Bazele Economiei de Piata

Curs
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 21555
Mărime: 90.53KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Preda

Extras din document

Capitolul 1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ECONOMIEI

Obiective:

- prezentarea apariţia şi evoluţiei noţiunii de economie

- familiarizarea cu problematica conceptului de economie

- formarea unor cunoştinţe de bază referitoare la economia de piaţă

Noţiuni cheie: economie, microeconomie, macroeconomie, producţie, preţ

Economia este ştiinta creării şi administrării avuţiei.

Ce a însemnat însă avuţia de-a lungul timpului ?

- pentru mercantilisti avuţia se defineşte prin cantitatea de metale preţioase pe care o deţine o ţară, iar sfera de formare o reprezintă comerţul (circulaţia mărfurilor).

- pentru fiziocraţi avuţia se formează numai în sfera producţiei agricole, în condiţiile existenţei unei ordini sociale naturale, iar schimbul nu poate fi creator de bogăţii.

- pentru clasici - (Adam Smith, David Ricardo, Jean Baptiste Say) - avuţia se creează în cadrul procesului productiv, indiferent de forma acestuia, prin muncă. Ca atare, bogăţia naţională depinde de productivitatea muncii iar aceasta este determinată la rândul ei de diviziunea muncii. Pentru ca diviziunea muncii şi respectiv productivitatea să genereze bogăţie, desfăşurarea activităţii economice trebuie să fie eliberată de orice constrângeri legate de dreptul de a face comerţ în ţară şi peste hotare, de alegere a profesiunii, de a desfăşura acel tip de activitate economică din care se poate obţine maximum de profit.

- pentru neoclasici, economia înseamnă ştiinţa schimbului comercial Ei consideră că un bun nu are valoare in sine, ci capătă valoare ca rezultat al schimbului.

- în teoria economică modernă economia este definită, la modul general, drept ştiinţa alegerilor eficace. In particular, pornind de la trăsătura comună menţionată anterior, s-au dezvoltat o serie de definiţii concurente ale acesteia:

1. Economia este studiul alocării bunurilor materiale pentru satisfacerea nevoilor materiale.

2. Economia reprezintă studiul alocării resurselor insuficiente pentru satisfacerea unor cereri concurente.

3. Economia este ştiinţa socială care se ocupă de căile prin care oamenii şi societăţile caută să-şi satisfacă nevoile materiale şi dorinţele.

4. Economia este ştiinţa care studiază comportamentul uman ca o relaţie între scopuri şi resurse rare care au utilizări alternative. Ea este deci o ştiinţă comportamentală, a modului în care oamenii fac opţiuni.

5. Economia este studiul asigurării nevoilor fizice ale omului.

6. Economia este studiul modului în care oamenii şi instituţiile iau decizii cu privire la producţie şi consum şi a modului în care se confruntă cu problema rarităţii.

7.Stiinţa economică este mai degrabă o metodă decât o doctrină, un aparat al minţii, o tehnică de gândire care îl ajută pe posesorul ei să tragă concluzii corecte.

Forme de organizare ale economiei

a. economia autarhică / închisă - în care ce să se producă, cum să se producă şi pentru cine să se producă este în întregime rezultatul deciziei producătorului, deoarece el îşi dimensionează producţia în funcţie de nevoile pe care trebuie să şi le satisfacă şi de resursele de care dispune, urmărind drept singur scop satisfacerea cât mai deplină a trebuinţelor sale şi a gospodăriei (familiei) proprii, în calitate de unic consumator a ceea ce produce .

b. economia de schimb - în care, în funcţie de polul de decizie, răspunsul la cele trei întrebări este dat de către:

- stat - în cadrul economiei centralizate, de comandă sau planificată;

- piaţă - in cadrul economiei libere de piaţă

- piaţă şi stat - în cadrul economiei mixte

1.3. Economia de piaţă - trăsături definitorii

Economia de piaţă se defineşte, în general, ca o economie a cărei funcţionare se realizează prin mecanismele pieţei libere, bazată pe proprietatea privată, fără existenţa unor acţiuni restrictive ale statului în domeniul producţiei, repartiţiei, schimbului şi consumului, preţurilor şi circulaţiei monetare.

Economia liberă de piaţă reprezintă acel mod de organizare a economiei în cadrul căruia alocarea resurselor limitate de care dispune societatea, dar şi distribuţia veniturilor obţinute în timpul activităţii economice se face numai prin piaţă, fără ca alte forţe, din interior sau din afara sistemului economic să intervină. Se consideră că cererea şi oferta sunt determinantele alocării resurselor, iar preţul este instrumentul cu ajutorul căruia are loc acest proces.

Condiţia de existenţă a economiei libere de piaţă este existenţa proprietăţii private, alături de libertatea de acţiune şi libera iniţiativă a agenţilor economici, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile liberei concurenţe şi a aplicării politicii economice a “laissez-faire”-ului.

Economia mixtă - la baza ei se află combinaţiile, în diferite forme şi proporţii ale proprietăţii private cu proprietatea publică. Libera iniţiativă a agenţilor economici se manifestă în condiţiile existenţei unei varietăţi a formelor de intervenţie ale statului, menite a face faţă instabilităţii macroeconomice şi imperfecţiunilor pieţei determinate de funcţionarea liberă a acesteia.

Economia mixtă îmbină deci trăsăturile economiei de piaţa (cu cele ale economiei de comandă în diferite proporţii, înlocuind politica "laissez-faire"ului proprie economiei libere de piaţă cu cea a intervenţiei limitate a puterii publice exercitată de către stat prin intermediul dispoziţiilor organizatorice şi a stimulentelor fiscale şi cea a puterii particulare exercitată"prin intermediul orientării invizibile de către mecanismul pieţei.’’

Preview document

Bazele Economiei de Piata - Pagina 1
Bazele Economiei de Piata - Pagina 2
Bazele Economiei de Piata - Pagina 3
Bazele Economiei de Piata - Pagina 4
Bazele Economiei de Piata - Pagina 5
Bazele Economiei de Piata - Pagina 6
Bazele Economiei de Piata - Pagina 7
Bazele Economiei de Piata - Pagina 8
Bazele Economiei de Piata - Pagina 9
Bazele Economiei de Piata - Pagina 10
Bazele Economiei de Piata - Pagina 11
Bazele Economiei de Piata - Pagina 12
Bazele Economiei de Piata - Pagina 13
Bazele Economiei de Piata - Pagina 14
Bazele Economiei de Piata - Pagina 15
Bazele Economiei de Piata - Pagina 16
Bazele Economiei de Piata - Pagina 17
Bazele Economiei de Piata - Pagina 18
Bazele Economiei de Piata - Pagina 19
Bazele Economiei de Piata - Pagina 20
Bazele Economiei de Piata - Pagina 21
Bazele Economiei de Piata - Pagina 22
Bazele Economiei de Piata - Pagina 23
Bazele Economiei de Piata - Pagina 24
Bazele Economiei de Piata - Pagina 25
Bazele Economiei de Piata - Pagina 26
Bazele Economiei de Piata - Pagina 27
Bazele Economiei de Piata - Pagina 28
Bazele Economiei de Piata - Pagina 29
Bazele Economiei de Piata - Pagina 30
Bazele Economiei de Piata - Pagina 31
Bazele Economiei de Piata - Pagina 32
Bazele Economiei de Piata - Pagina 33
Bazele Economiei de Piata - Pagina 34
Bazele Economiei de Piata - Pagina 35
Bazele Economiei de Piata - Pagina 36
Bazele Economiei de Piata - Pagina 37
Bazele Economiei de Piata - Pagina 38
Bazele Economiei de Piata - Pagina 39
Bazele Economiei de Piata - Pagina 40
Bazele Economiei de Piata - Pagina 41
Bazele Economiei de Piata - Pagina 42
Bazele Economiei de Piata - Pagina 43
Bazele Economiei de Piata - Pagina 44
Bazele Economiei de Piata - Pagina 45
Bazele Economiei de Piata - Pagina 46
Bazele Economiei de Piata - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Bazele Economiei de Piata.doc

Alții au mai descărcat și

Piata de Capital - Analiza Utilitatii Indicilor Bursieri

INTRODUCERE Bursa de valori mobiliare reprezintă un domeniu incitant şi fascinant, nu numai pentru actorii pieţei de capital ci şi pentru...

Managementul Resurselor Umane

Capitolul I. Analiza critică a fişei postului Fişa postului reprezintă documentul operaţional prin care se reflectă descrierea postului şi care,...

Indicii Bursieri- Indicatori Sintetici Utilizati în Analiza Pietei de Capital

1 EVOLUTIA SI CLASIFICAREA INDICILOR BURSIERI Indicii bursieri reprezinta expresia numerica, masurata în puncte a evolutiei cursurilor celor mai...

Economie Politica - Tutorat 1

TUTORAT 1 1.Economia politică- ştiinţă teoretică 1.1.Formarea şi evoluţia economiei ca ştiinţă Economia, ca ştiinţă, s- a conturat relativ...

Economie Politica

1. Introducere La începutul noului mileniu, omenirea încearca sa proiecteze o anume imagine a viitorului sau. Aceste eforturi pornesc de la...

Politici Sociale Europene

1. Temeiul juridic 2. Obiective 3. Ocuparea fortei de munca 1. Temeiul juridic Temeiul juridic al definirii si aplicarii politicii sociale se...

Datoria Publica

8.1. Datoria publica interna Datoria publica interna a statului reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila de rambursare a...

Te-ar putea interesa și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Strategii Manageriale Privind Cresterea Rentabilitatii Firmei Aplicatie la SC Conpet SA

CAPITOLUL I. EFICIENTA ECONOMICA 1.1. Conceptul de eficicienţă a producţiei şi investiţiilor 1.2. Necesitatea calculelor de eficienţă economică a...

Rolul Ratei Dobânzii pe Piața Monetară și a Creditului

Atunci când Adam Smith, în lucrarea sa fundamentala, “Avutia Natiunilor…” se ocupa de partile care alcatuiesc pretul marfurilor, el arata ca...

Investițiile în Relansarea Economică a Întreprinderii

Introducere Investitiile reprezinta suportul material al dezvoltarii economice, ele stau la baza diversificarii sau cresterii calitative a tuturor...

Restructurarea Sistemului Managerial în Condițiile Economiei de Piață în Baza Materialelor SC Alexios-Trans SRL

Introducere O întreprindere care funcţionează într-un mediu concurenţial este confruntată cu o multitudine de factori cu caracter intern şi...

Diagnosticul Rentabilitații

INTRODUCERE Conceptul de diagnostic la nivelul unei firme,presupune repetarea disfuncţionalităţilor activităţii ei,cercetarea si analiza faptelor...

Politica socială

1. Conceptul de politică socială Răspunsurile la întrebarea ,,Ce este politica socială?” sunt variate atât în funcţie de autorii care abordează...

Eficienta Economica a Investitiei

CAPITOLUL 1 EFICIENTA ECONOMICA - ELEMENT HOTARÂTOR IN DECIZIA DE INVESTITII 1.1. Conceptul de eficienta economica a investitiei Analiza...

Ai nevoie de altceva?