Bazele Marktetingului

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 17104
Mărime: 428.89KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Negricea Iliuta
cursuri anul 1 ,management-marketing Curs pentru învăţământ cu frecvenţă redusă UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING Anul II - Semestrul I

Cuprins

1 FUNDAMENTELE CONCEPTULUI DE MARKETING

1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1 4

1.2. Definirea conceptului de marketing 4

1.3. Etape în dezvoltarea marketingului 5

1.4. Funcţiile marketingului 6

1.5. Universalitatea şi domeniile de specializare ale marketingului 7

1.6. Instituţii şi organisme de marketing 7

1.7. Verificarea cunoştinţelor 8

2 MEDIUL DE MARKETING AL FIRMEI

2.1. Obiectivele unităţii de învăţare 2 11

2.2. Componentele mediului de marketing 11

2.2.1. Mediul extern 11

2.2.2. Mediul intern 13

2.3. Relaţiile firmei cu mediul extern 14

2.4. Verificarea cunoştinţelor 15

3 PIAŢA FIRMEI

3.1. Obiectivele unităţii de învăţare 3 18

3.2. Conţinutul şi tipologia pieţei 18

3.3. Dimensiunile şi factorii de influenţă ai dinamicii pieţei firmei 19

3.4. Căi de extindere a pieţei firmei 20

3.5. Conjunctura pieţei 20

3.5.1. Conţinutul conjuncturii economice şi a conjuncturii pieţei 20

3.5.2. Factorii determinanţi ai conjuncturii pieţei 21

3.6. Verificarea cunoştinţelor 21

4 MANAGEMENTULINFORMAŢIILOR DE MARKETING

4.1. Obiectivele unităţii de învăţare 4 25

4.2. Rolul şi conţinutul sistemului informaţional de marketing 25

4.3. Cercetarea de marketing 26

4.4. Tipologia cercetării de marketing 29

4.5. Metode şi tehnici de culegere şi analiză a informaţiilor de marketing 29

4.6. Etica în cercetările de marketing 31

4.7. Verificarea cunoştinţelor 32

5 PIEŢELE DE CONSUM ŞI COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI 3

5.1. Obiectivele unităţii de învăţare 5 36

5.2. Conceptul de comportament al consumatorului 36

5.3. Factorii deinfluenţă ai comportamentului consumatorului 37

5.4.Tipologia comportamentului de cumpărare 37

5.5. Etapele procesului de luare a deciziei de cumpărare 42

5.6. Verificarea cunoştinţelor 43

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 46

Extras din document

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1

FUNDAMENTELE CONCEPTULUI DE MARKETING

1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1

Acest capitol urmăreşte să ofere o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă

conceptual de marketing. În momentul de faţă, nu putem să nu aducem în discuţie

problematica marketingului atunci când vorbim despre activitatea oricărei firme, orice

dimensiuni ar avea aceasta.

1.2. Definirea conceptului de marketing

Marketing (termen de origine anglo-saxonă)- participiul prezent al verbului to

market (a desfăşura o tranzacţie, a vinde şi a cumpăra), este definit astfel:

- AMA (1960) – Realizarea activităţilor economice care dirijează fluxul bunurilor

de la producător la consumator/utilizator.

- Ph. Kotler – Proces social şi managerial prin care grupurile şi indivizii obţin

ceea ce le trebuie/doresc, prin crearea şi schimbul de produse/valori cu alte

grupuri şi indivizi.

- A. Denner : Marketing = satisfacţia cererii + profit.

- Catedra de Marketing ASE: O concepţie modernă în orientarea

întreprinderilor, concretizată într-un ansamblu coerent de activităţi practice,

programate şi organizate prin utilizarea unor metode şi tehnici ştiinţifice.

Concepte de marketing esenţiale:

- nevoi- conştientizarea unui sentiment de lipsă (nevoia de hrană, adăpost,

apă, aer, îmbrăcăminte etc);

- dorinţe- forma de manifestare a nevoilor umane pe măsura modelării acestora

de către cultura şi personalitatea individului;

- cerere – dorinţa dublată de puterea de cumpărare (solvabilitate)

- produs – orice bun oferit pe piaţă pentru a satisface o nevoie;

- valoare – diferenţa dintre avantajul din utilizare şi costul de achiziţie; (A.

Smith: Preţul real al unui bun este dat de efortul depus pentru obţinerea lui.)

- satisfacţie – rezultatul comparaţiei dintre performanţă şi aşteptare;

- schimb- obţinerea unui bun prin oferirea altuia în loc;

- tranzacţie – schimb de valori între două părţi;

- marketing de relaţie- urmăreşte edificarea unor relaţii de lungă durată şi

reciproc satisfăcătoare cu partenerii importanţi (clienţi, furnizori, distribuitori);

- piaţa – ansamblul cumpărătorilor efectivi şi potenţiali ai unui produs.

Condiţiile apariţiei şi dezvoltării marketingului

Pe fondul dinamismului economico-social tot mai pronunţat, marketingul a

cunoscut o largă difuzare în viaţa întreprinderilor, promovarea lui având loc, mai

întâi, pe cale extensivă (în sensul extinderii opticii, activităţilor specifice şi a

instrumentarului său la un număr tot mai mare de firme, din tot mai multe domenii de

activitate), apoi pe cale intensivă (consolidare, perfecţionare şi „maturizare” a

marketingului în ramurile şi organizaţiile care l-au adoptat).

Premisa apariţiei şi dezvoltării marketingului este dată de dinamismul

economico-social, manifestat prin:

- dezvoltarea forţelor de producţie;

- adâncirea specializării;

- mutaţii demografice;

- schimbarea condiţiilor de muncă şi viaţă;

- amplificarea relaţiilor economice internaţionale, etc.

1.3. Etape în dezvoltarea marketingului

În viziunea lui Robert Bartles

- primul deceniu (1900-1910) – descoperirea marketingului;

- al II-lea deceniu (1910- 1920) – conceptualizarea marketingului;

- anii 20 – integrarea marketingului în viaţa firmei;

- anii 30 – dezvoltarea marketingului;

- al V-lea deceniu – reevaluarea marketingului;

- al VI-lea deceniu – reconceptualizarea marketingului.

În viziunea lui Robert King:

- 1900-1930 – orientarea spre producţie; se caracterizează prin: produse

disponibile şi ieftine; potrivită în ţările mai puţin dezvoltate sau când o firmă

vrea să-şi extindă piaţa; potrivit pentru domeniul administraţiei (oficii de

plasare a forţei de muncă, eliberarea de autorizaţii etc. ), unde se pune accent

pe rezolvarea a cât mai multor cazuri într-un timp cât mai scurt (poate

interveni depersonalizarea activităţii şi o calitate slabă a serviciilor oferite).

- orientarea spre produs: se mizează pe faptul că un client apreciază calitatea

deosebită a unui produs, dar se ignoră nevoile reale ale pieţei.

- 1930 – 1950 – orientarea spre vânzări: ideea centrală este: consumatorul

trebuie convins să cumpere (chiar şi agresiv), punându-se accent pe vânzare

nu pe satisfacţia ulterioară a clientului. Se foloseşte mai ales în cazul

bunurilor fără prea mare căutare (poliţe de asigurare, activitatea de colectare

a fondurilor etc.)

- începând cu anii 50 – orientarea spre conceptul de marketing - se trece de la

concepţia „ facem un produs şi-l vindem” la „ intuim ce vrea clientul şi

reacţionăm”. Ideea centrală este de a avea „produse potrivite pentru clienţii

firmei şi nu clienţi potriviţi pentru produsele firmei”.

- în ultimii ani - orientarea spre marketing societal- sarcina firmei este de a

determina nevoile, de a furniza satisfacţie în mod eficient dar de o manieră

care să protejeze consumatorul şi societatea.

În viziunea lui Manfred Bruhn:

- faza orientării spre produs (anii '50) – accentul se pune pe dezvoltarea

producţiei pentru satisfacerea surplusului de cerere;

- faza orientării spre vânzare (anii '60) – accentul se deplasează asupra

comerţului, care s-a văzut pus în faţa unei oferte diversificate;

- faza orientării spre piaţă (anii '70) – în cazul unei supraoferte de mărfuri,

atenţia se concentrează pe consumatorii finali;

- faza orientării spre competiţie (anii '80) – devine din ce în ce mai dificilă

dobândirea avantajului concurenţial;

- faza orientării spre mediu (anii '90) – devin importanţi sunt factorii referitori la

mediu (factori ecologici, dezvoltări politice, tendinţe tehnologice, schimbări

sociale etc.).

Preview document

Bazele Marktetingului - Pagina 1
Bazele Marktetingului - Pagina 2
Bazele Marktetingului - Pagina 3
Bazele Marktetingului - Pagina 4
Bazele Marktetingului - Pagina 5
Bazele Marktetingului - Pagina 6
Bazele Marktetingului - Pagina 7
Bazele Marktetingului - Pagina 8
Bazele Marktetingului - Pagina 9
Bazele Marktetingului - Pagina 10
Bazele Marktetingului - Pagina 11
Bazele Marktetingului - Pagina 12
Bazele Marktetingului - Pagina 13
Bazele Marktetingului - Pagina 14
Bazele Marktetingului - Pagina 15
Bazele Marktetingului - Pagina 16
Bazele Marktetingului - Pagina 17
Bazele Marktetingului - Pagina 18
Bazele Marktetingului - Pagina 19
Bazele Marktetingului - Pagina 20
Bazele Marktetingului - Pagina 21
Bazele Marktetingului - Pagina 22
Bazele Marktetingului - Pagina 23
Bazele Marktetingului - Pagina 24
Bazele Marktetingului - Pagina 25
Bazele Marktetingului - Pagina 26
Bazele Marktetingului - Pagina 27
Bazele Marktetingului - Pagina 28
Bazele Marktetingului - Pagina 29
Bazele Marktetingului - Pagina 30
Bazele Marktetingului - Pagina 31
Bazele Marktetingului - Pagina 32
Bazele Marktetingului - Pagina 33
Bazele Marktetingului - Pagina 34
Bazele Marktetingului - Pagina 35
Bazele Marktetingului - Pagina 36
Bazele Marktetingului - Pagina 37
Bazele Marktetingului - Pagina 38
Bazele Marktetingului - Pagina 39
Bazele Marktetingului - Pagina 40
Bazele Marktetingului - Pagina 41
Bazele Marktetingului - Pagina 42
Bazele Marktetingului - Pagina 43
Bazele Marktetingului - Pagina 44
Bazele Marktetingului - Pagina 45
Bazele Marktetingului - Pagina 46
Bazele Marktetingului - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Bazele Marktetingului.pdf

Alții au mai descărcat și

Alimentatie Publica

CAPITOLUL I SERVICIILE DE ALIMENTATIE PUBLICA CONCEPT SI TRASATURI Unităţile de alimentaţie publică sunt locaruri în care procesul de...

Piața - Componentă Esențială a Mediului Extern

ARGUMENT Abordarea de marketing a pieţei porneşte de la conţinutul atribuit acesteia de teoria economica şi anume “categorie economica a...

Distribuție și Merchandising

Experienta educativa de la Universitatea Romano-Americana vine in sprijinul studentului cu invitatia de a parcurge impreuna drumul dificil catre...

Comportamentul Consumatorului

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 ORIENTAREA SPRE DEZVOLTAREA RELAŢIEI PERSONALIZATE CU CONSUMATORUL – PIATRA DE TEMELIE A MARKETINGULUI 1.1. OBIECTIVELE...

Politici și Strategii de Marketing

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1 COORDONATELE POLITICII DE MARKETING A FIRMEI Cuprins 1.1. Obiectivele unităţii de învăţare 1 4 1.2. Conţinutul politicii...

Teoria Uniunii Vamale

1. Integrarea comercială – componentă de bază a integrării economice Integrarea economică regională este consecinţa fenomenului de intensificare a...

Evoluții Recente ale Comerțului Internațional

Dinamica comerţului internaţional După anul 1985, pe parcursul unui deceniu şi jumătate comerţul internaţional a înregistrat o creştere rapidă şi...

Costul Capitalului Firmei

1. Introducere Piaţa financiară naţională sau internaţională oferă întreprinderilor o gamă complexă de mijloace de finanţare. La nivelul...

Ai nevoie de altceva?