Bazele Pietii Imobilului

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 23438
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Publicat de: Oliviu Marian
Cost: Gratis
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Extras din curs

Tema 1 Piaţa imobilului noţiuni generale

1 Esenţa şi definirea pieţii imobilului şi a bunului imobil

2 Principalele tranzacţii cu bunurile imobile

3 Particularităţile imobilului ca marfă

1 Esenţa şi definirea pieţii imobilului şi a bunului imobil

Trecerea la o economie de piaţă şi dezvoltarea relaţiilor economice de piaţă în Republica Moldova au creat condiţii favorabile pentru apariţia unor noi genuri de activităţi, aşa cum ar fi manager, marketolog, broker, agent imobiliar, developer şi evaluator. Cu toate că activitatea de evaluator nu este chiar atît de nouă pentru Moldova, în ultimul timp ea a căpătat un aspect nou.

În linii generale prin noţiunea de piaţă se subînţelege un ansamblu de mecanisme prin care se execută unele sau altele efaceri. “Piaţa imobiliară este un complex de mecanisme prin intermediul cărora sunt transmise drepturile supra unei proprietăţi şi interesele legate de ea, sunt stabilite preţurile şi este delimitat spaţiul pentru diferite variante pentru utilizarea terenurilor” ; noţiunea dată este redată în contextul manualului “Evaluarea Bunurilor Imobiliare” (teorie şi practică), elaborat de d-na Buzu O. şi Matcov A. .

Termenii de bază, folosiţi pentru descrierea pieţei imobiliare, au trei nivele de determinare. La primul nivel se referă formulările utilizate în legile în vigoare; la al doilea nivel – în literatura profisională, dar al treilea nivel – formularile folosite de catre profeisoniştii ce activeaza pe piaţa imobiliară .

Teoretic ele ar trebui sa fie foarte apropiate, dar practic aceasta, din păcate, nu este în tocmai aşa.

O întelegere corectă şi o posedare liberă a terminologiei crează baza pentru o discutie efectivă, atît cu profesioniştii din sfera respectiva cît pentru profesioniştii din sfera respectivă, cît şi cu persoanele care necesită o explicare a terminilor corespunzători. Terminologia utilizată pe piaţa imobiliară şi termenii speciali pentru evaluare se folosesc pe larg în procesul de evaluare.

Principala şi cea mai importantă noţiune este cea de “IMOBIL”. Prezentarea legitimă a acestei noţiuni are o istorie veche. Încă în legile Romei Antice proprietatea se diviza in mobilă si imobilă.

Legislaţia Republicii Moldova prevede două definiţii referitoare la bunurile imobile şi nu coţine o definiere a proprietăţii imobiliare:

1. Bun Imobil - teren , construcşie capitală, apartament şi altă încăpere izolată;

2. Teren - parte de teritoriu avînd hotare închise a cărei suprafaţă, al cărei amplasament şi ela cărei caracteristici sunt reflectate în cadastru.

În legislaţia ţărilor dezvoltate din punct de vedere juridic bunul imobil reprezintă terenul şi construcţiile aferente acestui teren.

Din punct de vedere economic bunurile imobile sunt bunuri economice care au ca scop îndestularea neceităţilor umane. Indiferent dacă aceste necesităţi sunt orientate spre consumul nemijlocit sau spre utilizarea bunurilor imobile ca factori de producţie.

La nivel profesional o importanta mai mare o are terminologia utilizata in cadrul legislativ. In legile diferitor tari (sau intr-o tara anumita in perioade diferite) pot fi evidentiate cateva notiuni despre imobil. Deacea: “O determinare mai exacta a termenului de “imobil” este – ceea ce se afla imobil prin lege”

In sens profesional şi social obiect imobiliar este deseori cosiderat obiectul fizic, legat rigid de pamînt, strămutarea căruia este practic imposibilă fără ai crea distrugeri functionale. Aceasta stabileşte diferenţele elementare dintre operaţiile pe piată cu obiectele imobiliare si mobiliare.

Obiectele mobiliare la schimbarea proprietarului, de obicei sunt transferate în spatiu, de exemplu, din magazin în apartamentul cumpărătorului. Ceea ce nu poate fi definit pentru imobil. La petrecerea unei tranzacţii cu un obiect imobiliar, obiectul rămîne pe loc, dar cumpărătorului i se transferă numai drepturile stabilite asupra imobilului şi obligaţiunile legate de el.

În teoria si practica evaluarii in S.U.A. se diferenţiaza noţiunea de imobil ca obiect fizic (Real Estate) şi relaţii de drept, legat de imobil (Real Property).

Valoarea de piaţă a imobilului poate fi formată doar în paocesul funcţionarii pietii respective. In literatura nu exista notiune determinată de piata imobiliară. Piată, poate fi numit locul unde se petrec tranzacţii de afaceri sau de negociere. Dar ea poate fi corelată şi cu sistema de acţiuni şi mecanisme pentru petrecerea afacerilor. Cînd se vorbeşte despre piaţa imobiliară, de obicei se are în vedere o activitate pe piata dată. D. Fridman si N. Orduai în cartea lor dau următoarea noţiune: “piaţa imobiliară – este un sistem anumit

de mecanisme, prin intermediul carora se transmit drepturile de proprietate si interesele legate de ele, se stabilesc perţurile si se delimiteaza spatiile sectoarelor de concurenta.”

Spre exemplu, un grup de specialisti ruşi, consideră că: “Piata imobiliara – reprezinta totalitatea tranzactiilor, petrecute cu obiecte imobiliare, asigurare informationala, operatii privind conducerea si finantarea lucrarilor in sectorul imobiliar.”

2 Principalele tranzacţii cubunurile imobile

Proprietarul are dreptul la discreţia sa să întreprindă cu proprietatea lui oricare acţiuni care nu contravin legislaţiei, inclusiv să înstrăineze proprietatea sa în favoarea altor persoane, sau să transmită drepturile de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra proprietăţii rămânând proprietar, să pună proprietatea în gaj sau să o greveze prin alte căi.

Principalele tranzacţii cu bunurile imobile sunt:

• vânzarea-cumpărarea,

• schimbul,

• moştenirea,

• donarea,

• transmiterea în calitate de contribuţie în capitalul statutar,

• ipoteca,

• arenda.

Vânzarea-cumpărarea

La vânzare cumpărare vânzătorul se obligă să transmită terenul de pământ în ordinea stabilită de legislaţie în proprietate cumpărătorului, iar cumpărătorul se obligă să accepte acest teren şi să achite pentru el suma stabilită în contract.

Vânzarea cumpărarea este posibilă numai în caz când nu există litigii în privinţa terenului, sau dacă nu există alte cauze care conform legislaţiei pot împiedica încheierea tranzacţiei.

Contractul de tranzacţie se întocmeşte în scris, se autentifică la notar şi se înregistrează în mod obligatoriu la oficiul cadastral. Tranzacţia poate fi încheiată de către vânzător şi cumpărător, sau de către persoanele autorizate de către ei.

Ipoteca

codul civil.

Articolul 168. Gajul

În virtutea gajului, creditorul (creditorul gajist) are dreptul, în cazul în care debitorul (debitorul gajist) nu execută obligaţia garantată prin gaj, să i se satisfacă revendicarea, din valoarea bunurilor sau a drepturilor patrimoniale date în gaj.

Relaţiile de drept privind gajul, în măsura în care nu sânt reglementate de prezentul cod, se reglementează de Legea cu privire la gaj şi de alte acte normative.

Schimb

Conform contractului de schimb fiecare parte se obligă să transmită în proprietate altei părţi terenul de pământ în schimb la alt teren. Schimbul poate fi efectuat nu numai cu terenuri de pământ, dar este posibil şi schimbul terenului de pământ cu alt obiect.

Transmiterea imobilului în fondul statutar al persoanei juridice

Articolul 23. Noţiunea de persoană juridică

Sânt recunoscute ca persoane juridice organizaţiile, care dispun de un patrimoniu distinct, pot dobândi în numele propriu drepturi patrimoniale şi drepturi personale nepatrimoniale şi pot să-şi asume obligaţii.

În legătură cu participare la crearea persoanei juridice, fondatorii ei pot avea drepturi şi responsabilităţi faţă de persoana juridică sau drepturi patrimoniale asupra proprietăţii ei.

Moştenirea

Succesiunea terenului de pământ se efectuează conform testamentului sau legislaţiei.

Codul Civil Articolul 566. Moştenitorii legali

În caz de succesiune legală se consideră moştenitori în părţi egale: de prima clasă - copiii (inclusiv copiii înfiaţi), soţul şi părinţii (înfietorii) defunctului, precum şi copilul defunctului, care s-a născut după moartea acestuia; de clasa a doua - fraţii şi surorile defunctului, bunicul şi bunica lui atât din partea tatălui cât şi din partea mamei; de clasa a treia - nepoţii şi nepoatele de frate şi de soră incapabile de muncă ale defunctului.

Preview document

Bazele Pietii Imobilului - Pagina 1
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 2
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 3
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 4
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 5
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 6
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 7
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 8
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 9
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 10
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 11
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 12
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 13
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 14
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 15
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 16
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 17
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 18
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 19
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 20
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 21
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 22
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 23
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 24
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 25
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 26
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 27
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 28
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 29
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 30
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 31
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 32
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 33
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 34
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 35
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 36
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 37
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 38
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 39
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 40
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 41
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 42
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 43
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 44
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 45
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 46
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 47
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 48
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 49
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 50
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 51
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 52
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 53
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 54
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 55
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 56
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 57
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 58
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 59
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 60
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 61
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 62
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 63
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 64
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 65
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 66
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 67
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 68
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 69
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 70
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 71
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 72
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 73
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 74
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 75
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 76
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 77
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 78
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 79
Bazele Pietii Imobilului - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Bazele Pietii Imobilului.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți

ÎNTRODUCERE Teza dată denotă un şir de fenomene în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă. În cuprinsul ei vom găsi un şir de...

Creditul Ipotecar în România

INTRODUCERE Evoluţia economiei romaneşti in ultimul deceniu a fost remarcata de transformări structurale de substanţa, in încercarea de a crea...

Raport de evaluare clădire și teren

1. ELEMENTE LE INTRODUCTIVE SI SINTEZA LUCRARII SC SRL , inmatriculata la ORC Iasi sub nr J22/2327/2008 si avand CUI RO 24256732, reprezentata...

UNCTAD - Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare

Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare Cea care promovează o politică de accelerare a dezvoltării economice a ţărilor în curs de...

Piața imobiliară

Piaţa imobiliară În literatura de specialitate, proprietatea imobiliară presupune terenul aferent, cumulul de bunuri care în mod evident fac corp...

Credit

1.1 Conceptul și funcțiile creditului 1.2 Elementele caracteristice raporturilor de creditare 1.3 Formele creditului 1.1 CONCEPTUL ȘI FUNCȚIILE...

Noțiuni Generale ale Cadastrului

1.1 Noţiuni generale ale cadastrului Scopul cadastrului. Având un conţinut economic, cadastru este dependent de problemele economice primordiale...

Fundamente economice ale investițiilor

Note de curs INVESTITIA – in sens practic este o achizitie de active mobiliare sau imobliare, corporale sau necorporale intreprinsa in vederea...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți

ÎNTRODUCERE Teza dată denotă un şir de fenomene în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă. În cuprinsul ei vom găsi un şir de...

Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale

În sistemul bancar, activitatea bancară se bazează pe relaţiile de piaţă şi reprezintă unul din cele mai importante sectoare economice a unui stat....

Raport de evaluare al unei proprietăți imobiliare - apartament

Capitolul I – Introducere 1.1 Scopul evaluării Scopul acestui raport de evaluare este estimarea valorii de piaţă a proprietăţii imobiliare în...

Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova

INTRODUCERE Lucrarea dată cuprinde toate aspectele organizării procesului de evaluare in scopul ipotecarii, unde am analizat toate detaliile ce le...

Raport evaluare la disciplina estimațiuni rurale

Scrisoare de transmitere Proprietate imobiliară – situată in judeţul Vrancea Beneficiarii : Andronache Victor Evaluator : S.C. EVALUATOR S.R.L....

Optimizarea Bazei Fiscale a Întreprinderii prin Evaluare

Introducere Toate întreprinderile, în condiţiile dure ale economiei de piaţă sunt cointeresate să obţină rezultate financiare cît mai mari şi de...

Practică de specialitate la SC Hale și Piețe SA

SCURT ISTORIC Edificiu emblematic pentru orasul nostru, Halele Centrale au constituit o oferta generoasa a municipalitatii pentru comertul...

Raport de Evaluare al unei Proprietăți Imobiliare

Scrisoare de transmitere Proprietate imobiliară – situată în județul Iași Beneficiari: Iacob Vasile și Iacob Liliana Proprietari: Iacob Vasile...

Ai nevoie de altceva?