Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime

Curs
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 5 fișiere: pdf
Pagini : 220 în total
Cuvinte : 79456
Mărime: 2.17MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul 1

BAZELE GENERALE ALE ECONOMIEI

TRANSPORTURILOR MARITIME

1.1 Economia transporturilor maritime – parte integrantă a ştiinţei economice

1.2 Particularităţi ale activităţii de transport maritim

1.3 Cadrul general privind desfăşurarea activităţilor de transport maritim

1.1 Economia transporturilor maritime – parte integrantă a ştiinţei

economice

Ştiinţa economică reprezintă ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine,

de reflectări specializate în planul gândirii ale actelor şi faptelor economice, de judecăţi

de valoare asupra acestora, precum şi de tehnici, metode şi de procedee de măsurare,

reflectare, evaluare, gestionare şi stimulare a activităţilor economice. Ştiinţa economică se

constituie într-un sistem de ştiinţe economice autonome, cu relaţii de interdependenţă şi

determinare procesuală între componente.

Principalele ramuri ale ştiinţei economice sunt: economia politică – ştiinţa

teoretică economică fundamentală, macroeconomia, microeconomia, economia mondială,

istoria gândirii economice, finanţe, contabilitate, statistica economică, cibernetica

economică, marketing, management, geografia economică, analiza economico-financiară.

D în perspectiva epistemologiei economice, ştiinţele economice pot fi clasificate

în mod independent după diferite criterii cum ar fi domeniul de cercetare, instrumentele

de analiză sau interferenţele cu alte ramuri de ştiinţă.

În funcţie de criteriul domeniului de cercetare pe lângă componentele consacrate

- economia politică, economia mondială, economia mediului, economia întreprinderii,

macroeconomia, economia de piaţă etc. - îşi justifică prezenţa şi componenta economiei

transporturilor nu atât din motive taxonomice cât mai ales de delimitarea unui

instrumentar teoretic şi practic propriu, caracteristic serviciilor de transport.

Bazele generale ale economiei transporturilor maritime 2

Economia transporturilor reprezintă ramura ştiinţei economice care are ca obiect

şi finalitate interpretarea şi fundamentarea teoretică şi practică a faptelor, actelor şi

comportamentelor economice prin care sunt satisfăcute nevoile de deplasare, distribuţie şi

repartiţie fizică a resurselor mărfurilor, produselor, bunurilor şi persoanelor, prin

utilizarea capacităţilor de transport în raţiuni economice.

Activitatea economică de transport este procesul complex constituit din totalitatea

faptelor, actelor, comportamentelor şi deciziilor agenţilor economici, cu privire la

utilizarea capitalului şi a resurselor specifice, în vederea producerii, repartiţiei şi

consumului de servicii de transport, având ca raţiune finală obţinerea de profit prin

satisfacerea pe piaţa specifică a cererii de transport.

Activitatea de transport presupune deplasarea bunurilor sau a persoanelor între

cel puţ în două puncte determinate. Ceea ce dă specificitate ca activitate economică este

fapta de comerţ. Motorul acestei deplasări fizice este comerţul, sub cele două forme

consacrate: cu bunuri sau cu servicii. Producţia de bunuri şi servicii creează oferta iar

comerţul asigură satisfacerea cererii pe piaţă.

Agenţii economici în transporturile maritime sunt reprezentaţi fie de acele entităţi

economice care au ca obiect de activitate principal sau complementar asigurarea şi/sau

prestarea de servicii de transport (satisfac cererea pe piaţa specifică), fie de entităţile

economice care prin natura activităţii resimt necesitatea de deplasare a bunurilor în

vederea înscrierii în circuitul economic (creează cererea de transport pe piaţa specifică).

Sintetic, locul agenţilor economici şi circuitul economic în activitatea de transport

maritim este reprezentat în figura 1.1. În prim plan producţia respectiv oferta este

repartizată prin activitatea de comercializare iar în plan secundar pentru a satisface

cererea de consum societăţile de comerţ apelează la capacităţile de transport. De multe ori

la nivelul agenţilor economici semnificativi, cele trei segmente – producţie,

comercializare şi transport – se desfăşoară sub formă de activităţi economice

complementare ale aceleiaşi entităţi.

Preview document

Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 1
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 2
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 3
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 4
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 5
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 6
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 7
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 8
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 9
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 10
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 11
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 12
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 13
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 14
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 15
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 16
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 17
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 18
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 19
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 20
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 21
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 22
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 23
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 24
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 25
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 26
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 27
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 28
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 29
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 30
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 31
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 32
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 33
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 34
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 35
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 36
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 37
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 38
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 39
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 40
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 41
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 42
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 43
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 44
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 45
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 46
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 47
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 48
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 49
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 50
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 51
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 52
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 53
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 54
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 55
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 56
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 57
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 58
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 59
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 60
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 61
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 62
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 63
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 64
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 65
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 66
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 67
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 68
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 69
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 70
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 71
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 72
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 73
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 74
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 75
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 76
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 77
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 78
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 79
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 80
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 81
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 82
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 83
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 84
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 85
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 86
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 87
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 88
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 89
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 90
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 91
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 92
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 93
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 94
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 95
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 96
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 97
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 98
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 99
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 100
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 101
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 102
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 103
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 104
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 105
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 106
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 107
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 108
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 109
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 110
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 111
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 112
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 113
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 114
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 115
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 116
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 117
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 118
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 119
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 120
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 121
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 122
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 123
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 124
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 125
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 126
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 127
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 128
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 129
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 130
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 131
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 132
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 133
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 134
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 135
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 136
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 137
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 138
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 139
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 140
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 141
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 142
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 143
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 144
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 145
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 146
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 147
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 148
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 149
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 150
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 151
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 152
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 153
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 154
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 155
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 156
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 157
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 158
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 159
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 160
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 161
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 162
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 163
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 164
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 165
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 166
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 167
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 168
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 169
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 170
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 171
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 172
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 173
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 174
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 175
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 176
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 177
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 178
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 179
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 180
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 181
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 182
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 183
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 184
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 185
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 186
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 187
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 188
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 189
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 190
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 191
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 192
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 193
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 194
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 195
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 196
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 197
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 198
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 199
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 200
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 201
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 202
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 203
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 204
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 205
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 206
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 207
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 208
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 209
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 210
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 211
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 212
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 213
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 214
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 215
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 216
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 217
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 218
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 219
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 220
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 221
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 222
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 223
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 224
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 225
Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime - Pagina 226

Conținut arhivă zip

 • Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime
  • c1. bazele ec tp maritime.pdf
  • c2. piata maritima mondiala.pdf
  • c3. analiza venituri si chelt in tp.m..pdf
  • c4. contractele de tp.m.pdf
  • c5. manag executarii ct de tp.m..pdf

Alții au mai descărcat și

Teorie despre Economia de Piata

I. NOŢIUNI ŞI CONCEPTE DE BAZĂ 1. INTRODUCERE Experienţa ţărilor dezvoltate, rezultatele lor concretizate în creşterea economică, sunt argumentul...

Economie Generala - Optiunile Producatorului si Comportamentul Consumatorului

Partea 1. OPŢIUNILE PRODUCĂTORULUI În condiţiile economiei de piaţă producătorul trebuie să ţină seama de variabilele de care depinde activitatea...

Managementul Calității

Sistemul de management al calităţii Implementare şi certificare Fiabilitatea- este perioada de funcţionare în condiţii normale determinate de...

Investiții Internaționale

TEMA I. INVESTIŢIILE STRĂINE – PREZENTARE GENERALĂ 1. Investiţiile străine – delimitări conceptual-metodologice. Tipuri de investitori. 2. Rolul...

Economia Transporturilor

Curs 6 - CONVENTIILE INTERNATIONALE IN TRANSPORTURILE AERIENE 1. Conventia de la Varsovia (1929) Aceasta pune bazele contractului de transport...

Marketing

3.1 Conceptul de piata in viziunea diferitelor discipline Teoria economica defineste piata ca fiind “categoria economica a productiei de marfuri...

Marketingul Mix

Mijloacele de care dispune o intreprindere pentru a actiona pe piata se dovedesc a fi eterogene,acoperind o diversitate de activitati:fabricarea de...

Transportul Feroviar Auto Aerian

- Conventia privind transporturile feroviare internationale (COTIF) – „Reguli uniforme privind contractul de transport international de...

Te-ar putea interesa și

Tendințe în Evoluția Transporturilor Turistice Interne și Internaționale

Introducere Turismul a constituit la începutul secolului XX un privilegiu al claselor avute, pentru ca în ultimile decenii sa înregistreze o...

Căi de Perfecționare a Serviciilor de Transport Comercial din România

Cuvânt înainte Transporturile, permit punerea în valoare a bogăţiilor naturale sau a resurselor geografice din diferite regiuni sau ţări,...

Transporturile Turistice - Tiketing

Capitolul I : Impactul transporturilor asupra activitatii turistice 1.1. Turismul şi sectorul terţiar Conform teoriei lui Jean Fourastie (în...

Transporturile maritime - Contractul de agenturare

Datorita avantului economic al societatatii umane din ultima perioada, s-a inregistrat o crestere fara precedent a comertului mondial, a traficului...

Rolul Transporturilor in Dezvoltarea Activitatilor Turistice

Capitolul I: Rolul şi importanţa transporturilor turistice 1.1. Locul transporturilor în economie Prin intermediul transporturilor se realizează...

UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare

Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare Cea care promovează o politică de accelerare a dezvoltării economice a ţărilor în curs de...

Transportul Fluvial

1 Importanta economica a transportului fluvial Dupa transportul maritim, transportul fluvial reprezinta modalitatea de transport cea mai ieftina....

Instiutii Europene

Cetatenia Europeana – nu dizolva cetatenia statului al carui cetatean este, cetatenii Uniunii Europene avand doua cetateniisi anume, cea a statului...

Ai nevoie de altceva?