazele Contabilității - Pagina 22
Bazele Contabilității - Pagina 23
Bazele Contabilității - Pagina 24
Bazele Contabilității - Pagina 25
Bazele Contabilității - Pagina 26
Bazele Contabilității - Pagina 27
Bazele Contabilității - Pagina 28
Bazele Contabilității - Pagina 29
Bazele Contabilității - Pagina 30
Bazele Contabilității - Pagina 31
Bazele Contabilității - Pagina 32
Bazele Contabilității - Pagina 33
Bazele Contabilității - Pagina 34
Bazele Contabilității - Pagina 35
Bazele Contabilității - Pagina 36
Bazele Contabilității - Pagina 37
Bazele Contabilității - Pagina 38
Bazele Contabilității - Pagina 39
Bazele Contabilității - Pagina 40
Bazele Contabilității - Pagina 41
Bazele Contabilității - Pagina 42
Bazele Contabilității - Pagina 43
Bazele Contabilității - Pagina 44
Bazele Contabilității - Pagina 45
Bazele Contabilității - Pagina 46
Bazele Contabilității - Pagina 47
Bazele Contabilității - Pagina 48
Bazele Contabilității - Pagina 49
Bazele Contabilității - Pagina 50
Bazele Contabilității - Pagina 51
Bazele Contabilității - Pagina 52
Bazele Contabilității - Pagina 53
Bazele Contabilității - Pagina 54
Bazele Contabilității - Pagina 55
Bazele Contabilității - Pagina 56
Bazele Contabilității - Pagina 57
Bazele Contabilității - Pagina 58
Bazele Contabilității - Pagina 59
Bazele Contabilității - Pagina 60
Bazele Contabilității - Pagina 61
Bazele Contabilității - Pagina 62
Bazele Contabilității - Pagina 63
Bazele Contabilității - Pagina 64
Bazele Contabilității - Pagina 65
Bazele Contabilității - Pagina 66
Bazele Contabilității - Pagina 67
Bazele Contabilității - Pagina 68
Bazele Contabilității - Pagina 69
Bazele Contabilității - Pagina 70
Bazele Contabilității - Pagina 71
Bazele Contabilității - Pagina 72
Bazele Contabilității - Pagina 73
Bazele Contabilității - Pagina 74
Bazele Contabilității - Pagina 75
Bazele Contabilității - Pagina 76
Bazele Contabilității - Pagina 77
Bazele Contabilității - Pagina 78
Bazele Contabilității - Pagina 79
Bazele Contabilității - Pagina 80
Bazele Contabilității - Pagina 81
Bazele Contabilității - Pagina 82
Bazele Contabilității - Pagina 83
Bazele Contabilității - Pagina 84
Bazele Contabilității - Pagina 85
Bazele Contabilității - Pagina 86
Bazele Contabilității - Pagina 87
Bazele Contabilității - Pagina 88
Bazele Contabilității - Pagina 89
Bazele Contabilității - Pagina 90
Bazele Contabilității - Pagina 91
Bazele Contabilității - Pagina 92
Bazele Contabilității - Pagina 93
Bazele Contabilității - Pagina 94
Bazele Contabilității - Pagina 95
Bazele Contabilității - Pagina 96
Bazele Contabilității - Pagina 97
Bazele Contabilității - Pagina 98
Bazele Contabilității - Pagina 99
Bazele Contabilității - Pagina 100
Bazele Contabilității - Pagina 101
Bazele Contabilității - Pagina 102
Bazele Contabilității - Pagina 103
Bazele Contabilității - Pagina 104
Bazele Contabilității - Pagina 105
Bazele Contabilității - Pagina 106
Bazele Contabilității - Pagina 107
Bazele Contabilității - Pagina 108
Bazele Contabilității - Pagina 109
Bazele Contabilității - Pagina 110
Bazele Contabilității - Pagina 111
Bazele Contabilității - Pagina 112
Bazele Contabilității - Pagina 113
Bazele Contabilității - Pagina 114
Bazele Contabilității - Pagina 115
Bazele Contabilității - Pagina 116
Bazele Contabilității - Pagina 117
Bazele Contabilității - Pagina 118
Bazele Contabilității - Pagina 119
Bazele Contabilității - Pagina 120
Bazele Contabilității - Pagina 121
Bazele Contabilității - Pagina 122
Bazele Contabilității - Pagina 123
Bazele Contabilității - Pagina 124
Bazele Contabilității - Pagina 125
Bazele Contabilității - Pagina 126
Bazele Contabilității - Pagina 127
Bazele Contabilității - Pagina 128
Bazele Contabilității - Pagina 129
Bazele Contabilității - Pagina 130
Bazele Contabilității - Pagina 131
Bazele Contabilității - Pagina 132
Bazele Contabilității - Pagina 133
Bazele Contabilității - Pagina 134
Bazele Contabilității - Pagina 135
Bazele Contabilității - Pagina 136
Bazele Contabilității - Pagina 137
Bazele Contabilității - Pagina 138
Bazele Contabilității - Pagina 139
Bazele Contabilității - Pagina 140
Bazele Contabilității - Pagina 141
Bazele Contabilității - Pagina 142
Bazele Contabilității - Pagina 143
Bazele Contabilității - Pagina 144
Bazele Contabilității - Pagina 145
Bazele Contabilității - Pagina 146
Bazele Contabilității - Pagina 147
Bazele Contabilității - Pagina 148
Bazele Contabilității - Pagina 149
Bazele Contabilității - Pagina 150
Bazele Contabilității - Pagina 151
Bazele Contabilității - Pagina 152
Bazele Contabilității - Pagina 153
Bazele Contabilității - Pagina 154
Bazele Contabilității - Pagina 155
Bazele Contabilității - Pagina 156
Bazele Contabilității - Pagina 157
Bazele Contabilității - Pagina 158
Bazele Contabilității - Pagina 159
Bazele Contabilității - Pagina 160
Bazele Contabilității - Pagina 161
Bazele Contabilității - Pagina 162
Bazele Contabilității - Pagina 163

Conținut arhivă zip

  • contabilitate-baze.doc

Alții au mai descărcat și

Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială

În cadrul economiei mondiale moderne, una din cerinţele fundamentale, care conduce la progresul fiecărei economii naţionale, este reprezentată de...

Plan de Afaceri pentru Evaluarea Ideii de Afaceri SC M’jewelry SRL

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Acest plan de afaceri a fost elaborat cu scopul implementării ideii de afaceri care presupune realizarea de...

Evaluarea Eficientei Campaniei de Publicitate Online - Studiu Caz Garnier

EVALUAREA EFICIENTEI CAMPANIEI DE PUBLICITATE ONLINE Introducere Internetul ca mediu de marketing ofera, proprietarilor de companii mici si...

Dinamica Cheltuielilor Publice in Romania si Factorii de Influenta asupra Acesteia

CAP 1.Conceptul de cheltuieli publice şi conţinutul acestora Statul este cel mai important decident public, care pe măsura creşterii gradului de...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Contabilitatea instituțiilor de credit

OBIECTIVELE Cursului Principalele obiective ale Cursului sunt: 1.1. Legislatia care reglementeaza contabilitatea institutiilor de credit si a...

Contabilitate Consolidata

CAPITOLUL 1 Aspecte generale privind grupurile şi conturile consolidate 1.1. Necesitatea grupurilor de societăţi Apariţia grupurilor este legată...

Contabilitate Financiara Suport de Curs

CADRUL GENERAL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Situaţiile financiare ale unei companii reprezintă cel mai important mijloc,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Managementul Intercultural

CAPITOLUL I Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului financiar-contabil Ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge...

Relatia Dintre Logistica si Functia Financiar-Contabila

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Contabilitatea și Repartizarea Cheltuielilor la SC XXX SA

Introducere Rolul statului ca principala instituţie de organizare şi conducere politică a societăţii se înfăptuieşte prin anumite funcţii:...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Diversitatea Principiilor care Stau la Baza Evaluării Întreprinderii

Evaluarea este o activitate efectuată de profesionişti care respectă nişte principii, metode şi standarde specifice prin care se determină o...

Bazele Contabilității

MODULUL I: EVOLUŢIA , DEFINIREA SI OBIECTUL DE STUDIU AL CONTABILITĂŢII 5 Concepte de bază regăsite pe parcursul prezentului modul 5 Scopul...

Ai nevoie de altceva?